Temat: „ Znaczenie bakterii w przyrodzie I w gospodarce człowieka ”
Pobierz 84.05 Kb.
NazwaTemat: „ Znaczenie bakterii w przyrodzie I w gospodarce człowieka ”
Data konwersji28.09.2012
Rozmiar84.05 Kb.
TypDokumentacja
mgr Anna Karcz

Scenariusz lekcji przyrody w klasie 5 b


Temat:Znaczenie bakterii w przyrodzie i w gospodarce człowieka.


Treści programowe:

 1. Złożoność świata żywego, znaczenie różnych sposobów jego porządkowania;

 2. Wspólne cechy budowy i czynności organizmów.


Materiał nauczania:

- bakterie, jako żywe organizmy mikroskopijnej wielkości;

- bakterie mające pozytywne i negatywne znaczenie dla człowieka;

- miejsca występowania bakterii;

- kształty bakterii,

- sposoby zapobiegania chorobom wywołanym przez bakterie.


Cele lekcji:


 1. Wiadomości

- poznanie pojęć: bakteria, mikroorganizm, infekcja, pasożyt, chlorofil, samożywność, cudzożywność;

- poznanie różnych kształtów bakterii;

- poznanie środowiska życia bakterii;

- znajomość pozytywnego i negatywnego znaczenia bakterii.


 1. Umiejętności

- wyjaśnianie sposobów odżywiania bakterii;

- opisywanie budowy bakterii;

- wskazywanie pozytywnego i negatywnego znaczenia bakterii,

- proponowanie sposobów ochrony produktów spożywczych przed szkodliwym działaniem bakterii.


 1. Postawy

- rozumienie konieczności unikania kontaktu z bakteriami i osobami chorymi;

- rozwijanie kontaktów rówieśniczych poprzez pracę w grupach;

- zainteresowanie światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem;

- poczucie osobistej odpowiedzialności za stan naszego zdrowia.


Metody:

- pogadanka;

- burza mózgów;

- gra dydaktyczna – rozsypanka;

- praca z podręcznikiem;

- obserwacja.


Formy pracy:

- praca indywidualna;

- praca w grupach;

- praca zbiorowa.


Środki dydaktyczne:

- podręcznik do przyrody;

- zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy;

- rozsypanka wyrazowa z negatywnym i pozytywnym znaczeniem bakterii,

- karteczki z opisem różnych chorób wywołanych przez bakterie;

- lupy;

- zepsute produkty żywnościowe;

- kiszona kapusta, kiszone ogórki, kwaśne mleko, kefir, jogurt, ser, ocet winny;

- fragment ściółki leśnej.


Przebieg lekcji:


Faza wprowadzająca

 1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji;

 2. Zapoznanie uczniów z tematyką i przebiegiem lekcji;

 3. Przypomnienie wiadomości o bakteriach:

 • cechy organizmu;

 • środowisko życia;

 • podstawowe potrzeby życiowe.

4. Przygotowanie stanowiska pracy uczniów.


Faza realizacyjna


1. Stworzenie sytuacji problemowej - pogadanka na temat: związku bakterii z organizmem człowieka.

2. Sformułowanie problemu: Czy bakterie to nasi sprzymierzeńcy czy wrogowie?

3. Sformułowanie hipotez:

Bakterie to nasi sprzymierzeńcy.

Bakterie to nasi wrogowie.

Bakterie to zarówno nasi sprzymierzeńcy, jak i wrogowie.

4. Ustalenie planu weryfikacji hipotez:

- Podział uczniów na 6 grup;

- Rozdanie instrukcji do pracy – zapoznanie się z nimi.

- Praca w grupach w oparciu o instrukcję (załącznik 1).

5. Analiza pracy poszczególnych grup – przedstawienie wniosków.

6. Uczniowie z rozsypanki wyrazowej układają tabelę dotyczącą pożytecznego i szkodliwego znaczenia bakterii. Wklejają do zeszytu pozytywne i negatywne działania bakterii w postaci tabelki (załącznik 2).


Faza podsumowująca

 1. Podsumowanie pracy uczniów:

 • ocena pracy w grupach,

 • ocena poprawności wniosków,

 • sformułowanie wniosków.


Wniosek:


 1. Praca domowa: Jaką informację dotyczącą bakterii możemy znaleźć na opakowaniu jogurtu? Przeczytaj i wyjaśnij ją.

Załącznik 1


Grupa I - Bakterie, które prowadzą rozkład substancji organicznej.


 1. Przeczytaj tekst:Bakterie rozkładają szczątki roślin i zwierząt, obornik i kompost. Wzbogacają ubogie gleby w związki azotowe i w ten sposób poprawiają ich strukturę. Bakterie glebowe, których w 1 g gleby jest około 2 i pół miliarda powodują tworzenie próchnicy w glebie.

Bakterie odgrywają bardzo ważną rolę w procesach samooczyszczenia wód, a przez człowieka są wykorzystywane w oczyszczalniach ścieków, by tam współdziałać z innymi organizmami w biologicznym oczyszczaniu wód. Bakterie też coraz częściej stosuje się do przerobu odpadów, w wyniku, czego otrzymujemy energię cieplną (biogaz) i cenny nawóz dla rolnictwa. 1. W oparciu o przeczytany tekst uzupełnij zdania.


Bakterie żyjące w glebie powodują rozkład ....................................................

Wykorzystywane są przez człowieka w oczyszczalniach ścieków, aby ............................................................................................................................


WNIOSEK: Te bakterie ..........................

GRUPA II

Bakterie powodujące gnicie produktów żywnościowych. 1. Przeczytaj tekst w podręczniku na str. 129-131.
 1. W oparciu o przeczytany tekst uzupełnij zdania:Niektóre bakterie powodują gnicie i psucie się produktów żywnościowych.

W naszym domu zapobiega się niszczeniu żywności przez bakterie

w następujący sposób: ………………............................................................

.......................................................................................................................


WNIOSEK: Działanie tych bakterii jest ...........................


GRUPA III Pozytywna rola bakterii w przyrodzie 1. Przeczytaj tekst w podręczniku na str. 129-131.
 1. W oparciu o przeczytany tekst uzupełnij zdanie:Niektóre bakterie odgrywają pozytywną rolę w przyrodzie polegającą na:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……..


GRUPA IV Negatywna rola bakterii w przyrodzie 1. Przeczytaj tekst w podręczniku na str. 129-131.
 1. W oparciu o przeczytany tekst uzupełnij zdanie:Niektóre bakterie odgrywają negatywną rolę w przyrodzie polegającą na:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……..


GRUPA V


Pozytywne działanie bakterii na życie człowieka 1. Przeczytaj tekst w podręczniku na str. 129-131.
 1. W oparciu o przeczytany tekst uzupełnij zdanie:Niektóre bakterie wpływają pozytywnie na życie człowieka. Napisz na czym polega pozytywny wpływ bakterii:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……..


GRUPA VI


Negatywne działanie bakterii na życie człowieka 1. Przeczytaj tekst w podręczniku na str. 129-131.
 1. W oparciu o przeczytany tekst uzupełnij zdanie:Niektóre bakterie wpływają negatywnie na życie człowieka. Napisz na czym polega negatywny wpływ bakterii:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……..


Załącznik 2


Rozsypanka wyrazowa.Działania pozytywne bakterii
Działania negatywne bakterii


Współdziałają w biologicznym oczyszczaniu wód i ścieków


Wywołują choroby roślin,

zwierząt i ludzi


Rozkładają obornik i kompost


Powodują psucie

wielu produktów spożywczych


Pomagają trawić pokarm

ludziom i zwierzętom


Mogą być przyczyną powstawania epidemii, np. dżumy, cholery.


Wzbogacają ubogie gleby

w związki azotowe


Bakterie siarkowe wytwarzają kwas siarkowy, niszczący np. budynki i przedmioty żelazne.


Są wykorzystywane

do produkcji szczepionek

Powodują tworzenie

próchnicy w glebie

Wywołują fermentację

mleka, kapusty, ogórków
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Temat: „ Znaczenie bakterii w przyrodzie I w gospodarce człowieka ” iconZnaczenie bakterii w przyrodzie I gospodarce człowieka

Temat: „ Znaczenie bakterii w przyrodzie I w gospodarce człowieka ” iconZajęcia pozalekcyjne „znaczenie wody w przyrodzie I gospodarce człowieka”

Temat: „ Znaczenie bakterii w przyrodzie I w gospodarce człowieka ” iconBakterie chorobotwórcze, rola bakterii w przyrodzie I życiu człowieka

Temat: „ Znaczenie bakterii w przyrodzie I w gospodarce człowieka ” iconZnaczenie roślin w przyrodzie I dla człowieka Zadanie 1

Temat: „ Znaczenie bakterii w przyrodzie I w gospodarce człowieka ” iconPraca konkursowa na temat: „Rola pieniądza zastępczego na ziemiach polskich I jego znaczenie w gospodarce państwa w XIX i XX wieku”

Temat: „ Znaczenie bakterii w przyrodzie I w gospodarce człowieka ” iconPojęcia związane z hrba. Niniejszy dokument wyjaśnia najistotniejsze znaczenie pojęć "prawa człowieka" I "rozwój" oraz znaczenie pojęcia "perspektywy praw człowieka", które dalej będą zwane hrba

Temat: „ Znaczenie bakterii w przyrodzie I w gospodarce człowieka ” iconTemat: Przedstaw w punktach znaczenie (dla przyrody I człowieka) zachowania terenów podmokłych

Temat: „ Znaczenie bakterii w przyrodzie I w gospodarce człowieka ” iconTemat zajęĆ: Cechy dobrego przyjaciela I znaczenie przyjaźni w życiu człowieka. Fragment kręgu tematycznego’’ Nasze uczucia, przyjaźnie, zainteresowania’’

Temat: „ Znaczenie bakterii w przyrodzie I w gospodarce człowieka ” icon1 małe firmy oraz ich znaczenie w gospodarce

Temat: „ Znaczenie bakterii w przyrodzie I w gospodarce człowieka ” iconI. Pojęcie I znaczenie w gospodarce rynku kapitałowego I pieniężnego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom