Nr 17. Zagrożenia cywilizacyjne Specjalność: Inżynieria bezpieczeństwa środowiskowego I zawodowego
Pobierz 13.01 Kb.
NazwaNr 17. Zagrożenia cywilizacyjne Specjalność: Inżynieria bezpieczeństwa środowiskowego I zawodowego
Data konwersji29.09.2012
Rozmiar13.01 Kb.
TypCharakterystyka
Nr 17. Zagrożenia cywilizacyjne

Specjalność: Inżynieria bezpieczeństwa środowiskowego i zawodowego

Kierunek: Inżynieria bezpieczeństwa


Studia I stopnia inżynierskie stacjonarne


Semestr

W

Ć

L

P

S

II

30E

-

-

-

30Treść wykładów

Semestr II ............................................................................................ 30 h


Charakterystyka współczesnej cywilizacji przemysłowej oraz skala problemów środowiskowych, ich wymiar lokalny, regionalny, globalny. Globalne problemy środowiskowe: zmiany klimatu, ubytek lasów tropikalnych, zanik różnorodności biologicznej, pustynnienie, zanieczyszczenie pedosfery, wód i atmosfery. Efekt cieplarniany. Dziura ozonowa. Smog elektromagnetyczny i jego wpływ na środowisko. Promieniowanie elektromagnetyczne. Globalne przyczyny zmian i zagrożenia dla środowiska: przyrost demograficzny, wzrost konsumpcji, powszechna urbanizacja, aktualne systemy ekonomiczne i modele życia, zbrojenia, wojny, klęski żywiołowe. Globalne problemy związane z postępem cywilizacyjnym: telefonia komórkowa, azbest, odpady i śmieci, degradacja środowiska naturalnego. Idea zrównoważonego rozwoju - ekologiczne warunki korzystania z zasobów Ziemi. Przyczyny i skutki wyczerpywania się surowców nieodnawialnych, zasady gospodarowania zasobami odnawialnymi i nieodnawialnymi. Zagrożenia cywilizacyjne: terroryzm międzynarodowy i wewnętrzny, przestępczość, korupcja, dewiacje, alkoholizm, nikotynizm, narkomania, rozboje i agresja w środowisku zamieszkania, katastrofy komunikacyjne. Bezpieczeństwo danych i systemów teleinformatycznych. Choroby cywilizacyjne XXI wieku: nowotwory, choroby układu trawienia, otyłość, choroby krążenia, AIDS, choroby odzwierzęce.

Treść ćwiczeń


Semestr II ............................................................................................. 30 h

Ćwiczenia seminaryjne


Analiza i ocena regionalnych i globalnych problemów środowiskowych i zagrożeń cywilizacyjnych w wybranych regionach i państwach na świecie.


LITERATURA:

  1. Bebczak P.: Organizacja bezpieczeństwa pożarowego. Stowarzyszenie SPBI Spektrum. Rep. Czeska. ISBN: 80-86634-34-5.

  2. Pałkiewicz J.: Jak żyć bezpiecznie w dżungli miasta. Wydawnictwo YPSYLON Sp.z o.o. Warszawa 1999r. ISBN 83-851135-94-4

  3. Praca zbiorowa pod redakcją: Jakubczaka R.: Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa RP. Wydawnictwo Bellona. ISBN 83-11-09744-5

  4. Praca zbiorowa pod redakcją Markowskiego A.S.: Zarządzanie bezpieczeństwem procesowym. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.2000r. ISBN 83-87198-99-4

  5. Praca zbiorowa pod redakcją P.Tyrały: Zarządzanie bezpieczeństwem. Wydawnictwo Prof. Szkoły Biznesu. Kraków 2000. ISBN 83-7230-040-2

  6. Praca zbiorowa pod redakcją Widackiego J., Czapskiej j.: Bezpieczne państwo – bezpieczny obywatel. Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Lublin 1998r. ISBN 83-228-0583-7

  7. Prokopowicz D.: Charakterystyka epidemiologiczno-kliniczna boreliozy w regionie północno-wschodnim Polski. Polski tygodnik lekarski 16/1995

  8. Szenovsky M., Adamem V.: Podstawy zarządzania kryzysowego. Stowarzyszenie inżynierii pożarowej i bezpieczeństwa. Rep. Czeska ISBN: 80-86634-44-2

  9. Wróblewski R.: Zarys teorii kryzysu, zagadnienia prewencji i zarządzanie kryzysami. AON. Warszawa 1998r.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Nr 17. Zagrożenia cywilizacyjne Specjalność: Inżynieria bezpieczeństwa środowiskowego I zawodowego iconNr 36. Gospodarka wodna I zagrożenia powodziowe Specjalność: Inżynieria bezpieczeństwa środowiskowego I zawodowego

Nr 17. Zagrożenia cywilizacyjne Specjalność: Inżynieria bezpieczeństwa środowiskowego I zawodowego iconNr Matematyka Specjalność: Inżynieria bezpieczeństwa środowiskowego I zawodowego

Nr 17. Zagrożenia cywilizacyjne Specjalność: Inżynieria bezpieczeństwa środowiskowego I zawodowego iconNr Fizyka Specjalność: Inżynieria bezpieczeństwa środowiskowego I zawodowego

Nr 17. Zagrożenia cywilizacyjne Specjalność: Inżynieria bezpieczeństwa środowiskowego I zawodowego iconNr 13. Wytrzymałość I materiałoznawstwo Specjalność: Inżynieria bezpieczeństwa środowiskowego I zawodowego

Nr 17. Zagrożenia cywilizacyjne Specjalność: Inżynieria bezpieczeństwa środowiskowego I zawodowego iconNr 14. Psychologia pracy Specjalność: Inżynieria bezpieczeństwa środowiskowego I zawodowego

Nr 17. Zagrożenia cywilizacyjne Specjalność: Inżynieria bezpieczeństwa środowiskowego I zawodowego iconNr 15. Socjologia pracy Specjalność: Inżynieria bezpieczeństwa środowiskowego I zawodowego

Nr 17. Zagrożenia cywilizacyjne Specjalność: Inżynieria bezpieczeństwa środowiskowego I zawodowego iconNr 20. Fizjologia I choroby zawodowe Specjalność: Inżynieria bezpieczeństwa środowiskowego I zawodowego

Nr 17. Zagrożenia cywilizacyjne Specjalność: Inżynieria bezpieczeństwa środowiskowego I zawodowego iconNr 28. Systemy zarządzania bhp specjalność: Inżynieria bezpieczeństwa środowiskowego I zawodowego

Nr 17. Zagrożenia cywilizacyjne Specjalność: Inżynieria bezpieczeństwa środowiskowego I zawodowego iconNr Etyka zawodowa I ochrona własności intelektualnej Specjalność: Inżynieria bezpieczeństwa środowiskowego I zawodowego

Nr 17. Zagrożenia cywilizacyjne Specjalność: Inżynieria bezpieczeństwa środowiskowego I zawodowego iconNr 21. Metody heurystyczne I techniki organizatorskie w bhp specjalność: Inżynieria bezpieczeństwa środowiskowego I zawodowego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom