1. Wpisz nazwy narządów przedstawionych na ilustracjach
Pobierz 161.24 Kb.
Nazwa1. Wpisz nazwy narządów przedstawionych na ilustracjach
Data konwersji01.10.2012
Rozmiar161.24 Kb.
TypDokumentacja
1. Wpisz nazwy narządów przedstawionych na ilustracjach.

a) b) c)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2

2. Napisz, jaką funkcję pełni narząd oznaczony na ilustracji literą „A”.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

3. Połącz nazwę narządu z nazwą odpowiedniej choroby.


oskrzela •

nerka •

żołądek •


• arytmia

• kamica nerkowa

• astma A

• wrzody


4. Na podstawie opisów rozpoznaj narządy.


a) Jest jednym z narządów układu hormonalnego, wydziela hormon – tyroksynę. Do prawidłowego funkcjonowania tego narządu niezbędnym pierwiastkiem jest jod. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Jest narządem ośrodkowego układu nerwowego. Wpływa na szybkość trawienia. Sąsiaduje z móżdżkiem

i rdzeniem kręgowym. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 . Podpisz na ilustracji elementy budowy nerki, korzystając podanych wyrazów.


kora, rdzeń, miedniczka nerkowa


6. Zamaluj na ilustracji narządy produkujące wydzielinę, która wraz z plemnikami tworzy spermę.


7. Obok czynności, za które odpowiada współczulny układ nerwowy, wpisz literę W, a obok

czynności, za które odpowiada przywspółczulny układ nerwowy – literę P.

. . . . . zwężanie źrenicy

. . . . . przyspieszanie bicia serca

. . . . . zmniejszenie wydzielania śliny

. . . . . rozszerzenie się naczyń krwionośnych


8. Podkreśl nazwy narządów, w których występują komórki przedstawione na ilustracji.


przełyk, rdzeń kręgowy, jelito cienkie, mięsień dwugłowy ramienia, przepona


9. Połącz nazwy narządów z odpowiednimi funkcjami.skóra •

jelito grube •

jama nosowa •

kanały półkoliste •


Ogrzewa i nawilża powietrze.

• Bierze udział w regulacji temperatury ciała

• Wytwarza leukocyty.

• Dostarczają informacji o położeniu ciała.

• Formuje kał.


10. Zaznacz zestaw elementów, z których składa się ucho środkowe.

A. Strzemiączko, trąbka słuchowa, kowadełko.

B. Przewód słuchowy, ślimak, młoteczek.

C. Kanały półkoliste, małżowina uszna, kowadełko.

D. Trąbka słuchowa, błona bębenkowa, kanały półkoliste.


11. Ułóż drogę impulsu nerwowego po łuku odruchowym, wpisując

cyfry od 1 do 5. Wskaż i podpisz na ilustracji receptor.


. . . . . neuron czuciowy

. . . . . rdzeń kręgowy

. . . . . neuron ruchowy

. . . . . receptor

. . . . . efektor


12. Wymień dwie funkcje jąder.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


13. Podkreśl nazwy gruczołów wchodzących w skład układu dokrewnego.

przysadka mózgowa, wątroba, gruczoł krokowy, nadnercza, jajniki


14. Na ilustracji zaznacz i podpisz miejsce zapłodnienia komórki jajowej oraz miejsce zagnieżdżenia się zarodka.
15
15. Uzupełnij schemat reakcji zachodzącej w komórkach.

glukoza + tlen


16. Korzystając z podanych pojęć, wpisz obok nazw narządów nazwy właściwych błon zmniejszających tarcie, w czasie ich skurczu i rozkurczu.

opłucna, otrzewna, okostna, osierdzie, torebka stawowa


a) płuca – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) serce – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


17. Dokończ zdania dotyczące powłoki organizmu.

a) Część skóry utworzona między innymi z warstw rogowej i rozrodczej to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Warstwa składająca się głównie z tkanki tłuszczowej to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) Najszersza warstwa skóry, w której znajdują się gruczoły i naczynia krwionośne, to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


18

18. Uzupełnij schemat podziału układu nerwowego.

UKŁAD NERWOWY
ośrodkowy

rdzeń kręgowy nerwy czaszkowe


19

19. Wymień trzy nazwy narządów odpowiedzialnych za gospodarkę wodną organizmu.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


20

20. Wyjaśnij pojęcia:

a) mutacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) owulacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


21 Obok zdań zawierających prawdziwe informacje wpisz literę P, a obok zawierających fałszywe informacje – literę F.

. . . . . Żyły to naczynia krwionośne wyprowadzające krew z serca.

. . . . . Pęcherzyki płucne oplata sieć naczyń włosowatych.

. . . . . Krwiobieg duży rozpoczyna się w prawej komorze, skąd krew wypływa aortą.

. . . . . Krwiobieg mały jest nazywany inaczej płucnym.


22. Do podanych funkcji dopisz nazwy narządów, które je pełnią.

a) gromadzenie moczu – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) odbieranie bodźców świetlnych – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) wytwarzanie estrogenów – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d) wymiana gazowa – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Kości człowieka zbudowane są ze związków fosforu i wapnia oraz substancji białkowej. Aby określić funkcje tych składników wykonano doświadczenie. Kość kurczaka włożono do słoika. Zalano ją octem i zakręcono słoik.

Po tygodniu wyjęto kość i okazało się, że jest giętka, jak z gumy.

Dokończ wniosek: Kość utraciła twardość, ponieważ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


24. Uzupełnij tabelę.


Narząd

Układ

cewka moczowa
odbyt
móżdżek
nadnercza


25. Połącz strzałkami struktury należące do danego układu narządów. Zachowaj właściwą kolejność organizacji.

naczynia włosowate układ rozrodczy szkielet

układ krwionośny komórka kostna jajnik

komórka jajowa paliczki erytrocyt

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

1. Wpisz nazwy narządów przedstawionych na ilustracjach iconI. Wpisz datę od kiedy wprowadzono nazwy

1. Wpisz nazwy narządów przedstawionych na ilustracjach icon1 Odszyfruj podane w nawiasach nazwy miejsc w mieście I wpisz je w luki

1. Wpisz nazwy narządów przedstawionych na ilustracjach iconZadanie Wpisz nazwy przedmiotów, jakie możemy znaleźć w klasie

1. Wpisz nazwy narządów przedstawionych na ilustracjach iconCzy znam europę? – Quiz – 2010 1) Wpisz nazwy stolic państw europejskich (6pkt.)

1. Wpisz nazwy narządów przedstawionych na ilustracjach iconAustralia I Oceania powtórka Na załączonej mapie rozpoznaj oznaczone literami obiekty geograficzne. Wpisz poniżej ich nazwy

1. Wpisz nazwy narządów przedstawionych na ilustracjach iconWpisz nazwy podanych środków przekazu informacji oraz komunikacji w odpowiednie miejsca w tabeli. Następnie odpowiedz na pytanie

1. Wpisz nazwy narządów przedstawionych na ilustracjach iconNa mapie konturowej Grecji zaznaczone są numerami miasta. Wpisz nazwy miast przy odpowiednich numerach. Odpowiedzi są podane w ramce

1. Wpisz nazwy narządów przedstawionych na ilustracjach iconZadanie 1 (5 pkt) Na mapie konturowej Grecji zaznaczone są numerami miasta. Wpisz nazwy miast przy odpowiednich numerach. Odpowiedzi są podane w ramce

1. Wpisz nazwy narządów przedstawionych na ilustracjach iconTrim Sprawdzane w lokalnym pliku hoss, usunięcie nazwy domenowej I sprawdzenie jedynie nazwy hosta; pozwala na użycie nazwy hosta w pliku hostów jako adres ip zamiast pełnej nazwy host domena rozsz

1. Wpisz nazwy narządów przedstawionych na ilustracjach icon§ 1 Wydzierżawiający oświadcza, iż jest właścicielem (opis urządzenia) [kliknij tutaj I wpisz dane] rok prod. [kliknij tutaj I wpisz dane] nr seryjny [kliknij tutaj I wpisz dane] I przedmiotowe urządzenie oddaje Dzierżawcy w dzierżawę. § 2

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom