1 Wpisz w luki odpowiednie przymiotniki. 1 Liz hasn’t got any friends. Liz is lonely. 2
Pobierz 20.27 Kb.
Nazwa1 Wpisz w luki odpowiednie przymiotniki. 1 Liz hasn’t got any friends. Liz is lonely. 2
Data konwersji26.09.2012
Rozmiar20.27 Kb.
TypDokumentacja

Name Score /50

A Tests

Unit 9

Vocabulary

1 Wpisz w luki odpowiednie przymiotniki.

1 Liz hasn’t got any friends. Liz is lonely .

2 Frank is more than angry. He’s f________!

3 Graham is always buying his friends presents. He is g__________.

4 Gary did it! He’s the robber. He’s g__________!

5 Emma went red when everyone laughed at her. She was very e___________.

6 Uli was sad when Ana left. He was u_________.


SCORE
/ 5


2 Dopasuj do siebie części wyrażeń.

1 give the money a in a bank

2 buy b to my parents

3 save the money c a laptop

4 go on d to charity

5 have e an expensive holiday

6 give the money f a party

SCORE
/ 5Grammar

1 Wpisz w luki czasowniki w nawiasach w drugim trybie warunkowym.

1 If Tom (be) was head of the school, he (start) would start lessons at 11 a.m.

2 If I (know) __________ the answer, I (tell) __________ you.

3 Tom (pass) __________ his exams if he (work) ___________ harder.

4 If my sister (have) __________ a new skirt, she (wear) __________ it to the school disco.

5 If we (be) __________ in Africa, I (take) ________ lots of photos of the animals.

6 Jack’s parents (be) __________ furious if he (lose) __________ his new mobile.

SCORE
/ 102 Uzupełnij zdania, używając wouldn’t lub didn’t oraz czasowników z ramki.

ask / speak / do / give / help / sit

1 If Paul was a teacher, he wouldn’t give low marks.

2 If my friends ___________ to me, I’d be lonely.

3 If I saw David Beckham, I ___________ him for his autograph.

4 If my friend __________ next to me, I’d be upset.

5 If my brother took my mobile phone, I _________ him with his homework.

6 If we __________ any exercise, we wouldn’t be healthy.

SCORE
/ 103 Napisz pytania w drugim trybie warunkowym, używając podanych wyrazów.

1 If / the police arrest you, / what / your mum / do?

If the police arrested you, what would your mum do?

2 If / you win / a holiday, / where / you go?

_________________________________________________

3 What / your teacher say / if no one / do / their homework?

_________________________________________________

4 you be upset / if you / not have / any friends?

_________________________________________________

5 If you / not have / a computer, / what / you do / in the evenings?

_________________________________________________

6 you buy / a DVD / if you / win / some money?

_________________________________________________


SCORE
/ 10


Communicate

1 Uzupełnij dialog, używając podanych wyrazów.

Tina Hi, Jay. I’m doing a school project on people and money. Can I ask you a few questions?

Jay Yes, of course.

Tina 1 (What you do / if you find / some money in the street?)

What would you do if you found some money in the street?

Jay 2 (take to the police)

Tina 3 (keep it?)

Jay 4 (no)

Tina 5 (tell your friends?)

Jay 6 (might, but not give the money to them)


SCORE
/ 10
PHOTOCOPIABLE © 2010 Pearson Central Europe Sp. z o.o.


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

1 Wpisz w luki odpowiednie przymiotniki. 1 Liz hasn’t got any friends. Liz is lonely. 2 icon1 Wpisz w luki odpowiednie przymiotniki. 1 Liz hasn’t got any friends. Liz is lonely. 2

1 Wpisz w luki odpowiednie przymiotniki. 1 Liz hasn’t got any friends. Liz is lonely. 2 icon1 Wpisz w luki odpowiednie przyimki I uzupełnij brakujące litery w nazwach środków transportu

1 Wpisz w luki odpowiednie przymiotniki. 1 Liz hasn’t got any friends. Liz is lonely. 2 icon1 Odszyfruj podane w nawiasach nazwy miejsc w mieście I wpisz je w luki

1 Wpisz w luki odpowiednie przymiotniki. 1 Liz hasn’t got any friends. Liz is lonely. 2 icon1 Uzupełnij zdania, wybierając odpowiednie formy dopełniaczowe, przymiotniki w funkcji dzierżawczej lub zaimki dzierżawcze

1 Wpisz w luki odpowiednie przymiotniki. 1 Liz hasn’t got any friends. Liz is lonely. 2 iconA) Wpisz na wykresie w odpowiednie miejsca: Słońce, karły, temperatura (K)

1 Wpisz w luki odpowiednie przymiotniki. 1 Liz hasn’t got any friends. Liz is lonely. 2 iconWpisz nazwy podanych środków przekazu informacji oraz komunikacji w odpowiednie miejsca w tabeli. Następnie odpowiedz na pytanie

1 Wpisz w luki odpowiednie przymiotniki. 1 Liz hasn’t got any friends. Liz is lonely. 2 iconCzas: 60 min Poznań, 5 marca 2010 r. Kod ucznia: jf–R
Ne personne; ne … rien; ne … jamais; ne … plus; ne … aucun”. Odpowiednie przeczenie wpisz w tabeli w arkuszu odpowiedzi

1 Wpisz w luki odpowiednie przymiotniki. 1 Liz hasn’t got any friends. Liz is lonely. 2 iconHoroskopów. Przyporządkuj każdej z nich opinię (a-f). Dwie opinie nie pasują do żadnej wypowiedzi. Wpisz odpowiednie litery w kratki 1 )

1 Wpisz w luki odpowiednie przymiotniki. 1 Liz hasn’t got any friends. Liz is lonely. 2 iconJego siostry uzupełnij luki (1 – 5) tak, aby tekst był spójny I logiczny. Jeden fragment nie pasuje do żadnej luki

1 Wpisz w luki odpowiednie przymiotniki. 1 Liz hasn’t got any friends. Liz is lonely. 2 iconRozstrzygnij, które z wymienionych wyrażeń są synonimami słowa "aktywa", a które synonimami słowa "pasywa", a następnie wpisz litery podpunktów w odpowiednie

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom