Charakterystyka podstawowych zadań I usłUG
Pobierz 0.93 Mb.
NazwaCharakterystyka podstawowych zadań I usłUG
strona5/29
Data konwersji30.09.2012
Rozmiar0.93 Mb.
TypCharakterystyka
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

OŚWIATA I WYCHOWANIEForma organizacyjno-prawna jednostki

Wszystkie placówki oświatowe funkcjonują w formie jednostek budżetowych.

Na terenie miasta Opola w roku 2008 funkcjonować będzie 108 placówek oświatowych, w tym:

 • 18 szkół podstawowych;

 • 2 szkoły podstawowe specjalne;

 • 9 gimnazjów;

 • 1 gimnazjum dla dorosłych;

 • 1 gimnazjum specjalne;

 • 6 liceów ogólnokształcących;

 • 8 szkół zawodowych;

 • 2 szkoły zawodowe specjalne;

 • 1 szkoła artystyczna;

 • 18 świetlic szkolnych;

 • 31 przedszkoli;

 • 1 przedszkole specjalne;

 • Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego;

 • Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli;

 • Zespół Placówek Specjalnych;

 • Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna;

 • Internat Zespołu Szkół Mechanicznych

 • Zespół Placówek Oświatowych - Bursa szkolna;

 • Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne schronisko młodzieżowe;

 • Międzyszkolny Ośrodek Sportowy;

 • Miejski Dom Kultury;

 • Szkolny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy.


Ponadto miasto Opole udziela również dotacji niepublicznym jednostkom oświatowym zgodnie z ustawą o systemie oświaty a także realizuje zadania z zakresu dowożenia uczniów.


Wielkość zatrudnienia

W jednostkach oświatowych zatrudnienie należy odnosić i porównywać rokiem szkolnym.

Kształtowanie się zatrudnienia w poszczególnych typach jednostek oświatowych z podziałem na grupy zawodowe przedstawia poniższe zestawienie :


Wyszczególnienie

Rok szkolny 2006/07 Rok szkolny 2007/08


Różnica

Z a t r u d n i e n i e

Prac. Prac. Razem Prac. Prac. Razem

Ped. Niep. Ped. Niep.

Publiczne szkoły podstawowe


Publiczne gimnazja


Szkoły ponadgimnazjalne


Zespół Szkół Specjalnych


PSP w Pogotowiu Opiekuńczym


MDK


MOS


Szkolny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy Zieleniec


Szkolne Schronisko Młodzieżowe


Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna


Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli


Bursa Szkół Pomaturalnych


Przedszkola publiczne


Centrum Kształcenia Praktycznego


R A Z E M :

580,48 292,83 873,31 576,91 292,33 869,24


346,52 111,21 457,33 334,56 111,70 446,26


834,19 271,66 1.105,85 826,87 275,41 1.102,28


75,02 30,25 105,27 73,72 31,25 104,97


11,39 - 11,39 11,99 - 11,99


52,4 21,5 73,9 52,4 21,5 73,9


15,77 6,50 22,27 15,74 7,0 22,74


1 2,0 3,0 1 2,0 3,0


0,2 2,4 2,6 0,2 2,4 2,6


44,0 11,75 55,75 44,0 11,75 55,75


5,0 3,50 8,5 5,5 3,50 9,00


1,84 8,975 10,815 1,83 8,85 10,68


288,92 312,70 601,62 289,66 314,59 604,25


26,54 11,375 37,915 28,81 13,75 42,56


2.292,27 1.104,65 3.396,99 2.272,42 1.114,03 3.386,45

- 4,07


- 11,47


- 3,57


- 0,30


+ 0,60


-


+ 0,47


-


-


-


+ 0,50


- 0,14


+ 3,05


+ 4,64


-10,47

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Powiązany:

Charakterystyka podstawowych zadań I usłUG iconCharakterystyka podstawowych

Charakterystyka podstawowych zadań I usłUG iconCharakterystyka podstawowych elementów budżetu rolnictwo

Charakterystyka podstawowych zadań I usłUG iconWstęp wzbroniony: migranci o nieuregulowanym statusie w Europie pozbawieni praw podstawowych I dostępu do usług

Charakterystyka podstawowych zadań I usłUG iconCharakterystyka dotacji na realizację zadań

Charakterystyka podstawowych zadań I usłUG iconKujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Handlu I Usług Tytuł pakietu: Miejsce świadczenia usług w podatku od towarów I usług

Charakterystyka podstawowych zadań I usłUG iconJednym z podstawowych zadań własnych gminy jest podejmowanie działań z zakresu poprawy porządku publicznego I bezpieczeństwa obywateli. Sygnały przekazywane

Charakterystyka podstawowych zadań I usłUG iconSekcja Nadzoru Epidemiologii. Do podstawowych zadań Sekcji Nadzoru Epidemiologicznego, należy w szczególności

Charakterystyka podstawowych zadań I usłUG iconKlucz odpowiedzi do zadań Konkurs interdyscyplinarny dla uczniów szkół podstawowych Etap 2– Słowa między ludźmi Schemat punktowania I kryteria oceny

Charakterystyka podstawowych zadań I usłUG iconCharakterystyka elementów jednego z podstawowych działów filozofii teorii rzeczywistości (ontologii metafizyki), a także wyróżnienie specyficznych dla tej dziedziny refleksji filozoficznej centralnych problemów

Charakterystyka podstawowych zadań I usłUG iconKamień Pomorski: Świadczenie usług przewozowych uczniów szkół podstawowych, gimnazjum I klasy "0" z terenu gminy kamień pomorski w roku szkolnym 2012 / 2013, w ramach regularnej komunikacji zbiorowej z zapewnieniem opieki podczas przejazdu

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom