Federacja rosyjska ustawa federalna regulamin techniczny na mleko I produkty mleczne
Pobierz 1.69 Mb.
NazwaFederacja rosyjska ustawa federalna regulamin techniczny na mleko I produkty mleczne
strona16/22
Data konwersji01.10.2012
Rozmiar1.69 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22

Artykuł 36. Wymagania dotyczące oznaczania mleka i produktów mlecznych


1. Mleko i produkty jego przetwórstwa powinny posiadać informacje dla konsumentów odpowiadające wymaganiom prawa Federacji Rosyjskiej w zakresie ochrony praw konsumenta oraz wymaganiom niniejszej Ustawy Federalnej.

2. Informacja dla konsumentów jest umieszczana na każdej jednostce opakowania zbiorczego mleka, produktów mlecznych, jednostce opakowania transportowego takich produktów oraz na każdej jednostce opakowania jednostkowego tych produktów.

3. Każde opakowanie zbiorcze, jednostka opakowania transportowego takich produktów jest oznakowane. Oznakowanie powinno zawierać następujące informacje dla konsumenta:

1) nazwa mleka i produktów mlecznych zgodnie z wymaganiami niniejszej Ustawy Federalnej;

2) nazwa i miejsce pochodzenia producenta tych produktów;

3) znak towarowy producenta tych produktów;

4) masa netto i masa brutto opakowania zbiorczego i transportowego tych produktów;

5) ilość jednostek opakowań jednostkowych tych produktów w opakowaniu zbiorczym i transportowym;

6) termin ważności tych produktów;

7) data produkcji tych produktów;

8) warunki przechowywania tych produktów;

9) masa netto opakowania jednostkowego tych produktów;

10) oznaczenie standardu, dokumentu normatywnego lub technicznego, zgodnie z którymi te produkty zostały wyprodukowane;

11) numer partii tych produktów;

12) informacje o potwierdzeniu zgodności tych produktów z wymaganiami niniejszej Ustawy Federalnej;

13) niezbędne napisy ostrzegawcze lub znaki manipulacyjne - "Chronić przed promieniami słonecznymi", "Ograniczenie temperatury", " Chronić przed wilgocią".

4. Przy zawijaniu opakowań zbiorczych lub transportowych produktów mlecznych w przezroczyste ochronne materiały polimerowe dopuszcza się nie nanosić na nich oznakowania. W tym przypadku za informacje dla konsumenta służy informacja znajdująca się na etykietach, na których powinny być umieszczone dodatkowe dane o ilości miejsc opakowań jednostkowych i masie takich produktów w opakowaniu zbiorczym lub transportowym. Nieprzejrzyste napisy, w tym znaki manipulacyjne są nanoszone na ulotki lub są udostępniane konsumentom wszelkimi innymi możliwymi sposobami.

5. Oznakowanie na opakowania zbiorcze, transportowe lub jednostkowe mleka, produktów mlecznych jest nanoszone poprzez naklejanie etykiet wykonanych przy pomocy poligrafii lub w inny sposób, zapewniający czytelność informacji.

6. Nazwy mleka i produktów mlecznych powinny odpowiadać pojęciom, ustalonym przez artykuł 4 niniejszej Ustawy Federalnej. Nazwy takich produktów mogą być uzupełniane poprzez znaki asortymentu lub nazwę firmową producenta.

7. Nazwa gatunku zwierząt gospodarczych, od których uzyskano mleko, z wyjątkiem krów, powinna być umieszczana na etykietach opakowań przed pojęciem "mleko" lub po nim.

8. Pojęcia, odnoszące się do sposobu obróbki cieplnej mleka lub produktów mlecznych, są umieszczane po nazwie takich produktów, na przykład: "mleko pasteryzowane", "śmietanka sterylizowana".

9. Po nazwach mleka i produktów mlecznych obok pojęcia odnoszącego się do sposobu obróbki cieplnej tych produktów mogą być umieszczone inne pojęcia, dotyczące tych produktów, na przykład: "mleko pasteryzowane aromatyzowane".

10. Nazwy mlecznych składników powinny odpowiadać pojęciom, ustalonym dla mlecznych produktów, i zawierać w bezpośredniej bliskości od tych pojęć wyraźne opisy innych składników charakteryzujących taki produkt, na przykład "ser biały z kawałkami owoców", "kefir owocowy", "ser topiony z szynką".

11. Pojęcie "bioprodukt" na etykietach, opakowaniach takich produktów mlecznych jest umieszczane w dowolnym dogodnym miejscu w postaci jednego słowa lub słów złożonych z wykorzystaniem pierwszej części słów złożonych „bio..." i nazw takich produktów, na przykład, "biokefir", "bioriażanka".

12. Pojęcia używane do charakterystyki sposobów produkcji takiego produktu lub właściwości składu surowców albo składu zakwasu są podawane w jego nazwie - " napój mleczny ", "mleko pełne", "śmietanka rekombionowana", "napój mleczny sfermentowany".

13. Informacje o częściowym użyciu mlecznych produktów w proszku, z wyjątkiem przypadków wykorzystania mlecznych produktów w proszku w celu normalizacji, są umieszczane wraz z informacjami o składnikach gotowego produktu w postaci napisu: "Wyprodukowano z użyciem mleka w proszku (śmietanki, serwatki)".

14. Nie dozwolone jest stosowanie pojęć produktów z mleka sfermentowanego, ustalonych przez niniejszą Ustawę Federalną, przy oznaczaniu nazw produktów z zawartością mleka i ukwaszonych, w których nazwach pojęcie "z zawartością mleka" lub pojęcie "ukwaszony" powinno być zastąpione pojęciami, charakteryzującymi technologię produkcji takich produktów, na przykład "kefirowy", "kefirowy termizowany", "jogurtowy", "jogurtowy termizowany".

15. Pojęcie "produkt" w nazwach produktów z zawartością mleka może być zastąpione lub w nazwach mlecznych składników uzupełnione pojęciem, charakteryzującym odpowiednio konsystencję lub postać produktu (galaretka, kisiel, koktajl, krem, mus, napój, pasta, rolada, sos, budyń, tort), na przykład "koktajl mleczno-sokowy", "sos śmietanowy", "kisiel mleczny", "suflet twarogowy z orzechami", "rolada serowa z przyprawami".

16. Określenia pojęć gatunków i rodzajów serów (twardy, półtwardy, miękki, świeży (bez dojrzewania), krojony, kremowy) są stosowane w nazwach serów zgodnie z decyzją ich producentów.

17. Pojęcia "wzbogacony", "wzbogacone" są stosowane razem z nazwami odpowiednich produktów wraz z informacją o występowaniu i ilości dodanych substancji, w tym danych o zalecanych dziennych dawkach ich spożycia oraz zaleceniach dotyczących sposobu spożywania takich produktów.

18. Pojęcia, ustalone w artykule 4 niniejszej Ustawy Federalnej, nie powinny być stosowane w znakach asortymentowych i innych nazwach dodatkowych mleka i produktów mlecznych w przypadkach, gdy takie produkty nie odpowiadają wskaźnikom identyfikacyjnym, ustalonym przez niniejszą Ustawę Federalną.

19. Dopuszczalne jest napisanie części nazw mleka lub produktów mlecznych, ustalonych w artykule 4 niniejszej Ustawy Federalnej, na przedniej stronie opakowań takich produktów pod warunkiem umieszczenia pełnych nazw takich produktów na tychże jednostkach opakowań jednostkowych.

20. W nazwach produktów, które nie są mlekiem lub produktami mlecznymi, albo składnikami mlecznymi, nie dozwolone jest używanie pojęć, ustanowionych przez niniejszą Ustawę Federalną, w tym słów, zawartych w tych nazwach, ich różnych połączeń w nazwach firmowych producentów podczas oznakowania takich produktów, na ich etykietach w celach reklamowych lub innych, które mogą wprowadzić w błąd konsumentów.

21. Nie dozwolone jest używanie pojęcia "masło", w tym w firmowych nazwach producentów, przy oznakowaniu pasty maślanej i kremu ze śmietanki i tłuszczów roślinnych, na etykietach tych produktów, w celach reklamowych lub innych, które mogą wprowadzić w błąd konsumentów. Nie dozwolone jest używanie pojęcia "masło topione", w tym w firmowych nazwach producentów, przy oznakowaniu mieszanki masła i olejów, na etykietach tych produktów, w celach reklamowych lub innych, które mogą wprowadzić w błąd konsumentów.

22. Nie dozwolone jest używanie pojęcia "mleczne", "śmietankowe", "plombir" przy oznakowaniu lodów, zawierających tłuszcz roślinny.

23. Mleko surowe, śmietankę surową, sprzedawane przez osoby prawne lub fizyczne w celach przetwórstwa, powinny posiadać oznakowanie umieszczone na opakowaniach transportowych i posiadać dokumenty przewozowe, zawierające następujące informacje:

1) nazwę tych produktów;

2) wskaźniki „identyfikacji tych produktów (z wyjątkiem udziału wagowego substancji stałych mleka);

3) nazwę producenta tych produktów – osoby fizycznej, w tym przedsiębiorcy indywidualnego (nazwisko, imię, imię ojca), nazwę producenta tych produktów - osoby prawnej (organizacji rolnej, gospodarstwa rolnego (farmy);

4) adres producenta tych produktów;

5) pojemność tych produktów (w litrach) lub masę tych produktów (w kilogramach);

6) datę i czas (godzinę, minuty) załadunku tych produktów;

7) temperaturę przy załadunku tych produktów;

8) numer partii tych produktów.

24. Mleko surowe, śmietankę surową, produkty mleczne produkcji nieprzemysłowej, sprzedawane przez osoby fizyczne, w tym przedsiębiorców indywidualnych na rynkach, w tym rynkach rolnych powinny posiadać informacje o miejscu produkcji tych produktów (adres), nazwach tych produktów i datach ich produkcji.

25. Mleko i produkty jego przetwórstwa, zapakowane w opakowania jednostkowe i sprzedawane na terytorium Federacji Rosyjskiej w handlu detalicznym i hurtowym, powinny posiadać oznakowanie, zawierające następujące informacje:

1) nazwę tych produktów z użyciem pojęć, ustalonych w artykule 4 niniejszej Ustawy Federalnej, i przestrzeganiem wymogów dotyczących ich stosowania, ustalonych przez niniejszy artykuł;

2) udział wagowy tłuszczów w procentach;

3) udział wagowy tłuszczu mlecznego w procentach w fazie tłuszczowej (dla produktów z zawartością mleka);

4) nazwę i miejsce pochodzenia producenta (adres, w tym kraj i (lub) miejsce pochodzenia tych produktów) i organizacji w Federacji Rosyjskiej, upoważnionej przez producenta do rozpatrzenia reklamacji dotyczących mleka i produktów mlecznych, od kupujących na terytorium Federacji Rosyjskiej (w przypadku złożenia reklamacji);

5) znak towarowy producenta mleka i produktów mlecznych (jeżeli jest znak towarowy);

6) masa netto lub objętość tych produktów. Masa netto jest podawana dla takich produktów, jeżeli one są w postaci sypkiej, twardej, pastopodobnej lub lepko-plastycznej albo dla nich nie ma metod wykonania pomiarów gęstości. Objętość lub masa netto (według uznania producenta) są podawane dla produktów, posiadających płynną konsystencję, jeżeli dla takich produktów istnieją metody wykonania pomiarów gęstości i (lub) urządzenia dozujące;

7) skład produktów z wymienieniem ich składników. Lista składników jest sporządzana zgodnie z porządkiem zmniejszania ich udziału wagowego w momencie wyprodukowania tych gotowych produktów. Jeżeli składnik jest produktem spożywczym, składającym się z dwóch lub więcej składników, ten produkt spożywczy może być włączony do składu produktów mlecznych pod własną nazwą. Produkty mleczne, należące do składu składnika mlecznego lub produktu z zawartością mleka, na liście składników są wymieniane pod własnymi nazwami. Funkcjonalnie niezbędne do procesu produkcyjnego i nie należące do składu gotowego produktu składniki są wymieniane po wyrazie "z wykorzystaniem". W składzie takich produktów są wymieniane nazwy produktów spożywczych, dodatków żywieniowych, aromatyzatorów, składników, posiadających nietradycyjny skład. Składniki, znajdujące się w składzie polewy, są opisywane osobno;

8) wartość odżywcza takich produktów (zawartość w produkcie gotowym tłuszczów, białek, węglowodanów, w tym sacharozy) в procentach lub w gramach w rozliczeniu na 100 gram tych produktów, wartość energetyczna w kaloriach lub kilokaloriach;

9) zawartość w gotowym produkcie z mleka sfermentowanego lub ukwaszonego drobnoustrojów (mlekowych, bifidobakterii i innych mikroorganizmów probiotycznych, oraz drożdży – jednostek koloniotwórczych w gramie takiego produktu);

10) zawartość w gotowym wzbogaconym produkcie „mikro- i makroelementów, witamin, innych wykorzystywanych do wzbogacania tego produktu substancji z podaniem proporcji ilości dodanych do takiego produktu substancji do dziennej dawki spożycia tych substancji i szczegółów dotyczących spożywania takiego produktu;

11) informacja o występowaniu składników, uzyskanych z zastosowaniem organizmów genno-inżyneryjno-modyfikowanych (w przypadku występowania ich w ilości ponad 0,9 procent);

12) warunki przechowywania mleka i produktów mlecznych (w tym przed otwarciem opakowań produktów żywienia na mleku przeznaczonych dla dzieci w przypadkach przechowywania otwartych opakowań i obowiązkowo po otwarciu tych opakowań, dla szybko psujących się produktów z terminem ważności do 30 dni – w przypadku innych warunków przechowywania tych produktów w opakowaniach nieotwartych i w opakowaniach otwartych);

13) data produkcji i data pakowania produktów mlecznych (jeżeli daty są różne), oznaczonych liczbami dwucyfrowymi - godzina, dzień, miesiąc (dla szybko psujących się produktów mlecznych z terminem ważności, liczonych w godzinach), dzień, miesiąc, rok (dla szybko psujących się produktów mlecznych z terminem ważności do 30 dni), miesiąc, rok (dla nie psujących się produktów mlecznych, w tym konserw);

14) termin ważności, oznaczony liczbami dwucyfrowymi - godzina, dzień, miesiąc (dla szybko psujących się produktów mlecznych z terminem ważności, liczonych w godzinach), dzień, miesiąc, rok (dla szybko psujących się produktów mlecznych z terminem ważności do 30 dni), miesiąc, rok (dla nie psujących się produktów mlecznych, w tym konserw). Terminy ważności są podawane po wyrażeniach "Ważny do", "Należy spożyć do" lub "Najlepiej spożyć przed końcem". Dopuszcza się podawanie terminu ważności w godzinach, dniach, miesiącach ("Termin ważności 36 godzin", "Termin ważności 14 dni (dób)", "Termin ważności 6 miesięcy", "Ważność 14 dób", "Ważność 6 miesięcy");

15) sposoby i warunki spożywania produktów mlecznych (w przypadku konieczności);

16) dokument, zgodnie z którym został wyprodukowany i może być identyfikowany dany produkt;

17) informacje o potwierdzeniu zgodności takich produktów z wymaganiami niniejszej Ustawy Federalnej;

18) informacje o wykorzystywaniu mleka pełnego w proszku lub odtłuszczonego mleka w proszku przy produkcji produktów mlecznych (pojęcia są podane w artykule 4 niniejszej Ustawy Federalnej) są umieszczane wraz z nazwą odpowiedniego gatunku produktów mlecznych na przedniej stronie opakowania jednostkowego jednakową czcionką. Nie dozwolone jest używanie nazwy "mleko" na opakowaniu jednostkowym mleka i produktów mlecznych w przypadku wykorzystania mleka pełnego w proszku lub odtłuszczonego mleka w proszku.

26. Oznakowanie produktów mlecznych, skoncentrowanych (skondensowanych) i produktów mlecznych powinno zawierać następujące informacje dodatkowe:

1) datę produkcji i termin ważności takich produktów są podawane na wieczku lub dnie słoików lub kartonów. Przy podaniu terminu ważności z wykorzystaniem słów " Należy spożyć do" lub "Najlepiej spożyć przed końcem" obok tych napisów jest podawane miejsce umieszczenia takich informacji z wykorzystaniem słów "Patrz na wieczku lub dnie słoika w pierwszym lub drugim rzędzie" lub "Patrz górze lub spodzie kartonu". Przy podaniu terminu ważności z wykorzystaniem słów "Ważny przez" lub "Spożyć za" obok jest umieszczany termin ważności w miesiącach i napis z wykorzystaniem słów "Data produkcji podana na wieczku lub dnie słoika w pierwszym lub drugim rzędzie" lub " Data produkcji podana na górze lub spodzie kartonu";

2) rodzaj cukrów (sacharoza, fruktoza, glukoza, laktoza) dla produktów mlecznych skoncentrowanych (skondensowanych) słodzonych.

27. Dopuszczalne jest naniesienie informacji na górną warstwę lub powłoki sera z wykorzystaniem niezmywalnej nieszkodliwej farby lub samoprzylepnych etykiet, dopuszczonych zgodnie z określonym porządkiem do kontaktu z produktami mlecznymi albo w inny dostępny sposób. Ser, ser topiony lub produkty serowe powinny mieć oznakowanie, zawierające informacje dodatkowe:

1) znaki asortymentu lub nazwa gatunku sera ("Rosyjski", "Ugliczski", "Suługuni" i podobne nazwy);

2) udział wagowy tłuszczów (w przeliczeniu na stałe substancje) w procentach;

3) rodzaj podstawowej mikroflory zakwasu i pochodzenie preparatów do fermentacji mleka;

4) termin ważności serów miękkich, serów w zalewach i serów topionych;

5) termin ważności i termin przechowywania (podczas terminu ważności) serów nadtwardych, twardych, półtwardych i suchych.

28. Produkty na mleku przeznaczone dla niemowląt, powinny mieć oznakowanie, zawierające następujące informacje dodatkowe:

1) zalecenia dotyczące spożycia tych produktów;

2) warunki przygotowywania tych produktów (jeżeli są), warunki przechowywania i spożywania tych produktów po otwarciu opakowania;

3) podanie wieku dzieci, dla których są przeznaczone te produkty:

а) od urodzenia – odżywki adaptowane;

б) ukończone sześć miesięcy – odżywki następne;

в) ukończone sześć miesięcy - ser biały i produkty na jego bazie;

г) ukończone osiem miesięcy - nieadaptowane produkty mleczne.

29. Na etykietach produktów na mleku przeznaczonych dla dzieci powinien być napis: "Dla dzieci". Rozmiar czcionki takiego napisu nie może być mniejszy niż podstawowy rozmiar używanej czcionki. Na opakowaniach adaptowanych odżywek mlecznych i odżywek następnych powinien się znajdować napis ostrzegawczy: "Dla niemowląt najlepszym pokarmem jest mleko matki".

30. Informacje o innych produktach mlecznych, składnikach mlecznych, produktach z zawartością mleka przeznaczonych dla niemowląt, dzieci w wieku przedszkolnym i dzieci w wieku szkolnym, z wyjątkiem produktów, wymienionych w części 28 niniejszego artykułu, powinny odpowiadać wymaganiom niniejszej Ustawy Federalnej i wymaganiom dokumentów normatywnych i (lub) technicznych, zgodnie z którymi są produkowane takie produkty mleczne.

31. Dopuszczalne odchylenia wskaźników wartości odżywczej produktu mlecznego, podanych przy oznaczaniu na jego opakowaniu lub etykiecie, od rzeczywistych wskaźników wartości odżywczej takiego produktu nie powinny przekraczać poziomów podanych w załączniku 18 do niniejszej Ustawy Federalnej. Oznakowanie wskaźników wartości odżywczej produktu mlecznego powinno być ustalane na podstawie średnich ważonych wartości otrzymanych na podstawie obliczeń znanych wartości, lub średnich ważonych wartości, otrzymanych przy badaniu produktu mlecznego przez producenta albo na podstawie obliczeń wartości z tabel, uzyskanych z oficjalnych źródeł, lub na podstawie obliczeń analizy wskaźników wartości odżywczej używanych składników.

32. Ilość substancji, wprowadzonych do wzbogaconych produktów mlecznych jest podawana z uwzględnieniem ich zawartości w tych produktach w końcu terminu ważności. W związku z naturalnym zmniejszeniem ilości witamin w produktach mlecznych podczas terminu ich ważności przy produkcji tych produktów jest dopuszczalne zwiększenie zawartości w nich witamin, lecz nie więcej niż o 50 procent dla witamin rozpuszczalnych w tłuszczach i nie więcej niż o 100 procent dla witamin rozpuszczalnych w wodzie w stosunku do zadeklarowanych wskaźników.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22

Powiązany:

Federacja rosyjska ustawa federalna regulamin techniczny na mleko I produkty mleczne iconPakiet nr 5 – mleko I produkty mleczne

Federacja rosyjska ustawa federalna regulamin techniczny na mleko I produkty mleczne iconPakiet nr 6 – mleko I produkty mleczne

Federacja rosyjska ustawa federalna regulamin techniczny na mleko I produkty mleczne iconPakiet nr 3 – mleko I produkty mleczne

Federacja rosyjska ustawa federalna regulamin techniczny na mleko I produkty mleczne iconMleko I produkty mleczne – walory odżywcze

Federacja rosyjska ustawa federalna regulamin techniczny na mleko I produkty mleczne iconMleko I przetwory mleczne

Federacja rosyjska ustawa federalna regulamin techniczny na mleko I produkty mleczne iconMleko I przetwory mleczne

Federacja rosyjska ustawa federalna regulamin techniczny na mleko I produkty mleczne iconFederacja Rosyjska

Federacja rosyjska ustawa federalna regulamin techniczny na mleko I produkty mleczne iconFederacja rosyjska

Federacja rosyjska ustawa federalna regulamin techniczny na mleko I produkty mleczne icon1 wspóŁpraca gospodarcza polski z federacją rosyjską

Federacja rosyjska ustawa federalna regulamin techniczny na mleko I produkty mleczne iconPolska Litwa Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki)

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom