Zadania dotyczące regulacji hormonalnej Zadanie 1
Pobierz 119.2 Kb.
NazwaZadania dotyczące regulacji hormonalnej Zadanie 1
Data konwersji28.09.2012
Rozmiar119.2 Kb.
TypDokumentacja
Zadania dotyczące regulacji hormonalnej

Zadanie 1. (2 pkt) Optymalne stężenie glukozy we krwi jest utrzymywane dzięki antagonistycznemu działaniu

glukagonu i insuliny.

Uzupełnij miejsca wykropkowane schematu, obrazującego działanie hormonów glukagonu i insuliny.

podwyższenie stężenia glukozy we krwi


GLUKAGON pobudza rozkład glikogenu w wątrobie

trzustka

insulina

................................................................
..........................................................................................................................................................................................Zadanie 2. (1 pkt) Właściwy poziom jonów wapnia we krwi jest efektem antagonistycznego działania dwóch

hormonów – kalcytoniny i parathormonu.

Kalcytonina Parathormon

Hamuje uwalnianie wapnia z kości. Uwalnia wapń z kości.

Przyczynia się do przesuwania Ca2+ Zwiększa resorpcję zwrotną Ca2+ z kanalików

do kości. nerkowych.

Ułatwia wydalanie Ca2+ z moczem. Zwiększa wchłanianie Ca2+ ze światła jelita.

Uzupełnij poniższy schemat, wpisując nad każdą strzałką nazwę odpowiedniego hormonu.

Podwyższony poziom Ca2+

we krwi

Obniżony poziom Ca2+

we krwiZadanie 3. (3 pkt) Uzupełnij poniższy schemat regulacji poziomu glukozy we krwi, w przypadku spadku

stężenia tego cukru, zamieszczając w nim następujące informacje:

1. nazwę gruczołu zawierającego wysepki Langerhansa,

2. nazwę hormonu wydzielanego przez komórki wysepek,

3. skutek działania tego hormonu.


1.............................

wysepki Langerhansaniski poziom glukozy we krwi

3 ....................................

wątroba

wzrost poziomu glukozy we krwi

2 .......................


Zadanie 4. (2 pkt) Schemat regulacji stężenia glukozy we krwi.


obniżony poziom glukozy we krwi

A synteza glikogenu


trzustka insulina wątroba

glukagon

B

rozkład glikogenu

podwyższony poziom glukozy we krwi


Ustal, w którym miejscu schematu, A czy B, należy wstawić opis: pobudzanie wytwarzania glukagonu, a w którym z tych miejsc należy wstawić opis: pobudzanie wytwarzania insuliny.

......................................................................................................................................................

Zadanie 5. (2pkt) Schemat reakcji przemian cukru w organizmie człowieka.

Aglukoza glikogen

B
Podaj, w jakim narządzie zachodzą procesy A i B oraz wskaż ten proces, który zachodzi po

zjedzeniu posiłku.

...............................................................................................................................................................

Zadanie 6. (1pkt) Schemat przedstawia działanie kalcytoniny, hormonu wydzielanego przez przytarczyce, w organizmie człowieka.


Uzupełnij schemat wpisując w miejscach przy literach A i B wyrazy wzrost lub spadek.


Zadanie 7. (2pkt) Na schemacie przedstawiono procesy towarzyszące cyklowi menstruacyjnemu kobiety.


Określ dwa skutki, jakie może spowodować zbyt niski poziom estrogenów w fazie

przedowulacyjnej cyklu menstruacyjnego kobiety.

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Zadanie 8. (1pkt) Schemat kontroli wydzielania testosteronu i procesu spermatogenezy u mężczyzny

Poszczególne litery (A,B,C,D,E,F,G,H) uwzględnione przy strzałkach schematu można zastąpić słowami: pobudza lub hamuje.

Wybierz zestaw (I, II, III lub IV), w którym wszystkie litery należy zastąpić słowem – hamuje (podkreśl ten zestaw):

I. A, B, G, H; III. A, D, E, F;

II. C, E, G, H; IV. A, C, E, H.


Zadanie 9. (1pkt) Przysadka mózgowa wydziela hormony tropowe, np. hormon kortykotropowy i hormony

nietropowe (docelowe), np. hormon wzrostu. Zaznacz poniżej grupę hormonów przysadki, która kontroluje wydzielanie hormonów przez inne gruczoły dokrewne.

A. hormony tropowe B. hormony nietropowe


Zadanie 10. (2pkt) Schemat ilustruje przemiany metaboliczne zachodzące w wątrobie.

Podaj nazwę węglowodanów zapasowych odkładanych

w trobie. węglowodany zapasowe ..................................

Podaj nazw´ hormonów oznaczonych na schemacie

literami X i Y.

hormon X ............................................................

hormon Y ............................................................


Zadanie 10. (2pkt) Procesy produkcji i wydzielania hormonów zachodzą w zależności od potrzeb organizmu i podlegają regulacji nerwowej, hormonalnej lub metabolicznej.

Wymień dwa różne przykłady gruczołów i wydzielanych przez nie hormonów, których wydzielanie

podlega regulacji metabolicznej. Dla każdego z nich określ czynnik pobudzający do działania.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Zadanie 11. (1pkt) Na uproszczonym schemacie przedstawiono wzajemne oddziaływanie zewnętrznych i wewnętrznych bodźców wyzwalających godowe zachowania się u królika.

Odczytaj ze schematu, jaka rolę w wyzwoleniu instynktu godowego odgrywają podwzgórze

i przedni płat przysadki zgowej.

rola podwzgórza

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

rola przedniego płata przysadki mózgowej

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................


Poniższy schemat wykorzystaj do rozwiązania zadań: 15. i 16.

Na schemacie przedstawiono regulację objętości wydalanego moczu przy małej ilości

spożywanych płynów. ADH jest to hormon antydiuretyczny, który stymuluje resorpcję wody

w kanalikach zbiorczych nerki.

Zadanie 12. (2pkt)

a) Podaj nazwę gruczołu dokrewnego (wydzielania wewnętrznego) uczestniczącego

bezpośrednio w regulacji objętości wydalanego moczu.

................................................................................................................................................

b) Podaj nazwę przedstawionego mechanizmu regulacji wydzielania ADH.

..................................................................................................................................


Zadanie 12. (1pkt) Po przeanalizowaniu informacji ze schematu zaznacz wśród sformułowań od A do D to,

które poprawnie uzupełni miejsce X w tym schemacie.

A. Zwiększenie objętości krwi i wzrost ciśnienia osmotycznego.

B. Zmniejszenie objętości krwi i wzrost ciśnienia osmotycznego.

C. Zwiększenie objętości krwi i spadek ciśnienia osmotycznego.

D. Zmniejszenie objętości krwi i spadek ciśnienia osmotycznego.


Zadanie 13. (1pkt) Pod wpływem hormonów podwzgórza, u chłopców wzrasta wydzielanie testosteronu od 10.

roku życia do 20. roku życia. Wysoki poziom testosteronu utrzymuje się do 25. roku życia, po czym następuje powolny spadek. Testosteron (i inne steroidy anaboliczne) to również najczęściej używany środek dopingujący

w kulturystyce i sportach siłowych. Lekarze przestrzegają przed stosowaniem tego środka oraz wszelkich steroidów anabolicznych, twierdząc że szczególnie u młodych mężczyzn mogą one prowadzić nawet do całkowitej bezpłodności. Na schemacie przestawiono regulację nerwowo-hormonalną czynności jąder z uwzględnieniem działania steroidów anabolicznych (znak „ + ” oznacza pobudzenie, znak „ ” oznacza hamowanie).

Na podstawie powyższych informacji wyjaśnij zależność między stosowaniem steroidów

anabolicznych przez młodych mężczyzn (do 25. roku życia) a zahamowaniem

spermatogenezy.

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................


Zadanie14. (1pkt)Na schemacie przedstawiono mechanizm regulacji wydzielania wewnętrznego kory nadnerczy przez układ podwzgórzowo-przysadkowy.

Wpisz w miejsca A, B, C schematu znak (+), oznaczający pobudzenie, lub znak (-),

oznaczający hamowanie czynności wydzielniczej podwzgórza.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Zadania dotyczące regulacji hormonalnej Zadanie 1 iconZadania dotyczące układu pokarmowego Zadanie 1

Zadania dotyczące regulacji hormonalnej Zadanie 1 iconI. ogólne informacje dotyczące układu automatycznej regulacji

Zadania dotyczące regulacji hormonalnej Zadanie 1 iconI. ogólne informacje dotyczące układu automatycznej regulacji

Zadania dotyczące regulacji hormonalnej Zadanie 1 iconExcel – zadania sprawdzające Przykładowe zadania do samodzielnego rozwiązania Zadanie 1

Zadania dotyczące regulacji hormonalnej Zadanie 1 iconSyrynia: najem jednostek sprzętowych samochodu z pługiem lemieszowym na potrzeby zimowego utrzymania dróg powiatowych: zadanie 1, zadanie 2, zadanie 3, zadanie 4, zadanie 5, zadanie 6

Zadania dotyczące regulacji hormonalnej Zadanie 1 iconMinisterstwo Gospodarki Departament Regulacji Gospodarczych Ocena Skutków Regulacji

Zadania dotyczące regulacji hormonalnej Zadanie 1 iconMinisterstwo gospodarki departament regulacji gospodarczych ocena skutków regulacji

Zadania dotyczące regulacji hormonalnej Zadanie 1 iconMinisterstwo Gospodarki Departament Regulacji Gospodarczych Ocena Skutków Regulacji

Zadania dotyczące regulacji hormonalnej Zadanie 1 iconZadania dotyczące oddychania

Zadania dotyczące regulacji hormonalnej Zadanie 1 iconZadania dotyczące odpornośCI

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom