Wymień 4 cechy człowieka dziedziczące się dominująco
Pobierz 10.38 Kb.
NazwaWymień 4 cechy człowieka dziedziczące się dominująco
Data konwersji28.09.2012
Rozmiar10.38 Kb.
TypDokumentacja

 1. Wymień 4 cechy człowieka dziedziczące się dominująco.

 2. Wymień dwa sposoby rozmnażania bezpłciowego.

 3. Podaj współczesną definicję genu.

 4. Podaj definicję anabolizmu i dwa procesy z nim związane.

 5. Podaj jakie pierwiastki nazywamy biogennymi.

 6. Co to są onkogeny i jaka jest ich funkcja u człowieka.

 1. Wymień jakie mogą być skutki niedoboru w diecie fenyloalaniny.

 2. Małżeństwu zdrowych rodziców urodziło się dziecko chore na mukowiscydozę. Podaj genotypy osób występujących w zadaniu i oblicz prawdopodobieństwo, że ich następne dziecko będzie chore.

 3. Podaj co jest przyczyną choroby jakie są sposoby zarażenia się:

a. malarią

b. lambliozą

c. włośnicą

d. glistnicą

 1. Wymień cztery cechy organizmów żywych.

 2. Co to jest teoria komórkowa.

 3. Wymień trzy niekomórkowe formy życia.

 4. Wymień dwa sposoby rozmnażania bezpłciowego.

 5. Podaj współczesną definicję genu.

 6. Podaj definicję anabolizmu i dwa procesy z nim związane.

 7. Podaj definicję gatunku.

 8. Co to jest ekosystem.

 9. Czym różni się populacja od biocenozy.

 10. Co to jest sozologia?

 11. Co jest przedmiotem badań etologii?

 12. Wymień pierwiastki biogenne.

 13. Podaj rolę jodu w organizmie człowieka.

 14. Jaka jest rola żelaza w organizmie człowieka.

 15. Wymień 4 funkcje jonów wapnia w organizmie człowieka.

 16. Co to są aminokwasy egzogenne?

 17. Wymień dwa aminokwasy endogenne.

 18. Podaj w jakich związkach występuje wiązanie peptydowe, estrowe i wodorowe.

 19. Podaj definicję struktury pierwszorzędowej białek.

 20. Podaj co oznacza struktura czwartorzędowa białka.

 21. Podaj 4 biologiczne funkcje białek

 22. Wymień jakie mogą być skutki niedoboru w diecie alaniny.

 23. Podaj z jakich elementów zbudowany jest nukleotyd.

 24. Podaj cztery różnice pomiedzy DNA i RNA.

 25. Podaj z jakich elementów składa się ATP.

 26. Podaj definicję procesu transkrypcji.

 27. Podaj definicję procesu translacji.

 28. Podaj definicję procesu replikacji.

 29. Wymień cztery związki chemiczne niezbędne w procesie replikacji.

 30. Co oznacza semikonserwatywność replikacji.

 31. Jakie jest biologiczne znaczenie procesu replikacji

 32. Na czym polega proces splicingu.

 33. Podaj czym różni się tRNA od rRNA

 34. Jakie są funkcje biologiczne tRNA

 35. Podaj gdzie zachodzi w komórce proces translacji.

 36. Podaj 4 cechy kodu genetycznego

 37. Jakie kodony nazywamy kodonami STOP

 38. Co to jest antykodon i jak jest jego funkcja.

 39. Jaka jest funkcja syntetazy aminoacylo t-RNA

 40. Z jakich części zbudowany jest rybosom i jakie są jego funkcje

 41. Podaj treść I prawa Mendla

 42. Podaj definicję i przykład plejotropii.

 43. Wymień 4 cechy zależne od poligenów

 44. Jakie geny nazywamy genami sprzężonymi

 45. Podaj treść II prawa Mendla

 46. Co nazywamy ekspresją genu

 47. Jaki gen jest genem dominującym

 48. Kiedy mówimy o zjawisku kodominacji

 49. Wymień 4 cechy człowieka dziedziczące się dominująco

 50. Wymień 4 cechy człowieka dziedziczące się recesywnie

 51. Wymień typy toksyn sinicowych.

 52. Opisz sposób działania na człowieka dermatotoksyn.

 53. Opisz skutki działania na człowieka sinic.

 54. Co to są antyonkogeny i jakie są skutki ich mutacji.

 55. Wymień rodzaje fizycznych czynników mutagennych.

 56. Wymień znane Tobie mutageny chemiczne.

 57. Podaj rodzaje mutacji chromomowych liczbowych.

 58. Podaj przykłady aneuploidii u człowieka.

 59. Podaj przykład monosomii u człowieka.

 60. Do jakich skutków może doprowadzić zamiana jednego nukleotydu w strukturze genu.

 61. Podaj na czym polega tranzycja?

 62. Podaj na czym polega transwersja?

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Wymień 4 cechy człowieka dziedziczące się dominująco iconSystemy operacyjne w pigułce linux wymień główne cechy systemów wielodostępnych

Wymień 4 cechy człowieka dziedziczące się dominująco iconWymień charakterystyczne cechy, jakie zauważyłeś w sposobie życia ludzi, architekturze, kulturze (bądź inne) w OŚwieceniu (stwórz własną definicję tej epoki)

Wymień 4 cechy człowieka dziedziczące się dominująco iconCechy wspólne I różnice człowieka I małp człekokształtnych

Wymień 4 cechy człowieka dziedziczące się dominująco icon1. Wymień rodzaje schematów elektrycznych I czym się charakteryzują

Wymień 4 cechy człowieka dziedziczące się dominująco iconTemat zajęĆ: Cechy dobrego przyjaciela I znaczenie przyjaźni w życiu człowieka. Fragment kręgu tematycznego’’ Nasze uczucia, przyjaźnie, zainteresowania’’

Wymień 4 cechy człowieka dziedziczące się dominująco icon1. Czym jest filozofia I z jakich działów się składa? Wymień te działy I podaj przykładowe tematy dla każdego z nich

Wymień 4 cechy człowieka dziedziczące się dominująco iconW knsk 353 stwierdza się, że „istnieje potrzeba, aby rynek I państwo konkretnie ze sobą współdziałały I wzajemnie się dopełniały”. W tym kontekście wymień, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby wolny rynek mógł przynosić korzyści dla wspólnoty?

Wymień 4 cechy człowieka dziedziczące się dominująco iconGrupa A
To znaczy wytłumaczyć człowiekowi, że znajduje się na błędnych drogach, ale to znaczy także przezwyciężyć zło, które rozpanoszyło...

Wymień 4 cechy człowieka dziedziczące się dominująco iconPostaci Kuklińskiego, jakie pojawiły się po śmierci człowieka, który stał się symbolem wojny wolnego świata z komunizmem

Wymień 4 cechy człowieka dziedziczące się dominująco iconGrupa dusz zgodziła się przyjść I razem inkarnować się na ziemi w tym czasie. Będą mówiły, że pamiętają jak byli gwiezdnymi ludźmi, którzy przyszli na ziemię I stworzyli człowieka jako zaczątek ludzi, którymi teraz się staliście

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom