Warto się dzisiaj zasłuchać w wiatru granie, bieg historii, pokoleń przemijanie ”
Pobierz 32.12 Kb.
NazwaWarto się dzisiaj zasłuchać w wiatru granie, bieg historii, pokoleń przemijanie ”
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar32.12 Kb.
TypDokumentacja
Warto się dzisiaj zasłuchać
w wiatru granie,
bieg historii,
pokoleń przemijanie...”
Do hymnu!


Odśpiewanie Hymnu Narodowego


Narrator 1:

Dzień 11 listopada jest polskim świętem narodowym. To właśnie 11 listopada 1918 roku nadszedł upragniony dla Polaków dzień niepodległości. Kraj nasz znajdował się 123 lata pod zaborami: rosyjskim, pruskim i austriackim. Przez tyle lat zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język, obyczaje, religię. Ale dzięki patriotycznemu sercu naszych pradziadów najcenniejsze wartości zostały uratowane. Polacy swą postawą wnieśli olbrzymi wkład w kształtowanie jedności i świadomości narodowej. Dziś, często nie zdajemy sobie sprawy, jak ogromne i trudne problemy stanęły przed rodakami u progu wolności. Jak wiele trzeba było do ich rozwiązania: pracy, pieniędzy, myśli politycznej, ekonomicznej, technicznej, inicjatywy i codziennego trudu? W dniu 88-ej rocznicy odzyskania niepodległości, warto zwrócić się wdzięczną myślą ku naszym dziadom i pradziadom, wspomnieć, jak z patriotyzmu i entuzjazmu walki i idei wyłoniła się Polska


Osoba I

Ta ziemia taka czysta, jakby umieciona skrzydłem anioła.

Osoba II

Cicha i równinna, tyle już wycierpiała, a zawsze dziecinna.

Osoba III

Ufa, że dobroć jest tylko dobrocią, a prawo tak jest prawem, jak pola się złocą,
kiedy żyto dojrzewa, jak zimą śnieg pada.


Osoba IV

Tu wierzą wciąż, że sąsiad szanuje sąsiada.

Osoba V

Że chleb jest święty, a jeszcze świętsza praca.


Osoba VI

W dalekich ziemiach – za to umierali nasi ojcowie?

Osoba VII

Za gniazdo bociana !

Osoba VIII

Za chleb

Osoba IX

Za tę równinę, co niepokalana. Za to powietrze.

Osoba X

Za ludzi mądrych, zgodnych i cierpliwych.

Osoba XI

Za najwierniejszych z wiernych, uczciwych z uczciwych.

Osoba XII

Za mą ojczyznę. Polszczyznę. Mazowsze. W dalekich krajach. Za to umierali.


Piosenka „ Powrócisz tu…”Narrator 2:
Tak się składa, że Święto Niepodle­głości obchodzimy w listopadzie. Li­stopad to czas szczególnej refleksji nad przemijaniem. Niedawno sprzątali­śmy groby naszych zmarłych, zanosili­śmy kwiaty, paliliśmy znicze. Chcieli­śmy w ten sposób pokazać, że pamięta­my...
Zapaliliśmy także znicze na gro­bach nieznanych żołnierzy, którzy w różnym czasie oddali życie za ojczy­znę...
Nigdy nie wrócili do swoich ma­tek, żon, dzieci...


Osoba XIII:
(T. Różewicz: Oblicze ojczyzny)


Ojczyzna to kraj dzieciństwa
miejsce urodzenia
to jest ta mała najbliższa ojczyzna
miasto miasteczko wieś
ulica dom podwórko
pierwsza miłość las na horyzoncie
groby...

Co? Cóż groby nam powiedzieć mogą?
Tam taka cisza.
Cisza, która przejmuje trwogą.


Osoba XIV:
Kto tę ciszę raz usłyszał,
wiele mówi mu ta cisza.
Tam zapisane są przodków marzenia,
wszystkie tęsknoty bóle
i cierpienia,
I słowa trzy, które przez pokolenia szły:
BÓG HONOR OJCZYZNA.


Osoba XV: (podkład „Preludium” – 2 - płyta ksero)


(I.Omiatacz: Gdy w myślach Polska)

1. Gdy w myślach Polska -
widzę chrzest w Warcie i Wiśle.
Miłość i heroizm świętego Wojciecha,
włócznię Maurycego i splendor
cesarskiej łaski w potężnych
dłoniach Bolesława.

Gdy mówię Polska -
słyszę suplikacje Jana Kazimierza:
„Tobie Maryjo diadem i berło
i lud mój, którego krwią tuczą się wrogowie:
Warszawę i Kraków, Lwów i Gdańsk,
jak perły różańca rozsypuję
u stóp macierzyńskich:
hetmań nam i króluj! "

2. Gdy piszę Polska -
dostrzegam otwarte bramy niebiosów:
Naczelnika Kościuszkę generała Bema,
Romualda Traugutta,
Wodza Piłsudskiego,
bohaterów spod Monte Cassino
Narwiku, Tobruku,
nieugiętych powstańców Warszawy,
desperacko odważne harcerki
i wszystkich ofiarnych miejsc chwały!

Gdy myślę Polska -
kłaniam się niziutko:
próchniejącym Krzyżom Przydrożnym,
leśnym mogiłom, omszałym kapliczkom,
chatom wśród grusz,
staruszkom z powagą kroczącym na Mszę
i dumnej Częstochowie -bastionie polskości!

Piosenka „Orzeszek”


Narrator 1:

Papież – pielgrzym, zwany też czasami „proboszczem świata”, tyle podróżował, a jednak zawsze pamiętał, że jest Polakiem. Dla Jan Pawła II słowo Ojczyzna miało zawsze szczególne znaczenie.


Osoba XVI:

Ojczyzna - kiedy myślę – wówczas
wyrażam siebie i zakorzeniam,
mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica,
która ze mnie przebiega ku innym,
aby wszystkich ogarniać w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas:
z niej się wyłaniam…gdy myślę Ojczyzna –by zamknąć ją w sobie
jak skarb.
Pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak
Poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia.

Nagranie z płyty „Łzy Matki”
Osoba XVII:

„Ziemia polska przebiega w zieleniach, jesieniach i śniegach.

Chłonie ją pieszy wędrowiec – z krańca do krańca trudno przejść (...).

Ziemia trudnej jedności. Ziemia ludzi szukających własnych dróg.

Ziemia długiego podziału pośród książąt jednego rodu.

Ziemia poddana wolności każdego względem wszystkich.

Ziemia na koniec rozdarta przez ciąg prawie siedmiu pokoleń,

Rozdarta na mapach świata! A jakżeż w losach swych synów!

Ziemia poprzez rozdarcie zjednoczona w sercach Polaków jak żadna.”


Piosenka „Ojczyzno ma”


Narrator 2:

Spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie, co znaczy być Polakiem – patriotą i dlaczego nasz hymn budzi w nas takie emocje.


(podkład kaseta - Pożegnanie ojczyzny – Polonez Ogińskiego)


Dziewczyna 1:
Moja ojczyzna jest dla mnie przede wszystkim domem, krajem mojego dzieciństwa. Tutaj się wychowywałam i mieszkam. Nie wyobrażam sobie, przynajmniej teraz, życia gdzieś za granicą, z dala od korzeni i rodziny. W Polsce mieszkam od urodzenia. Od samego początku uczyłam się o moim kraju, jak nasi przodkowie walczyli w obronie naszej ojczyzny, z wiarą w lepszą przyszłość i niezależność.
Szanuję mój kraj, jestem dumna, ze jestem Polką i ze Polska to moja ojczyzna.


Chłopak:

Dla mnie krajem ojczystym jest Rzeczpospolita Polska. W niej się urodziłem z rodziców będących Polakami. Jestem pełnoprawnym obywatelem Polski, wobec tego obowiązują mnie wszelkie prawa i obowiązki tego kraju. Uczę się w polskiej szkole w ojczystym języku. Poznaję tradycję oraz historię narodu polskiego, po to, aby mieć świadomość na temat tego, co mnie łączy z tym państwem i narodem. Jestem wychowany zgodnie z polską tradycją i obyczajami. Bycie Polakiem to dla mnie przekazywanie z pokolenia na pokolenia rodzinnych, kulturowych i narodowych tradycji; to także legitymowanie się flagą
czy godłem narodowym poza granicami Polski, to także uczenie języka polskiego ludzi innej narodowości. Bardzo podoba mi się sentencja Seneki, która brzmi: "Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka, ale dlatego, że własna".

Dziewczyna 2:
Dla mnie jako patriotki mój kraj jest miejscem, gdzie się urodziłam i wychowuję. Staram się godnie reprezentować jego barwy, w każdym zakątku bronić go. Flaga Polski jest dla mnie światełkiem na końcu ciemnego tunelu, a hymn "Mazurek Dąbrowskiego" - głosem, który mną pokieruje, gdy nie będę mogła się odnaleźć. Znaczy to dla mnie tyle, ile to, kim jestem. Urodziłam się w Polsce, moi rodzice są Polakami i moje dzieci będą Polakami. Polska jest moim domem. Tu mieszkam, uczę się, bawię i robię wszystko to, na co mam ochotę. Bycie Polką znaczy dla mnie bardzo dużo. Wiem skąd pochodzę. Nie jestem byle kim. Polska jest czymś i ja jestem kimś. Polska jest moją matką. Jeśli coś dotyczy jej, to tak samo jakby dotyczyło mnie


Narrator 1:

Dzieje naszej Ojczyzny, to rzadko dni szczęśliwe i spokojne tak jak obecnie.
Częściej życiu naszych rodaków towarzyszyła groza, lęk przed wro­giem sąsiadem, niewola i walka o wol­ność. Państwo polskie zginęło z map Europy na ponad 120 lat.

Narrator 2:
Czym jest wolność, wie ten, kto ją stracił. Ten, kto przeżył niewolę i śmierć widział braci. Wolność - zwy­kle krzyżami się mierzy. Bohater naro­dowy polski walczył o wolność naszą i waszą, moją i twoją.
A że wolność krzyżami się mierzy, pozostawiał po sobie wiele mogił. Wie­rzył, że: Jeśli komuś droga otwarta do nieba, tym, co służą ojczyźnie".

Piosenka „Biały krzyż”


Narrator 1:
Kiedy w 1914 roku rozpoczęła się I wojna światowa Polacy stanęli do walki z nadzieją, że przez ich krew i blizny droga prowadzi do wolnej ojczyzny.


Pierwsza kadrowa”


Osoba XVIII:

Bogurodzico, Dziewico

Słuchaj nas Matko Boża

To ojców naszych śpiew

Wolności błyszczy zorza


Wolności bije dzwon

Wolności rośnie krzew

Bogarodzico!

Wolnego ludu śpiew

Zanieś przed Boga tron

Noc była... Orzeł dwugłowy drzemał na szczycie gmachu

I w szponach niósł okowy, słuchajcie!

Zagrzmiały spiże, zagrzmiały... i ptak w przestrachu


Uleciał nad świątyń krzyże patrzeć na wolne narody

Olśniony blaskiem swobody szukał cienia

I w ciemność uleciał północy

Do broni bracia! Do broni!

Oto ludu zmartwychwstanie

Z ciemnej pognębienia toni

Z popiołów Feniks nowy

Powstał lud- błogosław Panie

Niech brzmi pieśń jak w dzień godowy

Bogurodzico! Dziewico!

Słuchaj nas Matko Boża,

To ojców naszych śpiew

Wolności błyszczy zorza

Wolności bije dzwon


Wolności płynie krew

Bogurodzico!

Wolnego ludu krew

Zanieś przed Boga tron.


Pieśń „Bogurodzica”
Narrator 2:
Na czele tworzonych polskich oddziałów wojskowych stanął Józef Piłsudski.

W odezwie do żołnierzy mówił:


Osoba XIX:

„Wybiła godzina rozstrzygająca. Polska przestała być niewolnicą i sama chce stanowić o swoim losie, sama chce budować swą przyszłość, rzucając na szalę wypadków własną siłę oręża. Kadry armii polskiej wkroczyły na ziemię Królestwa Polskiego, zajmując ją na rzecz właściwego, istotnego, jedynego gospodarza – Ludu Polskiego, który ją swą krwawicą użyźnił i wzbogacił. Zajmują ją w imieniu Władzy Naczelnej Rządu Narodowego. Niesiemy całemu Narodowi rozkucie kajdan, poszczególnym zaś warstwom warunki normalnego rozwoju.”

Piosenka „Mury” Jacka Kaczmarskiego


Narrator 2

11 listopada 1918 roku to jedna z najważniejszych dat w dziejach Polski. Dzień ten wieńczy blisko półtorawieczne dążenie kilku pokoleń Polaków do odzyskania niepodległości.
Niepodległa ojczyzna, a tym samym wolność nie jest nam dana raz na zawsze. Karol Wojtyła mówił ;


Osoba XX:

„ Wolność stale trzeba zdobywać, nie można jej tylko posiadać. Przychodzi jako dar, utrzymuje się poprzez zmagania. Dar i zmagania wpisują się w karty ukryte, przecież jawne. Całym sobą płacisz za wolność- więc tą wolnością nazywaj , że możesz płacąc, ciągle na nowo siebie posiadać. Tą zapłatą wchodzimy w historię i dotykamy jej opok. Którędy przebiega dział pokoleń między tymi, co nie dopłacili, a tymi, co musieli nadpłacić ? Po której jesteśmy stronie?”Nagranie z płyty „Łzy Matki”


Osoba XXI: (podkład kaseta – muzyka refleksyjna)

Warto się dzisiaj zasłuchać
w wiatru granie,
bieg historii,
pokoleń przemijanie.

Dziś ojczyzny uczyć się trzeba
w pochyleniu nad kołyską dziecka.
Żeby dzieci od zła uchronić
Nauczyć prawości serca.

Żeby słowo
„ tak” i „nie”
Nie znaczyło jednocześnie.

Żeby szczęście
w posiadaniu
nie zamknęło się boleśnie.

Żeby wolność
w „ róbta, co chceta”
nie została zamieniona.

To jesteśmy winni tym,
którzy przyjdą po nas.


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Warto się dzisiaj zasłuchać w wiatru granie, bieg historii, pokoleń przemijanie ” iconWiatru granie. Montaż słowno muzyczny na 11 listopad. Narrator 1

Warto się dzisiaj zasłuchać w wiatru granie, bieg historii, pokoleń przemijanie ” iconTo warto przeczytać… Spis treści: To przemijanie ma sens

Warto się dzisiaj zasłuchać w wiatru granie, bieg historii, pokoleń przemijanie ” iconMuminek obudził się. To był słoneczny dzień. "Co ja dzisiaj będę robił ?" zastanawiał się. "Ciężko jest być Muminem. Cały czas śmieją się z ciebie. Jak dzisiaj

Warto się dzisiaj zasłuchać w wiatru granie, bieg historii, pokoleń przemijanie ” iconXxxii bieg Soczewka z bop bieg główny na dystansie 11 km

Warto się dzisiaj zasłuchać w wiatru granie, bieg historii, pokoleń przemijanie ” iconKonkurs Historyczny,,Polacy zmienili bieg historii świata” pod Patronatem Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy

Warto się dzisiaj zasłuchać w wiatru granie, bieg historii, pokoleń przemijanie ” iconZnaki autentyczności kościołA1 Znamiona w historii I dzisiaj; Jeden

Warto się dzisiaj zasłuchać w wiatru granie, bieg historii, pokoleń przemijanie ” iconKorfanty dzisiaj Materiał dydaktyczny dla nauczycieli historii I wiedzy o społeczeństwie

Warto się dzisiaj zasłuchać w wiatru granie, bieg historii, pokoleń przemijanie ” icon„Nie po to nas stworzono, byśmy byli członkami bezmyślnego stada, ale po to, byśmy wpływali na bieg historii.”

Warto się dzisiaj zasłuchać w wiatru granie, bieg historii, pokoleń przemijanie ” iconZwykło się go określać mianem “poety trzech pokoleń, gdyż na

Warto się dzisiaj zasłuchać w wiatru granie, bieg historii, pokoleń przemijanie ” iconMiasto pokoleń” – program edukacji społecznej na temat osób starszych I procesu starzenia się

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom