Wymagania edukacyjne z przyrody dla klasy VI wyd. Nowa Era
Pobierz 346.68 Kb.
NazwaWymagania edukacyjne z przyrody dla klasy VI wyd. Nowa Era
strona1/5
Data konwersji30.09.2012
Rozmiar346.68 Kb.
TypWymagania
  1   2   3   4   5
Wymagania edukacyjne z przyrody dla klasy VI wyd. Nowa Era

Temat
z podręcznika


Numer i temat lekcji

Zakres treści
podręcznikowych


Wymagania
podstawowe


Wymagania ponadpodstawowe

Ścieżka edukacyjna
Treści
ze ścieżki


Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

Dział programu: ZIEMIA CZĘŚCIĄ WSZECHŚWIATA
 1. W jaki sposób będziemy poznawać przyrodę w VI klasie?
Uczeń:

 • opisuje sposoby poznawania przyrody

 • wyjaśnia zasady pracy i sposób przygotowania się do lekcji

 • objaśnia, w jaki sposób korzystać z informatora o egzaminie po VI klasie szkoły podstawowej (standardy)


 • Zapoznanie uczniów z:

 • zakresem materiału nauczania

 • wymaganiami programowymi na poszczególne oceny

 • sposobami sprawdzania i oceniania osiągnięć
Teoria
heliocentryczna Kopernika

 1. Poznajemy heliocentryczną teorię Mikołaja Kopernika

 • gwiazdy

 • Wszechświat

 • odczytuje informacje z dowolnej kartki kalendarza

 • wskazuje zastosowania kalendarza

 • wyjaśnia teorię heliocentryczną

 • wyjaśnia pojęcia: gwiazdy, Wszechświat (kosmos)

 • uzasadnia, że obserwacja jest ważnym sposobem poznawania świata

 • wyjaśnia przyczyny obserwowanych ruchów ciał niebieskich

 • wyjaśnia pojęcie: orbita

 • wyjaśnia pojęcie: znaki zodiaku

 • wymienia przykładowe znaki zodiaku,
  np. swój

 • opisuje zasługi Mikołaja Kopernika dla rozwoju nauk przyrodniczych

Wychowanie patriotyczne
i obywatelskie


 • sylwetki wielkich Polaków
Pole
grawitacyjne
Ziemi

 1. Pole grawitacyjne Ziemi

 • oddziaływanie grawitacyjne

 • wyjaśnia pojęcia: siła grawitacji, planety, gwiazdozbiory

 • wykazuje istnienie pola grawitacyjnego Ziemi

 • opisuje doświadczenie przeprowadzone przez Isaaca Newtona

 • wyjaśnia, co nazywamy polem grawitacyjnym

 • określa, od czego zależy wartość siły grawitacji

 • wyjaśnia prawo powszechnej grawitacji

 • wyjaśnia, dlaczego ciężar ciała zmienia się w zależności od odległości od środka ZiemiUkład
Słoneczny

 1. Poznajemy Układ Słoneczny; Słońce
  i bliższe planety

 • Droga Mleczna

 • galaktyki

 • podaje różnice między planetami
  a gwiazdami

 • opisuje warunki umożliwiające istnienie życia na Ziemi

 • wymienia planety Układu Słonecznego

 • wymienia planety skalne

 • opisuje, w jaki sposób powstał Układ Słoneczny

 • porządkuje planety Układu Słonecznego od najbliższej Słońcu do najdalszej

 • wyjaśnia pojęcie: satelita

 • wyjaśnia, dlaczego na Księżycu nie ma atmosfery


 1. Poznajemy dalekie planety

 • Droga Mleczna

 • galaktyki

 • wykazuje różnice między planetoidami a meteorytami

 • wyjaśnia, co to są galaktyki

 • podaje przykłady wykorzystania sztucznych satelitów

 • wymienia nazwy planet gazowych

 • wymienia różnice między Ziemią
  a planetami-olbrzymami

 • uzasadnia, w jakim celu podejmuje się loty w kosmos

 • wymienia nazwiska i dokonania najsłynniejszych astronautów

Edukacja czytelnicza
i medialna


 • wydawnictwa informacyjne

Wychowanie patriotyczne
i obywatelskie


 • sylwetki wielkich Polaków
Podsumujmy

 1. Ziemia częścią Wszechświata
  – podsumowanieDział programu: ZIEMIA – NASZA PLANETA

Kula ziemska

 1. Kula ziemska

 • kształt i rozmiary Ziemi

 • zmiany oświetlenia Ziemi w rytmie dobowym

 • Ziemia jako planeta

 • opisuje budowę globusa

 • wskazuje na globusie bieguny ziemskie i oś Ziemi

 • podaje wymiary obwodu Ziemi (równika)

 • opisuje skutki ruchu obrotowego Ziemi

 • wyjaśnia związek pozornej wędrówki Słońca po niebie z ruchem obrotowym Ziemi

 • demonstruje na globusie ruch obrotowy Ziemi

 • podaje podstawowe wymiary kuli ziemskiej


Pole
magnetyczne
Ziemi

8./9. Poznajemy oddziaływania elektrostatyczne
i magnetyczne

 • oddziaływanie magnetyczne

 • podaje przykłady oddziaływań
  w przyrodzie

 • wskazuje bieguny magnetyczne Ziemi

 • rysuje linie pola magnetycznego

 • wymienia 3–4 przykłady przedmiotów przyciąganych przez magnes

 • wyjaśnia, na czym polega elektryzowanie ciał przez tarcie

 • wyjaśnia, co nazywamy polem magnetycznym

 • objaśnia, na czym polegają oddziaływania magnetyczne

 • wyjaśnia, kiedy magnesy przyciągają się,
  a kiedy odpychają

 • opisuje, jak doświadczalnie wykazać istnienie pola magnetycznego 1. Pole magnetyczne Ziemi

 • pole magnetyczne Ziemi

 • podaje przykład zjawiska, które ma związek z istnieniem pola magnetycznego Ziemi

 • podaje przykład magnesu naturalnego

 • wyznacza kierunek przy użyciu kompasu

 • wyjaśnia, dlaczego igła magnetyczna ustawia się w kierunku północ–południe

 • zaznacza na rysunku bieguny magnetyczne Ziemi

 • wyjaśnia różnice między biegunem magnetycznym a geograficznym

 • pokazuje na rysunku rozmieszczenie biegunów magnetycznych i geograficznych

 • podaje przykłady materiałów, z których można wykonać magnesyJak określić położenie geograficzne?

 1. Co to jest siatka geograficzna?

 • Ziemia
  jako planeta

 • wskazuje na globusie południki
  i równoleżniki

 • wskazuje równik

 • pokazuje półkule północną
  i południową, wschodnią
  i zachodnią

 • wyjaśnia, do czego służy siatka geograficzna

 • wymienia cechy odróżniające równik
  od innych równoleżników

 • wskazuje kierunki świata na mapie, posługując się południkami
  i równoleżnikami 1. Współrzędne geograficzne

 • Ziemia
  jako planeta

 • wskazuje południk zerowy i 180°

 • wskazuje równik

 • pokazuje półkule
  wschodnią i zachodnią,
  północną i południową

 • wyjaśnia pojęcia: długość geograficzna
  i szerokość geograficzna

 • rysuje na globusie indukcyjnym elementy siatki geograficznej,

 • nanosi na globus indukcyjny wskazane przez nauczyciela współrzędne geograficzne punktów


 1. W jaki sposób określamy położenie geograficzne?

 • Ziemia
  jako planeta

 • określa w stopniach położenie geograficzne wskazanych miejsc na globusie

 • określa w stopniach położenie geograficzne wskazanych miejsc na globusie i mapie

 • odszukuje punkty na globusie, mapie, mając podane współrzędne geograficznePodsumujmy

 1. Ziemia – nasza planeta 1. Sprawdzian

Tematy 2–14
  1   2   3   4   5

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Wymagania edukacyjne z przyrody dla klasy VI wyd. Nowa Era iconWymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne – Przyroda klasa V – „Tajemnice przyrody” – Wydawnictwo Nowa Era

Wymagania edukacyjne z przyrody dla klasy VI wyd. Nowa Era iconWymagania edukacyjne z przyrody dla klasy V

Wymagania edukacyjne z przyrody dla klasy VI wyd. Nowa Era iconWymagania edukacyjne z przyrody dla klasy VI

Wymagania edukacyjne z przyrody dla klasy VI wyd. Nowa Era iconWymagania edukacyjne z przyrody dla klasy VI

Wymagania edukacyjne z przyrody dla klasy VI wyd. Nowa Era iconWymagania edukacyjne z przyrody dla klasy V

Wymagania edukacyjne z przyrody dla klasy VI wyd. Nowa Era iconWymagania edukacyjne z przyrody dla klasy IV

Wymagania edukacyjne z przyrody dla klasy VI wyd. Nowa Era iconWymagania edukacyjne z przyrody dla klasy IV

Wymagania edukacyjne z przyrody dla klasy VI wyd. Nowa Era iconWymagania edukacyjne z przyrody dla Klasy V

Wymagania edukacyjne z przyrody dla klasy VI wyd. Nowa Era iconWymagania edukacyjne na stopnie z przyrody dla klasy V

Wymagania edukacyjne z przyrody dla klasy VI wyd. Nowa Era iconWymagania edukacyjne z przyrody dla klasy 4 szkoły podstawowej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom