Scenariusz lekcji biologii w klasie II gimnazjum temat: Fotosynteza – odżywianie się roślin
Pobierz 19.07 Kb.
NazwaScenariusz lekcji biologii w klasie II gimnazjum temat: Fotosynteza – odżywianie się roślin
Data konwersji30.09.2012
Rozmiar19.07 Kb.
TypDokumentacja
Scenariusz lekcji biologii w klasie II gimnazjum


TEMAT: Fotosynteza – odżywianie się roślin.


Cele edukacyjne:

Wiadomości:

 • przypomnienie wiadomości o fotosyntezie

 • poznanie schematu przebiegu procesu fotosyntezy

 • poznanie warunków niezbędnych do przebiegu fotosyntezy

 • poznanie przebiegu fazy świetlnej i ciemnej

 • określenie roli roślin w przyrodzie i gospodarce człowieka


Umiejętności:

 • prowadzenie obserwacji i wyciągania z niej wniosków, rozwiązywania problemów, prawidłowego wykorzystywania dostępnych środków dydaktycznych

 • przedstawienie słownie reakcji chemicznych procesu fotosyntezy

 • analiza schematów i wyciągania wniosków

 • analiza doświadczeń ilustrujących wpływ różnych czynników na przebieg fotosyntezy


Postawy:

 • rozbudzenie zainteresowań biologicznych

 • kształcenia postaw współpracy w grupach i zdrowej rywalizacji

 • dostrzeganie roli roślin w środowisku


Formy pracy: grupowa, zbiorowa, indywidualna.


Metody pracy: praca z tekstem, praca ćwiczeniowa wg przygotowanych instrukcji, obserwacja mikroskopowa, laboratoryjno – grupowa.


Środki dydaktyczne: podręczniki, wykresy, schematy, materiał doświadczalny(pędy moczarki kanadyjskiej), mikroskopy, sprzęt laboratoryjny, preparaty stałe przekroju liścia, plansze ścienne „Przebieg fotosyntezy”, „Budowa liścia”

Przebieg lekcji
I FAZA WPROWADZAJĄCA


- Zapoznanie z tematem i celem lekcji, podział klasy na trzy grupy

- Przypomnienie wiadomości o fotosyntezie z klas młodszych


II FAZA GŁÓWNA


1. Obserwacja mikroskopowa preparatów stałych przekroju poprzecznego liścia, ułożenia liści na łodygach roślin doniczkowych oraz wykorzystanie plansz „Budowa liścia”- uczniowie mają za zadanie udowodnić, że liść jest organem przystosowanym do procesu fotosyntezy.(Instrukcja nr 1)

- Rozdanie zadań i instrukcji dla poszczególnych grup. Nauczyciel obserwuje pracę uczniów, udziela wskazówek.

- Liderzy poszczególnych grup prezentują wyniki, nauczyciel pomaga w zapisaniu na tablicy najistotniejszych przystosowań liścia do procesu fotosyntezy, uczniowie zapisują do zeszytów.


2.Wykonanie doświadczeń, według Instrukcji nr 2 przygotowanej przez nauczyciela i analizy załączonego schematu uczniowie mają określić warunki fotosyntezy.

- Nauczyciel wyjaśnia sposób wykonania doświadczeń, uczniowie pracują w grupach

- Prezentacja wyników przeprowadzonego doświadczenia, uczniowie wypełniają Zadanie nr 1, nauczyciel sprawdza poprawność wykonania zadania.


3. Wyznaczony uczeń zapisuje na tablicy słowne równanie procesu fotosyntezy oraz na jego podstawie uzasadnia znaczenie tego procesu (np. dla składu atmosfery oraz życia organizmów).

- Na podstawie tekstu w podręczniku uczniowie mają wskazać znaczenie fotosyntezy w przyrodzie i gospodarce człowieka.


III FAZA PODSUMOWUJĄCA


1. Uzupełnienie Zadania nr 2 przygotowanego przez nauczyciela, sprawdzenie poprawności wykonania, ewentualne dokonanie poprawy.


2. Nauczyciel ocenia pracę uczniów na lekcji.


3. Praca domowa:

- Uzupełnij brakujące elementy schematu wpływ fotosyntezy na krążenie tlenu.

Dla chętnych: Uzasadnij, że fotosynteza ma związek z efektem cieplarnianym .


IV OCENA LEKCJI

 • Uczniowie wypełniają ankietę (Ankieta oceny lekcji dla uczniów).Grupa I


Na podstawie tekstu i schematów znajdź odpowiedź na pytanie – Co to jest fotosynteza ?

Grupa IINa podstawie wyników przeprowadzonego doświadczenia i analizy wykresów uczniowie określają warunki fotosyntezy


Grupa III


Na podstawie tekstu wskaż znaczenie fotosyntezy w przyrodzie i gospodarce człowieka.Literatura: Muller J., Palka L., Stawiński W. „Obserwacje i doświadczenia w nauczaniu biologii. Fizjologia roślin.” WSiP, Warszawa 1988.

Golanko J., Filipiuk A., „Poradnik metodyczny. Biologia dla gimnazjum część pierwsza” Nowa Era, Warszawa 1999.

Kłyś m., „Biologia. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum część pierwsza” Nowa Era, Warszawa 1999.
INSTRUKCJA NR 1
1.Obejrzyj pod mikroskopem preparat stały – przekrój poprzeczny liścia, wykonaj schematyczny rysunek w zeszycie oglądanego preparatu i na nim te składniki liścia, w których może zachodzić proces fotosyntezy swoje obserwacje porównaj z planszą „Budowa liścia”.
2.Przeprowadź obserwację przygotowanych roślin doniczkowych, zwróć uwagę na ułożenie liści i uzasadnij cel odpowiedniego rozmieszczenia.
ZADANIE NR 2Rośliny zielone potrafią wytwarzać związki.....................................z prostych związków.................................. . Proces ten nazywamy.................................... .

Zachodzi on w komórkach roślin zawierających barwnik ................................. .

Obecność chlorofilu i ................................. jest podstawowym warunkiem przebiegu tego procesu.

W procesie fotosyntezy wyróżniamy dwie fazy............................................

i .......................................... . W pierwszej fazie następuje....................................

................................................. . W drugiej fazie grupy wodorotlenowe łączą się tworząc nadtlenek wodoru, który następnie rozpada się na ...................................

i............................................. W tej fazie następuje także włączenie .....................

..............................................do związków organicznych i powstanie cukru..........................


INSTRUKCJA NR 2


Wykonaj doświadczenie :
Umieść w zlewce pęd moczarki kanadyjskiej obciętymi końcami łodyg do góry i, podtrzymując je wlej do zlewki wodę . Roślinę przykryj lejkiem, na lejek nałóż probówkę uprzednio napełnioną wodą. Probówkę zatkaną palcem wprowadź pod wodę. Przygotuj takie same dwa zestawy doświadczalne. Jeden umieść w dobrym oświetleniu, drugi nakryj pudełkiem . –


 • Zwróć uwagę, w który zestawie gromadzi się gaz.

 • Wprowadź rozżarzone drewienko (zachowaj ostrożność) i wykorzystując swoje wiadomości z chemii odpowiedz : jaki to gaz?


ZADANIE NR 1


INTENSYWNOŚĆ FOTOSYNTEZY ZALEŻY OD

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Scenariusz lekcji biologii w klasie II gimnazjum temat: Fotosynteza – odżywianie się roślin iconMarzena Mosakowska scenariusz lekcji biologii w klasie I (zakres rozszerzony) Temat

Scenariusz lekcji biologii w klasie II gimnazjum temat: Fotosynteza – odżywianie się roślin iconScenariusz lekcji biologii w klasie I temat: zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

Scenariusz lekcji biologii w klasie II gimnazjum temat: Fotosynteza – odżywianie się roślin iconMarzena Mosakowska scenariusz lekcji biologii w klasie II lo temat: Podstawowe zasady dziedziczenia

Scenariusz lekcji biologii w klasie II gimnazjum temat: Fotosynteza – odżywianie się roślin iconScenariusze lekcji. Scenariusz lekcji w klasie II gimnazjum. Temat: Wzory skróconego mnożenia

Scenariusz lekcji biologii w klasie II gimnazjum temat: Fotosynteza – odżywianie się roślin iconScenariusz lekcji biologii w klasie II temat: Formy ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem regionu świętokrzyskiego

Scenariusz lekcji biologii w klasie II gimnazjum temat: Fotosynteza – odżywianie się roślin iconScenariusz lekcji biologii dla klasy III gimnazjum Temat

Scenariusz lekcji biologii w klasie II gimnazjum temat: Fotosynteza – odżywianie się roślin iconScenariusz lekcji w klasie I gimnazjum Temat

Scenariusz lekcji biologii w klasie II gimnazjum temat: Fotosynteza – odżywianie się roślin iconScenariusz lekcji języka polskiego w II klasie gimnazjum temat

Scenariusz lekcji biologii w klasie II gimnazjum temat: Fotosynteza – odżywianie się roślin iconScenariusz lekcji geografii w klasie III gimnazjum temat: Polska państwem nadmorskim

Scenariusz lekcji biologii w klasie II gimnazjum temat: Fotosynteza – odżywianie się roślin iconScenariusz lekcji geografii w klasie II gimnazjum temat : Wody powierzchniowe Ameryki Północnej I Południowej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom