Zakres materiału z języka polskiego
Pobierz 134.92 Kb.
NazwaZakres materiału z języka polskiego
strona2/4
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar134.92 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4

RENESANS

 1. Jan Kochanowski - Pieśni (wybór)

 • renesansowa koncepcja godności człowieka;

 • renesansowa koncepcja artysty;

 • spojrzenie człowieka renesansu na świat i życie.

 1. Jan Kochanowski -„Treny” (wybór)

 • kryzys światopoglądowy humanisty;

 • „człowiek nie kamień…” – dramat ojca, artysty, człowieka;

 • nowe cechy antycznego gatunku;

 1. Motyw ojczyzny w twórczości Jana Kochanowskiego (Pieśni: V, XII, XIV, XIX)

 2. Jan Kochanowski – różnorodna tematyka fraszek (np. „Do gór i lasów, „O żywocie ludzkim”, „Na dom w Czarnolesie”…)

 3. Piotr Skarga – „ Kazania sejmowe” ( fragm.)

 • metaforyka utworu;

 • retoryka „Kazań”;

 • obraz społeczeństwa polskiego


Dialog z tradycją:

 • J. Tuwim -„Rzecz czarnoleska”;

 • L.Staff - „Lipy”;

 • Z. Herbert –„Pan Cogito a perła”, „Dlaczego klasycy”;

 • Cz. Miłosz - „Ars poetica”.


WYJAŚNIJ, ZASTANÓW SIĘ, PRZEMYŚL…

 • Na czym polegało nowe spojrzenie na świat i człowieka w kulturze renesansu?

 • W wybranych pieśniach Jana Kochanowskiego wskaż elementy epikurejskie
  i stoickie.

 • Światopogląd renesansu i jego odbicie w poznanych utworach.

 • Przedstaw obraz człowieka, świata i Boga w literaturze (i sztuce) renesansu.

 • Przedstaw nową wizję świata i człowieka wykreowaną w twórczości Kochanowskiego.

 • Ukaż przeżycia i przemyślenia filozofa w „Trenach” J. Kochanowskiego.

 • Przedstaw refleksje na temat relacji jednostki i państwa w twórczości Kochanowskiego.

 • Z pozycji człowieka współczesnego dokonaj oceny ideałów człowieka renesansu.

 • Cierpienie jako sytuacja graniczna. Twoje uwagi po lekturze „Trenów”
  J. Kochanowskiego.

 • Ideały człowieka renesansu w ocenie współczesnego człowieka.

 • Przedstaw motyw państwa i odpowiedzialności za jego losy na podstawie

„Odprawy posłów greckich” J. Kochanowskiego oraz „Kazań sejmowych” P. Skargi.

 • Dokonaj porównania ideałów średniowiecznych i renesansowych. Odwołaj się
  do wybranych utworów literackich.

 • Uroda życia ziemianina polskiego w utworach Reja i Kochanowskiego. Rozwiń myśl w oparciu o utwory.

 • Wymień i scharakteryzuj gatunki literackie uprawiane w renesansie.


NAUKA O JĘZYKU

 • Dokonaj ogólnej charakterystyki polszczyzny epoki odrodzenia.

 • Scharakteryzuj język wybitnych twórców epoki renesansu.

 • Co to jest zapożyczenie językowe? Odwołaj się do języka doby renesansu.BAROK
 1. Poezja baroku (wybór)

 • Mikołaj Sęp - Szarzyński ( wybrane sonety np.: Sonet I, Sonet IV)

- pytania o śmierć i przemijanie;

- stosunek do Boga i świata;

- problemy egzystencjalne.

 • Jan Andrzej Morsztyn (wybór wierszy,np.: „Do trupa”, „Niestatek”, ”Cuda miłości”)

- Morsztyn – reprezentantem nowego stylu literackiego

- cechy poetyki marinistycznej;

- miłość jako uczucie zmysłowe.

 • Daniel Naborowski (wybór wierszy, np.: „Krótkość żywota”, „Marność”, „Na oczy królewny angielskiej”)

- nurt metafizyczny;

- motyw czasu i przemijania..

 1. Wiliam Szekspir - „ Makbet”

 • tragizm losów bohaterów dramatu;

 • wiodące motywy dramatu: władza, losy władców, problem odpowiedzialności…

 • nowatorstwo dramatu Szekspira;

 • tragedia antyczna a dramat Szekspirowski.

 1. W. Potocki („Pospolite ruszenie”, ”Zbytki polskie”) i J.Ch. Pasek („Pamiętniki”)

 • dwa oblicza sarmatyzmu;

 • nurt sarmacki jako odbicie kultury szlacheckiej;

 • cechy stylu utworów sarmackich.

4. Dialog z tradycją:

 • J. M. Rymkiewicz – „ Epitafium dla Rzymu”, „Na trupa”;

 • S. Grochowiak – „Lekcja anatomii”, „Do pani”;

 • W. Szymborska – „Kobiety Rubensa”;

 • A. Stasiuk - „Opowieści galicyjskie” (fragm.).


WYJAŚNIJ, ZASTANÓW SIĘ, PRZEMYŚL…

 • Wymień charakterystyczne cechy baroku jako formacji kulturowej.

 • Zastanów się, dlaczego określa się barok epoką kontrastów.

 • Przedstaw różnorodność nurtów w poezji barokowej; omów jeden z nich.

 • Przedstaw J. A. Morsztyna jako polskiego marinistę.

 • Przedstaw motyw śmierci i przemijania w wybranych utworach barokowych.

 • Na przykładzie poezji D. Naborowskiego omów nurt refleksyjny w literaturze baroku.

 • Na przykładzie poezji J.A.Morsztyna wymień cechy poezji barokowej.

 • Czy warto znać swoją przyszłość? Rozważ problem, odwołując się do dramatu Szekspira.

 • Jakie refleksje nasuwają się Tobie po przeczytaniu dramatu Szekspira „Makbet”?

 • Na czym polega uniwersalizm problemów egzystencjalnych w dramacie Szekspira „Makbet”?

 • Na czym polega tragizm Makbeta? Zbierz argumenty, odwołaj się do tekstu dramatu.

 • Przedstaw dwa oblicza sarmatyzmu w literaturze barokowej.

 • Przedstaw krytyczny obraz Sarmaty w literaturze baroku.

 • Rozterki i wątpliwości człowieka baroku. Rozwiń myśl, odwołując się do poezji Sępa Szarzyńskiego.

 • Na przykładach przedstaw cechy stylu barokowego.

 • Barok – epoka kontrastów i sprzeczności – rozwiń tę myśl, odwołując się do wybranych utworów.

 • Dokonaj analizy sonetu J.A.Morsztyna „Do trupa”.

 • Przedstaw cechy barokowej estetyki.

 • Wyjaśnij znaczenia pojęć: konceptyzm, antyteza, oksymoron, hiperbolizacja,paradoks, anafora, „vanitas”.

 • Ukaż różnorodność realizacji motywu miłości w literaturze renesansu i baroku.

 • Przedstaw barokową realizacje motywu „vanitas”.


NAUKA O JĘZYKU

 • Scharakteryzuj język wybitnych twórców okresu baroku.

 • Wyjaśnij rolę środków językowych w poezji barokowej.1   2   3   4

Powiązany:

Zakres materiału z języka polskiego iconZakres materiału z języka polskiego

Zakres materiału z języka polskiego iconZakres materiału z języka polskiego

Zakres materiału z języka polskiego iconZakres materiału z języka polskiego

Zakres materiału z języka polskiego iconZakres materiału na poprawkę z języka polskiego w klasie I e- dla Beaty Kiljańczyk

Zakres materiału z języka polskiego iconZakres materiału z języka polskiego dostosowany do realizacji wymagań programowych przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zakres materiału z języka polskiego iconZakres materiału z języka angielskiego dla kandydatów do klasy z poszerzonym programem języka niemieckiego w Gm 10

Zakres materiału z języka polskiego iconZakres materiału z języka angielskiego dla kandydatów do klasy z poszerzonym programem języka angielskiego w Gm 10

Zakres materiału z języka polskiego iconZakres materiału z języka niemieckiego dla kandydatów do klasy z poszerzonym programem języka niemieckiego w Gm 10

Zakres materiału z języka polskiego iconZakres materiału z języka angielskiego dla kandydatów do klasy z poszerzonym programem języka angielskiego w gm 10

Zakres materiału z języka polskiego iconKonkurs z języka angielskiego zakres materiału Kręgi tematyczne

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom