1 Przeczytaj poniższy tekst. Przyporządkuj każdemu akapitowi 1–5 właściwy nagłówek a–f. Jeden nagłówek nie pasuje do żadnego akapitu
Pobierz 23.8 Kb.
Nazwa1 Przeczytaj poniższy tekst. Przyporządkuj każdemu akapitowi 1–5 właściwy nagłówek a–f. Jeden nagłówek nie pasuje do żadnego akapitu
Data konwersji26.09.2012
Rozmiar23.8 Kb.
TypDokumentacja

N
/15 points
ame:…………………………………………………………………………. Score:

Test 2a (rozdziały 4–6) Testy powtórzeniowe
poziom rozszerzony

CZYTANIE

1 Przeczytaj poniższy tekst. Przyporządkuj każdemu akapitowi 1–5 właściwy nagłówek
a–f. Jeden nagłówek nie pasuje do żadnego akapitu.


a Where are they popular?

b Where can I buy them?

c Why eat them?

d What do they taste like?

e How to cook them?

f Are they easy to cook?


CHICKPEAS

1 _____ Chickpeas are very healthy. They are excellent for vegetarians because they give you the goodness that you miss from not eating meat – but without the fat. They give you energy and they are very tasty.


2 _____ Nowadays, they are eaten all over the world but a lot of chickpea recipes come from the Mediterranean area. The biggest producer of chickpeas, though, is India where many people don’t have enough money for meat.


3 _____ It’s almost impossible to describe. Although they are called peas, they aren’t like green peas at all. I don’t think there’s anything else they really remind you of. They’re different to any other food.


4 _____ They are but you need to be prepared. It is best to put them in water overnight and then boil them for about an hour the next day. If you don’t, you will have to boil them for a long time to make them soft. After that, they are no problem to cook.


5 _____ There are several different ways. One of the most famous recipes is the falafel. You need to boil the chickpeas until they are soft, mix them with onions and eggs and make small balls of the mixture. Then you fry them and eat them with bread and salad.
5 pointsSŁUCHANIE

2 10 Usłyszysz dwukrotnie dwa teksty. Z podanych odpowiedzi a, b i c wybierz właściwą,
zgodną z treści nagrania. Zadania 1–2 odnoszą się do pierwszego tekstu, natomiast
zadania 3–4 do drugiego.


1 The people are talking

a at a school.

b at a party.

c in the street.

2 Julia hasn’t got

a many friends at school.

b many friends living near her.

c any brothers or sisters.

3 Who was absent at Christmas?

a All of the speaker’s grandparents.

b The speaker’s mother’s parents.

c The speaker’s father’s parents.

4 The speaker has

a never been to the Canary Islands.

b been to the Canary Islands once but not at Christmas time.

c been to the Canary Islands several times but only once at Christmas.
4 points


ŚRODKI JĘZYKOWE

3 Uzupełnij zdania 1–3 wyrazami z nawiasów w odpowiedniej formie. Nie zmieniaj kolejności podanych wyrazów i dodaj wszystkie niezbędne elementy (maksymalnie cztery), tak aby otrzymać poprawne zdania.

1 I (like / retire) _______________ when I’m 50.

2 How much unemployment benefit (people / get) _______________ in your country?

3 We’re looking for someone who (open / new) ___________________ ideas.
3 pointsWYPOWIEDŹ PISEMNA

4 Napisz list do kolegi/koleżanki zawierający od 50 do 100 słów.

Spędziłeś/Spędziłaś swoje urodziny w nowej restauracji w mieście. Napisz list do kolegi/koleżanki:

podziękuj koledze/koleżance za prezent,

napisz, co jadłeś/jadłaś w trakcie urodzinowej kolacji,

porównaj nową restaurację z inną, w której byłeś/byłaś ostatnio.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________


3 pointsPHOTOCOPIABLE © Pearson Central Europe Sp. z o.o. 2011


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

1 Przeczytaj poniższy tekst. Przyporządkuj każdemu akapitowi 1–5 właściwy nagłówek a–f. Jeden nagłówek nie pasuje do żadnego akapitu iconUsłyszysz dwukrotnie trzy fragmenty programów telewizyjnych. Przyporządkuj każdemu fragmentowi (1–3) typ programu, jaki reprezentuje (a–d). Jedna odpowiedź nie pasuje do żadnego pytania

1 Przeczytaj poniższy tekst. Przyporządkuj każdemu akapitowi 1–5 właściwy nagłówek a–f. Jeden nagłówek nie pasuje do żadnego akapitu iconNapisz przedstawiony tekst: nagłówek: czcionka -tnr, 14; tekst tnr, 12; marginesy 5cm, odstęp między wierszami 5 wiersza

1 Przeczytaj poniższy tekst. Przyporządkuj każdemu akapitowi 1–5 właściwy nagłówek a–f. Jeden nagłówek nie pasuje do żadnego akapitu icon1 Przeczytaj opisy trzech miejsc a–c. Przyporządkuj je do osób w pytaniach 1 Jedno miejsce pasuje do dwóch osób

1 Przeczytaj poniższy tekst. Przyporządkuj każdemu akapitowi 1–5 właściwy nagłówek a–f. Jeden nagłówek nie pasuje do żadnego akapitu icon1 Przeczytaj tekst o Robie I zakreśl właściwy rysunek a b c

1 Przeczytaj poniższy tekst. Przyporządkuj każdemu akapitowi 1–5 właściwy nagłówek a–f. Jeden nagłówek nie pasuje do żadnego akapitu icon1 Przeczytaj tekst o Robie I zakreśl właściwy rysunek a b c

1 Przeczytaj poniższy tekst. Przyporządkuj każdemu akapitowi 1–5 właściwy nagłówek a–f. Jeden nagłówek nie pasuje do żadnego akapitu iconPrzeczytaj uważnie poniższy tekst, a następnie odpowiedz na pytania

1 Przeczytaj poniższy tekst. Przyporządkuj każdemu akapitowi 1–5 właściwy nagłówek a–f. Jeden nagłówek nie pasuje do żadnego akapitu iconCzytanie przeczytaj poniższy tekst, dotyczący historii pizzy w Stanach Zjednoczonych

1 Przeczytaj poniższy tekst. Przyporządkuj każdemu akapitowi 1–5 właściwy nagłówek a–f. Jeden nagłówek nie pasuje do żadnego akapitu iconUżywania telefonów komórkowych w samolocie. Przyporządkuj wypowiedzi (a-g) do osób (Speaker 1-Speaker 6). Jedna wypowiedź podana została dodatkowo I nie pasuje do żadnej osoby. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz jeden punkt

1 Przeczytaj poniższy tekst. Przyporządkuj każdemu akapitowi 1–5 właściwy nagłówek a–f. Jeden nagłówek nie pasuje do żadnego akapitu iconNagłówek wstęP

1 Przeczytaj poniższy tekst. Przyporządkuj każdemu akapitowi 1–5 właściwy nagłówek a–f. Jeden nagłówek nie pasuje do żadnego akapitu iconMeteorologa I klimatologa wytyczne Nagłówek

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom