Temat: Parki narodowe w Polsce. Lekcja z wykorzystaniem techniki komputerowej
Pobierz 9.97 Kb.
NazwaTemat: Parki narodowe w Polsce. Lekcja z wykorzystaniem techniki komputerowej
Data konwersji29.09.2012
Rozmiar9.97 Kb.
TypDokumentacja
Opracowała: Jadwiga Janowska


Klasa VI.


Scenariusz lekcji przyrody z zastosowaniem techniki komputerowej.


Hasło programu: Badamy stan środowiska, w którym żyjemy.


Temat: Parki narodowe w Polsce. Lekcja z wykorzystaniem techniki komputerowej.


Cele operacyjne w kategoriach czynności ucznia:


Poziom wiadomości:

- uczeń zna zasady powstawania parków narodowych

- uczeń zna Ojcowski Park Narodowy jako najbliższy jego miejscowości zamieszkania

- uczeń wymienia nazwy parków narodowych w Polsce

- uczeń wie, jak należy zachować się na obszarze chronionym

- uczeń rozróżnia na zdjęciach komputerowych osobliwości znanych mu parków narodowych

- uczeń potrafi podać przykłady roślin i zwierząt chronionych


Poziom umiejętności:


- uczeń rozpoznaje wymienione rośliny i zwierzęta chronione na zdjęciach komputerowych

- uczeń rozwiązuje mini testy sprawdzające stosując technikę komputerową

- uczeń uzasadnia potrzebę tworzenia parków narodowych


Metoda pracy: burza mózgów, problemowa operatywna – praca z mapą, programowana z użyciem komputera (program edukacyjny EDUROM)


Klasyfikacja metod nauczania W. Okonia – zmodyfikowana przez Z.Czaińską i Z.Wojtkowicz dla potrzeb nauczycieli geografii.


Środki dydaktyczne: komputer z programem edukacyjnym EDUROM

Tok lekcjiFaza wprowadzająca


 1. Burza mózgów – skojarzenia z hasłem „ ochrona przyrody”.
 1. Zapisanie tematu lekcji.Faza realizacyjna


 1. Nauczyciel dzieli klasę na dwie grupy. Grupa I otrzymuje mapki konturowe Polski z zaznaczonymi parkami narodowymi. Uczniowie w dwuosobowych zespołach wpisują nazwy znanych im parków narodowych. Zaznaczają Ojcowski PN jako najbliższy Dąbrowie Górniczej, wypisują osobliwości tego parku. Uzupełnioną mapkę konturową wklejają do zeszytów.2. Grupa II pod kierunkiem nauczyciela uruchamia komputery i wchodzi do programu

edukacyjnego EDUROM. Uczniowie pod tematem „Polskie parki narodowe” odszukują:


  1. planszę z rozmieszczeniem parków narodowych

  2. planszę z zasadami zachowania się na terenie chronionym

  3. odszukują Ojcowski PN – poznają zdjęcia, przypominają sobie osobliwości parku

  4. uczniowie otwierają strony z parkami narodowymi wskazanymi przez nauczyciela – przy niektórych parkach narodowych można zobaczyć króciutkie filmy

  5. w podsumowaniu uczniowie rozwiązują mini test komputerowy sprawdzający ich wiedzę o parkach narodowych
 1. Grupa I zamienia się zadaniami z grupą II, uczniowie pracują według tych samych

wskazówek


 1. Praca domowa.

Uzasadnij, w kilku zdaniach, potrzebę tworzenia parków narodowych w Polsce.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Temat: Parki narodowe w Polsce. Lekcja z wykorzystaniem techniki komputerowej iconLekcja 6 Dział: Naród I tożsamość narodowa Temat: Mniejszości narodowe w Polsce

Temat: Parki narodowe w Polsce. Lekcja z wykorzystaniem techniki komputerowej iconNowość wydawnicza: parki narodowe I krajobrazowe w polsce. Nawigator turystyczny

Temat: Parki narodowe w Polsce. Lekcja z wykorzystaniem techniki komputerowej iconScenariusz lekcji, przeprowadzonej w klasie II gimnazjum, z wykorzystaniem techniki komputerowej

Temat: Parki narodowe w Polsce. Lekcja z wykorzystaniem techniki komputerowej iconDotycząca ustanowienia subwencji ekologicznej dla samorządów położonych na terenach prawnie chronionych (Parki Narodowe, Parki Krajobrazowe, natura 2000)

Temat: Parki narodowe w Polsce. Lekcja z wykorzystaniem techniki komputerowej iconUrządzeń techniki komputerowej klasa T2a Temat: Zapis informacji na nośnikach magnetycznych

Temat: Parki narodowe w Polsce. Lekcja z wykorzystaniem techniki komputerowej iconUrządzeń techniki komputerowej klasa T1a Temat: Systemy zapisu liczb- dwójkowy I dziesiętny

Temat: Parki narodowe w Polsce. Lekcja z wykorzystaniem techniki komputerowej iconIslandzkie parki narodowe

Temat: Parki narodowe w Polsce. Lekcja z wykorzystaniem techniki komputerowej iconPolskie parki narodowe

Temat: Parki narodowe w Polsce. Lekcja z wykorzystaniem techniki komputerowej iconWstęP – parki narodowe

Temat: Parki narodowe w Polsce. Lekcja z wykorzystaniem techniki komputerowej iconViii szkolny Konkurs Geograficzny „Polskie parki narodowe”

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom