Konspekt lekcji z języka polskiego do klasy drugiej
Pobierz 9.34 Kb.
NazwaKonspekt lekcji z języka polskiego do klasy drugiej
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar9.34 Kb.
TypKonspekt
Agnieszka Rogalska - Ruchała


Konspekt lekcji z języka polskiego do klasy drugiej


Realizowany dział materiału: literatura romantyzmu


Temat: Kreacja bohatera romantycznego w twórczości Adama Mickiewicza.


Cele:


- powtórzenie i uporządkowanie wiadomości na temat kreacji bohaterów

romantycznych typu werterowskiego, walenrodycznego i byronicznego;

- utrwalenie wiedzy nt. ewolucji w postawie twórczej Mickiewicza –

od początków twórczości do „Pana Tadeusza”;

- kształcenie umiejętności charakterystyki porównawczej bohaterów, dyskusji,

precyzyjnego formułowania myśli i wyciągania wniosków;

- rozbudzanie zainteresowania twórczością A. Mickiewicza.


Metody: pogadanka heurystyczna, metoda problemowa, dyskusja, ćwiczenia praktyczne.


Formy: indywidualna, grupowa, zbiorowa.


Środki dydaktyczne: podręcznik „Barwy epok - kultura i literatura”, arkusze papieru, mazaki.


Przebieg lekcji


WprowadzeniePodanie tematu oraz celów lekcji.

  1. Przypomnienie i zapisanie na tablicy charakterystycznych cech bohatera doby romantyzmu.

Praca nad realizacją tematu


  1. Zapisanie do zeszytu w porządku chronologicznym najważniejszych

utworów poety, wyeksponowanie głównych bohaterów dzieł.


„Oda do młodości” - bohater zbiorowy

„Romantyczność” - Karusia

IV cz. „Dziadów” - Gustaw

„Sonety krymskie” - pielgrzym

„Konrad Wallenrod”- Konrad Wallenrod

III cz. „Dziadów” - Konrad

„Pan Tadeusz” - Jacek Soplica  1. Podział klasy na 7 grup, z których każda opracowuje jedno zagadnienie

– krótką charakterystykę wybranego bohatera mickiewiczowskiego.

Uczniowie zwracają uwagę na te cechy bohatera romantycznego, które

wyróżniają go spośród innych postaci; następnie zapisują swoje

spostrzeżenia i wnioski na arkuszach papieru.

Liderzy grupy przedstawiają rezultaty pracy swojego zespołu.


4. Wspólne opracowanie wniosków ilustrujących ewolucję w postawie

twórczej Mickiewicza – podkreślenie podobieństw i różnic pomiędzy

wybranymi bohaterami.


5. Samodzielne redagowanie notatek w zeszycie.


  1. Dyskusja - wpływ wydarzeń historycznych i wątków

autobiograficznych na kreacje bohaterów analizowanych utworów.

Zapisanie najważniejszych wniosków na tablicy.


Zakończenie


Powtórzenie i usystematyzowanie wiadomości omawianych na lekcji.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Konspekt lekcji z języka polskiego do klasy drugiej iconKonspekt lekcji języka polskiego dla klasy drugiej gimnazjum

Konspekt lekcji z języka polskiego do klasy drugiej iconKonspekt lekcji języka polskiego dla klasy drugiej gimnazjum

Konspekt lekcji z języka polskiego do klasy drugiej iconKonspekt lekcji pokazowej z języka polskiego w klasie drugiej

Konspekt lekcji z języka polskiego do klasy drugiej iconScenariusz lekcji języka polskiego dla klasy drugiej gimnazjum Temat

Konspekt lekcji z języka polskiego do klasy drugiej iconKonspekt lekcji z języka polskiego do klasy czwartej

Konspekt lekcji z języka polskiego do klasy drugiej iconKonspekt lekcji z języka polskiego do klasy II gimnazjum

Konspekt lekcji z języka polskiego do klasy drugiej iconKonspekt lekcji z języka polskiego do klasy czwartej

Konspekt lekcji z języka polskiego do klasy drugiej iconKonspekt lekcji języka polskiego dla klasy IV

Konspekt lekcji z języka polskiego do klasy drugiej iconKonspekt lekcji z języka polskiego do klasy czw artej

Konspekt lekcji z języka polskiego do klasy drugiej iconScenariusz lekcji języka polskiego dla klasy drugiej gimnazjum Temat: Jak w przyrodzie zmiany, tak I ducha stany

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom