Klonowanie organizmów
Pobierz 24.54 Kb.
NazwaKlonowanie organizmów
Data konwersji29.09.2012
Rozmiar24.54 Kb.
TypDokumentacja


Klonowanie organizmówOpracował: Michał Bernyś


Kl. III ”d”Spis treści
 1. Istota klonowania str. 21. Klonowanie zwierząt str. 2

2. Klonowanie roślin str. 3

 1. Klonowanie ludzi str. 4

 1. Korzyści str. 5

 2. Problemy etyczne i prawne str. 6I.Podsumowanie str. 7Istota klonowania


W biologii termin klonowanie jest używany w dwóch znaczeniach:

 • Klonowanie genów, które polega na pobieraniu materiału genetycznego z jednego organizmu i wprowadzanie go do innego Klonować można w tym sensie zarówno całe genotypy jaki i pojedyncze geny. Zazwyczaj jest to czynione w celu udowodnienia, że określony fragment DNA istotnie koduje daną cechę (np.: chorobę dziedziczną) lub w celu modyfikacji pewnych cech organizmu, do którego wszczepia się klonowane geny.

 • Klonowanie organizmów polega na tworzeniu dokładnych kopii organizmów wielokomórkowych. W sensie biologicznym za klony uważa się wielokomórkowe orgazmy, które powstały na podstawie kodu genetycznego innego, rozwiniętego już organizmu, ale nie poprzez krzyżowanie garniturów chromosomalnych rodziców. Klonowanie jest możliwe, bo prawie każda komórka organizmu wielokomórkowego zawiera taki sam zestaw genów. Klonowanie może mieć miejsce zarówno w sposób naturalny jak i sztuczny. Np.: wiele roślin potrafi rozmnażać się przez pączkowanie, które jest formą klonowania. Klonowanie nazwa się też czasem prokreacją aseksualną, gdyż w tym procesie uczestniczy tylko jeden osobnik.Klonowanie zwierząt


W przypadku klonowania zwierząt zazwyczaj stosuje się technikę polegającą na wymianie całego DNA zawartego w jądrze wybranej komórki somatycznej pobranej z klonowanego osobnika, do komórki jajowej osobnika tego samego gatunku, tworząc w ten sposób sztuczną zygotę. Zygotę tę można następnie rozwinąć do żywego osobnika wszczepiając ją do narządów rodnych innego osobnika, lub przeprowadzając jej sztuczną inkubację.

Istnieją kontrowersje, czy otrzymane w ten sposób klony są istotnie w 100% identyczne genetycznie z ich wzorcami. W trakcie tego procesu wymienia się bowiem tylko materiał genetyczny zawarty w jądrze komórkowym ignorując fakt występowania mitochondrialnego DNA. Najbardziej powszechny pogląd na ten temat głosi jednak, że mitochondrialne DNA jest wtórne w stosunku do DNA zawartego w jądrach i ma minimalny wpływ na dziedziczenie cech genetycznych.

Porządek chronologiczny najsłynniejszych udanych

i nieudanych prób klonowania zwierząt:


 • żaba: (1962) Nieudana

 • karp: (1963) Pierwsze udane klonowanie zwierzęcia

 • owca: (1996) pierwszy sklonowany ssak: Owca Dolly

 • małpa : (2000) samica

 • świnia: (2000) 5 prosiaków z jednej świni

 • bawół: (2001) samiec

 • krowa: (2001) samica

 • kot: (2001) samica

 • mysz: (do 2002) ponad tuzin

 • królik: (2003) we Francji i Korei Południowej. Chimera człowiek-królik (tylko stan embrionalny)

 • muł: (2003) dwóch samców

 • jeleń: (2003) samiec

 • koń: (2003) samica

 • szczur: (2003) samiec

 • muszki owocowe: (2004)


Klonowanie roślin


Ogrodnicy klonują rośliny od stuleci. Gdy pobierają do rozmnażania część pelargonii, róży czy innej, doprowadzają do powstania identycznej genetycznie kopii (klonu). Sadzonki mogą pochodzić z korzeni lub pędów, umieszczane w glebie bądź kompoście rozwijają się w nową roślinę.

Dziś można wyhodować kopie roślin, których nie da się rozmnożyć z sadzonek.

Jeśli chodzi o sam proces klonowania, zaczyna się on od pobrania małego wycinka za dowolnej części rośliny, jako że wszystkie jej komórki zawierają informację genetyczną, niezbędną do rekonstrukcji całości.

Wycinek umieszcza się w specjalnym środowisku hodowlanym (w płynnej mieszaninie odżywczych substancji chemicznych). Mieszanina ta zawiera hormon wzrostu, który pobudza komórki wycinka do dzielenia się. Powstaje w ten sposób mnóstwo komórek roślinnych, których liczba podwaja się mniej więcej co sześć tygodni.

Po pewnym czasie w tej masie komórek wykształcają się małe, białe, kuliste punkty, zwane zarodkami, z których następnie wyrastają korzenie lub pędy. Wyglądają one wtedy jak miniaturowe roślinki. Delikatnie przeniesione na podkład z kompostu wyrastają na dokładne kopie roślin, z której pobrano wycinek. Zwykle trzeba na to 18 miesięcy.

Proces ten zwany hodowlą tkanek, jest już wykorzystywany do klonowania palmy oliwnej, szeroko rozpowszechnionej i bardzo wartościowej rośliny tropikalnej, z której otrzymuje się gęsty olej, używany do produkcji kosmetyków, margaryny i oleju jadalnego. Zasadzone jednocześnie klony rosną w jednakowym tempie i w tym samym czasie można uzyskać z nich olej o identycznej jakości. Ich wydajność jest o 30% wyższa niż wydajność palm wyrosłych z nasion i dających nierównomierne plony. W podobny sposób klonuje się szparagi, ananasy, truskawki, banany, paprocie itd.

Hodowla tkanek umożliwia nie tylko produkowanie tysięcy kopii najbardziej udanej rośliny, ale też pomaga w zwalczaniu wirusowych chorób roślin, które są zwykle przekazywane z pokolenia na pokolenie w nasionach. Wolna od choroby roślina może być wykorzystywana do wyprodukowania tysięcy nie zarażonych klonów.


Klonowanie ludzi


Klonowanie ludzi to tworzenie genetycznie identycznej kopii jednostki ludzkiej, lub w drugim znaczeniu, hodowanie wybranych tkanek ludzkich z pojedynczych komórek somatycznych. Termin klonowanie odnosi się w tym kontekście tylko do sztucznego powielania ludzi. Z technicznego punktu widzenia, naturalnie urodzone bliźnięta jednojajowe, są klonami, można więc powiedzieć, że już obecnie ludzkość w ok 1,5-3% składa się z klonów.


Korzyści


Powody dla których aktualnie prowadzi się badania nad klonowaniem ludzi można podzielić na:

 • nadzieje na otrzymanie naturalnych implantów (np.: skóry)

i organów do przeszczepu które, dzięki temu, że będą identyczne

genetycznie z tkankami chorego nie będą odrzucane przez

system immunologiczny,

 • prowadzenie badań nad biochemicznym mechanizmem starzenia i możliwościami cofania lub zatrzymywania tego procesu,

 • rozwijaniem technik sztucznego zapłodnienia - umożliwiające urodzenie dziecka, które posiada geny przynajmniej jednego

z rodziców,

 • możliwość ponownego urodzenia noworodków, które są zdrowe genetycznie, ale zostały nieodwracalnie uszkodzone na skutek ciężkiego przebiegu ciąży lub porodu.

Skrajnymi, ale potencjalnie wykonalnymi celami technik klonowania ludzi są:

 • masowa produkcja klonów, w celu np.: tworzenia z nich zastępów tanich żołnierzy albo niewolników,

 • produkcja klonów pozbawionych mózgu w celu używania ich jako "zapasowych ciał". W razie np.: nieuleczalnej choroby albo śmierci na skutek urazu istniała by możliwość wszczepienia mózgu do organizmu "pustego" klona i dalsze życie,

 • produkcja dorosłych klonów w celu pozyskiwania z nich cennych organów do przeszczepów,

 • produkcja klonów jako forma świadomego sterowania cechami potomstwa - np. zamiast rodzić "niepewne genetycznie" dzieci, można by mieć dziecko-klona - identycznego ze sobą samym lub innym członkiem rodziny, lub "zamówić" sobie dziecko-klona osoby obdarzonej szczególnymi talentami.

W 1998 r., naukowcy z Korei Południowej ogłosili, że udało im się sklonować ludzki embrion, ale ich rezultaty nie zostały nigdy opublikowane w żadnym, poważnym czasopiśmie naukowym.

W listopadzie 2001, ukazała się publikacja w Journal of Regenerative Medicine autorstwa naukowców pracujących w amerykańskiej firmie Advanced Cell Technology z opisem sposobu otrzymania sklonowanego embrionu ludzkiego. W/ g wiceprezesa firmy Roberta Lanzy celem badań było uzyskanie komórek pierwotnych (które nie są jeszcze zróżnicowane i z których potencjalnie można wychodować każdy rodzaj tkanek ludzkich). Cel ten jednak nie został osiągnięty, ze względu na to, że embriony ginęły w bardzo wczesnej fazie rozwoju, po 2-3 cyklach podziału komórkowego.

W 2004 r, kolejna grupa badawcza z Korei Południowej, kierowana przez Woo Suk Hwang z Seoul National University ogłosiła, że zdołała sklonować 30 ludzkich embrionów i utrzymać je przy życiu przez tydzień, a następnie z sukcesem uzyskać z nich znaczące ilości komórek pierwotnych. Badania te zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie - Science.


Problemy etyczne i prawne


Jakkolwiek technicznie sztuczne ludzkie klony nie różniłyby się niczym od bliźniaków jednojajowych, klonowanie prowadzące do tworzenia dorosłych jednostek ludzkich rodzi szereg problemów etycznych, prawnych, religijnych i społecznych. Przy sztucznym klonowaniu ludzi pojawiają się takie kwestie jak:

 • czy klon miałby duszę inną od jego wzorca?

 • czy klon byłby przedmiotem (jako wytwór techniki), czy też należałoby go uznać za jednostkę ludzką i przyznać mu wszystkie związane z tym prawa?

 • kto miałby prawo wychowywać klony i jakby to się miało by odbywać?

 • kto miałby prawo regulować zasady "produkcji" klonów (ich liczbę, rodzaje, sposoby pozyskiwania materiału genetycznego itp.)?

 • jak świadomość bycia sztucznym klonem wpływałaby na psychikę?

 • w jaki sposób masowa produkcja klonów wpłynęłaby na strukturę społeczną?Podsumowanie


Istnieją różne stanowiska co do procesu klonowania zarówno pozytywne jak i negatywne.

Kościół objął stanowisko sprzeciwiające się klonowaniu ludzi, uznając, że jest to „zabawa w Boga”.

Pod względem prawnym klonowanie również odbierane jest negatywnie, ponieważ może to przysporzyć wiele problemów

w prawie.

Natomiast zarówno naukowcy, jak i duża część społeczeństwa widzi w klonowaniu dużą szansę na przetrwanie. Gdyby ludzie opanowali klonowanie w większym stopniu mogłoby to pozwolić przeżyć wielu ludziom, wyleczyć ich choroby.

Jeśli chodzi o klonowanie roślin i zwierząt również niosłoby to za sobą wiele korzyści. Możnaby klonować zagrożone gatunki.

Obecnie jest rozpatrywana kwestia sklonowania mamuta na podstawie części jego DNA.

Jednak moim zdaniem proces ten przysporzy nam zbyt wiele problemów. Być może będzie on bardzo przydatny, kiedy ludzie opanują inne planety w kosmosie i będzie potrzeba ich zasiedlenia.

Na dzień dzisiejszy jednak jestem przeciwny wprowadzeniu techniki klonowania ludzi.


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Klonowanie organizmów iconZagadnienia z biologii Biologia jako nauka. Komórkowa budowa organizmów. Systematyczny podział organizmów. Czynności życiowe organizmów: odżywianie, oddychanie, rozmnażanie. Bakterie a wirusy. (charakterystyka)

Klonowanie organizmów iconKlonowanie I

Klonowanie organizmów iconKlonowanie klonowanie

Klonowanie organizmów iconKlonowanie kreacja versus konstrukcja

Klonowanie organizmów iconInformacje podstawowe Klonowanie – w potocznym rozumieniu proces tworzenia idealnej kopii z oryginału. Klon

Klonowanie organizmów iconIii. Klonowanie jako sposób na rozwój muzyki rozrywkowej. Zespoły z kręgu Björk I Sugarcubes

Klonowanie organizmów iconRozmnażanie organizmóW

Klonowanie organizmów iconKomórki organizmów prokariotycznych

Klonowanie organizmów iconCzynności życiowe organizmów 1

Klonowanie organizmów iconCzynniki wpływające na rozmieszczenie organizmów

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom