Konspekt lekcji biologii w klasie II gimnazjum
Pobierz 13.91 Kb.
NazwaKonspekt lekcji biologii w klasie II gimnazjum
Data konwersji29.09.2012
Rozmiar13.91 Kb.
TypKonspekt
Konspekt lekcji biologii w klasie II gimnazjum

Lekcja przeprowadzona z wykorzystaniem tablicy interaktywnej


Budowa i cykl pracy serca


Hasło programowe:


VI. Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka

Układ krążenia:

1.Uczeń opisuje budowę i funkcje narządów układu krwionośnego

i limfatycznego


Zakres treści:


Lokalizacja, budowa serca człowieka, jego praca.


Cele lekcji:


Wiadomości:


Uczeń:

- pokazuje i określa położenie serca w swoim organizmie

- poznaje jego wielkość i budowę

- poznaje i umie omówić cykl pracy serca

- wie z czego wynikają takie parametry pracy serca jak ciśnienie i puls


Umiejętności:


Uczeń:

- przenosi informacje uzyskane w czasie filmu na karty pracy

- umie odróżnić poszczególne struktury budowy organu

- wyjaśnia zasadę automatyzmu pracy serca

- umie zbadać puls swój i kolegi

- umie mierzyć ciśnienie krwi ciśnieniomierzem


Postawy:


Uczeń uczy się sumienności i dociekliwości w poznawaniu budowy organów, sumiennie ogląda film i samodzielnie wykonuje notatki.


Metody:


Pogadanka, oglądanie krótkich filmików, doświadczalna – badanie tętna i ciśnienia krwi, wypełnianie kart pracy


Środki dydaktyczne:


Płyta DVD z podręcznika „Puls życia 2”, tablica interaktywna, karty pracy, ciśnieniomierz, podręcznik, zeszyt ucznia


Przebieg lekcji:


  1. Czynności organizacyjne.
  1. Powtórzenie wiadomości z lekcji poprzedniej.

Wybrany uczeń wymienia podczas odpowiedzi przed klasą rodzaje naczyń krwionośnych i dokładnie charakteryzuje jeden z nich.

Następnie nauczyciel wyświetla na tablicy interaktywnej zadanie, które uczeń rozwiązuje samodzielnie i prezentuje jego rozwiązanie kolegom z klasy


  1. Faza realizacyjna:

- nauczyciel zapisuje temat lekcji na tablicy i w dzienniku internetowym

- nauczyciel prosi uczniów, aby przypomnieli sobie co wiedzą o sercu

człowieka:

- zadaje pytanie gdzie jest ono zlokalizowane i burzy mity krążące na ten

temat pokazując na tablicy 2 minutową animację

- pyta w którym momencie serce podejmuje swoją pracę i włącza krótki

filmik, który potwierdza lub nie odpowiedzi uczniów

- nauczyciel prezentuje filmik przedstawiający budowę serca człowieka,

po którego zakończeniu rozdaje karty pracy uczniom i prosi o ich

uzupełnienie ( w razie konieczności film zostaje zaprezentowany jeszcze

raz )

- nauczyciel włącza animację prezentującą pracę serca i omawia

z uczniami cykl pracy serca, który następnie pomaga uczniom

rozsypankę wyrazową

- uczniowie starają się rozwiązać wyświetlane na tablicy interaktywnej

zadania i sami sprawdzają uzyskane wyniki

- nauczyciel pokazuje uczniom wynik badania EKG i informuje ich,

iż jest to graficzny zapis pracy serca. Następnie wyświetla na tablicy

fragment filmu DVD pokazującego pracę serca człowieka i sam przebieg

badania

- uczniowie oglądają animację dotyczącą badania tętna i ciśnienia krwi

a następnie samodzielnie starają się przeprowadzić takie badania

z wykorzystaniem ciśnieniomierza.

Wybrany uczeń zapisuje uzyskane wyniki i analizuje je.  1. Faza podsumowująca:


Nauczyciel tłumaczy jak ważna jest troska o sprawne funkcjonowanie serca wyrażająca się odpowiednią dietą, nie używaniem używek i właściwym trybem życia.


  1. Zadanie domowe


Dokonaj trzech pomiarów tętna ( własnego lub wybranego domownika )

po dłuższym odpoczynku, po umiarkowanym i intensywnym wysiłku.

Wyniki pomiarów zapisz w zeszycie przedmiotowym. Przeanalizuj je oraz wyciągnij z nich wnioski


Nauczyciel biologii w gimnazjum

Hanna Kostecka

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Konspekt lekcji biologii w klasie II gimnazjum iconKonspekt lekcji biologii w klasie pierwszej gimnazjum

Konspekt lekcji biologii w klasie II gimnazjum iconData: Konspekt lekcji biologii w klasie II gimnazjum

Konspekt lekcji biologii w klasie II gimnazjum iconKonspekt lekcji biologii w gimnazjum

Konspekt lekcji biologii w klasie II gimnazjum iconKonspekt lekcji biologii w kl. I gimnazjum

Konspekt lekcji biologii w klasie II gimnazjum iconKonspekt lekcji biologii w gimnazjum Opracowanie

Konspekt lekcji biologii w klasie II gimnazjum iconKonspekt lekcji w klasie I gimnazjum

Konspekt lekcji biologii w klasie II gimnazjum iconScenariusz lekcji biologii w klasie II gimnazjum temat: Fotosynteza – odżywianie się roślin

Konspekt lekcji biologii w klasie II gimnazjum iconKonspekt lekcji fizyki w klasie II gimnazjum "Powtórzenie wiadomości z dynamiki", która odbyła się 31. 01. 2005r w Gimnazjum Nr 2 w Mielcu

Konspekt lekcji biologii w klasie II gimnazjum iconKonspekt lekcji wychowawczej w klasie II gimnazjum

Konspekt lekcji biologii w klasie II gimnazjum iconKonspekt z lekcji informatyki w klasie II gimnazjum

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom