Dla klasy drugiej szkoły podstawowej z wykorzystaniem podręcznika
Pobierz 163.46 Kb.
NazwaDla klasy drugiej szkoły podstawowej z wykorzystaniem podręcznika
Data konwersji27.09.2012
Rozmiar163.46 Kb.
TypWymagania
Plan wynikowy nauczania języka niemieckiego

dla klasy drugiej szkoły podstawowej

z wykorzystaniem podręcznika ich und du Marty Kozubskiej, Ewy Krawczyk i Lucyny Zastąpiłło


Nauczyciel: ___________________________________________

Klasa: _______________________________________________

Rok szkolny: __________________________________________

Program: _____________________________________________

Podręcznik: ___________________________________________Dział/Treści

programowe


Wymagania edukacyjne

Uwagi

o trafności wymagań

Środki dydaktyczne, materiał nauczania

Procedury sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia

Liczba godzin

Podstawowe (P)

Pełne (PP)

Zadania sprawdzające

Kryteria sukcesu (wskaźniki)

Rozdział 1 Mein erster Schultag

Piosenka


Wir sind froh


Przypomnienie

wybranych

wiadomości

z klasy

pierwszej


Zwroty:

Was hast du denn da?;

Wo ist meine

Zuckertüte?


Piosenka Meine Schule


Zabawa Wandernspiel
Uczeń:

- zna zwroty

z klasy pierwszej dotyczące powitania i przedstawiania się, określa kolory pokazanych przedmiotów, liczy w zakresie 1-12

- śpiewa piosenkę Wir sind froh z pomocą CD

- nazywa większość przedmiotów z rożka pierwszoklasisty

- reaguje na zaproszenie do zabawy: Ich kann nicht.


- rozróżnia usłyszane nazwy rzeczy z rożka pierwszoklasisty

- wykonuje ćwiczenia ortograficzne (pisanie po śladzie)

- bierze udział w rozmowie

z misiem Theo, odpowiadając na pytanie: Was hast du denn da?

- zna refren piosenki Meine SchuleUczeń:

- nazywa wszystkie przedmioty

z rożka pierwszoklasisty

- śpiewa samodzielnie piosenkę Wir sind froh

- śpiewa samodzielnie piosenkę Meine Schule

- reaguje na zaproszenie do zabawy: Ich kann nicht. i uzasadnia: Ich gehe in die Schule, ich bastle, ich male ... .

Podręcznik:

- str. 3-7

- nagrania:

Wysłuchaj i powtórz.

• dialogi


• piosenki Wir sind froh

oraz Meine Schule

• tekst do słuchania:

Wysłuchaj

i zaznacz, co

Sandra ma

w tornistrze.


Zeszyt ćwiczeń:

ćwiczenia 1-11 do rozdziału Mein erster Schultag


Plakat do strony tytułowej


Pacynka
Uczeń formułuje wypowiedzi zgodnie

z poleceniami

w Theo-Mix.


Uczeń pisze test z Poradnika dla nauczyciela

Theo-Test 1.


Uczeń wykonuje

w zeszycie ćwiczeń zadanie Für mein Portfolio do rozdziału 1.


Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej i ustnej ujęte w PSO


Rozwiązanie zadań testowych według klucza


Przydzielanie obrazków-pieczątek przedstawiających uśmiechniętego misia
6

Rozdział 2 Wohin gehst du?Określenie miejsc, do których uczeń chętnie chodzi


Zwroty:

pytanie o cel wyjścia: Wohin gehst du?;

propozycja pójścia

w określone miejsce: Gehen wir auf den Spielplatz?

i reakcja na nią: Gern.;

reakcja na polecenie/ prośbę: Mache ich.


Piosenka Heute ist ein schöner Tag


Zabawa Stille Post
Uczeń:

- nazywa kilka czynności, które dobrze i chętnie wykonuje

- nazywa kilka miejsc, do których chętnie chodzi

- reaguje na pytanie o cel wyjścia


- rozróżnia usłyszane zwroty określające cel wyjścia

- wykonuje ćwiczenia ortograficzne

- czyta poprawnie fonetycznie dialogi i zdania

z książki ćwiczeń

- czyta poprawnie tekst piosenki Heute ist ein schöner Tag i zastępuje słówko singen innymi czasownikami


Uczeń:

- zna i stosuje słownictwo oraz wyrażenia/zwroty z poprzedniego rozdziału

w prostych reakcjach językowych

- zna treść piosenek

z poprzedniego rozdziału

- nazywa wszystkie wyrażenia

ze strony tytułowej

- zna na pamięć piosenkę Heute ist ein schöner Tag

- odtwarza dialogi 1 i 2 i przejmuje w nich zamiennie role pytającego i odpowiadającego

Podręcznik:

- str. 8-11

- nagrania:

Wysłuchaj i powtórz.

dialogi piosenka Heute ist ein schöner Tag


• tekst do słuchania:

Dokąd idzie Julia, a dokąd Martin? Posłuchaj i połącz.


Zeszyt ćwiczeń:

ćwiczenia 1-14 do rozdziału Wohin gehst du?


Poradnik dla nauczyciela materiały do kopiowania: tablice 1-6


Plakat do strony tytułowej


PacynkaUczeń formułuje wypowiedzi zgodnie

z poleceniami

w Theo-Mix.


Uczeń pisze test z Poradnika dla nauczyciela

Theo-Test 2.


Uczeń wykonuje

w zeszycie ćwiczeń zadanie Für mein Portfolio do rozdziału 2.


Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej i ustnej ujęte w PSO


Rozwiązanie zadań testowych według klucza


Przydzielanie obrazków-pieczątek przedstawiających uśmiechniętego misia
5

Rozdział 3 Mach mit!Zwroty:

Du bist jetzt dran.; Was ist los?;

polecenia wyrażone

w trybie rozkazującym dla 2 os. l. poj. np. Springe Seil! Klettre! Beeil dich!

Piosenka Wenn du Lust hast


Zabawa Befehle


Uczeń:

- zna większość poleceń ze strony tytułowej

- rozróżnia usłyszane polecenia oraz

wykonuje je

- wykonuje proste ćwiczenia ortograficzne

- zna pierwszą zwrotkę piosenki Wenn du Lust hastUczeń:

- zna i stosuje słownictwo oraz wyrażenia/zwroty z poprzedniego rozdziału

w prostych reakcjach językowych

- zna treść piosenek

z poprzednich rozdziałów

- zna i stosuje się do wszystkich poleceń ze strony tytułowej

- odtwarza dialogi 1 i 2 i przejmuje w nich zamiennie role pytającego i odpowiadającego

- zna na pamięć całą piosenkę Wenn du Lust hast

- samodzielnie tworzy i śpiewa kolejne zwrotki piosenki Wenn du Lust hast


Podręcznik:

- str. 12-15

- nagrania:

Wysłuchaj i powtórz.

• dialogi


• piosenka Wenn du Lust hast

• tekst do słuchania:

Wysłuchaj i zaznacz, co Moni i Susi chcą robić.


Zeszyt ćwiczeń:

ćwiczenia 1-10 do rozdziału Mach mit!


Plakat do strony tytułowej


Pacynka
Uczeń formułuje wypowiedzi zgodnie

z poleceniami

w Theo-Mix.


Uczeń pisze test z Poradnika dla nauczyciela

Theo-Test 3.


Uczeń wykonuje

w zeszycie ćwiczeń zadanie Für mein Portfolio do rozdziału 3.


Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej i ustnej ujęte w PSO


Rozwiązanie zadań testowych według klucza


Przydzielanie obrazków-pieczątek przedstawiających uśmiechniętego misia5

Rozdział 4 Mein Bein tut mir wehSłownictwo: nazwy części ciała


Zwroty:

pytanie

o samopoczucie: Wie geht´s?

i o dolegliwości: Was ist mit dir?;

nazywanie dolegliwości: Mein Kopf tut mir weh.


Piosenka Tanz mit mir!


Zabawa Falsch zeigenUczeń:

- nazywa większość części ciała ze strony tytułowej

- wykonuje proste ćwiczenia leksykalne

i ortograficzne

z książki ćwiczeń

- bierze udział

w rozmowie

z misiem Theo, odpowiadając na jego pytania

o wskazane części ciała

- odpowiada na pytanie

o samopoczucie

- śpiewa z grupą/ z pomocą CD piosenkę

i właściwie pokazuje czynności np. mit den Händen klapp, klapp, klappUczeń:

- zna i stosuje słownictwo oraz wyrażenia/zwroty z poprzedniego rozdziału

w prostych reakcjach językowych

- zna treść piosenek

z poprzednich rozdziałów

- nazywa wszystkie części ciała ze strony tytułowej

-odtwarza dialogi 1 i 2 i przejmuje w nich zamiennie role pytającego i odpowiadającego

- zna na pamięć całą piosenkę Tanz mit mir!


Podręcznik:

- str. 16-19,

57-58

- nagrania:

Wysłuchaj i powtórz.

• dialogi


• piosenka Tanz mit mir!

• tekst do słuchania:

Zaznacz, które


części ciała

wydają usłyszane dźwięki.


Zeszyt ćwiczeń:

ćwiczenia 1-11 do rozdziału Mein Bein tut mir weh


Poradnik dla nauczyciela materiały do kopiowania:

tablice 8-17


Plakat do strony tytułowej


PacynkaUczeń formułuje wypowiedzi zgodnie

z poleceniami

w Theo-Mix.


Uczeń pisze test z Poradnika dla nauczyciela

Theo-Test 4.

Uczeń wykonuje

w zeszycie ćwiczeń zadanie Für mein Portfolio do rozdziału 4.


Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej i ustnej ujęte w PSO


Rozwiązanie zadań testowych według klucza


Przydzielanie obrazków-pieczątek przedstawiających uśmiechniętego misia5

Rozdział 5 Theo geht auf den BallSłownictwo: nazwy części garderoby


Zwroty:

polecenie ubrania danej części garderoby: Zieh deine Jacke / deine Hose an!;

pytanie

o wybrany strój: Was ziehst du an?;

określanie koloru stroju: die grüne Hose/ das roteT-Shirt


Piosenka Der Hampelmann


Zabawa Blinde Kuh


Uczeń:

- nazywa kilka części garderoby ze strony tytułowej

- określa kolor kilku części garderoby

- śpiewa z pomocą CD piosenkę Der Hampelmann

- rozpoznaje ze słuchu nazwy elementów garderoby i ich kolory

- czyta poprawnie fonetycznie wyrażenia zastosowane

w ćwiczeniach


Uczeń:

- zna i stosuje słownictwo oraz wyrażenia/zwroty z poprzedniego rozdziału

w prostych reakcjach językowych

-zna treść piosenek

z poprzednich rozdziałów

- zna na pamięć całą piosenkę Der Hampelmann

- odpowiada na pytanie:

Was ziehst du an? i stawia rozmówcy podobne pytanie

Podręcznik:

- str. 20-23,

59-60

- nagrania:

Wysłuchaj i powtórz.

• dialogi


• piosenka DerHampelmann

• tekst do słuchania:

Pokoloruj ulubione ubrania Susizgodnie z usłyszanym

tekstem.


Zeszyt ćwiczeń:

ćwiczenia 1-11 do rozdziału

Theo geht auf den Ball


Kolorowa wkładka

w zeszycie ćwiczeń


Plakat do strony tytułowej


PacynkaUczeń formułuje wypowiedzi zgodnie

z poleceniami

w Theo-Mix.


Uczeń pisze test z Poradnika dla nauczyciela

Theo-Test 5.


Uczeń wykonuje

w zeszycie ćwiczeń zadanie Für mein Portfolio do rozdziału 5.


Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej i ustnej ujęte w PSO


Rozwiązanie zadań testowych według klucza


Przydzielanie obrazków-pieczątek przedstawiających uśmiechniętego misia

5

Rozdział 6 Theo geht auf den MarktSłownictwo: nazwy niektórych owoców

w liczbie mnogiej


Zwroty:

pytanie o cenę; Was kostet das?

określenie ceny; Das kostet ...

poinformowanie, co i w jakiej ilości uczeń chce kupić


Wierszyk Obst und Gemüse


Zabawa Echoübung


Uczeń:

- nazywa większość owoców

i warzyw ze strony tytułowej w liczbie mnogiej

- rozpoznaje ze słuchu nazwy warzyw

i owoców

- wykonuje proste ćwiczenia ortograficzne

- bawi się w sklep, wypowiada swoją rolę, wspierając się tekstem

- czyta poprawnie fonetycznie wierszyk Obst und Gemüse


Uczeń:

- zna i stosuje słownictwo oraz wyrażenia/zwroty z poprzedniego rozdziału

w prostych reakcjach językowych

- zna treść piosenek

z poprzednich rozdziałów

- nazywa wszystkie owoce i warzywa ze strony tytułowej

- bawi się w sklep, wypowiada z pamięci role sprzedającego

i kupującego.

- zna na pamięć wierszyk Obst und Gemüse


Podręcznik:

- str. 24-27,

67-68

- nagrania: • Wysłuchaj i powtórz.

• dialogi


wiersz Obst und Gemüse

• tekst do słuchania:

Wysłuchaj

i zaznacz, ile kosztują owoce i warzywa.


Zeszyt ćwiczeń:

ćwiczenia 1-12 do rozdziału Theo geht auf den Markt


Kolorowa wkładka

w zeszycie ćwiczeń


Plakat do strony tytułowej

PacynkaUczeń formułuje wypowiedzi zgodnie

z poleceniami

w Theo-Mix.


Uczeń pisze test z Poradnika dla nauczyciela

Theo-Test 6.


Uczeń wykonuje

w zeszycie ćwiczeń zadanie Für mein Portfolio do rozdziału 6.


Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej i ustnej ujęte w PSO


Rozwiązanie zadań testowych według klucza


Przydzielanie obrazków-pieczątek przedstawiających uśmiechniętego misia5

Rozdział 7 Theo geht einkaufenSłownictwo określające wybrane artykuły spożywcze


Zwroty:

pytanie, co uczeń chciałby zjeść lub wypić:

Was möchtest du

essen/trinken?;

wyrażenie

oczywistości:

natürlich


Piosenka Im Laden

Zabawa


Echoübung


Uczeń:

- nazywa większość artykułów spożywczych ze strony tytułowej

- rozróżnia usłyszane nazwy artykułów spożywczych

- pisze poprawnie nazwy artykułów spożywczych ze strony tytułowej

- zna refren piosenki Im Laden

- czyta poprawnie tekst piosenkiUczeń:

- zna i stosuje słownictwo oraz wyrażenia/zwroty z poprzedniego rozdziału

w prostych reakcjach językowych

- zna treść piosenek

z poprzednich rozdziałów

- nazywa wszystkie artykuły spożywcze ze strony tytułowej

- bierze udział

w rozmowie, potrafi przejąć rolę zarówno pytającego jak i odpowiadającego

oraz stosować

w odpowiedzi różnorodne artykuły spożywcze.

- zna na pamięć całą piosenkę Im Laden


Podręcznik:

- str. 28-31,

67-68

- nagrania:

Wysłuchaj i powtórz.

• dialogi


• piosenka Im Laden

• tekst do słuchania:

Wysłuchaj i zaznacz, co Martin zjadł na śniadanie.


Zeszyt ćwiczeń:

ćwiczenia 1-9 do rozdziału Theo geht einkaufen


Plakat do strony tytułowej


Pacynka
Uczeń formułuje wypowiedzi zgodnie

z poleceniami

w Theo-Mix.


Uczeń pisze test z Poradnika dla nauczyciela

Theo-Test 7.


Uczeń wykonuje

w zeszycie ćwiczeń zadanie Für mein Portfolio do rozdziału 7.


Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej i ustnej ujęte w PSO


Rozwiązanie zadań testowych według klucza


Przydzielanie obrazków-pieczątek przedstawiających uśmiechniętego misia
4

Rozdział 8 In der BärenkücheSłownictwo:

produkty potrzebne do pieczenia ciasta


Zwroty:

prośba o podanie danego produktu: Gib mir bitte das Mehl!;

zapytanie kogoś, gdzie znajduje się dany produkt:

Mutti, wo ist der Zucker?;

zapytanie

o opinię na temat wypieku: Schmeckt dir ...?

Wie findest du..?

wyrażanie opinii

na temat wypieku:

Ja, lecker.Fantastisch.


Piosenka Backen macht Spaß


Zabawa Wir riechen und schmecken


Uczeń:

- nazywa większość produktów ze strony tytułowej

- rozróżnia usłyszane nazwy produktów

- wykonuje proste ćwiczenia ortograficzne

- zna refren piosenki Backen macht Spaß


Uczeń:

- zna i stosuje słownictwo oraz wyrażenia/zwroty z poprzedniego rozdziału

w prostych reakcjach językowych

- zna treść piosenek

z poprzednich rozdziałów

- nazywa wszystkie produkty ze strony tytułowej

- pyta o opinię na temat smaku różnych produktów

i ocenia ich smak

- zna na pamięć całą piosenkę

Backen macht Spaß

Podręcznik:

- str. 32-35

- nagrania:

Wysłucha ji powtórz.

• dialogi


• piosenka Backen macht Spaß

• tekst do słuchania:

Wysłuchaj i zaznacz, jakich produktów potrzebowała

Klaudia do pieczenia ciasta.


Zeszyt ćwiczeń:

ćwiczenia 1-10 do rozdziału

In der Bärenküche


Poradnik dla nauczyciela materiały do kopiowania: tablice 18-29


Plakat do strony tytułowej


PacynkaUczeń formułuje wypowiedzi zgodnie

z poleceniami w Theo-Mix.


Uczeń pisze test z Poradnika dla nauczyciela

Theo-Test 8.


Uczeń wykonuje w zeszycie ćwiczeń zadanie Für mein Portfolio do rozdziału 8.


Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej i ustnej ujęte w PSO


Rozwiązanie zadań testowych według klucza


Przydzielanie obrazków-pieczątek przedstawiających uśmiechniętego misia5

Rozdział 9 Theo hat BesuchSłownictwo:

nazwy ulubionych zwierząt domowych


Zwroty:

pytanie o imię

i wygląd ulubionego zwierzęcia domowego:

Wie heißt dein Hund?;

Wie ist deine Katze?


Piosenka Tiere in meiner Familie


Zabawa Buchstabenspiel


Uczeń:

- nazywa większość zwierząt domowych ze strony tytułowej

- rozróżnia usłyszane nazwy zwierząt

- wykonuje proste ćwiczenia ortograficzne

- zna refren piosenki Tiere in meiner FamilieUczeń:

- zna i stosuje słownictwo oraz wyrażenia/zwroty z poprzedniego rozdziału

w prostych reakcjach językowych

- zna treść piosenek

z poprzednich rozdziałów

- nazywa wszystkie zwierzęta domowe ze strony tytułowej

- rozmawia o swoim zwierzątku domowym i pyta koleżankę/kolegę o jej/jego zwierzątko

- zna na pamięć całą piosenkę Tiere in meiner Familie


Podręcznik:

- str. 36-39

- nagrania:

Wysłuchaj i powtórz.

• dialogi


• piosenka Tiere in meiner Familie

• tekst do słuchania:

Wysłucha ji połącz zwierzęta z ich

właścicielami.

Zeszyt ćwiczeń:

ćwiczenia 1-10 do rozdziału Theo hat Besuch


Plakat do strony tytułowej


PacynkaUczeń formułuje wypowiedzi zgodnie

z poleceniami

w Theo-Mix.


Uczeń pisze test z Poradnika dla nauczyciela

Theo-Test 9.


Uczeń wykonuje

w zeszycie ćwiczeń zadanie Für mein Portfolio do rozdziału 9.


Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej i ustnej ujęte w PSO

Rozwiązanie zadań testowych według klucza


Przydzielanie obrazków-pieczątek przedstawiających uśmiechniętego misia4

Rozdział 10 Im ZOOSłownictwo:

nazwy zwierząt żyjących

w ZOO;

wybrane przymiotniki określające wygląd i cechy zwierząt:

Das Zebra ist schwarz-weiß.

Der Affe ist braun und lustig.


Zwroty:

pytanie

o umiejętności zwierząt:

Was kann der Papagei?;

określanie umiejętności zwierząt:

Der Papagei kann sprechen.


Piosenka Das Krokodil


Zabawa Tiere im ZOO
Uczeń:

- nazywa większość zwierząt ze strony tytułowej

- rozróżnia usłyszane nazwy zwierząt

- wykonuje proste ćwiczenia ortograficzne

- czyta płynnie tekst piosenki Das Krokodil

i śpiewa ją wraz z grupą przy wsparciu CD


Uczeń:

- zna i stosuje słownictwo oraz wyrażenia/zwroty z poprzedniego rozdziału

w prostych reakcjach językowych

- zna treść piosenek

z poprzednich rozdziałów

- nazywa wszystkie zwierzęta ze strony tytułowej

- bierze udział

w rozmowie na temat wyglądu, umiejętności

i cech zwierząt, potrafi przejąć rolę zarówno pytającego jak i odpowiadającego

- zna na pamięć całą piosenkę Das Krokodil


Podręcznik:

- str. 40-43

- nagrania:

Wysłuchaj i powtórz.

• dialogi


• piosenka Das Krokodil

• tekst do słuchania:

Zaznacz, jakie zwierzęta spotkała Sandra

w ogrodzie zoologicznym.


Zeszyt ćwiczeń:

ćwiczenia 1-10 do rozdziału

Im ZOO


Plakat do strony tytułowej


Pacynka
Uczeń formułuje wypowiedzi zgodnie

z poleceniami

w Theo-Mix.


Uczeń pisze test z Poradnika dla nauczyciela Theo-Test 10.


Uczeń wykonuje

w zeszycie ćwiczeń zadanie Für mein Portfolio do rozdziału 10.


Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej i ustnej ujęte w PSO


Rozwiązanie zadań testowych według klucza


Przydzielanie obrazków-pieczątek przedstawiających uśmiechniętego misia6

Rozdział 11 TheaterPoznane w ciągu całego roku struktury

w nowym kontekście


Scenariusz teatrzyku

Wir suchen einen Mann für unsere PrinzessinUczeń:

- czyta poprawnie fonetycznie swoją rolę

- wykonuje rekwizyt do swojej roli

- współpracuje przy tworzeniu dekoracji


Uczeń:

- zna na pamięć swoją rolę

i prezentuje ją podczas przedstawienia


Podręcznik:

- str. 44-53

- nagrania:


scenariusz teatrzyku

Wir suchen einen Mann für unsere Prinzessin
Uczniowie przedstawiają sztukę teatralną podczas uroczystości szkolnej.


Kryteria oceny wypowiedzi ustnej ujęte

w PSO


Przydzielanie obrazków-pieczątek przedstawiających uśmiechniętego misia4

Rozdział 12 AdventWierszyk Advent


Zabawa Wir machen einen Adventskranz


Uczeń:

- czyta poprawnie fonetycznie wierszyk Advent

- wykonuje wieniec

adwentowyUczeń:

- zna na pamięć wierszyk Advent

- recytuje wierszyk Advent podczas uroczystości szkolnej


Podręcznik:

- str. 54

- nagranie:

• wierszyk Advent
Uczeń prezentuje wierszyk na forum klasy lub podczas uroczystości szkolnej.


Kryteria oceny wypowiedzi ustnej ujęte

w PSO


Przydzielanie obrazków-pieczątek przedstawiających uśmiechniętego misia2

Rozdział 13 Weihnachten

Piosenka


O Tannenbaum

Zabawa


Wir schmücken

den Weihnachtsbaum


Uczeń:

- rozumie wymowę piosenki

O Tannenbaum

- zna na pamięć refren piosenki O Tannenbaum

- wykonuje ozdoby choinkowe

- rozróżnia usłyszane nazwy ozdób choinkowychUczeń:

- zna na pamięć tekst piosenki O Tannenbaum

Podręcznik:

- str. 55

- nagranie:

piosenka O Tannenbaum


Kolorowa wkładka

w zeszycie ćwiczeńUczeń prezentuje piosenkę na forum klasy lub podczas uroczystości szkolnej.


Kryteria oceny wypowiedzi ustnej ujęte

w PSO


Przydzielanie obrazków-pieczątek przedstawiających uśmiechniętego misia2

Rozdział 14 OsternWierszyk Osterhas´


Zabawa


Wir schreiben Osterwünsche


Uczeń:

- rozumie wymowę wierszyka i zna tradycję szukania prezentów zostawionych przez zajączka wielkanocnego

- zna na pamięć dwa wersy wierszyka Osterhas´

- wykonuje ozdoby na bukiet wielkanocny

- wykonuje kartkę świąteczną i pisze na niej życzenia wielkanocne

- czyta poprawnie fonetycznie życzenia świąteczne


Uczeń:

- zna na pamięć cały wierszyk Osterhas´

- zna na pamięć przynajmniej jedną formę życzeń wielkanocnych


Podręcznik:

- str. 56

- nagranie:

wierszyk Osterhas´


Zeszyt ćwiczeń:

Kolorowe naklejki

w zeszycie ćwiczeńUczeń prezentuje wierszyk na forum klasy lub podczas uroczystości szkolnej.


Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej i ustnej ujęte w PSO


Przydzielanie obrazków-pieczątek przedstawiających uśmiechniętego misia2

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Dla klasy drugiej szkoły podstawowej z wykorzystaniem podręcznika iconDla klasy trzeciej szkoły podstawowej z wykorzystaniem podręcznika ich und du Marty Kozubskiej, Ewy Krawczyk I Lucyny Zastąpiłło

Dla klasy drugiej szkoły podstawowej z wykorzystaniem podręcznika iconTematyki dla klasy drugiej szkoły średniej z wykorzystaniem komputerów w pracowni komputerowej

Dla klasy drugiej szkoły podstawowej z wykorzystaniem podręcznika iconSystem oceniania z religii dla klasy IV szkoły podstawowej według podręcznika „Miejsca pełne bogactw” nr az-21-02/12-ki-1/12

Dla klasy drugiej szkoły podstawowej z wykorzystaniem podręcznika iconPlan wynikowy z języka niemieckiego dla klasy V szkoły podstawowej na podstawie programu nauczania dkw-4014-213/99 I podręcznika

Dla klasy drugiej szkoły podstawowej z wykorzystaniem podręcznika iconPlan wynikowy do podręcznika wir dla klasy V szkoły podstawowej Nauczyciel: Klasa: Rok szkolny: Liczba godzin tyg.: Moduł 3

Dla klasy drugiej szkoły podstawowej z wykorzystaniem podręcznika iconPlan wynikowy z języka niemieckiego dla klasy VI szkoły podstawowej na podstawie programu nauczania dkw-4014-213/99 I podręcznika netz 3

Dla klasy drugiej szkoły podstawowej z wykorzystaniem podręcznika iconZ uczniami klasy pierwszej, drugiej I trzeciej szkoły podstawowej

Dla klasy drugiej szkoły podstawowej z wykorzystaniem podręcznika iconDla przedmiotu Muzyka dla klas IV – VI szkoły podstawowej nauczanej przy użyciu podręcznika

Dla klasy drugiej szkoły podstawowej z wykorzystaniem podręcznika iconKryteria oceniania na poszczególne stopnie z katechezy w zakresie V klasy Szkoły Podstawowej w Rogach w roku szkolnym 2010/2011, do programu nr az-2-01/1 I podręcznika nr az-22-01/1-5 „Umiłowani w Jezusie Chrystusie” pod red ks. Stanisława Łabendowicza

Dla klasy drugiej szkoły podstawowej z wykorzystaniem podręcznika iconKryteria oceniania na poszczególne stopnie z katechezy w zakresie VI klasy Szkoły Podstawowej w Rogach w roku szkolnym 2010/2011, do programu nr az-2-01/1 I podręcznika nr az-23-01/1-5 „Uświęceni w Duchu Świętym” pod red ks. Stanisława Łabendowicza

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom