Abc odpadów
Pobierz 4.19 Mb.
NazwaAbc odpadów
strona8/21
Data konwersji28.09.2012
Rozmiar4.19 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21
Partnerstwo dla efektywności ekologicznej Instytut na rzecz Ekorozwoju przy współpracy European Environmental Burean Warszawa 2006.

 • Kasprzak K., Skoczylas J. Rozwój ochrony przyrody nieożywionej ożywionej Historia i współczesność Fundacja „Warta” Poznań 1993.

 • Kasprzyk K., Modrzejewska M. Ochrona Nietoperzy w GostynińskoWłocławskim Parku Krajobrazowym, Zespół Parków Krajobrazowych Brudzeńskiego i Gostynińsko – Włocławskiego w Kowalu, Kowal 2001.

 • Kassenberg A., Wójcik B. Wykorzystanie funduszy UE na rzecz wspierania zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska na szczeblu lokalnym Instytut na rzecz Ekorozowoju, Warszawa 2005.

 • Kassenberg A. System ocen oddziaływania na środowisko w Polsce (stan prawny na 1993.12.31), Instytut na rzecz ekorozwoju, Warszawa 1994.

 • Kaszak A. Lecznicze właściwości roślin uprawnych Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1991.

 • Katalog urządzeń i sprzętu dla różnych zdarzeń NOŚ Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa 2000.

 • Kawałczewska J., Puczek Ż., Lenart W. i inni Przyroda i krajobrazy Ziemi Płockiej, Wyd. Starostwo Powiatowe w Płocku, Płock 2005.

 • Kawałczewska J. Poradnik ochrony środowiska dla małych średnich przedsiębiorstw Eko-Konsult Gdańsk 2006.

 • Kawałczewska J., Kluska K., Korzeniewska E. Program zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska w powiecie płockim 1999 – 2002, Rada Powiatu w Płocku Zarząd Powiatu w Płocku, Płock 2000.

 • Kawałczewska J. Zrównoważony rozwój powiatu płockiego w świetle realizacji w latach2003-2004Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki w powiecie płockim do 2010r., Zarząd Powiatu w Płocku, Płock 2005.

 • Kawałczewska J. Gospodarowanie odpadami w rolnictwie i na terenach wiejskich, Wyd. MODR, Płock 2006.

 • Kawałczewska J., Lenart W. Strategia gospodarowania zasobami środowiska w województwie płockim Urząd Wojewódzki w Płocku Wydział Ochrony Środowiska, Płock 1994.

 • Kawałczewska J., Lenart W. Strategia gospodarowania zasobami środowiska w województwie płockim Urząd wojewódzki w Płocku Wydział Ochrony Środowiska, Płock 1994.

 • Kawałczewska J., Lenart W., Richlig A. i inni Metody oceny środowiska przyrodniczego Warszawa-Płock-Murzynowo 1992.

 • Kawałczewska J., Lenart W., Richling A., Żakowski W. Metody oceny środowiska przyrodniczego Wizualne walory krajobrazu, antropogeniczne Warszawa – Płock Murzynowo 1992.

 • Kawałczewska J., Ochenduszko J., Łukasiewicz R. i inni Edukacja ekologiczna Edukacja dla Przyszłości Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej Płocku, Płock 1997.

 • Kawałczewska J., Różalska E., Końska E., Ryncarz L Opłaty związane z korzystaniem ze środowiska Urząd Wojewódzki w Płocku, Wydział Ochrony Środowiska.

 • Kawałczewska J., Zonenberg J., Lenart W. Nauka i administracja na rzecz rozwoju zrównoważonego, Wyd. Starostwo Powiatowe w Płocku, Płock 2006.

 • Kawałczewski A., Kulig M., Lenart W., i inni Pora pola Poradnik dla animatorów edukacji środowiskowej w terenie Warszawa 1995.

 • Kawicki A. Zmiany w procedurze ocen oddziaływania na środowisko wprowadzone ustawą z dnia 26 kwietnia 2007r.o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, Płock 2007.

 • Kazimierski B. Obieg wody w przyrodziewykład na studium podyplomowym dla nauczycieli wody podziemne wykorzystanie, zanieczyszczenie, ochrona Warszawa 2001.

 • Kaźmierczak B. Ptaki Województwa Płockiego Zarząd Parków Krajobrazowych Brudzeńskiego i Gostynińsko Włocławskiego, Płock 1998.

 • Keating M. Globalny program działań Napisana potocznym językiem wersja dokumentu Agenda 21 i innych porozumień przyjętych w Rio.

 • Keinhorst J., Jaśkiewicz J. Elektrownie i kopalnie po obu stronach granicy polsko-niemieckiej Polsko – Niemiecka Komisja ds. Współpracy Sąsiedzkiej w Dziedzinie Ochrony Środowiska, Berlin/Warszawa 1995.

 • Keller M. Atlas Ptaków Świata Oficyna Wydawnicza MULTICO, Warszawa 1994

 • Kędzierska – Osuchowska M., Kuziel E. Edukacja prozdrowotna w szkole podstawowej i gimnazjum Materiały dla nauczycieli Oficyna Wydawnicza „Edukator” Łódź 2001.

 • Kędzierzawski M., Biesiacki A. Raport o stanie środowiska w województwie białostockim w 1993 roku Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Białystok 1994.

 • Khanduri K. Przyroda świata Rejony Podbiegunowe Muza S.A. Warszawa 1998.

 • Kibby G. Grzybyrozpoznawanie i zbieranie Wyd. Podsiedlik-Ranikowski i Spółka, Poznań 1999.

 • Kiczuk T. Jak założyć i prowadzić małąśrednią mleczarnię Fundusz Współpracy, Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Warszawa 1998.

 • Kiełczewski D. Ekologia społeczna Wyd. Ekonomia i Środowisko Białystok 2001.

 • Kiepurski J., Siuta J. Technologie odolejania gruntów, odpadów, ścieków Wyd. Ekoinżyniera Gorlice Wysowa Zdrój 1997.

 • Kiepurski J., Siuta J. Technologie odolejania gruntów, odpadów, ścieków I Konferencja Naukowo- Techniczna Wyd. Ekoinżyniera, Lublin 1997.

 • Kindersley D. Ilustrowana Encyklopedia Dla Dzieci Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”, Warszawa 1994.

 • Kipchak J. Okiem dżdżownicy, czyli jak zrobić w ogródkurezerwatprzyrody i zaprzyjaźnić się z małymi zwierzętami Wyd. Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1993.

 • Kitlińska-Pięta H. Środowisko społeczno-przyrodnicze 1 Ja i ekoludek w świecie przyrody Wyd. Edukacyjne Zofii Dobkowskiej Warszawa 1995.

 • Kitlińska-Pięta H. Środowisko społeczno-przyrodnicze 2 Z ekoludkiem poznaję świat Wyd. Edukacyjne Zofii Dobkowskiej Warszawa 1995.

 • Klasa A. Ojcowski Park Narodowyw krainie jaskiń i wąwozów Wyd. BWM Art., Warszawa 2005.

 • Klimkiewicz D., Kwiecień M. Środowisko społeczno-przyrodnicze Podręcznik dla klasy 1 szkoły podstawowej Wyd PRYM Kraków 1995.

 • Klimuk E., Łebkowska M. Biotechnologia w ochronie środowiska Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.

 • Klugmann - Radziemska E., Klugmann E. Systemy słonecznego ogrzewania i zasilania elektrycznego budynków Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2004.

 • Kłosowski S., Kłosowski G. Rośliny wodne i bagienne Multico, Warszawa 2001.

 • Kłyś M., Sulejczak E. Program nauczania przyrody w szkole podstawowej Wyd. Nowa Era Warszawa 1999.

 • Knaflewska J. Ekologia i
 • 1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21

  Powiązany:

  Abc odpadów iconPrzyspieszony rozkład odpadów z tworzyw sztucznych w składowiskach odpadów komunalnych

  Abc odpadów iconZasady zbiórki, transportu I unieszkodliwienia gruzu I odpadów z budowy I remontóW, oraz odpadów wielkogabarytowych

  Abc odpadów iconIlości odpadów zaczerpnięte zostały ze Studium Wykonalności dla Przedsięwzięcia „Budowa Regionalnego Centrum Zagospodarowania I unieszkodliwiania Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu”

  Abc odpadów iconTabela 3 Zestawienie ilości odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) wytworzonych przez sektor gospodarczy w Częstochowie oraz sposobów gospodarowania tymi odpadami

  Abc odpadów iconPoniższa tabela zawiera wykaz wszystkich rodzajów odpadów /zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska w sprawie katalogu odpadów/ w zakresie, których firma pgo świadczy usługi

  Abc odpadów iconWZÓr formularza do sporządzania I przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach I ilości odpadóW, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach I urządzeniach słUŻĄcych do odzysku I unieszkodliwiania odpadóW

  Abc odpadów iconRegulamin przyjmowania odpadów problemowych w Punkcie Gromadzenia Odpadów Problemowych (pgop) Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r nr 284

  Abc odpadów iconWZÓr formularza do sporządzania I przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach I ilości odpadóW, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach I urządzeniach słUŻĄcych do odzysku lub unieszkodliwiania odpadóW

  Abc odpadów iconAbc dyplomanta

  Abc odpadów iconAbc investment Sp. Z o o

  Umieść przycisk na swojej stronie:
  Rozprawki


  Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
  stosuje się do zarządzania
  Rozprawki
  Dom