Porosty co to są porosty?
Pobierz 21.88 Kb.
NazwaPorosty co to są porosty?
Data konwersji29.09.2012
Rozmiar21.88 Kb.
TypDokumentacja
POROSTY

Co to są porosty?

Porosty (łac. Lichenes) to organizmy zaliczane do królestwa grzybów, posiadające zdolność wchodzenia w związki z glonami i nazywane grzybami lichenizowanymi. Do tej pory na świecie opisano ponad 20000 gatunków porostów, spośród których w Polsce występuje ponad 1600. To bardzo duża liczba, jednak z powodu niewielkich rozmiarów jakie osiąga większość gatunków, trudno je dostrzec niewprawnym okiem. Aby je zauważyć, wystarczy przyjrzeć się dokładniej korze drzewa, przydrożnym kamieniom czy powierzchni drewnianego płotu. Widziane z daleka jako różnobarwne proszkowate plamki, punkty czy listkowate rozetki, w powiększeniu ukazują ogromną różnorodność form, kształtów i barw. Tajemnicze kropki, widziane pod lupą okazują się być miseczkowatymi owocnikami,
a dziwny nalot na murze, to w rzeczywistości proszkowata plecha porostu złożona
z koralikowato rozgałęzionych lub ułożonych nad sobą ziarenek.

Budowa porostów

Porosty są organizmami dualistycznymi, powstały dzięki wytworzeniu symbiozy pomiędzy samożywnym glonem i cudzożywnym grzybem. Podwójna natura tych organizmów nie jest na zewnątrz rozpoznawalna. Wzajemny związek między glonem,
a grzybem może mieć różny charakter, od swobodnego po bardzo ścisły, dlatego istnieją różne koncepcje zależności w symbiozie porostowej. U niektórych gatunków strzępki grzyba przenikają tylko do galaretowatej osłonki komórki glonu, u innych mogą wnikać w ściany lub nawet do jej wnętrza. Na ogół przyjmuje się, że cudzożywny grzyb otrzymuje od glonu węglowodany, zabezpieczając jednocześnie komórki glonu przed gwałtowną utratą wody
i nadmiernym promieniowaniem słonecznym.

Ciało porostu to tzw. plecha. Plechy porostów mogą mieć kształt :

 • skorupiasty - plechy takiego typu ściśle przylegają do podłoża, którym najczęściej są skały i kamienie;

 • listkowaty - plechy mają kształt liściopodobny o zielonkawym i srebrzystym zabarwieniu, porosty tego typu rosną najczęściej na drzewach;

 • krzaczkowaty - porosty o takiej budowie przypominają miniaturowe krzaczki przytwierdzone do podłoża chwytnikami, podłożem dla wzrostu takich porostów jest najczęściej gleba.

Porosty rozpowszechnione są na całej kuli ziemskiej, nie rosną tylko na obszarach pokrytych lodem. Dzięki symbiozie zarówno grzyb jak i glon mają znacznie poszerzony potencjał ekologiczny i mogą zajmować środowiska, w których żaden z nich nie pozostając
w układzie symbiotycznym nie mógłby egzystować; co więcej, występują w miejscach niedostępnych dla innych form życia. Mimo, że porosty uważane są za organizmy pionierskie, rosnące w siedliskach ubogich gdzie stanowią zazwyczaj znaczny udział wszystkich występujących organizmów, mają jednocześnie bardzo ściśle określone wymagania ekologiczne. Cecha ta wiąże się z ich niezwykłą wrażliwością na jakiekolwiek niekorzystne zmiany w ekosystemie, co umożliwia ich wykorzystywanie w bioindykacji - metodzie badawczej polegającej na wykorzystaniu żywych organizmów jako wskaźników stanu zanieczyszczenia środowiska.

Skala porostowa


Skala porostowa - to metoda bioindykacji (określanie zmian w środowisku za pomocą wskaźników biologicznych), dla obszaru Polski opracowana przez J. Kiszkę (1990)
i U. Bielczyk (1994), polegająca na określeniu stopnia skażenia powietrza atmosferycznego dwutlenkiem siarki za pomocą wskaźników biologicznych, tj. porostów.


Skala porostowa umożliwia określenie strefy porostowej, tzn. obszaru charakteryzującego się występowaniem porostów nadrzewnych (epifitów) o znanej odporności na stężenie SO2: • strefa 1 (skażenie powietrza przekracza 170 mikrogram SO2/m3) - bardzo silnie zanieczyszczona, charakteryzuje się brakiem porostów na korze drzew, mogą występować glony, jest to „bezwzględna pustynia porostowa", duże miasta
  i silnie skażone okręgi przemysłowe, • strefa 2 (150-170 mikrogram SO2/m3) - mogą występować tylko porosty skorupiaste,
  np. Misecznica proszkowata, Liszajec zwyczajny, jest to „względna pustynia porostowa", silne skażenie środowiska, miasta i obszary przemysłowe,
 • strefa 3 (100-150 mikrogram SO2/m3) - silnie zanieczyszczona, występują w niej porosty o plechach skorupiastych i łuseczkowatych, spotkać można: Brunatkę kropkowatą, Obrost wzniesiony, Złotorost postrzępiony, jest to „wewnętrzna strefa osłabionej wegetacji", tereny zadrzewione w obszarach podmiejskich,
 • strefa 4 (70-100 mikrogram SO2/m3) - średnio zanieczyszczona, na korach drzew rosną porosty listkowate np. Pustułka pęcherzykowata, Tarczownica bruzdkowana, jest to „środkowa strefa osłabionej wegetacji", wpływ powietrza z obszarów zdegradowanych, lasy w pobliżu miast i obszarów przemysłowych,
 • strefa 5 (40-70 mikrogram SO2/m3) - względnie mało zanieczyszczona, korę drzew porastają porosty krzaczkowate o mniejszej wrażliwości, spotkać można Mąklę tarniową, Mąklika otrębiastego i gatunki Odnożycy, jest to „zewnętrzna strefa osłabionej wegetacji", większość dużych obszarów leśnych na niżu i pogórzu,
 • strefa 6 (10-40 mikrogram SO2/m3) - na korze spotkać można porosty wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza - porosty listkowate, krzaczkowate, np. Włostka brązowa, Brodaczka kępkowa, Płucnik modry, jest to „wewnętrzna strefa normalnej wegetacji", nieznaczny wpływ zanieczyszczeń przemysłowych, naturalne, rozległe obszary leśne w niektórych rejonach Karpat i w północno - wschodniej Polsce, • strefa 7 (poniżej 10 mikrogram SO2/m3) - bogata flora porostów na pniach i gałęziach drzew np. Granicznik płucny, czyste powietrze albo znikomo zanieczyszczone, czynnikiem, który ogranicza wzrost porostów nie jest zanieczyszczenie powietrza,
  a warunki siedliskowe, strefę tą zamieszkują porosty bardzo wrażliwe na poziom zanieczyszczeń, jest to „strefa normalnej wegetacji”, nieliczne obszary w Polsce.


Galeria porostów

Setniczka zwyczajna Obierek rudawy

(Sarcogyne regularis) (Placidium rufescens)

Odnożyca pośrednia Jaskrawiec żółtozielonawy

(Ramalina intermedia) (Caloplaca flavovirescens)

Brodaczka kępkowa

(Usnea hirta)

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Porosty co to są porosty? iconTemat: Porosty biowskaźnikami zanieczyszczenia powietrza

Porosty co to są porosty? iconKlasa V bakterie, grzyby, glony, porosty, mchy, paprotniki, zbiorowiska roślinne

Porosty co to są porosty? icon5 – chwytnik Grzyb przytrzymuje całą plechę w podłożu a pomocą chwytników Porosty są organizmami pionierskimi

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom