OŚrodek rehabilitacji I szkolenia pzn „homer”
Pobierz 13.93 Kb.
NazwaOŚrodek rehabilitacji I szkolenia pzn „homer”
Data konwersji28.09.2012
Rozmiar13.93 Kb.
TypDokumentacja
Pieczęć kierującego Polski Związek Niewidomych

OŚRODEK REHABILITACJI i SZKOLENIA PZN

„HOMER”

im. J. Buczkowskiego

ul. Powstańców Wielkopolskich 33

85-090 BYDGOSZCZ

KARTA ZGŁOSZENIA - INFORMACYJNA

DO OŚRODKA REHABILITACJI I SZKOLENIA

w BYDGOSZCZY

Zgłaszamy kandydata na:

1.Turnus rehabilitacyjny - / jaki?/ ...................................................................................................

2.Kurs - szkolenie - /jakie?/ …………………………………………………………………..

I. DANE OSOBOWE :

- Imię i Nazwisko ............................................................................................................................................

- dokładny adres zamieszkania /kod/ ...............................................................................................................

........................................................................................................................................................................

- grupa inw./ rok przyzn. ..............................nr.leg.PZN/rok wstąpienia ……........................................……

- wiek …………............. - PESEL …………………. - wykształcenie ..............................................

- praca przed utratą wzroku .................................................................................................

- obecna praca ......................................................................................................................

- źródła utrzymania ..............................................................................................................

- sytuacja rodzinna: mieszka sam, z rodziną /ile osób/ ........................................................


II. SYTUACJA ZDROWOTNA :

- rodzaj schorzenia okulistycznego : zaćma / operowana: tak / nie ?/,

jaskra, odklejenie siatkówki, degeneracje siatkówki, krótkowzroczność,

zanik nerwów wzrokowych /podkreślić/

inne /podać jakie/ .................................................. ..........................................................................

..........................................................................................................................................................

- całkowita utrata wzroku : TAK / NIE

- posiada resztki wzroku : poczucie światła, dostrzega zarysy postaci,

rozpoznaje przedmioty, osoby, czyta czarny druk /podkreślić/


- inne schorzenia /jakie?/ wyraźnie podać ........................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

cukrzyca /podać ile razy dziennie bierze insulinę i jaką/................................................................................

............................................................................................................................................... ...........................

III. OCENA SAMODZIELNOŚCI : - potrzebuje przewodnika ............................................ ..........................

- jest samodzielny w zakresie samoobsługi ........................................................................ .............................

- posługuje się brajlem, czarnym drukiem, nie posługuje się wcale /podkreślić/

- przebywał na szkoleniu rehabilitacyjnym / jakim ?/kiedy ?/

..................................................................................................................................... ....................................

- jakiej formy pomocy rehabilitacyjnej potrzebuje - sprecyzować

oczekiwania co do turnusu / kursu ................................................................................... .............................

................................................................................................................................................. ......................

- dodatkowe informacje o kandydacie na Turnus - Kurs ........................................................ .......................

.................................................................................................................................................. .......................

................................................................................................................................................ .........................

………………………………………………………………………………………......................…


Okręg PZN:............................... sporządził..........................................

Koło PZN .................................

Podpis osoby zgłaszanej ………………………….

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

OŚrodek rehabilitacji I szkolenia pzn „homer” iconHomer” OŚrodek rehabilitacji I szkolenia

OŚrodek rehabilitacji I szkolenia pzn „homer” iconNazwa: Ośrodek Szkolenia Motorowego I Szkolenia Zawodowego "Omnibus" Jan Garlacz

OŚrodek rehabilitacji I szkolenia pzn „homer” iconOŚrodek rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim

OŚrodek rehabilitacji I szkolenia pzn „homer” iconOśrodek Szkolenia I Doskonalenia

OŚrodek rehabilitacji I szkolenia pzn „homer” iconNowoczesnych sposobów rehabilitacji w chorobach narządu ruchu. W 1988 r otrzymał propozycję pracy na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Rehabilitacji awf warszawa. Głównym obszarem zainteresowań badawczych I pracy dydaktycznej były najnowocześniejsze sposoby rehabilitacji, zwłaszcza sta

OŚrodek rehabilitacji I szkolenia pzn „homer” iconCentralny Ośrodek Szkolenia I Wydawnictw sep

OŚrodek rehabilitacji I szkolenia pzn „homer” iconOŚrodek szkolenia zawodowego podstawy obsługi komputera

OŚrodek rehabilitacji I szkolenia pzn „homer” iconO chotnicze hufce pracy ośrodek szkolenia I wychowania

OŚrodek rehabilitacji I szkolenia pzn „homer” iconRejonowy ośrodek szkolenia zawodowego młodzieżY ŚLĄskiej wojewódzkiej komendy

OŚrodek rehabilitacji I szkolenia pzn „homer” iconOchotnicze hufce pracy ośrodek szkolenia zawodowego śwk ohp

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom