Geologia – nauka o budowie I dziejach ziemi oraz o procesach przeobrażających skorupę ziemską I ich skutkach. Geologia (nurty)
Pobierz 161.09 Kb.
NazwaGeologia – nauka o budowie I dziejach ziemi oraz o procesach przeobrażających skorupę ziemską I ich skutkach. Geologia (nurty)
strona8/12
Data konwersji28.09.2012
Rozmiar161.09 Kb.
TypDokumentacja
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

PROCESY EGZOGENICZNE


Zachodzą one na powierzchni Ziemi lub płytko pod nią. Obejmują zjawiska związane z:

denudacja

1) wietrzeniem

2) erozją

3) powierzchniowe ruchy masowe

4) transport materiału pochodzącego z wietrzenia i erozji

5) procesy związane z sedymentacją (akumulacją) materiału pochodzącego z wietrzenia i erozji

6) procesy związane z diagenezą osadów

Wietrzenie – rozpad mechaniczny i rozkład chemiczny skał pod wpływem czynników egzogenicznych (zewnętrznych). Zachodzi na powierzchni Ziemi i w strefie przypowierzchniowej (strefa wietrzenia). Efektem wietrzenia jest powstanie zwietrzeliny.

Wietrzenie fizyczne (mechaniczne) – efektem jest dezintegracja ziarnowa skał czyli rozpad na okruchy skał.

-         insolacja – zachodzi na terenach pustynnych, w ciągu dnia minerały budujące skałe pod wpływem nasłonecznienia zwiekszają swoją objetość, w nocy kurcza się, powstajace naprężenia powodują rozkruszenie skał

-         zamróz – woda dostająca się w strzeliny skalne zamarza powodując rozsadzanie skał

-         krystalizacja soli – podobny przebieg do zamrozu, wystepuje na pustyni, skały ulegają zniszczeniu w wyniku zwiększenia się rozmiarów kryształów soli tworzących się w ich szczelinach.

-         Mechaniczne oddziaływanie organizmów zywych – niszczenie skał w wyniku rozwoju systemów korzeniowych drzew i krzewów

Wietrzenie chemiczne – efektem jest rozkład chemiczny skał i minerałów, procesy te powstaja pod wpływem substancji powszechnie wystepujących w przyrodzie (tlen, woda)

-         rozpuszczanie

-         hydroliza

-         utlenianie

-         redukcja

-         uwodnienie (.........................) – przejście minerału bezwodnego w uwodniony

-         uwęglanowienie (karbonatyzacja) – tworzenie się węglanów pod wpływem reakcji z dwutlenkiem węgla

-         kaolinityzacja – tworzenie się minerału kaloinitu z ortoklazu lub plagioklazu

-         laterytyzacja – tworzenie się brunatno-czerwonawych pokryw zbudowanych z nierozpuszczalnych związków żelaza i glinu, a także krzemionki w wyniku wietrzenia skał węglanowych w warunkach klimatu tropikalnego i subtropikalnego

Procesy wietrzenia chemicznego zachodzą głównie w warunkach klimatu tropikalnego i subtropikalnego.

Erozja – mechaniczne niszczenie skał połączone z usuwaniem powstających okruchów skalnych przez wodę, lodowce, wiatr. Uruchomiony przez erozję materiał okruchowy staje się jej narzędziem i jednocześnie sam podlega erozji.

Powierzchniowe ruchy masowe – przemieszczanie w dół stoku zwietrzeliny, osadów oraz przypowierzchniowych partii podłoża skalnego pod wpływem siły ciężkości (osuwanie, obrywanie, spełzywanie).

Denudacja – ogół procesów niszczących, powodujące stopniowe wyrównywanie się i obniżenie powierzchni Ziemi. Obejmują one: wietrzenie, erozje, ruchy masowe.

Poprzez transport rozumiemy przenoszenie materiału pochodzącego z wietrzenia i erozji skał starszych przez wody, lodowce i wiatry.

Sedymentacja czyli akumulacja to osadzanie się materiału pochodzącego z wietrzenia i erozji skał starszych w danym zbiorniku sedymentacyjnym. Może nim być zbiornik morski, koryto rzeczne, jezioro czy też tereny lądowe.

Diageneza – procesy zachodzące w świeżo złożonym osadzie, m.in. jego utwardzenie i wykształcenie spoiwa. W wyniku diagenezy skały luźne ulęgają przekształceniu w skały zwięzłe.

CYKL SKALNY


MAGMA

ZWIĘZŁE SKAŁY OSADOWE

SKAŁY MAGMOWE

SKAŁY METAMORFICZNE

LUŹNE SKAŁY OSADOWE

metamorfizm

metamorfizm

wietrzenie

wietrzenie

diageneza

transport

sedymentacja

transport

wietrzenie


Procesy erozji, transportu i sedymentacji zachodzą pod wpływem różnych czynników i w różnych środowiskach, dlatego też mówimy o:

- geologicznej działalności morza

- geologicznej działalności rzek

- geologicznej działalności wód podziemnych

- geologicznej działalności lodowców

- geologicznej działalności wiatru
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Powiązany:

Geologia – nauka o budowie I dziejach ziemi oraz o procesach przeobrażających skorupę ziemską I ich skutkach. Geologia (nurty) iconWykaz tematów egzaminacyjnych z przedmiotu: „geologia górnicza” wggoś, kierunek: Górnictwo I Geologia, III rok, grupy V-IX

Geologia – nauka o budowie I dziejach ziemi oraz o procesach przeobrażających skorupę ziemską I ich skutkach. Geologia (nurty) iconInaczej sklerosfera, zewnętrzna, sztywna powłoka Ziemi obejmująca skorupę ziemską I górną część płaszcza ziemskiego

Geologia – nauka o budowie I dziejach ziemi oraz o procesach przeobrażających skorupę ziemską I ich skutkach. Geologia (nurty) icon1. Geologia to nauka zajmująca się

Geologia – nauka o budowie I dziejach ziemi oraz o procesach przeobrażających skorupę ziemską I ich skutkach. Geologia (nurty) iconGeologia-skor ziems. Geofizyka-cechy I właściw. Ziemi -geodezjakształt I rozmiary Ziemi. Geogr. Obszary zainter współcz geog

Geologia – nauka o budowie I dziejach ziemi oraz o procesach przeobrażających skorupę ziemską I ich skutkach. Geologia (nurty) iconGeologia

Geologia – nauka o budowie I dziejach ziemi oraz o procesach przeobrażających skorupę ziemską I ich skutkach. Geologia (nurty) iconGeologia wykład VI 25. 03. 09

Geologia – nauka o budowie I dziejach ziemi oraz o procesach przeobrażających skorupę ziemską I ich skutkach. Geologia (nurty) iconGeologia Tatr

Geologia – nauka o budowie I dziejach ziemi oraz o procesach przeobrażających skorupę ziemską I ich skutkach. Geologia (nurty) iconGeologia – sprawdzian wiadomości

Geologia – nauka o budowie I dziejach ziemi oraz o procesach przeobrażających skorupę ziemską I ich skutkach. Geologia (nurty) iconPakiet informacyjny ects geologia

Geologia – nauka o budowie I dziejach ziemi oraz o procesach przeobrażających skorupę ziemską I ich skutkach. Geologia (nurty) iconZagadnienia do działów – geologia I geomorfologia

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom