Projekt ekologiczny „Energię oszczędzamy – podwójnie korzystamy”




Pobierz 16.13 Kb.
NazwaProjekt ekologiczny „Energię oszczędzamy – podwójnie korzystamy”
Data konwersji28.09.2012
Rozmiar16.13 Kb.
TypDokumentacja
Scenariusz lekcji w klasach IV – VI szkoły podstawowej

( Projekt ekologiczny „Energię oszczędzamy – podwójnie korzystamy”).


T: Dlaczego ludzie poszukują nowych źródeł energii?


Cel główny: - poznanie odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii oraz uświadomienie ich zalet i wad.


Cele operacyjne, uczeń : - wymienia odnawialne i nieodnawialne źródła energii,

- omawia sposoby wykorzystania odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii,

- podaje przyczyny poszukiwania nowych źródeł energii,

- podaje zalety i wady wykorzystania odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii,

- porównuje zalety i wady wykorzystania odnawialnych i nieodnawialnych źródeł

energii.


Metody: pogadanka (mini wykład), dyskusja.


Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa; praca z atlasem do przyrody, materiałami wcześniej przygotowanymi; w klasie szóstej z podręcznikami i zeszytem ćwiczeń.


Środki dydaktyczne: materiały przygotowane wcześniej przez uczniów, atlasy do przyrody; w klasie VI podręczniki i zeszyty ćwiczeń.


Kilka dni wcześniej nauczyciel poleca uczniom przygotować się do dyskusji o odnawialnych i nieodnawialnych źródłach energii. W tym celu dzieli klasę na cztery grupy tematyczne:

I – nieodnawialne źródła energii i korzyści płynące z ich wykorzystania,

II – wady i uciążliwości związane z wykorzystaniem nieodnawialnych źródeł energii,

III – odnawialne źródła energii i korzyści płynące z ich wykorzystania,

IV - wady i uciążliwości związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Poleca uczniom wyszukanie odpowiednich informacji Internecie, na przykład na stronach:

www.biomasa.org./edukacja,

www.energiawiatru.w.interia.pl,


Przebieg lekcji:

1.Czynności organizacyjne.

2. Przypomnienie uczniom o sposobach wytwarzania energii elektrycznej – najważniejszej dla współczesnych pokoleń. Nauczyciel omawia bardzo krótko podział źródeł energii na odnawialne i nieodnawialne.

Uczniowie wykonują następujące zadanie: Uzupełnij tabelę wykorzystując poniższe terminy:

energia wód, torf, gaz ziemny, biogaz, węgiel, energia wiatru, energia Słońca, ropa naftowa.


Źródła energii

niodnawialne

odnawialne














3. Uczniowie, pod kierunkiem nauczyciela, prowadzą dyskusję o odnawialnych i nieodnawialnych źródłach energii. Nauczyciel zapisuje na tablicy zalety i wady surowców energetycznych wymienionych podczas dyskusji. Uczniowie wykonują zadanie: Połącz liniami skutki niekorzystnych zjawisk z ich najważniejszymi przyczynami.

Niekorzystne zjawiska Przyczyny niekorzystnych zjawisk


kwaśne deszcze energetyka jądrowa


hałas spalanie paliw


zalanie terenów kopalnie


hałdy sztuczne jeziora


odpady promieniotwórcze turbiny wiatrowe


4. Nauczyciel podsumowuje dyskusję. Podkreśla potrzebę poszukiwania nowych źródeł energii ze względu na wyczerpywanie się nieodnawialnych źródeł oraz na potrzebę ochrony środowiska – wytwarzanie energii z mniejszą szkodliwością dla środowiska. Wspólnie z uczniami analizuje wykres kołowy ukazujący udział poszczególnych elektrowni w produkcji energii elektrycznej. Zwraca uwagę, że wciąż największy udział mają ciepłownie 64,6% światowej produkcji energii elektrycznej. Przypomina, że powinniśmy dążyć do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł.

5. Nauczyciel podsumowuje lekcję i zadaje następujące pytania i polecenia:

1) Dlaczego ludzie poszukują odnawialnych źródeł energii?

2) Wymień po trzy przykłady odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii?

3) Jakie zmiany zachodzą w środowisku w wskutek eksploatacji kopalni?

4) Jakie są zalety i wady energetyki jądrowej?

6. Nauczyciel pyta o wątpliwości i problemy związane z tematem. Ocenia pracę uczniów.


Na koniec zajęć nauczyciel podkreśla, że każdy człowiek może przyczynić się do mniejszego zanieczyszczenia środowiska naturalnego poprzez oszczędzanie energii we własnym domu. Przypomina o sposobach oszczędzania energii elektrycznej i cieplnej w gospodarstwie domowym na podstawie interakcji „Kosztowne sytuacje dla domowego budżetu” oraz tekstu rozszerzającego „Sposoby oszczędzania prądu i wody”. Zachęca uczniów do udziału w konkursie plastycznym na plakat propagujący oszczędzanie energii oraz literackim – napisanie wiersza na temat oszczędzania energii w domu i szkole.


Scenariusz został przygotowany na podstawie pomocy dydaktycznych w nauczaniu przyrody serii „Przyrodo witaj” wydawnictwa WSiP.


Jolanta Grzesiukiewicz

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Projekt ekologiczny „Energię oszczędzamy – podwójnie korzystamy” iconEdukacyjny projekt ekologiczny

Projekt ekologiczny „Energię oszczędzamy – podwójnie korzystamy” iconProjekt plan zaopatrzenia w ciepłO, energię elektryczną

Projekt ekologiczny „Energię oszczędzamy – podwójnie korzystamy” iconProjekt ekologiczny „Żyj zgodnie z naturą” Autorzy projektu

Projekt ekologiczny „Energię oszczędzamy – podwójnie korzystamy” iconProjekt programu pn. „Ochrony różnorodności biologicznej – powołajmy użytek ekologiczny”

Projekt ekologiczny „Energię oszczędzamy – podwójnie korzystamy” iconProjekt załOŻenia do planu zaopatrzenia w ciepłO, energię elektryczną I paliwa gazowe

Projekt ekologiczny „Energię oszczędzamy – podwójnie korzystamy” iconPilotażowy projekt realizowany przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” w Raciechowicach

Projekt ekologiczny „Energię oszczędzamy – podwójnie korzystamy” iconEnergię ludzkich mięśni, energię zwierząt

Projekt ekologiczny „Energię oszczędzamy – podwójnie korzystamy” iconProjekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną I paliwa gazowe dla Gminy Nowa Słupia”

Projekt ekologiczny „Energię oszczędzamy – podwójnie korzystamy” iconSilnik elektryczny, maszyna przetwarzająca energię elektr na energię mech., zwykle w postaci energii ruchu obrotowego. Moment obrotowy powstaje w silniku

Projekt ekologiczny „Energię oszczędzamy – podwójnie korzystamy” iconKorzystamy z Internetu krytycznie I z umiarem

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom