Negatywne skutki
Pobierz 18.45 Kb.
NazwaNegatywne skutki
Data konwersji29.09.2012
Rozmiar18.45 Kb.
TypDokumentacja

NEGATYWNE SKUTKIDZIAŁANIA NIEKTÓRYCH


SUBSTANCJI


CHEMICZNYCH


NA ORGANIZM


CZŁOWIEKA


– 2 –


Każdy z nas jest narażony na wpływ różnych substancji, które znajdują się w naszym najbliższym otoczeniu: w wodzie, glebie, żywności, w domu, miejscu pracy lub nauki. Wiele substancji i preparatów chemicznych wykazuje właściwości toksyczne i negatywnie wpływa na organizm człowieka. Szkodliwe substancje chemiczne wnikają do organizmu przez skórę, płuca i układ pokarmowy.

Niektóre związki chemiczne mogą powodować zaburzenia równowagi biochemicznej oraz funkcji fizjologicznych organizmu.

Inne z kolei mają niebezpieczny wpływ na psychikę człowieka.

Część z nich, poza bezpośrednim działaniem toksycznym, w określonych warunkach ma zdolność indukowania nowotworów.


Z tych powodów, prawnie wprowadzono klasyfikację substancji chemicznych ze względu na zagrożenie dla zdrowia i środowiska przyrodniczego. Jednym z aktów prawnych, zharmonizowanych z wytycznymi Unii Europejskiej jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia do ustawy: Kodeks Pracy. Rozporządzenie to określa następujące obszary związane z bezpieczeństwem chemicznym:

  • kryteria i sposób klasyfikacji substancji chemicznych pod względem zagrożeń dla zdrowia lub życia,

  • sposób znakowania tych substancji,

  • wymagania odnośnie sporządzania kart charakterystyk substancji chemicznych niebezpiecznych,

  • zasady klasyfikacji mieszanin w zależności od stężenia poszczególnych składników.

Do niebezpiecznych zalicza się wszystkie substancje mające przynajmniej jedną z poniższych właściwości:


- właściwości wybuchowe

- właściwości utleniające

- skrajnie łatwopalne

- wysoce łatwopalne

- łatwopalne

- bardzo toksyczne

- toksyczne

- szkodliwe

- żrące

- drażniące

- uczulające

- rakotwórcze


– 3 –


- mutagenne

- wpływające na rozrodczość

- niebezpieczne dla środowiska


Ten szczegółowy podział substancji, w zależności od rodzaju ryzyka, umożliwia wprowadzenie zasad oznakowania, które na postawie właściwości substancji wprowadza obowiązek umieszczania na opakowaniu odpowiednich symboli wskazujących na rodzaj zagrożenia i sposób postępowania z substancjami

w zależności od zagrożenia. Jest to szczególnie istotne w pracy z substancjami

i preparatami chemicznymi w warunkach szkolnych.


Postęp w technologii chemicznej umożliwił oczyszczenie wielu naturalnie występujących związków, przez co otrzymano szybciej i silniej działające pochodne. Dotyczy to głównie związków działających na centralny układ nerwowy i powodujące uzależnienia. Do najczęściej spotykanych uzależnień należą: alkoholizm, nikotynizm, lekomania, narkomania.

Każde uzależnienie w inny sposób szkodzi organizmowi człowieka.


Alkoholizm - napoje alkoholowe powodują rozszerzanie naczyń krwionośnych, nie wyłączając tych, które znajdują się w skórze. Wynikiem tego jest utrata ciepła przez skórę, a więc wychłodzenie organizmu, mimo że osoba spożywająca alkohol odczuwa ciepło. Nadmierne spożywanie alkoholu może powodować uzależnienie fizyczne oraz psychiczne i prowadzić do zaburzeń emocjonalnych i agresji. Bezpośrednim skutkiem jest marskość wątroby, uszkodzenie nerwów, choroby serca, stany zapalne żołądka. Alkohol wpływa także na predyspozycje genetyczne. Zawartość powyżej 4,0 promila alkoholu we krwi powoduje głęboką śpiączkę i ryzyko zgonu.
Alkohol


– 4 –


Nikotynizm - palenie papierosów jest niebezpieczne dla zdrowia ze względu na tlenek węgla i inne toksyczne związki powstające w procesie spalania. Nikotyna zawarta w tytoniu jest alkaloidem o silnych właściwościach trujących.

W małych dawkach działa pobudzająco, w większych porażająco na układ nerwowy i mięsień sercowy, podwyższa ciśnienie krwi, prowadzi do niedotlenienia organizmu. Przy nałogu palenia pojawiają się zaburzenia emocjonalne, bezsenność, lęki. Łatwo może dojść do zatrucia nikotyną co

z kolei powoduje nudności, ślinotok, wymioty, drżenie kończyn, bladość skóry, poty, drgawki lub kurcze mięśniowe, zaburzenia wzroku, początkowo zwolnienie, potem przyspieszenie tętna, zaburzenia świadomości, następnie utratę przytomności, zapaść, porażenie oddechu. Porażenia oddechu (depresja oddechowa) może doprowadzić do śmierci.
Wiadomo też, że palenie powoduje raka płuc, pęcherza, wywołuje choroby krążenia, wady rozwojowe u dzieci palących matek.
Papierosy Uprawa tytoniu


Lekomania – to nałogowe uzależnienie od różnych środków farmakologicznych.

Najczęściej nadużywane są leki przeciwbólowe, nasenne, uspokajające, przeciwgorączkowe. Szkodliwy wpływ zależy od użytego leku, jego dawki, oraz jak często po niego sięgamy. Nadmiar tych środków może spowodować rozdrażnienie, dekoncentrację, zmienność nastrojów, nawet zaburzenia żołądkowe.


– 5 –
Leki


Narkomania – to uzależnienie od środków odurzających – narkotyków- pochodzenia roślinnego lub syntetycznego np.: kokaina, morfina, marihuana, haszysz, amfetamina. W zależności od dawki, powodują uspokojenie, zniesienie bólu, odurzenie, euforię lub sen, halucynacje. Wielokrotne stosowanie narkotyków prowadzi do przyzwyczajenia i tzw. głodu narkotycznego,

a w konsekwencji do narkomanii czyli całkowitej zależności od nich. Dłuższa narkomania powoduje zmiany osobowości, nastroju, głównie w układzie nerwowym, wyniszczenie organizmu.
Liście koki Konopie indyjskie

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Negatywne skutki iconNegatywne skutki telewizji w życiu przedszkolaka

Negatywne skutki iconNegatywne skutki antropopresji: odpady zanieczyszczenia, zakłócenia,nadmierna eksploatacja zasobow. Kryzys

Negatywne skutki iconNegatywne skutki antropopresji: odpady zanieczyszczenia, zakłócenia,nadmierna eksploatacja zasobow. Kryzys

Negatywne skutki icon„Polska prezydencja w Unii Europejskiej” oraz debata: „Pozytywne I negatywne skutki wejścia Polski do strefy euro”

Negatywne skutki iconLista rankingowa (negatywne)

Negatywne skutki iconPozytywne I negatywne aspekty

Negatywne skutki iconNegatywne zjawiska towarzyszące rozwojowi internetu

Negatywne skutki iconMierniki negatywne dotyczące takich zjawisk jak

Negatywne skutki iconPropozycje ćwiczeń Ćwiczenie Emocje pozytywne I negatywne

Negatywne skutki iconNegatywne konsekwencje polityk wobec naturalnych zmian klimatu

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom