PAŃstwowa wyższa szkoła zawodowa w tarnowie instytut humanistyczny zakład filologii polskiej sylabus
Pobierz 1.75 Mb.
NazwaPAŃstwowa wyższa szkoła zawodowa w tarnowie instytut humanistyczny zakład filologii polskiej sylabus
strona7/33
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar1.75 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   33

5. WARSZTATY PISANIALP.

ELEMENTY SKŁADOWE SYLABUSU

OPIS

1.

Nazwa przedmiotu

Warsztaty pisania

2.

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Zakład Filologii Polskiej

3.

Kod przedmiotu
4.

Język przedmiotu

język polski

5.

Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany

przedmiot kierunkowy

6.

Typ przedmiotu

obowiązkowy do zaliczenia semestru/ roku studiów

7.

Rok studiów, semestr

rok I, semestr 1 i 2

8.

Imiona i nazwiska osób prowadzących przedmiot

prof. dr hab. J. Kowalikowa

9.

Imię i nazwisko osoby egzaminującej bądź udzielającej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest nią osoba prowadząca dany przedmiot

Każdorazowo decyzję podejmie Kierownik ZFP lub Dyrektor IH.

10.

Formuła przedmiotu

ćwiczenia praktyczne

11.

Wymagania wstępne

ukończone studia I stopnia w zakresie filologii polskiej

12.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych

60 godzin (30+30)

13.

Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi

4 (2+2)

14.

Czy podstawa obliczenia średniej ważonej?

tak

15.

Założenia i cele przedmiotu

Rozwijanie kompetencji tekstotwórczej na bazie doskonalonych umiejętności sprawnego posługiwania się różnymi formami wypowiedzi, przy świadomym wykorzystywaniu ich składników pod kątem intencji oraz celu przekazywanych treści.

16.

Metody dydaktyczne

pisanie, prezentowanie tekstów własnych, analizowanie, recenzowanie i ocenianie tekstów cudzych

17.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego przedmiotu

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 1 i 2.

Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, wykonanie wszystkich zaleconych prac pisemnych.

18.

Treści merytoryczne przedmiotu oraz sposób ich realizacji

1. Poznanie podstawowych struktur językowo-informacyjnych (opis, opowiadanie, dialog, informowanie o uczuciach oraz procesach intelektualnych).

2. Ćwiczenia w posługiwaniu się wymienionymi strukturami w izolacji oraz jako składnikami większych, synkretycznych tekstów.

3. Zaznajomienie się z repertuarem ćwiczeń usprawniających poszczególne fazy pisania, projektowanie, określanie pojemności tematycznej, sporządzanie konspektu i wstępnego planu kompozycyjnego, pisanie, zabiegi autoredakcyjne.

4. Doskonalenie umiejętności posługiwania się takimi formami gatunkowymi jak: ogłoszenie, tekst reklamowy, recenzja, notatka dziennikarska.

5. Przygotowanie do pisania artykułu problemowego.

6. Nauczyciel w roli autora różnych tekstów dydaktycznych.

19.

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego przedmiotu

Literatura podstawowa (obowiązkowa)

S. Bortnowski, Warsztaty dziennikarskie, Warszawa 1999.

J. Kowalikowa, Pomyślane – napisane, Kraków 1999.

W. Pisarek, Nowa retoryka dziennikarska, Kraków 2002.

Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, red. E. Bańkowska, A. Mikołajczuk, Warszawa 2003.

K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, W. Furman, Gatunki dziennikarskie – Teoria, praktyka, język, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca

S. Gajda, Styl naukowy [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001, s. 183-199.

J. Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1997.

R. Sendyka, Nowoczesny esej. Studium historycznej świadomości gatunku, Kraków 2006.

A. Wilkoń, Spójność i struktura tekstu. Wstęp do lingwistyki tekstu, Kraków 2002.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   33

Powiązany:

PAŃstwowa wyższa szkoła zawodowa w tarnowie instytut humanistyczny zakład filologii polskiej sylabus iconPAŃstwowa wyższa szkoła zawodowa w tarnowie instytut humanistyczny zakład filologii polskiej sylabus

PAŃstwowa wyższa szkoła zawodowa w tarnowie instytut humanistyczny zakład filologii polskiej sylabus iconPAŃstwowa wyższa szkoła zawodowa w tarnowie instytut humanistyczny zakład filologii polskiej sylabus

PAŃstwowa wyższa szkoła zawodowa w tarnowie instytut humanistyczny zakład filologii polskiej sylabus iconPAŃstwowa wyższa szkoła zawodowa w tarnowie instytut humanistyczny zakład filologii polskiej sylabus

PAŃstwowa wyższa szkoła zawodowa w tarnowie instytut humanistyczny zakład filologii polskiej sylabus iconPAŃstwowa wyższa szkoła zawodowa w tarnowie instytut humanistyczny zakład filologii polskiej sylabus

PAŃstwowa wyższa szkoła zawodowa w tarnowie instytut humanistyczny zakład filologii polskiej sylabus iconPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej

PAŃstwowa wyższa szkoła zawodowa w tarnowie instytut humanistyczny zakład filologii polskiej sylabus iconPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny

PAŃstwowa wyższa szkoła zawodowa w tarnowie instytut humanistyczny zakład filologii polskiej sylabus iconPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu, Instytut Humanistyczny

PAŃstwowa wyższa szkoła zawodowa w tarnowie instytut humanistyczny zakład filologii polskiej sylabus iconTarnów, 05. 07. 2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

PAŃstwowa wyższa szkoła zawodowa w tarnowie instytut humanistyczny zakład filologii polskiej sylabus iconWyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Pielęgniarstwa

PAŃstwowa wyższa szkoła zawodowa w tarnowie instytut humanistyczny zakład filologii polskiej sylabus iconPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie sylabus

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom