A napisz zdania w czasie Present Continuous jako zdania oznajmujące (+), przeczące (–) lub pytania (?). (4 points)
Pobierz 16.93 Kb.
NazwaA napisz zdania w czasie Present Continuous jako zdania oznajmujące (+), przeczące (–) lub pytania (?). (4 points)
Data konwersji26.09.2012
Rozmiar16.93 Kb.
TypDokumentacja

Name Class

Test 5 B Struktury leksykalno-gramatyczne

A Napisz zdania w czasie Present Continuous jako zdania oznajmujące (+), przeczące (–) lub pytania (?). (4 points)

0 You (listen) to me. (?)

Are you listening to me?__________

1 I (read) a book about tigers. (+)

_______________________________

2 She (talk) about her dog. (?)

_______________________________

3 You (listen) to the radio. (–)

_______________________________

4 Tom and Mary (have) lunch. (+)

_______________________________


B Przeczytaj poniższy tekst, a następnie napisz czasowniki podane w nawiasach w czasie Present Simple albo Present Continuous. (5 points)


Dear Samantha,

I (0) _am writing______ (write) to tell you that our holiday is terrible! The weather is awful. Yesterday it rained all day and now it (1) __________ (rain) again. It always (2) __________ (rain) here at this time of year. My brother Tom likes it because he always (3) __________ (stay) in a hotel when we are on holiday. He (4) __________ (watch) TV now and I am bored.

And how are you? I hope the weather in Paris is better and you (5) __________ (enjoy) your visit.

See you soon,

Robert

C Zakreśl wyrażenie prawidłowo uzupełniające zdania. (3 points)

0 How often do you meat/ meet your grandparents?

1 We go to church on/in Sunday morning.

2 My birthday is in/on July.

3 Her father usually finishes work at/from six o’clock.

4 Their/There children are very polite.

5 I need one our/hour to tidy up my room.

6 Do you often buy/by books for your friends?


D Uzupełnij tabelkę. Wstaw nazwy krajów lub narodowości. (3 points)


Country

Nationality

0

Poland

Polish

00

France

French

1

Australia
2
British

3

India
4

Holland
5
Russian

6

Egypt
E Uzupełnij zdania odpowiednimi słowami. Pierwsza litera każdego wyrazu została podana. (5 points)

0 We stayed in a bed and _breakfast______.

1 My mum loves s_______________. When we go on holiday together we always visit a lot of interesting places and museums.

2 The food in this hotel is terrible. Yesterday there was a hair in my soup. It was d________________.

3 Friday 13th, a rabbit’s foot and a broken mirror are popular s________________ in many countries.

4 I don’t have money for hotels. I usually stay in a h________________ on my holidays.

5 My roast b________________ was delicious. How about your roast chicken?

Total
20PHOTOCOPIABLE © 2006 Pearson Longman ELT


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

A napisz zdania w czasie Present Continuous jako zdania oznajmujące (+), przeczące (–) lub pytania (?). (4 points) iconA napisz zdania w czasie Present Continuous jako zdania oznajmujące (+), przeczące (–) lub pytania (?). (4 points)

A napisz zdania w czasie Present Continuous jako zdania oznajmujące (+), przeczące (–) lub pytania (?). (4 points) icon1 Wykorzystując podane w nawiasach wyrażenia, utwórz zdania oznajmujące (+), przeczące (-) lub pytania (?) w czasie Present Simple lub Present Continuous

A napisz zdania w czasie Present Continuous jako zdania oznajmujące (+), przeczące (–) lub pytania (?). (4 points) iconA napisz czasowniki podane w nawiasach w czasie Present Simple, Present Continuous, Present Perfect lub Past Simple. (7 points)

A napisz zdania w czasie Present Continuous jako zdania oznajmujące (+), przeczące (–) lub pytania (?). (4 points) iconA napisz czasowniki podane w nawiasach w czasie Present Simple, Present Continuous, Present Perfect lub Past Simple. (7 points)

A napisz zdania w czasie Present Continuous jako zdania oznajmujące (+), przeczące (–) lub pytania (?). (4 points) icon1 Wykorzystując podane w nawiasach wyrażenia, utwórz zdania oznajmujące (+), przeczące (-) lub

A napisz zdania w czasie Present Continuous jako zdania oznajmujące (+), przeczące (–) lub pytania (?). (4 points) iconProszę wstawić do zdań a – g czasowniki podane w nawiasach, odpowiednio do zdania w czasie Past Simple lub Present Perfect (7 punktów)

A napisz zdania w czasie Present Continuous jako zdania oznajmujące (+), przeczące (–) lub pytania (?). (4 points) iconProszę wstawić do zdań a – g czasowniki podane w nawiasach, odpowiednio do zdania w czasie Past Simple lub Present Perfect (7 punktów)

A napisz zdania w czasie Present Continuous jako zdania oznajmujące (+), przeczące (–) lub pytania (?). (4 points) iconTest 6 b s truktury leksykalno-gramatyczne a napisz zdania o dwóch rowerach. Użyj przymiotników z tabelki. (4 points)

A napisz zdania w czasie Present Continuous jako zdania oznajmujące (+), przeczące (–) lub pytania (?). (4 points) iconPresent perfect continuous zdanie twierdzące: osoba + operator + been + czasownik + dalsza część zdania

A napisz zdania w czasie Present Continuous jako zdania oznajmujące (+), przeczące (–) lub pytania (?). (4 points) iconPresent Perfect Tworzenie zdań w czasie Present Perfect? Zdania twierdzące

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom