Zagadnienia do ćwiczeń laboratoryjnych „Analiza próbek środowiskowych”
Pobierz 12.24 Kb.
NazwaZagadnienia do ćwiczeń laboratoryjnych „Analiza próbek środowiskowych”
Data konwersji30.09.2012
Rozmiar12.24 Kb.
TypDokumentacja

Zagadnienia do ćwiczeń laboratoryjnych
„Analiza próbek środowiskowych”
I. Oznaczanie detergentów w wodzie


 1. Substancje powierzchniowo czynne – podział i budowa;

 2. Biodegradacja detergentów;

 3. Toksyczność detergentów;

 4. Eutrofizacja wód;

 5. Detergenty w środowisku wodnym a proces uzdatniania wód;II. Oznaczanie azotu azotanowego


 1. Naturalne i antropogeniczne źródła azotanów;

 2. Nitrozoaminy a zdrowie człowieka;

 3. Znaczenie azotanów dla organizmu człowieka;

 4. Azotany jako końcowe stadium rozkładu materii organicznej;

 5. Toksyczność azotanów;III. Oznaczanie manganu w wodzie


 1. Naturalne i antropogeniczne źródła manganu;

 2. Występowanie manganu w przyrodzie;

 3. Znaczenie manganu dla roślin (nadmiar i niedobór);

 4. Znaczenie manganu dla człowieka (biochemiczne i toksyczność);IV. Pomiar emisji dwutlenku siarki


 1. Antropogeniczne i naturalne źródła SO2;

 2. Toksyczność SO2 dla człowieka;

 3. Wpływ dwutlenku siarki na rośliny;

 4. Kwaśne opady (powstawanie, skutki);

 5. Zanieczyszczenie atmosfery SO2 a problem deforestracji;


V. Oznaczanie chemicznego zapotrzebowania na tlen – ChZT.

 1. Antropogeniczne i naturalne źródła zanieczyszczeń wód substancjami organicznymi;

 2. Co rozumiemy pod pojęciem ChZT. Metody oznaczeń ChZT;

 3. Warunki wykonania oznaczenia i transportu próbek, a ich wpływ na wyniki;

 4. Proces biodegradacji zanieczyszczeń organicznych w wodach;

 5. Inne wskaźniki i metody oznaczeń zanieczyszczeń organicznych;


VI. Oznaczanie węgla organicznego w glebie metodą Tiurina.

 1. Co rozumiemy pod pojęciem węgla organicznego. Metody oznaczania WO w glebach;

 2. Próchnica glebowa: jej znaczenie i oznaczanie;

 3. Naturalne i antropogeniczna źródła zanieczyszczeń gleb związkami organicznymi;

 4. Zjawisko akumulacji toksycznych zanieczyszczeń organicznych w glebach;

 5. Proces biodegradacji zanieczyszczeń organicznych w glebach;


VII. Oznaczanie kwasowości hydrolitycznej gleby i obliczanie dawek wapna do jej usunięcia.

 1. Zjawisko zakwaszenia gleb (przyczyny, przeciwdziałanie);

 2. Wpływ obniżenia pH gleb na równowagę jonową w kompleksie sorpcyjnym;

 3. Oddziaływanie niskiego pH gleb na mikroorganizmy glebowe;

 4. Wtórne zanieczyszczenia gleb pod wpływem niskiego pH;

 5. Wartość pH gleb a biodostępność metali ciężkich;


VIII. Oznaczanie kwasowości wymiennej i glinu wymiennego glebie metodą Sokołowa.

 1. Naturalne i antropogeniczne źródła glinu w środowisku;

 2. Wpływ glinu na rośliny;

 3. Wpływ glinu na organizm człowieka;

 4. Biochemiczne znaczenie glinu u roślin;

5. Biodostępność glinu a pH gleby;


IX. Oznaczanie jonów jodkowych w wodzie metodą potencjometryczną.

 1. Naturalne i antropogeniczne źródła jodu i jodków w środowisku;

 2. Znaczenie i wpływ jodu na rośliny;

 3. Znaczenie i wpływ jodu na organizmy zwierzęce i człowieka;

 4. Jod jako pierwiastek śladowy.

 5. Zastosowanie jodu.


X. Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych wody metodami polowymi

 1. Odczyn wód naturalnych.

 2. Antropogeniczne przyczyny zmian odczynu wód powierzchniowych.

 3. Antropogeniczne i naturalne źródła chlorków.

 4. Znaczenie chlorków dla człowieka.

 5. Wpływ chlorków na rośliny.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Zagadnienia do ćwiczeń laboratoryjnych „Analiza próbek środowiskowych” iconEkstrakcja analitu z próbek środowiskowych metodą spe. Oznaczenie śladowych ilości fenolu w wodzie

Zagadnienia do ćwiczeń laboratoryjnych „Analiza próbek środowiskowych” iconKonspekt do ćwiczeń laboratoryjnych

Zagadnienia do ćwiczeń laboratoryjnych „Analiza próbek środowiskowych” iconSprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki

Zagadnienia do ćwiczeń laboratoryjnych „Analiza próbek środowiskowych” iconSprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki

Zagadnienia do ćwiczeń laboratoryjnych „Analiza próbek środowiskowych” iconSprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki

Zagadnienia do ćwiczeń laboratoryjnych „Analiza próbek środowiskowych” iconSprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki

Zagadnienia do ćwiczeń laboratoryjnych „Analiza próbek środowiskowych” iconSprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki

Zagadnienia do ćwiczeń laboratoryjnych „Analiza próbek środowiskowych” iconSprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki

Zagadnienia do ćwiczeń laboratoryjnych „Analiza próbek środowiskowych” iconSprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych z "Mechaniki gruntów"

Zagadnienia do ćwiczeń laboratoryjnych „Analiza próbek środowiskowych” iconInstrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Przedmiot: Chemia

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom