Wybór literatury/ „Miłości trzeba się uczyć I jeszcze raz uczyć
Pobierz 150.53 Kb.
NazwaWybór literatury/ „Miłości trzeba się uczyć I jeszcze raz uczyć
strona2/4
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar150.53 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4

1

I. AGRESJA, PRZEMOC – WIADOMOŚCI OGÓLNE
KSIĄŻKI:


 1. Aronson, Eliot

Człowiek – istota społeczna / Eliot Aronson. – Warszawa 1978, s. 193 – 219

 1. Aronson, Eliot

Psychologia społeczna / Eliot Aronson, Timothy D. Wilson, Robin M. Akert. – Poznań cop 1997, s. 494 – 535

 1. Badura-Madej, Wanda

Przemoc w rodzinie: interwencja kryzysowa i psychoterapia / Wanda Badura-Madej, Agnieszka Dobrzyńska-Mesterhazy. – Kraków 2000

 1. Bandura, Albert

Agresja w okresie dorastania /Albert Bandura, Richard H. Walters. – Warszawa 1968

 1. Bici biją / red. nauk. Jadwiga Bińczycka. – Warszawa 2001

 2. Bińczycka, Jadwiga

Między swobodą a przemocą w wychowaniu / Jadwiga Bińczycka. – Kraków 32 – 40

 1. Buss, Dawid M.

Psychologia ewolucyjna / Dawid M. Buss. – Gdańsk 2001, s. 306 – 362

 1. Dewiacje wśród młodzieży: uwarunkowania i profilaktyka / pod red. Bronisława Urbana. – Kraków 2001, s. 121 – 139

 2. Dziecko z trudnościami w rozwoju / red. Stanisław Mihilewicz. – Kraków 2001, - s. 121 – 132

 3. Człowiek istota społeczna – wybór tekstów / pod red. Eliota Arosnona. – Warszawa 2001, s. 361 – 446

 4. Encyklopedia pedagogiczna / pod red. Wojciecha Pomykało. – Warszawa 1993, s. 6 – 9


2


 1. Encyklopedia psychologii / pod red. Włodzimierza Szewczuka. – Warszawa 1998, s. 1 – 4

 2. Fonberg, Elżbieta

Nerwice a emocje – fizjologiczne mechanizmy / Elżbieta Fonberg. – Wrocław 1979, s. 101 – 142

 1. Frączek Adam, Kofta Mirosław : Frustracja a agresja. W : Psychologia pod red. T. Tomaszewskiego. – Warszawa 1982, s. 641 – 644

 2. Gajdzica Zenon : Postawy rodzicielskie a formy agresji dzieci lekko upośledzonych umysłowo. W : Psychopatologia i psychoprofilaktyka / red. nauk. Andrzej Margasiński, Beata Zajęcka. – Kraków 2000, s. 53 – 61

 3. Grochulska, Joanna

Agresja u dzieci / Joanna Grochulska. – Warszawa 1993

 1. Herman, Judith Lewis

Przemoc. Uraz psychiczny i powrót do równowagi / Judith Lewis Herman. – Gdańsk 1999

 1. Grochulska, Joanna

Reedukacja dzieci agresywnych / Joanna Grochulska. – Warszawa 1982

 1. Jarosz Ewa : Przemoc wobec dziecka. W : Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. - Warszawa 1999, s. 217 – 220

 2. Jędrzejewski, Marek

Subkultury a przemoc w perspektywie psychoedukacji, socjalizacji i samorealizacji dzieci i młodzieży / Marek Jędrzejewski. – Warszawa 2001

 1. Karwowska Małgorzata : Formy agresji ujawniające się w relacjach społecznych młodzieży z lekkim upośledzeniem umysłowym. W : Polska młodzież – zaburzenia, zagrożenia w aktualnej rzeczywistości społecznej pod red. Teresy Sołtysiak, Małgorzaty Karwowskiej. – Bydgoszcz 2001, s. 75 – 91


3


 1. Kawula Stanisław : Agresja a dysonans społeczny. Między przemocą a syntonią w szkole. W : Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym / red. Stanisław Kawula, Henryk Machel. – Toruń 2000, s. 19 – 31

 2. Kawula, Stanisław

Człowiek w relacjach socjopedagogicznych / Stanisław Kawula. – Toruń 1999, s. 167 – 193

 1. Kmiecik-Baran, Krystyna

Młodzież i przemoc: mechanizmy socjologiczno-psychologiczne / Krystyna Kmiecik-Baran. – Warszawa 2000

 1. Kohnstamm, Rita

Praktyczna psychologia dziecka / Rita Kohnstamm. – Warszawa 1989, s. 158 – 167

 1. Kosewski, Marek

Agresywni przestępcy / Marek Kosewski. – Warszawa 1977

 1. Kozłowska, Anna

Jak pomagać dziecku z zaburzeniami życia uczuciowego / Anna Kozłowska. – Warszawa 1996, s. 59 – 70

 1. Kwiatkowski P. : Empatia a postawa wobec przemocy (w świetle badań korelacyjnych). W : Dziecko z trudnościami w rozwoju / Stanisława Mihilewicz. – Kraków 2001, s. 121 – 132

 2. Lipowska-Teutsch, Anna

Wychować, wyleczyć, wyzwolić / Anna Lipowska-Teutsch. – Warszawa 1998, s. 7 – 23

 1. Okrucieństwo i zbrodnia dziecięca / pod red. Lesława Pytki i Barbary Głowackiej. – Warszawa 2000

 2. Pedagogika / pod red. Bogusława Milerskiego, Bogusława Śliwierskiego. – Warszawa 2000, s. 8 – 9

 3. Pedagogika społeczna / pod red. Tadeusza Pilcha i Ireny Lepalczyk. – Warszawa 1995, s. 418 – 422

 4. Pospiszyl, Irena

Razem przeciw przemocy / Irena Pospiszyl. – Warszawa 1999

4


 1. Praca wychowawcza z uczniem agresywnym / Joanna Grochulska W : Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą / pod red. Mieczysława Łobockiego. - Lublin 1998, s. 119 – 131

 2. Prawa dziecka / red. Jadwiga Bińczycka. – Kraków 1999, s. 133 – 152

 3. Problemy współczesnej patologii społecznej / pod red. Bronisława Urbana. – Kraków 1998

 4. Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej / pod red. Jana Papieża, Andrzeja Płukisa. – Toruń cop. 2001

 5. Przemoc w życiu codziennym: praca zbiorowa / pod red. Brunona Hołysta. – Warszawa 1997

 6. Psychiatria wieku rozwojowego / pod red. Anieli Popielarskiej, Marii Popielarskiej. – Warszawa cop. 2000, s. 185 – 187

 7. Psychologia T. 3 / red. Jan Strelau. – Gdańsk 2000, s. 147 – 164

 8. Psychologia kliniczna a wybrane formy patologii zjawisk społecznych. W : Wprowadzenie do psychologii klinicznej / Helena Sęk. – Warszawa. cop. 2001, s. 292 - 308

 9. Psychologia społeczna / wstęp i red. Janusz Czapiński. – Warszawa [2001], s. 1 – 5, s. 439 – 440

 10. Ranschburg, Jenö

Lęk, gniew, agresja / Jenö Ranschburg. – Warszawa 1980, s. 77 – 119

 1. Reber, Arthur S.

Słownik psychologii / Arthur S. Reber . – Warszawa 2000, s. 28 – 29

 1. Skorny, Zbigniew

Proces socjalizacji dzieci i młodzieży / Zbigniew Skorny. – Warszawa 1987, s. 92 – 93, 200 – 227

 1. Spionek, Halina

Problemy rozwojowe i wychowawcze wczesnego dzieciństwa / Halina Spionek. – Warszawa 1972, s. 191 – 195


5


 1. Turner, Jeffrey S.

Rozwój człowieka / Jeffrey S. Turner, Donald B. Helms. – Warszawa 1999, s. 309 – 310

 1. Vasta, Ross

Psychologia dziecka / Ross Vasta, Marshall M. Haith, Scott A. Miller. – Warszawa 1995, s. 505 – 510

 1. Wilson, Edward

O naturze ludzkiej / Edward Wilson. – Warszawa 1988, s. 134 – 157

 1. Zimbardo, Philip G.

Psychologia i życie / Philip G. Zimbardo. – Warszawa 1988, s. 582 – 622


CZASOPISMA:


 1. Agresja dzieci w perspektywie rozwojowej / Irena Obuchowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 9, s. 3 – 11

 2. Agresja dziecięca / Izabela Gojżewska // Szkoła Specjalna. – 2000, nr 2/3, s. 117 – 120

 3. Agresja abyś cudze dzieci uczył / Ewa Zalewska // Remedium. – 1995, nr 7, s. 2 – 4

 4. Autoagresywne zachowania dziewcząt niedostosowanych społecznie / Joanna Moczydłowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1996, nr 1, s. 28 – 30

 5. Bestia Humana – zniekształcony obraz człowieka ? / Krystyna Bonenberg // Aura. – 2000, nr 3, s. 26 – 27

 6. Bici – biją / Henryka Witalewska // Głos Nauczycielski. – 2000, nr 39, s. 9

 7. Brutalizacja życia jako problem społeczno – wychowawczy / Stanisław Kawula // Wychowanie na co Dzień. – 1997, nr 4/5, s. 3 – 106 1. Czy przemoc symboliczna może być uzasadniona ? / Małgorzata Falkiewicz-Szult // Wychowanie na co Dzień. – 1999, nr 12, s. 19 – 21

 2. Dlaczego krzywdzimy ? / Sylwia Kluczyńska // Niebieska Linia. – 2001, nr 6, s. 11 – 12

 3. Dojrzewanie do przemocy. Cz. 1 : „Początkujący” agresorzy... / Jan Tatarowicz // Nowa Szkoła. – 1998, nr 2, s. 41 – 45

 4. Dwa oblicza agresji / Magdalena Małecka // Wychowanie w Przedszkolu. – 1991, nr 7, s. 275 – 280

 5. Dziecięca agresja / Zofia Włodawska // Wychowanie na co Dzień. – 1996, nr 1/2, s. 35

 6. Etiologia przemocy w świetle wybranej literatury / Wiesław Sikorski // Rroblemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 1, s. 29 – 33

 7. Formowanie się agresywności u dzieci / Lucyna Kirwil // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1992, nr 10, s. 427 – 433

 8. Gdzie jest szeryf / Piotr Pytlakowski // Polityka. – 1999, nr 2, s. 27 – 29

 9. Inwazja przemocy / Mirosław Pęczak // Polityka. – 2000, nr 37, s. 29 – 31

 10. Jak pokonać agresję / Elżbieta Leszczyńska // Życie Szkoły. – 2001, nr 8, s. 460 - 464

 11. Jak przeciwdziałać przemocy / Mirosław Dworakowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 3, s. 32 – 34

 12. Jak zapobiec przemocy / Sasha Nemecek // Świat Nauki. – 1998, nr 11, s. 6 – 7

 13. Lęk a zachowania agresywne nastolatków w sytuacji ekspozycji społecznej / Danuta Borecka-Biernat // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1996, nr 5, s. 16 – 197


 1. Lęk społeczny a agresja u młodych ludzi / Barbara Marcinkowska //Psychologia Wychowawcza. – 1994, nr 1, s. 38 – 45

 2. Mechanizmy agresji / Mieczysław Wojciechowski // Remedium. – 2001, nr 5, s. 10 – 11

 3. Mechanizmy przemocy i agresji.Konteksty edukacyjne / Teresa Borowska // Edukacja. – 2001, nr 3, s. 29 – 35

 4. Między dyscypliną a przemocą / Michał J. Kawecki // Edukacja i Dialog. – 1995, nr 7, s. 13 – 15

 5. Nie zabliźnione rany : neurobiologia przemocy / Martin H. Teicher; tł. Jolanta Zagrodzka // Świat Nauki. – 2002, nr 5, s. 62 – 69

 6. O agresji / Krystyna Bonenberg // Aura. – 2002, nr 4, s.. 32 – 33

 7. Ocena zachowań agresywnych a ich kontekst sytuacyjny / Artur Doliński // Psychologia Wychowawcza. – 1998, nr 1, s. 55 – 63

 8. Pętla przemocy / Jan A. Malinowski // Wychowanie na co Dzień. – 1996, nr 9, s. 3 – 6

 9. Pomoc ofiarom przemocy – interwencja czy inspiracja do zmiany? / Dorota Wróblewska // Wychowanie na co Dzień. – 1998, nr 10/11, s. 31 – 33

 10. Poziom samooceny a zachowanie agresywne w trudnej sytuacji społecznej interakcji / Danuta Borecka – Biernat // Psychologia Wychowawcza. – 1997, nr 3, s. 233 – 240

 11. Protesty przeciwko przemocy / Paweł Kozłowski // Nowa Szkoła. – 1998, nr 3, s. 48 – 49

 12. Próżność i przemoc / Roy F. Baumeister ; tł. Krzysztof Kwaśniewicz // Świat Nauki. – 2001, nr 6, s. 66 – 71

 13. Przeciwdziałać agresji / Zenona Kopańska // Remedium. – 2001, nr 7 – 8, s. 18 – 19

 14. Przemoc powszechna jak trawa / Anna M. Nowakowska // Remedium. – 1999, nr 7 – 8, s. 38 – 39

 15. Przemoc tkwi w nas / Jadwiga Bińczycka // Edukacja i Dialog. – 1994, nr 6, s. 14 – 18

8


 1. Przemoc „uzasadniona” jest także przemocą... / Jan Tatarowicz // Nowa Szkoła. – 1995, nr 3, s. 42 – 44

87. Przemoc w interakcjach młodzieży / Janina Janowska, Barbara Kalinowska-Witek // Szkoła Specjalna. – 1998, nr 5,s. 324 – 334

88. Przemoc w uspokojonym społeczeństwie / Władysław Sobecki // Nowa Szkoła. – 1999, nr 8, s. 38 – 39

89.Przemoc w wielkich miastach. Amerykańskie wojsko przygotowuje się do walk ulicznych / Daniel G. Dupont // Świat Nauki. – 1998, nr 12, s. 24 – 25

 1. Reakcje świadków przemocy / Irena Zielińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 2, s. 47 – 48

 2. Stereotypy relacji interpersonalnych jako zarzewie przemocy / Jadwiga Bińczycka // Opieka. Terapia. Wychowanie. – 1994, nr 4, s. 5 – 7

 3. Swoboda i przemoc – dylematy wychowania / Małgorzata Podściańska // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 2 – 3, s. 42 – 43

 4. Trening Zastępowania Agresji (cz. II) / Elżbieta Potempska, Andrzej Kołodziejczyk // Remedium. – 2002, nr 1, s. 8 – 9

 5. Ukryta agresja / Marie-France Hirigoyen // Charaktery. – 2002, nr 8, s. 32 – 33

 6. Umysł zniewolony przemocą / Jerzy Mellibruda // Niebieska Linia. – 2000, nr 2, s. 3 – 9

 7. W anioły przerobić? / Henryka Witalewska // Głos Nauczycielski. – 1997, nr 8, s. 5

 8. Wartości rodziców o różnym poziomie wykształcenia a agresywność i uleganie agresji u dzieci / Lucyna Kirwil // Psychologia Wychowawcza. – 1992, nr 5, s. 314 – 324

 9. Zachowanie agresywne – agresja – osiąganie. Analiza zjawiska agresji jako istotnego czynnika w procesie socjalizacji / Magdalena Czub // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1992, nr 1, s. 123 – 1319


99. Zachowania typu A – B rodzaje agresji u dzieci i młodzieży / Nina Ogińska-Bulik // Psychologia Wychowawcza. – 1998, nr 4, s. 339 – 345

100.Zagadnienie agresji / Ryszard Więckowski // Życie Szkoły. – 2002, nr 1, s. 3 - 9

101. Zagrożenie poczucia bezpieczeństwa agresją, przemocą, okrucień-

stwem / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowaw-

cze. – 1993, nr 10, s. 417 – 425

102. Znaczenie dramy i swobodnego tekstu w profilaktyce uzależnień i

agresji / Bożena Koperny // Życie Szkoły. – 2001, nr 1, s. 30 – 31

103. Zwierzę – zastępczy obiekt agresji. „O małych sadystach” / Jan

Tatarowicz // Nowa Szkoła. – 1999, nr 8, s. 41 – 45


1   2   3   4

Powiązany:

Wybór literatury/ „Miłości trzeba się uczyć I jeszcze raz uczyć iconAby żyć wspólnie, trzeba uczyć się, aby wiedzieć Edukacja spełni swe zadanie jeżeli da impuls I podstawy do kontynuowania nauki przez całe życie, w pracy I poza pracą. Uczyć się, aby działać

Wybór literatury/ „Miłości trzeba się uczyć I jeszcze raz uczyć iconTemat: Uczyć się, aby być Uczyć się, aby mieć ? Autor: mgr Joanna Trela

Wybór literatury/ „Miłości trzeba się uczyć I jeszcze raz uczyć iconDlaczego śpiewamy kolędy? Dlatego, żeby uczyć się miłości od Pana Jezusa

Wybór literatury/ „Miłości trzeba się uczyć I jeszcze raz uczyć iconDlaczego trzeba uczyć mediów I o mediach

Wybór literatury/ „Miłości trzeba się uczyć I jeszcze raz uczyć iconI. Jak się uczyć?

Wybór literatury/ „Miłości trzeba się uczyć I jeszcze raz uczyć iconUczyć się od konkurencji

Wybór literatury/ „Miłości trzeba się uczyć I jeszcze raz uczyć iconJak się szybko uczyć

Wybór literatury/ „Miłości trzeba się uczyć I jeszcze raz uczyć iconUczyć się samemu podstępny nieprzyjaciel

Wybór literatury/ „Miłości trzeba się uczyć I jeszcze raz uczyć iconW jaki sposób uczyć się fizyki?

Wybór literatury/ „Miłości trzeba się uczyć I jeszcze raz uczyć iconJak uczyć się szybko I dobrze?

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom