Zagrożenia cywilizacyjne
Pobierz 34.39 Kb.
NazwaZagrożenia cywilizacyjne
Data konwersji29.09.2012
Rozmiar34.39 Kb.
TypDokumentacja
WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII
W SOSNOWCU

S Y L A B U S
kierunek


OCHRONA ŚRODOWISKA

specjalność


OCHRONA PRZYRODY i KRAJOBRAZU.

Semestr

VI

Rok akademicki


2006/2007
Stopień (tytuł)

naukowy

DR HAB. INŻ.

MGR INŻ.

Imię


STANISŁAW

ALICJA

Nazwisko


KRZEMIEŃ

KRZEMIEŃ
Nazwa przedmiotu

ZAGROŻENIA CYWILIZACYJNE

Liczba

godzin


45

Tryb

DZIENNY

ZAOCZNY

Rodzaj przedmiotu

wykład

ćwiczenia seminaryjne


Założenia i cele:


Celem dydaktycznym przedmiotu Zagrożenia cywilizacyjne jest zapoznanie studentów z różnymi formami i przejawami współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych, ich genezą oraz ze sposobami analizy i oceny ich niekorzystnych skutków w otoczeniu przyrodniczym, społecznym i zawodowym.

Celem naukowym przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności badania i przewidywania zagrożeń, umiejętności reagowania w czasie zagrożenia oraz umiejętności stosowania działań zapobiegawczych zgodnie z zasadami kindyniki (od greckiego kindunos – niebezpieczeństwo), nowej dyscypliny naukowej powstałej w końcu lat osiemdziesiątych we Francji. Nauka ta zajmuje się badaniem zagrożeń cywilizacyjnych i przedsięwzięciami organizacyjnymi zmierzającymi do zmniejszenia ich wymiarów i skutków środowiskowych oraz społecznych.

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII
W SOSNOWCUSZCZEGÓŁOWY PROGRAM WYKŁADÓW
L.p.

Tematyka wykładów:

Ilość

Godzin


1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.
Charakterystyka współczesnej cywilizacji przemysłowej oraz skala problemów środowiskowych, ich wymiar lokalny, regionalny, globalny.


Globalne problemy środowiskowe: zmiany klimatu, ubytek lasów tropikalnych, zanik różnorodności biologicznej, pustynnienie, zanieczyszczenie pedosfery, wód i atmosfery. Efekt cieplarniany. Dziura ozonowa. Smog elektromagnetyczny i jego wpływ na środowisko. Promieniowanie elektromagnetyczne.


Globalne przyczyny zmian i zagrożenia dla środowiska: przyrost demograficzny, wzrost konsumpcji, powszechna urbanizacja, aktualne systemy ekonomiczne i modele życia, zbrojenia, wojny, klęski żywiołowe.


Globalne problemy związane z postępem cywilizacyjnym: telefonia komórkowa, azbest, odpady i śmieci, degradacja środowiska naturalnego.


Idea zrównoważonego rozwoju - ekologiczne warunki korzystania z zasobów Ziemi.


Przyczyny i skutki wyczerpywania się surowców nieodnawialnych, zasady gospodarowania zasobami odnawialnymi i nieodnawialnymi.


Zagrożenia cywilizacyjne: terroryzm międzynarodowy i wewnętrzny, przestępczość, korupcja, dewiacje, alkoholizm, nikotynizm, narkomania, rozboje i agresja w środowisku zamieszkania, katastrofy komunikacyjne.


Bezpieczeństwo danych i systemów teleinformatycznych.


Choroby cywilizacyjne XXI wieku: nowotwory, choroby układu trawienia, otyłość, choroby krążenia, AIDS, choroby odzwierzęce.2h


4h


4h


4h


2h


2h


6h


2h


4h

Łączna liczba godzin:

30h
WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII
W SOSNOWCU


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ĆWICZEŃ
L.p.

Tematyka ćwiczeń :

Ilość

Godzin

Analiza i ocena regionalnych i globalnych problemów środowiskowych i zagrożeń cywilizacyjnych w wybranych regionach i państwach na świecie.15hŁączna liczba godzin:

15hWYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII
W SOSNOWCU

FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU


Wykłady egzamin w formie pisemnej

ćwiczenia zaliczenie z seminarium na podstawie: wiedzy i aktywności w dyskusji oraz przedstawionej prezentacji w Power Poincie

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Zagrożenia cywilizacyjne iconNazwa zagrożenia Zagrożenia cywilizacyjne

Zagrożenia cywilizacyjne iconWykład z 07-10-06 Zagrożenia cywilizacyjne

Zagrożenia cywilizacyjne iconZagrożenia cywilizacyjne I rozwój zrównoważony

Zagrożenia cywilizacyjne iconZagrożenia cywilizacyjne I zr ó wnoważony rozwóJ

Zagrożenia cywilizacyjne iconNazwa zagrożenia Zagrożenie cywilizacyjne

Zagrożenia cywilizacyjne iconZagrożenia cywilizacyjne I zrównoważony rozwój studia: stacjonarne I stopnia

Zagrożenia cywilizacyjne iconNr 17. Zagrożenia cywilizacyjne Specjalność: Inżynieria bezpieczeństwa środowiskowego I zawodowego

Zagrożenia cywilizacyjne iconKlasówka zakres działów: Zagrożenia spowodowane siłami natury oraz cywilizacyjne

Zagrożenia cywilizacyjne iconLaureaci wojewódzkiego konkursu plastycznego „obrona cywilna wokóŁ nas – zagrożenia cywilizacyjne XXI wieku”

Zagrożenia cywilizacyjne iconPolska Czerwona Księga Zwierząt określa stopień zagrożenia poszczególnych gatunków w Polsce. Wśród gatunków należących do kategorii zagrożenia cr – gatunki skrajnie zagrożone znajdują się

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom