Podaj nazwy struktur oznaczonych literami a I b oraz określ, jaką funkcję pełni każda z nich
Pobierz 48.7 Kb.
NazwaPodaj nazwy struktur oznaczonych literami a I b oraz określ, jaką funkcję pełni każda z nich
Data konwersji30.09.2012
Rozmiar48.7 Kb.
TypDokumentacja
Zadanie 1

Schemat przedstawia budowę skóry człowieka.Podaj nazwy struktur oznaczonych literami A i B oraz określ, jaką funkcję pełni każda z nich.

Zadanie 2.

Schemat przedstawia budowę tkanki kostnej.

Określ cechę budowy tkanki kostnej, która pozwala zaliczyć tkankę do grupy tkanek łącznych.Zadanie 3.

Układ szkieletowy pełni w organizmie człowieka różnorodne funkcje. Jedną z nich jest

ochrona ważnych narządów wewnętrznych.

Podaj dwa przykłady, elementów układu szkieletowego i nazwij narządy przez nie

chronione.

1

2


Zadanie 4.

Rysunek przedstawia mięśnie ramienia człowieka.Wyjaśnij, jakie znaczenie w ruchu kończyny górnej ma skurcz
a) mięśnia dwugłowego ramienia

b) mięśnia trójgłowego ramienia.


Zadanie 5


Rysunki A, B i C przedstawiają trzy różne rodzaje kręgów kręgosłupa człowieka.


Podaj nazwy odcinków kręgosłupa, do których należy każdy z kręgów oraz uzasadnij, która cecha budowy umożliwiła Ci jego identyfikację.

A -

B -

C -

Zadanie 6

Jedną z cech mięśni gładkich jest zdolność do długotrwałego skurczu niezależnego od woli.

Podaj dwa przykłady narządów w organizmie człowieka, w których występują mięśnie gładkie.

Zadanie 7

Wpływ wysiłku fizycznego na pracę układu oddechowego można zaobserwować podczas lekcji wychowania fizycznego, kiedy uczniowie biegną na 60 m.

Zaplanuj obserwację wpływu wysiłku fizycznego na układ oddechowy, podając parametr, który będzie obserwowany i sposób przeprowadzenia obserwacji.


Zadanie 8

Mięśnie szkieletowe są silnie ukrwione. Ich skurcz zależy od woli człowieka. Zbudowane są z wy­dłużonych cylindrycznych komórek zawierających wiele jąder komórkowych. Komórki mięśni szkieletowych są prążkowane i mają liczne mitochondria. Tkanka mięśniowa zawiera mało substan­cji międzykomórkowej.

Wybierz z tekstu dwie cechy budowy mięśnia szkieletowego bezpośrednio związane z produk­cją dużej ilości energii potrzebnej do intensywnej pracy.


Zadanie 9

Szkielet kręgowców pełni kilka ważnych funkcji. Najbardziej oczywistą jest udział w poruszaniu się. Wybierz spośród wymienionych stwierdzeń dwie funkcje szkieletu człowieka, inne niż lokomo-cyjna.

  1. bierze udział w procesach wydalniczych,

  2. stanowi źródło wapnia, który może zostaç uwolniony do krwi,

  3. jest miejscem powstawania krwinek,

  4. stanowi źródło mikroelementów, takich jak jod i cynk, potrzebnych do produkcji hormonów,

  5. chroni narządy wewnętrzne, głównie jelita, przed zgniataniem i urazami.

Zadanie 10

Do pracy mięśni potrzebna jest duża ilość energii. Bezpośrednim źródłem energii w komórkach mię­śniowych jest ATP. Wymień trzy sposoby odtworzenia ATP w komórka

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Podaj nazwy struktur oznaczonych literami a I b oraz określ, jaką funkcję pełni każda z nich iconPodstawowe funkcje wypowiedzi Każda wypowiedź służy komunikacji językowej. Pełni więc funkcję komunikatywną

Podaj nazwy struktur oznaczonych literami a I b oraz określ, jaką funkcję pełni każda z nich iconTemat: Jaką funkcję w opisie przeżyć Wokulskiego pełni przypowieść o kamieniu? Napisz analizę tekstu, omów środki stylistyczne I ich funkcje

Podaj nazwy struktur oznaczonych literami a I b oraz określ, jaką funkcję pełni każda z nich iconCzy wiesz, jaką funkcję pełni odzież?

Podaj nazwy struktur oznaczonych literami a I b oraz określ, jaką funkcję pełni każda z nich iconJaką funkcję pełni "Mazurek Dąbrowskiego" w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza?

Podaj nazwy struktur oznaczonych literami a I b oraz określ, jaką funkcję pełni każda z nich iconTemat: Jaką funkcję w dramacie romantycznym pełni motyw dojrzewania jednostki? Omów na podstawie analizy I interpretacji wybranych utworów

Podaj nazwy struktur oznaczonych literami a I b oraz określ, jaką funkcję pełni każda z nich iconTemat: Jaką funkcję w dramacie romantycznym pełni motyw dojrzewania jednostki? Omów na podstawie analizy I interpretacji wybranych utworów

Podaj nazwy struktur oznaczonych literami a I b oraz określ, jaką funkcję pełni każda z nich iconKażda epoka ma swoje diabły. Każde społeczeństwo ma swoich napiętnowanych. Każda władza potrzebuje istot, którym odmawia pełni człowieczeństwa. To one

Podaj nazwy struktur oznaczonych literami a I b oraz określ, jaką funkcję pełni każda z nich iconKażdemu z pojęć oznaczonych literami przyporządkuj odpowiednie określenie oznaczone liczbą

Podaj nazwy struktur oznaczonych literami a I b oraz określ, jaką funkcję pełni każda z nich iconTemat: Impresjonizm w literaturze I malarstwie przełomu XIX i XX wieku. Określ jego cechy oraz funkcje w wybranych utworach malarskich I literackich

Podaj nazwy struktur oznaczonych literami a I b oraz określ, jaką funkcję pełni każda z nich icon1. Dlaczego kw tłuszczowe są niezbędnym czynnikiem w trawieniu tłuszczów? Podaj wzory, nazwy oraz miejsca przyłączania aminokwasów do kwasów żółciowych 3

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom