Plan wynikowy opracowany na podstawie programu „Między nami” dkos-4014-28/02
Pobierz 226.09 Kb.
NazwaPlan wynikowy opracowany na podstawie programu „Między nami” dkos-4014-28/02
strona4/4
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar226.09 Kb.
TypWymagania
1   2   3   4

SZTUKA A…

TEMATYKA

L.g.

MATERIAŁ

CELE

POJĘCIA

Sztuka a...-wprowadzenie do rozważań

1

PODRĘCZNIK:

s. 274–275

Sztuka a ...

 • redaguje notatkę na podstawie haseł słownikowych

 • określa cechy arcydzieła i kiczu

 • odczytuje przekaz ikonograficzny

 • analizuje czynniki wpływające na indywidualną ocenę dzieła sztuki

 • opracowuje prezentację arcydzieła

arcydzieło;

kicz

Uwagi o kiczu

1

Łatwość kiczu (fragmenty rozmowy z Jerzym Pilchem), s. 276–279

 • rozumie tekst (wyróżnia poprawne odpowiedzi)

 • interpretuje tytuł

 • porównuje informacje zawarte w haśle słownikowym z wypowiedziami Jerzego Pilcha

 • ocenia współczesne zjawiska kulturowe

 • uzasadnia własną opinię

 • redaguje pracę na podany temat w wybranej formie: felietonu, rozprawki, recenzji, kartki z dziennika lub zapisu w blogu2

O upadku sztuk wizualnych […] (Świat na krawędzi. Ze Stanisławem Lemem rozmawia Tomasz Fiałkowski –fragment), s. 292–294

 • odróżnia w wypowiedzi fakty od opinii

 • hierarchizuje sądy Stanisława Lema o sztuce współczesnej

 • porównuje interpretacje dzieł plastycznych dokonanych przez historyków sztuki z własnymi obserwacjami i doświadczeniami

 • wyraża własne zdanie w dyskusji na temat odbioru sztuki współczesnej

 • redaguje pracę pisemną –głos w dyskusji
Nowe formy wypowiedzi artystycznej

1

Mirosław Przylipiak, Nadeszło kino – a co ze sztuką? (Kino stylu zerowego – fragment), s. 295–298

 • uzupełnia wypowiedź informacjami zgodnymi z tekstem

 • przedstawia kryteria estetyczne przełomu XIX i XX wieku

 • określa na podstawie tekstu i własnych przemyśleń kryteria oceny dzieł sztuki w XX wieku

 • rozważa na temat zmian w sztuce XX wieku

 • redaguje recenzję filmu

 • tworzy scenopis filmowy

scenopis

Znaki istnienia?

1

Julia Hartwig, O graffiti (Dziennik amerykański – fragment), s. 298–301

 • wyróżnia w tekście określenia dotyczące sztuki graffiti oraz jej twórców

 • odróżnia opinię autora tekstu od sądów innych osób

 • określa stosunek osoby mówiącej do graffiti

 • odczytuje graffiti

 • ocenia działalność osób tworzących graffiti
Sztuka reportażu – mechanizmy manipulacji

2

Ryszard Kapuściński, Autoportret reportera (fragment), s. 305–307

 • ocenia obraz świata kreowany przez media

 • formułuje na podstawie tekstu problemy współczesnego świata (nagłaśniane i pomijane przez media)

 • określa mechanizmy rządzące współczesnymi mediami (m.in. rynku, demokracji, konkurencji, manipulacji)

 • określa rolę dziennikarza we współczesnym społeczeństwie

 • porównuje informacje emitowane przez różne stacje telewizyjne w programach informacyjnych

 • redaguje wypowiedź na podany temat
Czy reklama powinna mieć swoja muzę?

2Teresa Bogucka, Reklama – siła perswazji (fragmenty);

Ryszard Horowitz, reklama perfum Cloe;

Alfons Mucha, Jedzenie firmy Nestlé dla dzieci, s. 307–311 • redaguje hasło słownikowe

 • określa funkcje reklamy, mechanizmy jej oddziaływania na odbiorców

 • dostrzega zależności między pojawieniem się i rozwojem reklamy a przemianami w życiu gospodarczym, społecznym i kulturalnym

 • ocenia reklamy jako dzieła sztuki na podstawie prac Ryszarda Horowitza i Alfonsa Muchy

 • wyraża własne zdanie na temat reklamy

 • gromadzi reklamy i je klasyfikuje
Zachęta do walki w obronie ojczyzny

1

PODRĘCZNIK:

Tyrtajos, Rzecz to piękna…;

Jan Kochanowski Na sokalskie mogiły;

My, Pierwsza Brygada, s. 315–316

 • wyróżnia w utworze fragmenty zawierające tezę, argumenty i zalecenia wynikające z argumentacji

 • odczytuje sensu wypowiedzi podmiotu lirycznego

 • porównuje utwory o tym samym charakterze

 • określa postawy bohaterów lirycznych w poezji tyrtejskiej

 • określa rolę artysty w kształtowaniu postaw patriotycznych

poezja tyrtejska

Sztuka a historia

2

Zbigniew Krukowski, Eugeniusz Żytomirski, Marsz Śródmieścia; Miron Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego (fragmenty); Czesław Miłosz, Ballada, s. 317–320

 • przypomina informacje historyczne dotyczące powstania warszawskiego

 • porównuje utwory: konkretyzuje osobę mówiącą, bohatera, określa temat, nastrój, formę literacką i czas powstania utworu

 • określa związek między wydarzeniem historycznym a twórczością artystycznąDla uczczenia bohaterów i ku pokrzepieniu serc

1

Łuk Konstantyna w Rzymie, Łuk Triumfalny w Paryżu (zdjęcia);

Jan Matejko, Bitwa pod Grunwaldem, s. 320–322

 • określa funkcje dzieł sztuki i rolę artysty w kształtowaniu postaw i oceny wydarzeń

 • określa uniwersalności idei przedstawionej w dziełach

 • odczytuje przekaz polityczny zawarty w zamieszczonych plakatach

 • analizuje współczesne teksty kultury ukazujące, oceniające lub komentujące wydarzenia polityczne

 • opracowuje gazetkę lub plakat na określony temat
Za szybą mrocznego terrarium

1

Antoni Słonimski, Szkoła brzydoty (Ciekawość. Felietony 1973-1976 – fragment), s. 323–325

 • przedstawia ocenę treści i formy programów pojawiających się w mediach

 • wyróżnia środki stylistyczne w tekście

 • odnosi przedstawioną w tekście opinię do współczesnych mediów

 • wyraża własna opinię na temat oferty mediów

 • przygotowuje, przeprowadza i opracowuje wyniki ankiety

 • redaguje rozprawkę na podany temat
Szkoła pisania-Pamiętnik i dziennik

2

PODRĘCZNIK, s. 329

 • opisuje w formie pamiętnika lub dziennika przedstawione w dramacie wydarzenia

 • redaguje fragment dziennika o charakterze dokumentalnym

 • redaguje w tonie żartobliwym kartki z dziennika

 • redaguje wybraną pracę w formie pamiętnika lub dziennika

pamiętnik, dziennik

Przypomnij sobie

1

PODRĘCZNIK, s. 330–332; biogram Tadeusza Różewicza, s. 341

 • przyporządkowuje poznane utwory literackie XIX i XX wieku rodzajom literackim, przypisuje teksty do określonego typu piśmiennictwa

 • klasyfikuje tematyczne utwory

 • rozpoznaje zamieszczone dzieła malarskie

 • omawia cechy dziennika i pamiętnika na przykładzie znanych utworów literackich

 • redaguje definicje haseł krzyżówki

 • określa wpływ wydarzeń historycznych i politycznych na życie i twórczość Tadeusza Różewicza
Sprawdź siebie

1

PODRĘCZNIK: Wisława Szmborska, Poeta i świat (fragmenty), s. 329 • wyróżnia w tekście peryfrazy

 • określa cechy charakterystyczne dla poety

 • definiuje pojęcia: natchnienie

 • nazywa podane przykłady środków stylistycznych

 • zna teksty kultury (biograficzne, dokumentalne)

 • formułuje argumenty uzasadniające daną tezę

 • redaguje pracę odwołując się do argumentów zawartych w tekście
Kultura języka. Treść i zakres wyrazu

1

PODRĘCZNIK:

s. 329 • rozumie pojęcia: kultura języka, błąd językowy, puryzm

 • poznaje kryteria poprawności językowej

 • rozumie pojęcia treść wyrazu i zakres wyrazu

 • przedstawia zależności między treścią a zakresem wyrazu


Pozostała ilość godzin przeznaczona zostanie na :

 • powtarzanie materiału z kl. 2 i 3

 • analizę „Zadań egzaminacyjnych”

 • prace literackie, sprawdziany i ich poprawy

 • omówienie zadań domowych

 • omówienie lektur uzupełniających
1   2   3   4

Powiązany:

Plan wynikowy opracowany na podstawie programu „Między nami” dkos-4014-28/02 iconPlan wynikowy opracowany na podstawie programu „Między nami” dkos-4014-28/02

Plan wynikowy opracowany na podstawie programu „Między nami” dkos-4014-28/02 iconPlan wynikowy opracowany na podstawie programu „Między nami” dkos-4014-28/02

Plan wynikowy opracowany na podstawie programu „Między nami” dkos-4014-28/02 iconPlan wynikowy nauczania języka polskiego w klasie III gimnazjum na podstawie programu „Między nami”

Plan wynikowy opracowany na podstawie programu „Między nami” dkos-4014-28/02 iconPlan wynikowy do nauczania przyrody w klasie V opracowany na podstawie programu nauczania przyrody dkw – 4014-241/99

Plan wynikowy opracowany na podstawie programu „Między nami” dkos-4014-28/02 iconPlan wynikowy z języka niemieckiego dla klasy V szkoły podstawowej na podstawie programu nauczania dkw-4014-213/99 I podręcznika

Plan wynikowy opracowany na podstawie programu „Między nami” dkos-4014-28/02 iconPlan wynikowy z j. Polskiego dla kl. I gimnazjum opracowany na podstawie programu „Świat w słowach I obrazach”

Plan wynikowy opracowany na podstawie programu „Między nami” dkos-4014-28/02 iconPlan wynikowy z języka niemieckiego dla klasy VI szkoły podstawowej na podstawie programu nauczania dkw-4014-213/99 I podręcznika netz 3

Plan wynikowy opracowany na podstawie programu „Między nami” dkos-4014-28/02 iconPrzysposobienie obronne opracowany na podstawie programu nauczania Przysposobienia Obronnego nr dkos-5002-97/03

Plan wynikowy opracowany na podstawie programu „Między nami” dkos-4014-28/02 iconOpracowany na podstawie programu nauczania Słowa jak klucze II (nr dkw- 4014-34/99)

Plan wynikowy opracowany na podstawie programu „Między nami” dkos-4014-28/02 iconBiologia Przedmiotowy system oceniania Opracowany na podstawie programu nr dkw-4014-205/99

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom