Na podstawie art. 476 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) wzywamy do uregulowania należnej sumy zgodnie z poniższym
Pobierz 6.82 Kb.
NazwaNa podstawie art. 476 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) wzywamy do uregulowania należnej sumy zgodnie z poniższym
Data konwersji27.09.2012
Rozmiar6.82 Kb.
TypDokumentacja
Warszawa, 21.02.2001 r.

„LB Promotions” Sp. z o.o.

ul. Słupecka 315

02-354 Warszawa

„Merpols” s.c.

Krzysztof Małecki

ul. Focha 111/116

29-600 Radom


WEZWANIE DO ZAPŁATY


Na podstawie art. 476 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) wzywamy do uregulowania należnej sumy zgodnie z poniższym zestawieniem.


Nr faktury

Data faktury

Kwota z faktury

Zap³acono

Do zap³atyF/01/549915.01.20014.170,182.100,002.070,18F/01/624520.01.20013.850,040,003.850,04 RAZEM 5.920,22

Słownie: pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia zł 22 gr.


Wymienioną sumę prosimy przekazać na nasz rachunek bankowy w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania. W przypadku nie przekazania należnej sumy będziemy zmuszeni do naliczania odsetek za zwłokę.


W przypadku gdy dokonali już Państwo zapłaty, prosimy o przesłanie nam faksem kopii polecenia przelewu.

Z poważaniem

Lidia Dębińska

Lidia Dębińska

Główny Księgowy


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Na podstawie art. 476 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) wzywamy do uregulowania należnej sumy zgodnie z poniższym iconStawa z dnia 23. 04. 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami)

Na podstawie art. 476 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) wzywamy do uregulowania należnej sumy zgodnie z poniższym iconPodstawa: Art. 1042 Ustawy z dnia 26. 06. 1974 roku Kodeks Pracy Dz. U. 24 poz. 141 z późniejszymi zmianami

Na podstawie art. 476 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) wzywamy do uregulowania należnej sumy zgodnie z poniższym iconNa podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 48 ust. 2 pkt. 1

Na podstawie art. 476 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) wzywamy do uregulowania należnej sumy zgodnie z poniższym iconNa podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 48 ust. 2 pkt. 1

Na podstawie art. 476 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) wzywamy do uregulowania należnej sumy zgodnie z poniższym iconKonkurs prowadzony będzie na podstawie przepisów kodeksu cywilnego oraz art. 116

Na podstawie art. 476 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) wzywamy do uregulowania należnej sumy zgodnie z poniższym iconNr 126 poz. 715 Nr 199 poz. 1175 Art. 159 Nr 80 poz. 432 Art. 73 Nr 201 poz. 1540 Art. 104 Nr 171 poz. 1056 Art. 15 Nr 122 poz. 1021 Art. 1 Nr 116 poz. 1204

Na podstawie art. 476 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) wzywamy do uregulowania należnej sumy zgodnie z poniższym icon§ 1 Wspólnicy zgodnie oświadczają, że we wspólnym celu gospodarczym, o którym mowa w §2 niniejszej umowy, zawiązują spółkę cywilną stosownie do postanowień art. 860 875 Kodeksu Cywilnego. § 2

Na podstawie art. 476 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) wzywamy do uregulowania należnej sumy zgodnie z poniższym iconNr 64 poz. 332 Nr 107 poz. 679 Art. 116 Nr 66 poz. 421 Art. 1 Nr 66 poz. 421 Art. 1 Nr 91 poz. 740 Art. 39 Nr 227 poz. 1505 Art. 168 Nr 18 poz. 97 Art. 31 Nr

Na podstawie art. 476 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) wzywamy do uregulowania należnej sumy zgodnie z poniższym iconZgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii I telewizji (Dz. U. z 2004 roku Nr 253, poz. 2531 z późn zmianami) Polskie Radio Olsztyn

Na podstawie art. 476 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) wzywamy do uregulowania należnej sumy zgodnie z poniższym iconPodstawy prawne Szkolnego Programu Profilaktyki Ustawy I rozporządzenia: Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2004 r nr 256 poz. 2572)

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom