Zestaw Budowa I funkcjonowanie organizmu roślinnego na przykładzie rośliny okrytozalążkowej
Pobierz 18.35 Kb.
NazwaZestaw Budowa I funkcjonowanie organizmu roślinnego na przykładzie rośliny okrytozalążkowej
Data konwersji29.09.2012
Rozmiar18.35 Kb.
TypDokumentacja
Zestaw 6. Budowa i funkcjonowanie organizmu roślinnego na przykładzie rośliny okrytozalążkowej

Zadanie 1.

Które z podanych czynności życiowych są związane bezpośrednio z wymianą materii między rośliną a otoczeniem?

Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.

odżywianie • oddychanie komórkowe i wymiana gazowa • pobudliwość • rozmnażanie • ruch

Zadanie 2.

Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.

Które funkcje mogą pełnić korzenie?

A. Pobór tlenu.

B. Rozmnażanie płciowe.

C. Utrzymywanie rośliny w glebie.

D. Podpora dla liści, kwiatów i owoców.

E. Magazynowanie substancji odżywczych.

F. Transport wody i substancji mineralnych.

Zadanie 3.

Uzupełnij opis rysunku przedstawiającego budowę tasznika pospolitego.

Wpisz obok odpowiednich liter nazwy wskazanych organów rośliny.

A……………… B………………………..

C………………………

D………………………. E………………………………

Zadanie 4.

Wskaż poprawne dokończenie zdania.

Aparaty szparkowe występują w skórce

A. liścia i biorą udział w wymianie gazowej.

B. korzenia i biorą udział w wymianie gazowej.

C. liścia i biorą udział w oddychaniu komórkowym.

D. korzenia i biorą udział w oddychaniu komórkowym.

Zadanie 5.

Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.

Które z wymienionych cech budowy kwiatów są charakterystyczne dla kwiatów wiatropylnych?

A. Ładnie pachną.

B. Są duże i kolorowe.

C. Wytwarzają słodki nektar.

D. Wytwarzają drobny i lekki pyłek.

E. Mają długie nitki pręcików.

F. Ich znamiona są długie i lepkie.

G. Wytwarzają bardzo duże ilości pyłku.

Zadanie 6.

Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.

Których funkcji nie pełni łodyga nadziemna?

A. Utrzymywanie rośliny w glebie.

B. Przeprowadzanie procesu fotosyntezy.

C. Magazynowanie substancji odżywczych.

D. Udział w rozmnażaniu płciowym rośliny.

E. Transport wody i substancji mineralnych.

Zadanie 7.

Wskaż poprawne dokończenie zdania.

Jest to tkanka, której komórki mają cienkie ściany i duże, centralnie położone jądra. Komórki dzielą się intensywnie i różnicują na odpowiednie tkanki. Opis dotyczy tkanki

A. okrywającej.

B. wzmacniającej.

C. twórczej.

D. miękiszowej.

Zadanie 8.

Których tkanek dotyczą poszczególne opisy?

Przy każdym opisie wskaż poprawną nazwę.

I Chronią roślinę przed mechanicznymi uszkodzeniami, odpowiadają za jej sztywność i giętkość. Mogą być zbudowane z komórek żywych lub martwych o silnie zgrubiałych ścianach komórkowych.

A. tkanki przewodzące

B. tkanki okrywające

C. tkanki wzmacniające

II Chronią roślinę przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Jedne zbudowane są z komórek żywych, inne z komórek martwych o ścianach nasyconych substancjami nieprzepuszczalnymi dla powietrza i wody.

A. tkanki przewodzące

B. tkanki okrywające

C. tkanki wzmacniające

Zadanie 9.

Wskaż poprawne dokończenie zdania.

Po zapyleniu ziarno pyłku wytwarza łagiewkę pyłkową, która

A. umożliwia wędrówkę gamety żeńskiej do gamety męskiej.

B. umożliwia wędrówkę gamety męskiej do gamety żeńskiej.

C. przytwierdza ziarno pyłku do znamienia słupka.

D. odżywia gamety po zapłodnieniu.

Zadanie 10.

Wskaż poprawną odpowiedź.

Które zdanie poprawnie opisuje budowę i funkcję tkanek przewodzących?

A. Zarówno drewno, jak i łyko są zbudowane z komórek martwych, przewodzą wodę i sole mineralne oraz asymilaty.

B. Naczynia tworzące drewno są zbudowane z komórek martwych, przewodzą wodę i sole mineralne, a łyko zbudowane jest tylko z komórek żywych i przewodzi asymilaty.

C. Łyko jest zbudowane z komórek martwych i przewodzi asymilaty, a drewno jest zbudowane z komórek żywychi przewodzi wodę oraz sole mineralne.

D. Naczynia tworzące drewno są zbudowane z komórek martwych i przewodzą asymilaty, a łyko jest zbudowane z komórek żywych i przewodzi wodę oraz rozpuszczone w niej sole mineralne.

Zadanie 11.


Uzupełnij opis rysunku przedstawiającego budowę kwiatu rośliny okrytozalążkowej.
Wpisz obok odpowiednich liter nazwy wskazanych elementów kwiatu

A.

B.

C

D.

Zadanie 12.

Uzupełnij opis rysunku przedstawiającego budowę nasiona.

Wstaw w odpowiednie miejsca nazwy wybrane z podanych.
bielmo , korzeń zarodkowy, skórka, łupina nasienna, korzeń zarodkowy , liścienie, owocnia


Zadanie 13.Oceń prawdziwość każdego zdania.

Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.

I. Juglon hamuje kiełkowanie niektórych nasion. P / F

II. Juglon korzystnie wpływa na kiełkowanie nasion. P / F

III. Woda destylowana działa na nasiona podobnie jak juglon. P / F

Zadanie 14.

Oceń prawdziwość każdego zdania.

Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.

I. Rozprzestrzenianiu się jarzębiny sprzyjają jemiołuszki, które po zjedzeniu owoców usuwają wraz z odchodami niestrawione nasiona. P / F

II. Zaopatrzone w aparaty lotne nasiona klonu są rozsiewane przez zwierzęta. P / F

III. Nasiona ostu zaopatrzone w liczne haczyki są roznoszone przez zwierzęta. P / F

IV. Do roślin wiatrosiewnych zalicza się lipę, mniszka i jabłoń. P / F

Zadanie 15.

Poniżej opisano organy roślin.

Wpisz w każdą lukę odpowiednią nazwę

I Są najważniejszymi składnikami owoców, służą rozprzestrzenianiu się roślin. Powstają w wyniku rozmnażania płciowego roślin. W każdym z nich znajduje się zarodek przyszłej rośliny oraz substancje zapasowe. ……………………………………………..

II Są organami roślin wyłącznie okrytonasiennych. Niektóre dzięki szczególnej budowie – obecności licznych haczyków – przyczepiają się do sierści zwierząt. Dzięki temu mogą być transportowane w odległe miejsca.

………………………………………………………


Odpowiedzi:

  1. odżywianie • oddychanie komórkowe i wymiana gazowa

  2. A,C,E,F

  1. A

  2. D,E,F,G

  3. A,D

  4. C

  5. I C, II B

  6. B

  7. B

12.13. P,F,F

14. P,F,P,F

15. I nasiona II owoce

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Zestaw Budowa I funkcjonowanie organizmu roślinnego na przykładzie rośliny okrytozalążkowej iconZestaw Budowa I funkcjonowanie organizmu człowieka I zadanie 1

Zestaw Budowa I funkcjonowanie organizmu roślinnego na przykładzie rośliny okrytozalążkowej iconZestaw Budowa I funkcjonowanie komórki Zadanie 1

Zestaw Budowa I funkcjonowanie organizmu roślinnego na przykładzie rośliny okrytozalążkowej iconDział programowy: prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka jako zintegrowanej całOŚCI

Zestaw Budowa I funkcjonowanie organizmu roślinnego na przykładzie rośliny okrytozalążkowej iconHormony pierwotne przekaźniki informacji (substancje chemiczne u roślin niskocząsteczkowe koordynujące funkcjonowanie organizmu). Ogólne mechanizmy

Zestaw Budowa I funkcjonowanie organizmu roślinnego na przykładzie rośliny okrytozalążkowej iconZakładając zielnik należy wyznaczyć sobie cel lub temat, np rośliny uprawne, trawy, rośliny zielarskie, drzewa, rośliny kwitnące wiosną itp

Zestaw Budowa I funkcjonowanie organizmu roślinnego na przykładzie rośliny okrytozalążkowej iconKażdy organizm tworzy zintegrowaną całość. Uzasadnij to stwierdzenie na przykładzie organizmu człowieka

Zestaw Budowa I funkcjonowanie organizmu roślinnego na przykładzie rośliny okrytozalążkowej iconPytania podstawowe do egzaminu z rso (budowa I funkcjonowanie systemów rozproszonych)

Zestaw Budowa I funkcjonowanie organizmu roślinnego na przykładzie rośliny okrytozalążkowej iconPytania z biologii dla I roku ib dział I komórka jako podstawowa jednostka życia, budowa organizmu człOW

Zestaw Budowa I funkcjonowanie organizmu roślinnego na przykładzie rośliny okrytozalążkowej iconZestaw 8 Budowa Materii 3 Rok Fizyki

Zestaw Budowa I funkcjonowanie organizmu roślinnego na przykładzie rośliny okrytozalążkowej iconWewnętrzna budowa materii Klasa 3a –zestaw nr 1

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom