Konspekt lekcji szkoła : Gimnazjum
Pobierz 17.51 Kb.
NazwaKonspekt lekcji szkoła : Gimnazjum
Data konwersji28.09.2012
Rozmiar17.51 Kb.
TypKonspekt
Karolina Dzierwa

Gimnazjum Samorządowe nr 3 w Bolesławcu


KONSPEKT LEKCJI


Szkoła : Gimnazjum

Klasa : III

Przedmiot : Biologia

Dział programowy: Populacja, biocenoza, ekosystem

Temat lekcji : Oddziaływania antagonistyczne między populacjami.


Cele lekcji :


I Poziom wiadomości

 1. Zapamiętanie wiadomości

Uczeń potrafi :

 • Zdefiniować pojęcie – oddziaływania antagonistyczne

 • Zdefiniować pojęcie populacja

 • Wymienić główne typy oddziaływań antagonistycznych

 • Wymienić główne przystosowania do pasożytniczego trybu życia 1. Zrozumienia wiadomości

Uczeń potrafi:

 • Wyjaśnić czym jest drapieżnictwo

 • Rozróżnić pasożytnictwo od konkurencji

 • Wyjaśnić na czym charakteryzuje się drapieżca a czym ofiara


II Poziom umiejętności 1. Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych

Uczeń potrafi :

 • Określić jakie korzyści i straty przynoszą te oddziaływania antagonistyczne

 • Zinterpretować ważność tych oddziaływań w środowisku

 • Określić na czym polega zjawisko półpasożytnictwa
 1. Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych

Uczeń potrafi:

 • Wykryć na podstawie obrazków jaki typ oddziaływania jest przedstawiony

 • Ocenić znaczenie drapieżnictwa, konkurencji i pasożytnictwa dla populacjiMetody nauczania : pogadanka, wykład, obserwacja

Środki dydaktyczne : komputer, prezentacja multimedialna, tabelka do wypełnienia, podręcznik

Formy pracy : zbiorowa, indywidualna

Forma sprawdzania osiągnięcia celów : pogadanka


Faza organizacyjna (3 minuty)

Przywitanie się z klasą, sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji .


Faza przygotowawcza ( 5 minut)

Zapoznanie się z celami i zasadami na lekcji :

 • Poznamy czym są oddziaływania antagonistyczne

 • Czym jest drapieżnictwo, konkurencja i pasożytnictwo

 • Jakie organizmy należą do tych typów oddziaływania

 • Czym jest półpasożytnictwoFaza realizacyjna ( 30 minut)

Temat lekcji przedstawiony jest w formie prezentacji multimedialnej co ma bliżej pokazać uczniowi i uświadomić mu na czym polegają te oddziaływania. W trakcie pokazu slajdów uczniowie wykonują notatkę. Po pokazie uczniowie otrzymują karteczki z tabelka do wypełnienia. Po wypełnieniu tabelki (załącznik nr 1 )przy pomocy podręcznika, uczniowie prezentują wyniki swojej pracy. Sprawdzenie na forum klasy pracy uczniów.

Faza podsumowująca (7 minut)

Pogadanka:

 • Co to są oddziaływania antagonistyczne?

 • Jakie znasz typy tych oddziaływań?

 • Czym charakteryzuje się drapieżnictwo?

 • Jakie cechy posiada drapieżca a jakie ofiara?

 • Czym jest konkurencja na czym polega?

 • Czym jest pasożytnictwo i jakie znasz przykłady pasożytnictwa?

 • Co to jest półpasożyt?

Podanie zadania domowego:

Wypisać 2 przykłady roślin które są drapieżcami.(oprócz tych które zostały przedstawione na lekcji)


Załączniki

Załącznik nr 1

 

KORZYŚCI

STRATY

DRAPIEŻNICTWO

 

 

KONKURENCJA

 

 

PASOŻYTNICTWO

 

 

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Konspekt lekcji szkoła : Gimnazjum iconKonspekt lekcji fizyki w klasie II gimnazjum "Powtórzenie wiadomości z dynamiki", która odbyła się 31. 01. 2005r w Gimnazjum Nr 2 w Mielcu

Konspekt lekcji szkoła : Gimnazjum iconKonspekt lekcji języka polskiego dla klasy III gimnazjum opracowany przez Bożenę Pruszak – nauczyciela Gimnazjum nr 6 w Elblągu

Konspekt lekcji szkoła : Gimnazjum iconKonspekt lekcji Szkoła Podstawowa nr 130 w Krakowie

Konspekt lekcji szkoła : Gimnazjum iconP L a n m e t o d y c z n y ( konspekt lekcji) ( Język angielski; szkoła ponadgimnazjalna)

Konspekt lekcji szkoła : Gimnazjum iconKonspekt lekcji historii w kl. II gimnazjum

Konspekt lekcji szkoła : Gimnazjum iconKonspekt lekcji w klasie I gimnazjum

Konspekt lekcji szkoła : Gimnazjum iconKonspekt lekcji chemii w kl. II gimnazjum

Konspekt lekcji szkoła : Gimnazjum iconKonspekt lekcji Gimnazjum nr 37 w Krakowie

Konspekt lekcji szkoła : Gimnazjum iconKonspekt lekcji matematyki w kl. I b – Gimnazjum

Konspekt lekcji szkoła : Gimnazjum iconKonspekt lekcji historii w kl. II gimnazjum

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom