Konspekt lekcji języka niemieckiego w kl. I gimnazjum
Pobierz 14.6 Kb.
NazwaKonspekt lekcji języka niemieckiego w kl. I gimnazjum
Data konwersji26.09.2012
Rozmiar14.6 Kb.
TypKonspekt
Opracowała: mgr Iwona Retka


Konspekt lekcji języka niemieckiego

w kl. I gimnazjum


Temat: Familienfeste: Weihnachten.

Poziom nauczania: kurs kontynuacyjny


Cele ogólne lekcji:

Utrwalenie i rozszerzenie słownictwa opisującego zwyczaje bożonarodzeniowe.


Cele szczegółowe lekcji:

Po lekcji uczeń powinien:

 • wykazać się umiejętnością zdobywania informacji na temat spędzania Świąt Bożego Narodzenia;

 • umiejętnie korzystać z poznanego słownictwa dotyczącego zwyczajów bożonarodzeniowych;

 • nazwać zwyczaje bożonarodzeniowe i atrybuty Świąt Bożego Narodzenia;

 • dzielić się informacjami, stosując odpowiednie słownictwo;

 • bogacić zasób słownictwa.


Metody, techniki i formy pracy:

 • akrostych;

 • słoneczko;

 • burza mózgów;

 • podpisywanie obrazków;

 • praca ze słownikami;

 • praca z magnetofonem;

 • praca w grupach;

 • praca w parach;

 • praca indywidualna;

 • praca z całą klasą.


Środki dydaktyczne:

 • słowniki;

 • obrazki i podpisy;

 • karty pracy z zapisanymi zwrotami;

 • papier pakowy, mazaki, magnesiki;

 • magnetofon i kaseta magnetofonowa.


Tok lekcji:


 1. Część wstępna.
    1. Powitanie klasy.

    2. Pobudzenie uczniów do myślenia poprzez zastosowanie metody akrostychu, polegającej na tworzeniu nowych wyrazów od wyrazu już istniejącego:


W- WINTER

E- ENGEL

I- IMMER

H- HEILIG

N- NACHT

A- ABEND

C- CHRISTBAUM

H- HAUS

T- TANNENBAUM

E- ESSEN

N- NIKOLAUS


 1. Część śródlekcyjna.
    1. Zapisanie tematu.

    2. Utrwalenie słownictwa dotyczącego Świąt Bożego Narodzenia i zwyczajów z nim związanych oraz wprowadzenie nowych zwrotów:

-nauczyciel prosi o uzupełnienie przez uczniów na tablicy słoneczka:

-uczniowie uzupełniają słoneczko, wpisując słowa i zwroty związane z Bożym Narodzeniem;


    1. Nauczyciel przypina na tablicy obrazki przedstawiające różne przedmioty charakterystyczne dla Świąt Bożego Narodzenia. Zadaniem uczniów jest przyporządkowanie podpisów do ilustracji. Nauczyciel wraz z uczniami sprawdza poprawność wykonania zadania.
    1. Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy z zapisanymi zwrotami. Zadaniem uczniów jest dopasowanie do zwrotów odpowiednich czasowników. Po wykonaniu zadania uczniowie przedstawiają je na forum klasy i tłumaczą zwroty na język polski.
    1. Nauczyciel dzieli uczniów na trzy grupy, rozdaje uczniom papier i mazaki. Zadaniem uczniów jest wypisanie czynności wykonywanych tuż przed Świętami Bożego Narodzenia (kurz vor Weihnachten- I grupa), w dzień Wigilii (am Heiligabend- II grupa) i w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia (am Ersten Weihnachtstag- III grupa). W czasie wykonywania tego zadania uczniowie słuchają w tle jednej z kolęd w wersji niemieckojęzycznej.
    1. Prezentacja pracy grup: przedstawiciel każdej grupy przypina na tablicy efekty swojej pracy i komentuje je.
 1. Część końcowa.
    1. Podsumowanie, mające na celu utrwalenie zdobytej wiedzy na lekcji:

-nauczyciel przypina na tablicy krzyżówkę, zawierającą słownictwo związane ze Świętami Bożego Narodzenia;

-uczniowie uzupełniają krzyżówkę na forum klasy utrwalając poznane słownictwo.


    1. Ocena aktywności uczniów.

    2. Praca domowa: Przygotuj kartkę z życzeniami z okazji Świąt Bożego Narodzenia.


Literatura:


 1. Szarmach-Skaza H., Tkaczyk K.: Wörterbäume- Słownictwo niemieckie, Warszawa 1999, Wydawnictwo Szkolne PWN.

 2. Rostek E.M.: Deutsch. Słownik tematyczny, Poznań 2000, WAGROS.

 3. Wojciechowska D.: Piosenki do nauki języka niemieckiego (podręcznik + kaseta), Gdynia 1997, IVAX.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Konspekt lekcji języka niemieckiego w kl. I gimnazjum iconKonspekt lekcji języka niemieckiego w I klasie gimnazjum

Konspekt lekcji języka niemieckiego w kl. I gimnazjum iconKonspekt lekcji języka niemieckiego w II klasie gimnazjum

Konspekt lekcji języka niemieckiego w kl. I gimnazjum iconKonspekt lekcji języka niemieckiego dla klasy 2 gimnazjum

Konspekt lekcji języka niemieckiego w kl. I gimnazjum iconKonspekt lekcji języka niemieckiego dla klasy 1 gimnazjum

Konspekt lekcji języka niemieckiego w kl. I gimnazjum iconKonspekt lekcji języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum

Konspekt lekcji języka niemieckiego w kl. I gimnazjum iconKonspekt lekcji języka niemieckiego

Konspekt lekcji języka niemieckiego w kl. I gimnazjum iconKonspekt lekcji języka niemieckiego

Konspekt lekcji języka niemieckiego w kl. I gimnazjum iconKonspekt lekcji języka niemieckiego

Konspekt lekcji języka niemieckiego w kl. I gimnazjum iconKonspekt lekcji języka niemieckiego

Konspekt lekcji języka niemieckiego w kl. I gimnazjum iconKonspekt lekcji języka niemieckiego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom