Grupa a Kręgowce
Pobierz 84.51 Kb.
NazwaGrupa a Kręgowce
Data konwersji29.09.2012
Rozmiar84.51 Kb.
TypDokumentacja
grupa a


Kręgowce


Poniższy test składa się z 19 zadań. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą Imię i nazwisko

do uzyskania za prawidłowe odpowiedzi. Za rozwiązanie

całego sprawdzianu możesz uzyskać maksymalnie 44 punkty. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Klasa1. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. (0–1)

Zwierzętami jajorodnymi są

A. sandacz, żaba, żółw, kolczatka.

B. salamandra, pingwin, dzięcioł, nietoperz.

C. koala, salamandra, żmija, krokodyl.

D. mieczyk, koala, sikora, dziobak.2. Podkreśl charakterystyczne cechy kijanki. (0–3)

obecność ogona, obecność pęcherza pławnego, płuca jako narząd wymiany gazowej, składanie skrzeku, skrzela jako narząd wymiany gazowej, może żyć w środowisku lądowym i wodnym, brak ogona, ciało pokryte łuskami, składanie ikry, może żyć w środowisku wodnym


3. Uzupełnij zdania dotyczące kręgowców

i bezkręgowców. (0–4)


A. Układ krwionośny u bezkręgowców znajduje

się po stronie …………..………. ciała.

B. U bezkręgowców układ krwionośny najczęściej

jest ………………. , a ………………..…

u bezkręgowców.

C. Pokrycie ciała w postaci skóry złożonej z dwóch warstw występuje u …………………

D. Szkielet wewnętrzny jest charakterystyczny dla

……………………., a szkielet zewnętrzny

dla ……………………….

4. Wyjaśnij, na czym polega zmiennocieplność

i podaj odpowiedni przykład zwierzęcia. (0–2)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5. Napisz, w jaki sposób pęcherz pławny ułatwia

rybie życie w wodzie.(0–1)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6. Podpisz etapy rozwoju żaby i uzupełnij (0–2)

zdanie pod ilustracją.

Płazy, jako jedyne kręgowce przechodzą rozwój

…………………………………………………….

7

7. Podkreśl cechy, które świadczą o przystosowaniu

żaby do życia na lądzie. (0–2)


ciało pokryte śluzem, płuca, powieki, cienka skóra

z porami, dobrze rozwinięty narząd wzroku, postać larwalna w rozwoju, błona pławna między palcami

tylnych kończyn, oczy na szczycie głowy


8. Tereny podmokłe i znajdujące się w pobliżu jezior

to jedne z ulubionych miejsc gniazdowania ptaków. Odczytaj z diagramu, które ptaki założyły najwięcej gniazd nad jeziorem (0–1)

………………………………………………….


9. Zaznacz na ilustracji i podpisz elementy budowy

lotki ptaka (0–3)15


10. Pod ilustracjami dziobów ptaków wpisz rodzaj spożywanego przez nie pokarmu. (0–2)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


11. Podkreśl zdania, które opisują przystosowania

ptaków do lotu. (0–3)


A. Mają delikatną czaszkę i nie mają zębów.

B. Kończyny przednie przekształcone w skrzydła

C. Żywią się pokarmem roślinnym

lub zwierzęcym.

D. Mają kości pneumatyczne, czyli z pustymi

przestrzeniami w środku.

E. U nóg mają cztery palce zakończone pazurami.


12. Podkreśl nazwy grup zwierząt należących

do owodniowców. (0–2)


ryby, gady, ssaki, płazy, ptaki

13. Obok zdań zawierających prawdziwe informacje wpisz literę P, a obok zawierających fałszywe informacje – literę F. (0–4)

Ssaki opiekują się potomstwem…..

Powierzchnia wymiany gazowej płuc ssaków

jest duża….

Wszystkie ssaki są żyworodne….

W skórze ssaków występują gruczoły łojowe, potowe i sutkowe….

14. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. (0–1)

Przepona to

A. połączenie występujące między klatką

piersiową a kręgosłupem.

B. jeden z rodzajów zębów ssaków.

C. mięsień położony pod klatką piersiową.

D. inaczej linienie u gadów

15. Wykreśl wyrazy tak, aby powstały zdania

prawdziwe. (0–4)

Gady i płazy to zwierzęta zmiennocieplne /

stałocieplne.

W okresie zimy gady aktywnie polują, aby przetrwać / zapadają w stan hibernacji.

W Polsce żyje 9 gatunków gadów i niektóre /

wszystkie są pod ochroną.

Większość gadów to zwierzęta drapieżne /

roślinożerne.


16. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. (0–1)

Do błon płodowych zaliczamy

A. owodnię, omocznię, osmówkę.

B. zarodek, pęcherzyk żółtkowy.

C. owodnię, pęcherzyk żółtkowy, kosmówkę.

D. omocznię, kosmówkę, zarodek.


17. Podpisz zaznaczone na ilustracji elementy

budowy jaja ptaków. (0–3)

18. Przyporządkuj nazwy rodzajowe zwierząt do

odpowiedniej grupy. (0–5)


Ryby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A. manta

B. salamandra

C. jaszczurka

D. zaskroniec

E. kuropatwa

F. błazenek

G. rzekotka

H. delfin

I. dziobakPłazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ptaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ssaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


19. Opisz znaczenie ssaków. (0–3)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
grupa b


Kręgowce


Poniższy test składa się z 19 zadań. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą Imię i nazwisko

do uzyskania za prawidłowe odpowiedzi. Za rozwiązanie

całego sprawdzianu możesz uzyskać maksymalnie 44 punkty. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Klasa


1. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. (0–1)

Zwierzętami jajorodnymi są

A. mieczyk, koala, sikora, dziobak.

B. sandacz, żaba, żółw, kolczatka.

C. salamandra, pingwin, dzięcioł, nietoperz.

D. koala, salamandra, żmija, krokodyl.


2. Podkreśl charakterystyczne cechy kijanki. (0–3)

obecność ogona, może żyć w środowisku lądowym i wodnym, obecność pęcherza pławnego, płuca jako narząd wymiany gazowej, składanie skrzeku, skrzela jako narząd wymiany gazowej, może żyć w środowisku wodnym, brak ogona, składanie ikry


3. Uzupełnij zdania dotyczące kręgowców i bez-

kręgowców. (0–4)


A. U bezkręgowców układ krwionośny najczęściej

jest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , a u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zamknięty.

B. Układ krwionośny u bezkręgowców znajduje się po stronie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ciała.

C. Szkielet wewnętrzny jest charakterystyczny dla

. . . . . . . . . . . . . . . . . , a szkielet zewnętrzny dla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

D. Pokrycie ciała w postaci skóry złożonej z dwóch warstw występuje u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


4. Wyjaśnij, na czym polega stałocieplność i podaj odpowiedni przykład zwierzęcia. (0–2)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.


5. Napisz, w jaki sposób linia boczna ułatwia rybie życie w wodzie. (0–1)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6. Podpisz etapy rozwoju żaby i uzupełnij

zdanie pod ilustracją. (0–2)Płazy, jako jedyne kręgowce przechodzą rozwój


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


7. Podkreśl cechy, które świadczą o przystosowaniu

żaby do życia na lądzie. (0–2)


oczy na szczycie głowy, ciało pokryte śluzem, płuca, postać larwalna w rozwoju, powieki, cienka skóra z porami, dobrze rozwinięty narząd wzroku


8. Tereny podmokłe i znajdujące się w pobliżu jezior to jedne z ulubionych miejsc gniazdowania ptaków. Odczytaj z diagramu, które ptaki założyły najmniej gniazd nad jeziorem. (0–1)


9


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 Test b


9. Zaznacz na ilustracji i podpisz elementy budowy sterówki ptaka (0–3)15


10. Pod ilustracjami dziobów ptaków wpisz rodzaj

spożywanego przez nie pokarmu. (0–2)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Podkreśl zdania, które opisują przystosowania

ptaków do lotu. (0–3)


A. Do grzebienia mostka są przyczepione

mięśnie poruszające kończyny przednie.

B. U nóg mają cztery palce zakończone pazurami.

C. Żywią się pokarmem roślinnym

lub zwierzęcym.

D. Mają kości pneumatyczne, czyli z pustymi

przestrzeniami w środku.


12. Podkreśl nazwy grup zwierząt

nie wytwarzających błon płodowych. (0–2)


ryby, gady, ssaki, płazy, ptaki

13. Obok zdań zawierających prawdziwe informacje wpisz literę P, a obok zawierających fałszywe informacje – literę F. (0–4)


Wszystkie ssaki są żyworodne….

Ssaki opiekują się potomstwem…..

Powierzchnia wymiany gazowej płuc ssaków jest duża….

W skórze ssaków występują gruczoły łojowe, potowe i sutkowe….

14. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. (0–1)

Przepona to

A. mięsień położony pod klatką piersiową.

B. jeden z rodzajów zębów ssaków.

C. połączenie występujące między

klatką piersiową a kręgosłupem.

D. inaczej linienie u gadów.

15. Wykreśl wyrazy tak, aby powstały zdania

prawdziwe. (0–4)

11 W

Większość gadów to zwierzęta drapieżne /

roślinożerne.

W okresie zimy gady aktywnie polują, aby przetrwać / zapadają w stan hibernacji.

W Polsce żyje 9 gatunków gadów i niektóre /

wszystkie są pod ochroną.

Gady i płazy to zwierzęta zmiennocieplne /

stałocieplne.


16. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. (0–1)

Do błon płodowych zaliczamy

A. zarodek, pęcherzyk żółtkowy

B. owodnię, omocznię, kosmówkę,

C. owodnię, pęcherzyk żółtkowy, kosmówkę,

D. omocznię, kosmówkę, zarodek.


17. Podpisz zaznaczone na ilustracji elementy

budowy jaja ptaków. (0–3)

18. Przyporządkuj nazwy rodzajowe zwierząt do odpowiedniej grupy. (0–5)


A. delfin

B. traszka

C. jaszczurka

D. żmija

E. bocian

F. błazenek

G. rzekotka

H. manta

I. kolczatka
Ryby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Płazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ptaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ssaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19. Opisz znaczenie ssaków. (0–3)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Grupa a Kręgowce iconKręgowce możemy podzielić na 6 gromad: bezżuchwowce ( najprymitywniejsze kręgowce), ryby, płazy, ptaki, ssaki

Grupa a Kręgowce iconTemat: Ryby-kręgowce wodne

Grupa a Kręgowce iconTemat lekcji: Gady polskie kręgowce lądowe.(2 lekcje)

Grupa a Kręgowce iconKRĘgowce – PŁazy, gady. Systematyka, przedstawiciele I cechy charakterystyczne płazów

Grupa a Kręgowce iconSprawdzian wiadomości dla klasy VI – Bezkręgowce I kręgowce wodno-lądowe wersja a

Grupa a Kręgowce iconPojęcia z którymi zapoznaliście się w gimnazjum: grupa funkcyjna I grupa hydroksylowa

Grupa a Kręgowce iconStowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” Prezes

Grupa a Kręgowce iconLista obecności studentów Grupa: Politologia grupa 5 2009/2010 Kierunek studiów: Politologia

Grupa a Kręgowce iconCzwartek/Thursday 09. 11. 2006 Grupa/Group 1, 4, 5 Grupa/Group 1 Chien de Berger Belge

Grupa a Kręgowce iconLista studentów Grupa: Politologia grupa 3 2009/2010 Kierunek studiów: Politologia

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom