Program studiów specjalizacyjnych z dziedziny “choroby przeżuwaczy”
Pobierz 42.91 Kb.
NazwaProgram studiów specjalizacyjnych z dziedziny “choroby przeżuwaczy”
Data konwersji28.09.2012
Rozmiar42.91 Kb.
TypDokumentacja
PROGRAM STUDIÓW SPECJALIZACYJNYCH Z DZIEDZINY “CHOROBY PRZEŻUWACZY”.


Grupy problemów i tematów:


I. Przepisy prawa:

- bezpieczeństwo żywności zwierzęcego pochodzenia,

- problematyka chorób odzwierzęcych

- zakaźne choroby zwierząt,

- dobrostan zwierząt,

- zasady etyki i deontologii weterynaryjnej,

- odpowiedzialność lekarza weterynarii w świetle obowiązującego prawa,

- historia bujatryki.


II. Choroby zakaźne:

- występowanie i znaczenie zakaźnych chorób bydła,

- zasady rozpoznawania chorób zakaźnych i zaraźliwych,

- choroby podlegające obowiązkowi zwalczania:

1.   Pryszczyca - FMD

2.   Księgosusz - Rinderpest

3.   Zaraza płucna bydła – Contagious bovine pleuropneumonia- CBPP

4.   Guzowata choroba skóry bydła –Lumpy skin disease - LSD

5.   Gorączka doliny Rift –Rift valley fever

6.   Choroba niebieskiego języka - Bluetongue

7.   Wścieklizna -Rabies

8.   Wąglik - Antrax

9.   Gruźlica bydła –Bovine tuberculosis

10. Bruceloza bydła – Brucellosis abortus

11.  Enzootyczna białaczka bydła – Enzootic bovine leucosis - EBL

12. Gąbczasta encefalopatia (BSE)

- choroby podlegające obowiązkowi rejestracji:

1.   Paratuberkuloza - Pratuberculosis

2.   Listerioza - Listeriosis

3.   Toksoplazmoza - Toxoplasmosis

4.   Zakaźne zapalenie nosa i tchawicy/ otręt bydła –IBR/IPV/IBP

5.   Choroba mętwikowa bydła –Bovine genital campylobacteriosis

6.   Zaraza rzęsistkowa bydła - Trichomonosis

7.   Gorączka Q – Q fever

8.   Salmoneloza bydła – Salmonellosis of cattle

- zasady zwalczania, zapobiegania i leczenia chorób zakaźnych.


III. Choroby inwazyjne:

 • kokcydioza bydła

 • kryptosporidioza

 • babeszjoza

 • fascioloza

 • paramfistomatoza

 • monezjoza

 • wągrzyca bydła

 • nicienie żołądkowo-jelitowe i płucne

 • wszołowica

 • wszawica

 • hypoderrnatoza bydła

 • muszyce

 • świerzb bydła


IV. Rasy bydła:

 • charakterystyka głównych ras bydła mlecznego,

 • cechy funkcjonalne w doskonaleniu bydła mlecznego,

 • znaczenie podstawowych ras bydła mięsnego,


V. Podstawy genetyki:

- wykorzystanie osiągnięć genetyki molekularnej w hodowli bydła,

- analiza fragmentów restrykcyjnych DNA kodujących białka mleka: identyfikacja

genotyów beta-laktoglobuliny i kappa-kazeiny,

- polimorfizm antygenów komórkowych erytrocytów (grupy krwi), leukocytów

(system BoLA) oraz determinanty antygenowe białek surowicy (allotypy

immunoglobulin i lipoprotein) u bydła,

- polimorfizm erytrocytów (hemoglobina), leukocytów (alkaliczna RNA-aza, kwaśna

fosfataza, lizozym), surowicy (transferyna) oraz mleka (alfa s-kazeina, beta-kazeina,

kappa-kazeina, beta-laktoglobulina),

- identyfikacja prowirusowego DNA enzootycznej białaczki bydła,

- diagnostyka molekularna recesywnych mutacji punktowych, warunkujących

wystąpienie BLAD (Bovine Leukocyte Adhesion Deficiency), DUMPS (Deficiency

Uridine Monophosphate Synthase) i cytrulinemii u bydła.


VI. Żywienie bydła dorosłego i młodzieży oraz dietetyka:

- trawienie i przemiana materii u przeżuwaczy,

- żywienie krów mlecznych,

- żywienie noworodków i osesków,

- żywienie cieliczek i buhajów hodowlanych,

- żywienie opasowe,

- konserwacja pasz,

- metody oceny prawidłowego żywienia krów,

- podstawy żywienia zwierząt chorych (przygotowanie pasz, rodzaje diet, pasze

dietetyczne),

- poprawa własności dietetycznych pasz, mieszanki i odżywki dietetyczne,

- żywienie dietetyczne w schorzeniach układowych: skóry, przewodu pokarmowego,

nerek, niewydolności krążenia, przemiany materii,

- żywienie w przebiegu chorób zakaźnych,

- żywienie przed i po zabiegach operacyjnych,

- żywienie w okresie ciąży i karmienia,

- żywienie osesków przy braku mleka matki,

- konserwacja siary.


VII. Choroby tła metabolicznego i niedoborowego:

 • ketoza i syndrom tłustej krowy,

 • zespół stłuszczenia wątroby

 • cukrzyca,

- zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej,

- porażenie i zalegania poporodowe,

- syndrom anoreksji,

- zwyrodnienie mięśni

- diagnostyka zaburzeń przemiany materii,

- niedobór wybranych mikroelementów (Cu, Zn, Se, Co, Fe, J)

 • zaburzenia gospodarki Mg (hipomagnezemia),

 • znaczenie wapnia i fosforu z uwzględnieniem chorób powstających na tle ich niedoboru,

 • niedobór witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach,

 • znaczenie i niedobór antyoksydantów.


VIII. Choroby układu pokarmowego:

- budowa, rozwój i czynność przewodu pokarmowego,

- schorzenia jamy ustnej, gardła, przełyku,

- choroby przedżołądków: niestrawności (kwaśna, zasadowa, z przeładowania, wzdęcia

żwacza: grubo- i drobnobańkowe u młodych i dorosłych przeżuwaczy, zatkanie

ksiąg),

- choroby trawieńca: wrzód żołądka, syndrom Hoflunda, przemieszczenia,

- zaburzenia drożności jelit (zatkania, przewężenia, przemieszczenia i skręty),

- zaburzenia trawienia i wchłaniania jelitowego, biegunki,

- choroby wątroby i otrzewnej,

- zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej,

- choroby pasożytnicze przewodu pokarmowego,

- diagnostyka kliniczna i laboratoryjna chorób przedżołądków,

- diagnostyka kliniczna i laboratoryjna chorób wątroby,

- badanie ultrasonograficzne żołądka, wątroby,

- rozpoznawanie biegunek (biegunki tła dietetycznego, bakteryjnego, wirusowego,

grzybiczego, pasożytniczego, toksycznego, alergicznego, stresowego,

- zatrucia: Cu, Hg, Pb, Se, As, P, insektycydami Fo, solą kuchenną, mocznikiem,

związkami azotu, pestycydami,

- interpretacja wyników badań laboratoryjnych w chorobach przewodu pokarmowego.


IX. Fizjologia i patologia rozrodu oraz położnictwo:

 • hormonalna regulacja cyklu płciowego, ciąży i porodu,

 • badanie ginekologiczne krów,

 • brak rui (anestrus) u krów,

 • synchronizacja rui,

 • powtarzanie cyklu u krów,

 • fizjologia zapłodnienia i ciąży,

 • zatrzymanie łożyska,

 • zapalenia macicy,

 • sztuczne unasiennianie bydła - nowe tendencje,

 • metody rozpoznawania ciąży,

 • wybrane zaburzenia ciąży

 • ronienia i porody przedwczesne

 • patologia porodu, metody pomocy porodowej,

 • patofizjologia okresu poporodowego,

 • technika operacyjna stosowana przy plastyce krocza,

 • przydatność oznaczania hormonów płciowych w rozrodzie krów.X. Wybrane zagadnienia z andrologii i biotechniki rozrodu:

 • anatomia i fizjologia układu płciowego buhaja,

 • badanie andrologiczna buhaja

 • wpływ czynników zewnętrznych na płodność buhajów,

 • ocena i selekcja buhajów ras mlecznych,

 • zaburzenia płodności u buhajów,

 • wady i schorzenia narządów płciowych,

 • regulacje prawne dotyczące produkcji i wprowadzania do obrotu nasienia bydła,

- transfer zarodków i zapłodnienie pozaustrojowe,

- klonowanie bydła.


XI. Choroby gruczołu mlekowego:

 • występowanie i znaczenie zapaleń gruczołu mlekowego,

 • układ obronny gruczołu mlekowego, rola komórek somatycznych,

 • przyczyny zapaleń i objawy związane z infekcją,

 • rozpoznawanie zapaleń wymienia,

 • metody leczenia w laktacji i zasuszeniu,

 • profilaktyka zapaleń gruczołu mlekowego

 • choroby gruczołu mlekowego cielnych jałówek,

 • choroby zakaźne, niezakaźne i rany strzyków,

 • zabiegi operacyjne na wymieniu,

 • mastitis u krów ras mięsnych.


XII. Choroby układu oddechowego:

- budowa i czynność,

- zapalenie oskrzeli,

- zapalenie płuc (nieżytowe, włóknikowe, ropne, zachłystowe),

- zapalenie opłucnej,

- enzootyczne odoskrzelowe zapalenie płuc,

- choroby tła pasożytniczego,

- aspergiloza płuc,

- wirusowe choroby dróg oddechowych,

- rozedma płuc, odma, niedodma,

- obrzęk płuc

- skutki zaburzeń gospodarki kwasowo-zasadowej,

- diagnostyka chorób układu oddechowego (hematologiczna, biochemiczna,

radiologiczna).


XIII. Choroby układu krążenia:

- budowa i czynności układu krążenia,

- zapalenie mięśnia sercowego, osierdzia i wsierdzia,

- niewydolność krążenia: sercowa; naczyniowa,

- rozszerzenie i przerost mięśnia sercowego,

- wady serca,

- diagnostyka chorób układu krążenia (pomiar ciśnienia, badanie Ekg, badanie

ultrasonograficzne, UDT), badanie naczyń,

- zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej,

- zasady leczenia zaburzeń krążenia.


XIV. Choroby racic i kończyn:

- przyczyny żywieniowe i środowiskowe chorób racic,

 • choroby racic,

 • zasady prawidłowej korekcji racic,

 • technika korekcji racic,

 • zasady znieczulania przy zabiegach na kończynach,

 • amputacje palców u krów.


XV. Choroby skóry:

- budowa i czynności skóry

- choroby alergiczne

- zmiany w przebiegu chorób metabolicznych i niedoborowych,

- choroby bakteryjne,

- choroby grzybicze (trichofitoza),

- choroby pasożytnicze,

- zaburzeń w rogowaceniu, rybia łuska u cieląt,

- rany i urazy skóry, uszkodzenia chemiczne


XVI. Choroby układu moczowego:

- budowa i czynności układu moczowego,

- zapalenie nerek i miedniczek nerkowych,

- zapalenie nerek kłębkowe, śródmiąższowe i ropne,

- zespół mocznicowy, marskość nerek, nerczyca,

- torbielowatość nerek, wodonercze, kamica moczowa,

- zapalenie pęcherza moczowego, krwiomocz pęcherzowy, porażenie pęcherza,

zapalenie cewki moczowej,

- diagnostyka laboratoryjna chorób nerek i interpretacja wyników,

- leczenie chorób układu moczowego


XVII. Choroby układu nerwowego:

- zarys budowy i czynności ośrodkowego układu nerwowego,

- zaburzenia w ukrwieniu mózgu: przekrwienie, niedokrwienie, wylewy krwi do

mózgu,

- wstrząśnienie i stłuczenie mózgu,

- udar cieplny i słoneczny, porażenie prądem elektrycznym

- zapalenie opon mózgowych i mózgu (bakteryjne, wirusowe, grzybicze),

- martwica kory mózgowej, wodogłowie,

- neurofibromatoza,

- choroby rdzenia kręgowego - zapalenie rdzenia,

- diagnostyka kliniczna i laboratoryjna chorób układu nerwowego,

- neurotoksykozy,

- choroby gałki ocznej,


XVIII. Ortopedia i chirurgia:

- złamania,

- choroby stawów,

- choroby palców i racic,

- zapalenie kaletek maziowych,

- porażenia i niedowłady,

- diagnostyka kliniczna,

- badania radiologiczne i inne metody obrazowe,

- znieczulenia do zabiegów,

- zabiegi chirurgiczne na mięśniach,

- zabiegi chirurgiczne na jamie brzusznej,

- zabiegi chirurgiczne na klatce piersiowej,

- zabiegi chirurgiczne na głowie i oku.


XIX. Choroby cieląt:

- syndrom prenatalny,

- syndrom neurogenny,

- zamartwica cieląt, wrodzona niedodma płuc,

 • zapalenia przewodu pokarmowego,

 • choroby dróg oddechowych,

 • zespół sercowo-płucny cieląt,

 • syndrom słabego cielęcia,

 • zwyrodnienie mięśni u cieląt,

 • immunoprofilaktyka w schorzeniach układu oddechowego i przewodu pokarmowego cieląt.


XX. Diagnostyka laboratoryjna chorób bydła:

 • pobieranie i przygotowanie materiału do badań laboratoryjnych,

 • przechowywanie pobranych próbek,

 • zasady interpretacji otrzymanych wyników,

- diagnostyka laboratoryjna zaburzeń gospodarki kwasowo-zasadowej i wodno­

elektrolitowej bydła,

 • diagnostyka laboratoryjna chorób cieląt z uwzględnieniem szybkich testów diagnostycznych

- przydatność i metody oznaczeń aktywności enzymów,

- badania hematologiczne w chorobach przeżuwaczy: syndrom niedokrwistości u cieląt,

syndrom skazy krwotocznej (mykotoksykopzy, zatrucie związkami furanowymi,

kumaryną, dikumarolem, miedzią, awitaminozy A, B, E. C, K), syndrom

wewnątrznaczyniowego wykrzepiania.


XXI. Badanie anatomopatologiczne w rozpoznawaniu chorób bydła:

 • rodzaje badań patomorfologicznych

 • pobieranie i przesyłanie materiału do badania histopatologicznego

 • wybrane wiadomości o technice sporządzania preparatów histopatologicznych

 • technika sekcyjna stosowana w przypadku bydła

 • opisywanie zmian anatomopatologicznych

 • wybrane wiadomości o zapaleniach


XXII. Choroby oraz weterynaryjne problemy w hodowli owiec i kóz:

 • rasy owiec i kóz – przydatność hodowlana i użytkowa,

- żywienie owiec i kóz,

- żywienie jagniąt i koźląt,

- niedobory witaminowe (wit. B1, A, E) i mineralne (Cu, Zn, Mg, Se),

- wybrane choroby prionowe i wirusowe owiec i kóz (Scrapie, Maedi-Visna, choroba

niebieskiego języka, wścieklizna),

- choroby pasożytnicze (strongyloza, cenuroza, echinokokoza, kokcydioza, motylica),

- choroby układu mięśniowo-kostnego (CAE, PDM),

- choroby metaboliczne,

- choroby przewodu pokarmowego z biegunką,

 • syndrom słabego jagnięcia, koźlęcia,

 • zwyrodnienie u jagniąt, koźląt i u osobników dorosłych,

- syndrom niedokrwistości u jagniąt i koźląt,

- fizjopatologia cyklu, ciąży, porodu i okresu poporodowego,

- zaburzenia płodności owiec i kóz,

- zapalenie gruczołu mlekowego owiec i kóz.


XXIII. Dobór leków, antybiotykooporność, farmakokinetyka oraz interakcje leków:

 • farmakokinetyka i farmakodynamika różnych grup leków,

 • interakcje leków,

 • charakterystyka wybranych grup antybiotyków,

 • karencja na tkanki jadalne i mleko.


XXIV. Wybrane zagadnienia z higieny pasz i prewencji weterynaryjnej:

 • mykotoksyny jako czynnik wywołujący schorzenia przeżuwaczy,

 • znaczenie mykotoksykoz w produkcji zwierzęcej,

 • higiena pasz,

 • przepisy dotyczące prewencji weterynaryjnej,

 • wymagania higieniczne dotyczące gromadzenia i przewozu produktów ubocznych, pochodzenia zwierzęcego oraz produktów przetworzonych.


XXV. Program weterynaryjnej opieki nad stanem zdrowia w stadach krów mlecznych:

- ogólne zasady diagnostyki chorób stada,

 • założenia testu zdrowia dla stad krów mlecznych,

 • interpretacja wyników uzyskanych w teście zdrowia,

 • ocena budynków inwentarskich, warunków zoohigienicznych i środowiskowych

 • zarządzanie stadem bydła mlecznego,

 • organizacja opieki weterynaryjnej nad stadami bydła mlecznego.


Wykaz lektur uzupełniających:

Choroby wewnętrzne i chirurgia bydła  (Wyd. Galaktyka 2008),
Choroby cieląt - Slanina i wsp. (Wyd. UWM Olsztyn 2004),
Atlas chorób bydła - Blowey i Weawer pod red. J. Nicponia (Elsevier, Wrocław),

Zwyciężyć w walce z mastitis - Philpot i Nickerson (Westfalia, 2007),

Medycyna weterynaryjna,
Bulletin of Veterinary Institute in Pulawy,
Polish Journal of Veterinary Sciences  (Olsztyn),
Journal of  Dairy Science,
Veterinary Research Communications,
Journal of Animal Science,
Journal of Internal Veterinary Medicine,
Small Ruminant Research,
Weterynaria w praktyce,
Magazyn weterynaryjny,
Życie weterynaryjne,
Lecznica dużych zwierząt.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Program studiów specjalizacyjnych z dziedziny “choroby przeżuwaczy” iconDziedzina Nr 1 choroby przeżuwaczy

Program studiów specjalizacyjnych z dziedziny “choroby przeżuwaczy” iconChoroby wewnętrzne (III rok studiów)

Program studiów specjalizacyjnych z dziedziny “choroby przeżuwaczy” iconChoroby zakaźne (III rok studiów)

Program studiów specjalizacyjnych z dziedziny “choroby przeżuwaczy” iconFft fast Fourier Transform jest to transformacja sygnału z dziedziny czasu do dziedziny częstotliwości

Program studiów specjalizacyjnych z dziedziny “choroby przeżuwaczy” iconProgram zadania z dziedziny edukacji ekologicznej forma tabelaryczna załącznik do części b wniosku pkt. 7

Program studiów specjalizacyjnych z dziedziny “choroby przeżuwaczy” iconRejestr zachorowań na choroby zawodowe I podejrzeń o takie choroby

Program studiów specjalizacyjnych z dziedziny “choroby przeżuwaczy” iconProgram I zjazdu Studium Podyplomowego "Choroby psów I kotów"

Program studiów specjalizacyjnych z dziedziny “choroby przeżuwaczy” iconProgram I zjazdu Studium Podyplomowego "Choroby psów I kotów"

Program studiów specjalizacyjnych z dziedziny “choroby przeżuwaczy” iconProgram III zlot Młodych Chorych na Choroby Reumatyczne

Program studiów specjalizacyjnych z dziedziny “choroby przeżuwaczy” iconRamowy program szkolenia „Wypadki przy pracy I choroby zawodowe”

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom