Edukacja zdrowotna scenariusz zajęć dla klasy I gimnazjum
Pobierz 23.67 Kb.
NazwaEdukacja zdrowotna scenariusz zajęć dla klasy I gimnazjum
Data konwersji30.09.2012
Rozmiar23.67 Kb.
TypDokumentacja
EDUKACJA ZDROWOTNA
scenariusz zajęć


dla klasy I gimnazjum,

prowadzonych w ramach godziny wychowawczej


Opracowanie

Dobromiła Ściesińska-Andrzejak


TEMAT: WPŁYW SYSTEMATYCZNEJ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

NA ZDROWIE CZŁOWIEKA


CELE

 • uświadomienie uczniom znaczenia aktywności fizycznej

 • omówienie zależności między poziomem aktywności fizycznej a stanem zdrowia człowieka

 • motywowanie młodzieży do większej aktywności fizycznej i uczestnictwa w różnego rodzaju formach sportu i rekreacji.


OSIĄGNIĘCIA

 • omawia wpływ systematycznej aktywności fizycznej na funkcjonowanie

poszczególnych układów w ciele człowieka

 • uprawia sport lub wybrane formy rekreacji ruchowej

 • wymienia kilka dostępnych form rekreacji, które mogą mieć korzystny wpływ na jego organizm.


TREŚCI

 1. Ruch jako jedna z głównych potrzeb człowieka.

 2. Ruch jako czynnik rozwoju wzrastającego organizmu.

 3. Ruch jako środek zapobiegający chorobom cywilizacyjnym.

 4. Minimalna dawka ruchu i jego intensywność.

 5. Wybrane, dostępne formy aktywności fizycznej /propozycje uczniów/.


UCZNIOWIE

klasa pierwsza gimnazjum


METODY I TECHNIKI PRACY

praca w grupach, burza mózgów, mini wykład


ŚRODKI DYDAKTYCZNE

karty pracy, szary papier, mazaki,

karta pracy nr 1 - arkusz papieru z nagłówkiem Negatywne zmiany w organizmie zachodzące przy braku ruchu,

karta pracy nr 2 – arkusz z rysunkiem ludzika i przygotowanych do wypełnienia dymków (tytuły dymków takie jak w karcie nr 1)pt. Zdrowotne efekty systematycznej aktywności ruchowej.


CZAS REALIZACJI

Tematyka zajęć jest przewidziana na dwie godziny lekcyjne (2 X 45min) z propozycją realizacji w trakcie godziny wychowawczej.

PRZEBIEG ZAJĘĆFaza wstępna

  • podanie tematu,

  • podział na grupy,

  • rozdanie kart pracy uczniom /karta nr 1/.


Faza realizacji

 • mini wykład nauczyciela /w oparciu o materiały pomocnicze/ na temat zmian zachodzących w wybranych częściach organizmu /układach/ pod wpływem wysiłku.

 • wypełnianie przez uczniów kart pracy / karta nr 1 – negatywne zmiany w organizmie zachodzące przy braku ruchu. / Uczniowie wypełniają kartę w czasie pogadanki nauczyciela.


UWAGA – W grupie można podzielić uczniów, przydzielając każdemu inny temat. Każdy uczeń w grupie uzupełnia karty pracy w wybranym dla niego temacie.


Faza podsumowująca

 • każda z grup dokonuje prezentacji wypełnionych kart pracy.


Faza podsumowująca /druga godzina lekcyjna/

- burza mózgów – uczniowie podają swoje propozycje wynikające z własnych

spostrzeżeń oraz wiadomości pozyskanych z mini wykładu z poprzedniej

lekcji. Na arkuszu szarego papieru wspólne z nauczycielem wypełniają dużą

kartę pracy nr 2. – pt. Zdrowotne efekty systematycznej aktywności

ruchowej./ Nauczyciel ma do dyspozycji wypełnioną kartę, która jest jego

materiałem pomocniczym /.


Nauczyciel podsumowuje całość wykonanej pracy podkreślając dodatni wpływ aktywności ruchowej na organizm człowieka. Prowadzący zaznacza konieczność traktowania organizmu całościowo, każdy narząd, organ, układ stanowi integralną część całości. Złe funkcjonowanie jednej z nich może zaburzyć zdrowie całego organizmu.

 • w części dalszej uczniowie podają swoje propozycje aktywnych form spędzania czasu wolnego dostępnych na danym terenie,

 • podsumowanie całości – dwugodzinnych zajęć,

 • pożegnanie.MATERIAŁ POMOCNICZY DLA NAUCZYCIELA


 1. Ruch jest potrzebą biologiczną zwierząt i ludzi.

W świetle wieloletnich badań naukowych systematyczna, całożyciowa aktywność fizyczna urasta do najważniejszego środka w zabiegach o realizację długiego, zdrowego i szczęśliwego życia. Ruch i wysiłek skutkują wszechstronnie i mają znaczenie w odniesieniu do wszystkich głównych zagrożeń cywilizacyjnych: chorobami układu krążenia, metabolicznymi/ np. cukrzycą /chorobami narządu ruchu /osteoporozą /depresji a także w zapobieganiu chorobom nowotworowym. Wielkie znaczenie ruchu polega na tym, że jest on najskuteczniejszym środkiem zapobiegawczym.


 1. Ruch jako czynnik wzrastania organizmu, bezruch jako czynnik przyspieszonego starzenia się.

Praca mięśni i ruch to nie tylko czynniki niezbędne do utrzymania sprawności i wydolności psychofizycznej organizmu, ale też czynnik rozwoju wzrastającego organizmu. Ruch powoduje doskonalenie tkanek i narządów. W okresie wzrostu brak ruchu powoduje jego zahamowanie, nieharmonijny rozwój ciała /powstają wady postawy /. Ujemnie wpływa na wytrzymałość rosnących kości.

W organizmach pozbawionych ruchu zachodzą procesy patologiczne. Organizmy te chorują i szybciej starzeją się. Bezruch prowadzi do zaniku aktywnych tkanek i mięśni, nerwów, narządów wewnętrznych, zmniejsza dopływ tlenu, zwalnia przemianę materii. Wynika to z funkcji, jaką spełniają mięśnie w metabolizmie całego ustroju.

Pod wpływem braku ruchu w organizmie ubywa azotu i sodu. Pojawiają się symptomy atrofii tkanek i narządów /zmniejszenie objętości /.


3. Ruch jako środek zapobiegający chorobom.

Nowotwory

Dane naukowe wskazują, że wysiłek fizyczny może zmniejszyć ryzyko szeregu nowotworów, takich jak rak piersi, jelita grubego, gruczołu krokowego. Wysiłek fizyczny wpływa na spadek ryzyka zachorowań na nowotwory poprzez wiele mechanizmów. Jeden z nich to wpływ na wydzielanie hormonów płciowych /insulina, prostaglandyny/. Inny - korzystne działania na układ odpornościowy/ zwiększenie ilości białek odpornościowych we krwi/. Następny mechanizm, to pomoc w utrzymaniu właściwej masy ciała.


Nadwaga, otyłość

Nadmierna masa ciała nie tylko sprzyja rozwojowi niektórych nowotworów. Prowadzi również do stanów przeciążeniowych w stawach, sprzyjając degeneracji tkanki chrzęstnej i doprowadzając do zmian zwyrodnieniowych w stawach. Regularny i zaplanowany wysiłek pomaga utrzymać masę ciała na odpowiednim poziomie, równoważąc spożycie kalorii z wydatkiem energetycznym. Brak ruchu powoduje spadek przemiany materii - utrudnia racjonalne wykorzystanie spożytych pokarmów, co sprzyja otyłości i utrudnia jej leczenie.

Nadmierna masa ciała zwiększa podatność organizmu na choroby cywilizacyjne: nadciśnienie, miażdżycę i cukrzycę.

Ruch zapobiega im: otyłości /przez wzrost przemiany materii/, cukrzycy /przez prawidłowe spalanie cukrów, właściwe wydzielanie i pracę hormonów/, miażdżycy /przez szybsze krążenie krwi, większą jej ilość w naczyniach, a co za tym idzie, przez zapobieganie zwężania się naczyń krwionośnych/.


Układ kostno - stawowy i ścięgna

Bezruch powoduje nieodwracalne zmiany w postaci przerostów tkanki łącznej, odkładania kolagenu i innych złogów - powodujących zwyrodnienia układu kostno-stawowego i narządów wewnętrznych. Bezruch prowadzi również do zwiększonego wydalania wapnia, fosforu, potasu /budulce kości/ -sprzyjając osteoporozie. Brak ruchu osłabia także niedokrwione ścięgna i mięśnie sprzyjając urazom takim jak zerwania, nadwyrężenia.


Układ sercowo - naczyniowy i oddechowy

Bezruch prowadzi do zmniejszenie się objętości serca, zmniejszenia pojemności życiowej i maksymalnej wentylacji płuc – a co za tym idzie do wyraźnego spadku wydolności fizycznej. Wzrasta częstotliwość pracy serca po wysiłku a nawet w spoczynku. /Mniejsza objętość wyrzutowa serca wymusza na nim intensywniejszą pracę – zwiększając ryzyko chorób serca/. Wydłuża się czas potrzebny na powrót serca do stanu sprzed zmęczenia. Zmniejsza się objętość płynów ustrojowych: krwi, hemoglobiny, płynu pozakomórkowego.

Serce ludzi aktywnych jest większe, mocniejsze. Ma większą zdolność do wytworzenia krążenia obocznego a więc i większą szansę na wyjście z zawału. Maleje również możliwość zatorów, udarów.


Psychika

Ruch ma też ogromny wpływ na psychikę człowieka. Dobrowolne poddanie się pracy fizycznej w formie przez siebie wybranej, uwalnia człowieka od napięć psychicznych, reakcji nerwowych, apatii i znużenia psychicznego. Rozładowuje napięcia emocjonalne.


4. Minimalna dawka ruchu i jego intensywność.

Dorośli powinni uprawiać wybraną formę aktywności fizycznej, co najmniej przez
40 minut, przez 3 dni w tygodniu /wysiłek fizyczny o umiarkowanej do dużej intensywności/. Dzieci i młodzież powinni uprawiać wybraną formę aktywności fizycznej, co najmniej przez 60 minut dziennie, minimum 5 dni w tygodniu /wysiłek fizyczny o umiarkowanej i dużej intensywności/.

Za intensywność umiarkowaną rozumiemy – trochę przekraczającą zwykłą intensywność związaną z wykonywaniem codziennych czynności. /tętno na poziomie około 130 uderzeń min./.

Za intensywność dużą rozumiemy - znacznie przekraczającą zwykłą intensywność związaną z wykonywaniem codziennych czynności. /tętno na poziomie około 160 uderzeń min. i wyższe / w zależności od stopnia wytrenowania organizmu.


LITERATURA

Scenariusz opracowano w oparciu o artykuły z miesięcznika Lider:

- Cendrowski Z. (2007): Ruch a nowotwory – rewelacje z USA”. Lider nr 6.


- Cendrowski Z. (2007): Promocja zdrowia środkami kultury fizycznej. Lider nr 10.

- Kurzak M. (2007): Wpływ systematycznej aktywności fizycznej na organizm

człowiek. Lider nr 10.


NEGATYWNE ZMIANY W ORGANIZMIE ZACHODZĄCE PRZY BRAKU RUCHU

/ KARTA PRACY NR 1 /Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Edukacja zdrowotna scenariusz zajęć dla klasy I gimnazjum iconScenariusz zajęć z języka polskiego dla klasy I gimnazjum Temat lekcji: Przysłowie prawdę ci powie…

Edukacja zdrowotna scenariusz zajęć dla klasy I gimnazjum iconEdukacja zdrowotna w szkole podstawowej : klasy IV-VI

Edukacja zdrowotna scenariusz zajęć dla klasy I gimnazjum iconEdukacja zdrowotna w szkole podstawowej : klasy I-III

Edukacja zdrowotna scenariusz zajęć dla klasy I gimnazjum iconEdukacja zdrowotna w gimnazjum I szkole ponadgimnazjalnej

Edukacja zdrowotna scenariusz zajęć dla klasy I gimnazjum iconScenariusz projektu edukacyjnego dla uczniów klasy III gimnazjum – powtórka z klasy II – Czas Napoleoński

Edukacja zdrowotna scenariusz zajęć dla klasy I gimnazjum iconScenariusz zajęĆ otwartych dla klasy II opracowanie zajęĆ

Edukacja zdrowotna scenariusz zajęć dla klasy I gimnazjum iconScenariusz zajęć integralnych dla klasy II

Edukacja zdrowotna scenariusz zajęć dla klasy I gimnazjum iconScenariusz zajęĆ zintegrowanych dla klasy II

Edukacja zdrowotna scenariusz zajęć dla klasy I gimnazjum iconScenariusz zajęĆ zintegrowanych dla klasy I

Edukacja zdrowotna scenariusz zajęć dla klasy I gimnazjum iconScenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom