Mleko I przetwory mleczne
Pobierz 7.87 Kb.
NazwaMleko I przetwory mleczne
Data konwersji01.10.2012
Rozmiar7.87 Kb.
TypDokumentacja
Mleko i przetwory mleczne


 1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 roku ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1),

 2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 273/2008 z dnia 5 marca 2008 roku ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do metod analizy oraz oceny jakości mleka i przetworów mlecznych (Dz. Urz. UE L 88
  z 29.3.2008, str. 1),


 3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 445/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 roku ustanawiające niektóre szczegółowe zasady w celu stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2991/94 określające normy dla tłuszczów do smarowania oraz stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1898/87 w sprawie ochrony nazw stosowanych w obrocie mlekiem
  i przetworami mlecznymi (Wersja skodyfikowana) (Dz. U. L 106 z 24.4.2007, str. 24),

 4. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 roku Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.),

 5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. Nr 59, poz. 526, z późn. zm.),

 6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. 2007 Nr 137, poz. 966, z późn. zm.),

 7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno
  -spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. Nr 83, poz. 772),

 8. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006 Nr 171 poz. 1225),

 9. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409, z późn. zm.),

 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. Nr 211, poz. 1760),

 11. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 137, poz. 861),

 12. Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, z późn. zm.),

 13. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.),

 14. Ustawa z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach (Dz. U. 2001 Nr 97, poz. 1050),

 15. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie metod pobierania próbek mleka do badań zawartości tłuszczu w mleku oraz metod oznaczania zawartości tłuszczu w mleku (Dz. U. Nr 194, poz. 1997),

 16. PN-A-86040 Mleko surowe do skupu. Pobieranie próbek,

 17. PN-A-86041 Mleko i przetwory mleczne. Pobieranie próbek,

 18. PN-EN ISO 707 Mleko i przetwory mleczne. Wytyczne do pobierania próbek,

 19. PN-ISO 5538 Mleko i przetwory mleczne. Pobieranie próbek. Kontrola metodą alternatywną.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Mleko I przetwory mleczne iconMleko I przetwory mleczne

Mleko I przetwory mleczne iconPakiet nr 5 – mleko I produkty mleczne

Mleko I przetwory mleczne iconPakiet nr 6 – mleko I produkty mleczne

Mleko I przetwory mleczne iconPakiet nr 3 – mleko I produkty mleczne

Mleko I przetwory mleczne iconMleko I produkty mleczne – walory odżywcze

Mleko I przetwory mleczne icon3. Ryby I przetwory rybne Podział I charakterystyka ryb I przetworów rybnych. Ryby żywe, świeże (ochłodzone), mrożone, solone, marynaty rybne, ryby wędzone, konserwy rybne, prezerwy rybne. Mleko I przetwory mleczarskie

Mleko I przetwory mleczne iconMięso I przetwory mięsne, mięso I przetwory drobiowe, ryby I przetwory rybne

Mleko I przetwory mleczne iconFederacja rosyjska ustawa federalna regulamin techniczny na mleko I produkty mleczne
Фз o regulacji technicznej (dalej zwanej Ustawą Federalną o regulacji technicznej), w artykule 1 Ustawy Federalnej z dnia 2 stycznia...

Mleko I przetwory mleczne icon2. Ryby I przetwory rybne

Mleko I przetwory mleczne iconJaja I ich przetwory

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom