Zakres materiału z języka polskiego
Pobierz 133.25 Kb.
NazwaZakres materiału z języka polskiego
strona4/4
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar133.25 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4

LITERATURA OKRESU WOJNY I OKUPACJI1. Wybrane utwory Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (na przykład:, „Pokolenie”, „Wyroki”Ten czas”, „Historia”)

 • poetyckie pejzaże wojny w wybranych utworach;

 • katastroficzna wizja świata, pokolenia i jednostki;

 • stosunek Baczyńskiego do doświadczeń wojennych i okupacyjnych.

2. Tadeusz Borowski – Opowiadania (Pożegnanie z Marią”, „U nas w Auschwitzu”, „Proszę państwa do gazu…”, „Bitwa pod Grunwaldem)

 • obraz okupacyjnej Warszawy;

 • destrukcyjny wpływ faszyzmu na psychikę człowieka – człowiek zlagrowany;

 • obóz jako system zagłady człowieczeństwa;

 • obozy przejściowe;

 • specyficzne cechy narracji i jej rola w wymowie ideowej opowiadań.

3. Gustaw Herling - Grudziński - „Inny świat”

 • degradacja człowieczeństwa za drutami łagrów sowieckich – człowiek złagrowany;

 • siła i godność człowieka w warunkach nieludzkich;

 • przejawy heroizmu w sytuacjach ekstremalnych;

 • próba określenia narratora (autobiografizm);

 • funkcja motta

4. Hanna Krall – „Zdążyć przed panem Bogiem”

 • tragedia warszawskiego getta;

 • różne postawy ludzkie wobec Holocaustu;

 • specyfika utworu (deheroizacja)

 • interpretacja tytułu.


WYJAŚNIJ, ZASTANÓW SIĘ, PRZEMYŚL…

 • W oparciu o wybrane utwory K.K.Baczyńskiego ukaż przyczyny tragizmu pokolenia Kolumbów.

 • Przedstaw obraz okupacyjnej rzeczywistości w oparciu o opowiadania Tadeusza Borowskiego.

 • Na podstawie wybranych utworów II połowy XX wieku ukaż mechanizmy zniewalania człowieka.

 • Różne spojrzenia na człowieka w sytuacjach krańcowych.Omawiając, odwołaj się do wybranych tekstów.

 • Uzasadnij,że literatura lat wojny i okupacji jest obrazem siły i słabości człowieka.

 • Scharakteryzuj bohatera-narratora opowiadań obozowych T.Borowskiego.

 • Odwołując się do opowiadań T.Borowskiego wyjaśnij pojęcie; „Człowiek zlagrowany”.

 • Przedstaw związek motta i tytułu książki G.Herlinga Grudzińskiego „Inny świat” z jej treścią.

 • Przedstaw obrazy lub przykłady walki o ocalenie moralne w „Innym świecie” G.Herlinga Grudzińskiego.

 • Ukaż odmienność postawy narratora w opowiadaniach T. Borowskiego i „Innym świecie” G.Herlinga Grudzińskiego.

 • Uzasadnij myśl, iż obozy hitlerowskie były miejscem deprawacji człowieka.

 • Autobiografizm jako cecha prozy XX wieku. Przedstaw na przykładach.

 • Problem holocaustu w literaturze współczesnej i filmie. Odwołaj się do znanych tekstów kultury.

 • Na podstawie wybranych utworów ukaż zmiany w ludzkiej psychice jako konsekwencje faszystowskich zbrodni.

 • Przedstaw motyw zagłady Żydów w relacji Marka Edelmana.


NAUKA O JĘZYKU

 • Scharakteryzuj cechy językowe narracji behawioralnej;

 • Wymień cechy języka tematycznie związanych z wojną.


LITERATURA WSPÓŁCZESNA


1.Współcześni poeci polscy:

 • Tadeusz Różewicz – wybór wierszy („Ocalony”, „Matka powieszonych”, „Spadanie”, „Strach”,” „Drewno”);

- obraz zdruzgotanego świata w ujęciu poety

- refleksje nad kondycją współczesnego człowieka

 • Czesław Miłosz – wybór wierszy („Campo di Fiori”, „Który skrzywdziłeś”, „Świat (poema naiwne):Wiara, Nadzieja, Miłość”, „Zaklęcie”)

- przesłanie moralne utworów - postaw ironiczna w wierszach Miłosza;

- klasyczne pojęcie rozumu jako mocy tworzenia wartości i przeciwstawiania się rozpaczy.

 • Zbigniew Herbert – wybór wierszy („Potęga smaku”, „Raport z oblężonego miasta”, „Tamaryszek”, „Powrót prokonsula”, „Przesłanie pana Cogito”);

- reinterpretacja motywów mitologicznych i biblijnych;

- poetyka kontemplacji;

- ocena kondycji współczesnego człowieka;

- klasycyzm jako znak postawy moralnej Herberta.

 • Miron Białoszewski – wybór wierszy ( na przykład: „Kabaret Kici Koci”, „szare eminencje zachwytu”, „ Sprawdzone sobą”,”wywód jestem’u”, „namuzowywanie”)

- tradycja awangardowa w poezji współczesnej: nurt lingwistyczny;

- stosunek Białoszewskiego do tradycji;

- język Białoszewskiego jako sposób widzenia rzeczywistości np. Fascynacja banałem i szczegółem codzienności;

- gry i eksperymenty językowe.

 • Wisława Szymborska – wybór wierszy ( „Utopia”, „Obmyślam świat”, „*** [Nicość…])

- zaduma nad życiem i współczesnym światem;

- zmienność i trwanie, istnienie i nicość jako filozoficzne pytania poezji Szymborskiej;

- sytuacja człowieka pozbawionego hierarchii wartości;

- właściwości języka poetyckiego (sarkazm, ironia, parodia).

 • Jan Twardowski – wybór wierszy („za szybko”, „samotność”, „przezroczystość”, „szukam”)

- współczesna poezja wiary;

- relacja między nadawcą i adresatem monologu Bogiem;

- stylistyka rozmowy, środki stylistyczne (apostrofy, paradoksy, powtórzenia, epitety);

- postawa afirmacji świata

 • Stanisław Barańczak – wybór wierszy („Spójrzmy prawdzie w oczy”, „Jakieś Ty”)

- poezja przeciwko zniewoleniu umysłów i zakłamaniu języka w PRL- u;

- specyficzne cechy języka.

2.Sławomir Mrożek – „Tango”

 • cechy tragikomedii rodzinnej

 • uniwersalne treści dramatu, motyw buntu pokoleniowego;

 • przyczyny klęski Artura;

 • rola parodii i groteski – świat w krzywym zwierciadle;

 • cechy dramatu awangardowego.

3. Albert Camus – „Dżuma”

 • interpretacja motta;

 • świat przedstawiony w „Dżumie”

 • zróżnicowane postawy bohaterów w sytuacjach ekstremalnych;

 • nawiązanie do filozofii egzystencjalizmu;

 • filozoficzna parabola ukazująca tragizm ludzkiej egzystencji i postawy ludzkie wobec zła.


WYJAŚNIJ, ZASTANÓW SIĘ, PRZEMYŚL…

 • Przedstaw bohatera lirycznego wierszy T.Różewicza, człowieka obciążonego wojną.

 • Zilustruj naszą współczesność poetyckimi obrazami T.Różewicza.

 • Przemyśl przesłanie moralne poezji Cz.Miłosza.

 • Przedstaw swoje refleksje po lekturze wierszy Wisławy Szymborskiej.

 • Jak odbierasz grę z językiem Mikrona Białoszewskiego?

 • Uzasadnij rolę świata antycznego w reinterpretacjach poetyckich Zbigniewa Herberta.

 • Czy „Pan Cogito” Z.Herberta może być dekalogiem współczesnych?

 • Uzasadnij,że „Tango” S.Mrożka jest dramatem o różnorodnych przesłaniach.

 • Wskaż funkcje parodii i groteski w wymowie ideowej dramatu S.Mrożka.

 • Uzasadnij,że poezja polska II połowy XX wieku jest zapisem przeżyć i niepokojów współczesnego człowieka.

 • Omów wybraną adaptację filmową dzieła literackiego.(Pamiętaj o cechach adaptacji).

 • Przedstaw swoje zdanie na temat idei człowieczeństwa w „Dżumie” A.Camusa.

 • Dokonaj recenzji wybranego przez Ciebie tekstu kultury. (Pamiętaj o cechach recenzji).

 • Uzasadnij, że liryka współczesna to także mowa uczuć i refleksji.

 • Przedstaw tendencje awangardowe i tradycje w literaturze XX wieku.


NAUKA O JĘZYKU

 • Zapożyczenia we współczesnej polszczyźnie.Twój stosunek do „inwazji” obcych form językowych we współczesnej polszczyźnie.

 • Wyjaśnij pojęcie normy językowej i wskaż podstawowe kryteria poprawności językowej.

 • Wyjaśnij pojęcie błędu językowego i wskaż typy błędów.

 • Wskaż przykłady nowomowy jako dwudziestowiecznego zwyrodnienia języka.

 • Wyjaśnij, na czym polega manipulacja językowa.

 • Scharakteryzuj język reklamy.INFORMATOR

Z JĘZYKA POLSKIEGO


TRZYLETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM


CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 1

W WARSZAWIE
1   2   3   4

Powiązany:

Zakres materiału z języka polskiego iconZakres materiału z języka polskiego

Zakres materiału z języka polskiego iconZakres materiału z języka polskiego

Zakres materiału z języka polskiego iconZakres materiału z języka polskiego

Zakres materiału z języka polskiego iconZakres materiału na poprawkę z języka polskiego w klasie I e- dla Beaty Kiljańczyk

Zakres materiału z języka polskiego iconZakres materiału z języka polskiego dostosowany do realizacji wymagań programowych przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zakres materiału z języka polskiego iconZakres materiału z języka angielskiego dla kandydatów do klasy z poszerzonym programem języka niemieckiego w Gm 10

Zakres materiału z języka polskiego iconZakres materiału z języka angielskiego dla kandydatów do klasy z poszerzonym programem języka angielskiego w Gm 10

Zakres materiału z języka polskiego iconZakres materiału z języka niemieckiego dla kandydatów do klasy z poszerzonym programem języka niemieckiego w Gm 10

Zakres materiału z języka polskiego iconZakres materiału z języka angielskiego dla kandydatów do klasy z poszerzonym programem języka angielskiego w gm 10

Zakres materiału z języka polskiego iconKonkurs z języka angielskiego zakres materiału Kręgi tematyczne

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom