Spis treśCI: Wstęp s. 3 Przebieg procesu planowania strategicznego
Pobierz 0.71 Mb.
NazwaSpis treśCI: Wstęp s. 3 Przebieg procesu planowania strategicznego
strona2/13
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar0.71 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

„Organizacja”Wszystkie etapy planowania strategicznego są ważne. Jednakże dwa z nich mają zasadnicze znaczenie: organizacja oraz realizacja planów działań. Ten ostatni etap stanowi zwieńczenie wszystkich wysiłków. Jeśli jednak proces nie jest dobrze zorganizowany w momencie startu, wszystkie późniejsze działania stają się trudniejsze, a przebieg samego procesu może zostać poważnie zakłócony. Etap pierwszy to swoiste „zaplanowanie planowania” czyli plan for planning.


Inicjatorem procesu planowania strategicznego w powiecie mławskim był Zarząd Powiatu oraz Przewodniczący Rady Powiatu. Ta grupa inicjatywna miała świadomość, że przy współpracy konsultantów zewnętrznych, należy stymulować proces rozwoju powiatu. Wspólne było przekonanie, iż do prac nad strategią należy zaangażować także liderów lokalnych. Grupę tę zaprosił do współpracy Przewodniczący Rady Powiatu, korzystając ze wskazówek konsultantów MISTiA. W skład Konwentu z uwagi na pełnioną rolę (organ decyzyjny i kreujący, którego członkowie przez kilka miesięcy biorą systematyczny udział w warsztatach i spotkaniach strategicznych oraz stają się faktycznymi autorami dokumentu strategii rozwoju) weszli przedstawiciele władz samorządowych powiatu i gmin wchodzących w jego skład, reprezentanci sfery biznesu (przedstawiciele wiodących pracodawców, przedstawiciele banków i instytucji otoczenia biznesu) oraz lokalnych organizacji pozarządowych. Mimo dużej wielkości grupy pracowano efektywnie, a jednocześnie zapewniono pełną reprezentację społeczności lokalnej.

„Obraz środowiska – analiza lokalnej gospodarki”Planowanie strategiczne oparte jest na obiektywnej ocenie ekonomicznego charakteru społeczności lokalnej i jej miejsca w gospodarce regionu. W ramach realizacji tego etapu przeprowadzona została analiza struktury ekonomiczno – gospodarczej i demograficznej powiatu mławskiego oraz określenie jej pozycji na tle regionu. W efekcie powstał Profil Społeczno – Gospodarczy Powiatu Mławskiego.

Praca konsultantów polegała na przeprowadzeniu analiz i badań w oparciu o dostępne dane statystyczne oraz informacje o gminach i powiecie, publikacje opisujące sytuację społeczno – gospodarczą regionu, kwerendę prasową i internetową, materiały i dokumenty uzyskane z Urzędów Gmin, Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie.

Ponadto wśród lokalnych pracodawców przeprowadzono badanie klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie, którego głównym celem było poznanie barier oraz możliwości rozwoju lokalnych firm..


Określenie misji powiatu

Sformułowanie zagadnień strategicznych


W procesie tworzenia strategii rozwoju realizowanym w Mławie, po wstępnych analizach i określeniu profilu społeczno gospodarczego powiatu przystąpiono do definiowania wizji (pożądany stan przyszłości) i misji powiatu (deklaracja określająca główny kierunek rozwoju). Wspólnie z członkami Konwentu Strategicznego przystąpiono do zapisu misji według modelu Ashridge, składającego się z czterech elementów:

- Celu najogólniejszego (sensu istnienia),

-Strategiiczyli domen strategicznych, pozycji i przewag konkurencyjnych

- Wartości (jakie wyznajemy)

- Standardów zachowań organizacyjnych


Opis Misji realizowano posługując się Techniką Grup Nominalnych, dając szansę na pracę indywidualną, w zespołach i na sesji plenarnej. W sumie umożliwiono uczestnikom Konwentu Strategicznego całościową refleksję nad perspektywą rozwoju, zastanowienie się nad głównymi kierunkami działalności, wartościami wyznawanymi przez społeczność lokalną i pożądanymi standardami zachowań mieszkańców Powiatu Mławskiego. W ten sposób przybliżono się do zasadniczych identyfikacji funkcji, którą powiat chce pełnić w przyszłości, podstawowych działalności które mają się stać domeną jego działalności, skonfrontowane z wartościami preferowanymi przez społeczność lokalną. Członkowie warsztatów określili także jakie standardy zachowań organizacyjnych łączą szczególne kompetencje samorządu lokalnego z wartościami wyznawanym przez najważniejsze grupy lokalne.


Analiza uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych – analiza strategiczna

przeprowadzona metodą SWOT


Podczas kolejnego spotkania uczestnicy pracowali nad analizą zasobów wewnętrznych powiatu i analizą otoczenia zewnętrznego pod kątem szans i zagrożeń. Przeprowadzono analizę SWOT (podobnie jak przy misji posługując się Techniką Grup Nominalnych), która stała się podstawą do zidentyfikowania i sformułowania podstawowych problemów i zagadnień strategicznych. Przeprowadzono także analizę PESTER, dzięki której zidentyfikowano trendy i szanse płynące z zewnątrz - polityczne ekonomiczne, społeczne, technologiczne, ekologiczne i regulatywne (prawne). Uczestnicy tradycyjnie otrzymali materiały warsztatowe do oceny, naniesienia poprawek i ewentualnego dodania nowych pomysłów.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Powiązany:

Spis treśCI: Wstęp s. 3 Przebieg procesu planowania strategicznego iconSpis treści Spis treści 2 Wstęp 2

Spis treśCI: Wstęp s. 3 Przebieg procesu planowania strategicznego iconSpis treści Wstęp 3

Spis treśCI: Wstęp s. 3 Przebieg procesu planowania strategicznego iconSpis treści Wstęp

Spis treśCI: Wstęp s. 3 Przebieg procesu planowania strategicznego iconSpis treści Wstęp

Spis treśCI: Wstęp s. 3 Przebieg procesu planowania strategicznego iconSpis treści Wstęp

Spis treśCI: Wstęp s. 3 Przebieg procesu planowania strategicznego iconSpis treści Wstęp

Spis treśCI: Wstęp s. 3 Przebieg procesu planowania strategicznego iconSpis treści Wstęp

Spis treśCI: Wstęp s. 3 Przebieg procesu planowania strategicznego iconSpis treści wstęp s. 3

Spis treśCI: Wstęp s. 3 Przebieg procesu planowania strategicznego iconSpis treści Wstęp

Spis treśCI: Wstęp s. 3 Przebieg procesu planowania strategicznego iconSpis treści Wstęp

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom