Sprawozdanie z przebiegu
Pobierz 29.48 Kb.
NazwaSprawozdanie z przebiegu
Data konwersji01.10.2012
Rozmiar29.48 Kb.
TypSprawozdanie
SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU

WIZYTY STUDYJNEJ NR 278 W GDAŃSKU  1. Temat katalogowy (Study visits catalogue March-Juni 2008) wizyty (Thema 9): Die europäische Dimension in der Bildung

  2. Cele wizyty (REFERENZ ZU DEN ZIELEN VON „ALLGEMEINE UND BERUFLICHE BILDUNG 2010“):

(1.5.) Bestmögliche Nutzung der Ressourcen

(3.4.) Intensivierung von Mobilität und Austausch

  1. Tytuł wizyty nr 278: Berufsbildung mit Europa-Projekten attraktiv und qualitativ machen (Jak uatrakcyjnić kształcenie zawodowe i zapewnić jego jakość poprzez realizację projektów europejskich?)

  2. Miejsce i termin wizyty: Gdańsk, 25 - 29 maja 2009 r.

  3. Język roboczy wizyty: język niemiecki

  4. Ilość osób uczestniczących w wizycie: 8

  5. Reprezentowane kraje: Niemcy, Austria, Czechy, Francja, Holandia

  6. Instytucja organizująca wizytę: Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Wydział Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

tel./fax: 058 30 77 328, 058 30 77 381

adres strony internetowej: www.kuratorium.gda.pl

e-mail wydziału: ponadgimnazjalny@kuratorium.gda.pl

e-mail koordynatora wizyty: ewa.furche@kuratorium.gda.pl


Opis:

I dzień wizyty studyjnej (25 maja 2009 r.)

Po powitaniu uczestników wizyty przez koordynatora w holu hotelu, udali się oni do instytucji goszczącej - Kuratorium Oświaty w Gdańsku, mieszczącego się w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie zostali oficjalnie powitani przez: Wicewojewodę Pomorskiego, Pana Michała Owczarczaka, Wiceprzewodniczącą Sejmiku Województwa Pomorskiego, Panią Hannę Zych-Cichoń oraz Pomorskiego Kuratora Oświaty, Pana Zdzisława Szudrowicza. Uczestnicy otrzymali pakiet upominków oraz materiałów promocyjnych i informacyjnych od Wojewody Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydenta Miasta Gdańska, Pomorskiego Kuratora Oświaty i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Program Wizyty Studyjne. W spotkaniu uczestniczyli także Dyrektor i Wicedyrektor Wydziału Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Gdańsku – Pani Renta Ropela i Pan Jan Główczewski. Po oficjalnych powitaniach koordynator wizyty przedstawił gościom w języku roboczym wizyty polski system oświaty z ukierunkowaniem na kształcenie zawodowe. W prezentacji naświetlono założenia i uwarunkowania reformy oświaty w 1999 roku oraz obecne zmiany. W ocenie uczestników wizyty prezentacja ta była dobrym przygotowaniem merytorycznym do zagadnień poruszanych w trakcie kolejnych dni wizyty studyjnej oraz stanowiła podstawę do wymiany doświadczeń pomiędzy jej uczestnikami. Po prezentacji instytucji goszczącej, uczestnicy wizyty przedstawili swoje instytucje oraz systemy oświaty, w tym kształcenia zawodowego swojego kraju. Prezentacje organizatora i gości były przyczynkiem do ożywionych dyskusji na temat różnic i podobieństw systemów kształcenia w kraju goszczącym i krajach beneficjentów na temat problemów i pytań związanych z organizacją kształcenia zawodowego, uznawalnością kwalifikacji zawodowych, a w szczególności zapewnienia atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego oraz pozyskiwania młodych ludzi do zdobywania zawodów technicznych.

Po spotkaniu w instytucji goszczącej uczestnicy wizyty zostali zaproszeni na uroczysty obiad powitalny w bardzo kameralnym lokalu balsam cafe w Gdańsku. Podczas obiadu wymieniali pierwsze wrażenia z pobytu w Polsce.

Po krótkim wypoczynku uczestnicy wizyty przeszli do Pomorskiej Izby Rzemieślniczej, gdzie zostali przyjęci przez jego dyrektora, Pana Dariusza Gobisa. Dyrektor Izby przedstawił system ścieżki kształcenia zawodowego nadzorowanego przez Izbę Rzemieślniczą, system kształcenia praktycznego pracowników młodocianych, system egzaminacyjny Izby Rzemieślniczej, uwarunkowania prawne pracodawców zatrudniających młodocianych. Uczestnicy dyskutowali na temat szans kształcenia w danych zawodach w kontekście potrzeb regionalnego rynku pracy, a także mobilności zawodowej w Europie. Spotkanie w Izbie Rzemieślniczej zakończyła wizyta w znajdującym się nieopodal zakładzie bursztyniarskim przy ulicy Mariackiej, połączona z krótką prezentacją warsztatu pracy w zawodzie kowal wyrobów zdobniczych (z bursztynu).

Wieczorem uczestnicy wizyty zostali zaproszeni przez Marszałka Województwa Pomorskiego, Pana Jana Kozłowskiego do Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku, gdzie po interaktywnej prezentacji szkoły przez jej Dyrektora, Panią Jolantę Kopańczyk zostali podjęci kolacją. Gości w imieniu Marszałka Województwa powitała Wicedyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Pani Elżbieta Lamparska. Uczestnicy wykazywali duże zainteresowanie kształceniem w zawodzie pracownik socjalny i możliwościami podejmowania pracy absolwentów szkoły w Europie.

W związku z położeniem kolegium w pobliżu plaży w Gdańsku-Brzeżnie, pierwszy dzień wizyty studyjnej zakończył krótki spacer nad morzem.


II dzień wizyty studyjnej (26 maja 2009 r.)

W drugim dniu wizyty studyjnej uczestnicy odwiedzili Szkoły Ekonomiczno-Handlowe w Gdańsku, realizujące programy europejskie: w ramach programu Sokrates Comenius – Projekt: „START - Osoby wchodzące w życie zawodowe, porównanie w skali Europy”, program dotyczący poruszania się po unijnym rynku pracy - Leonardo da Vinci CONNECT. Efektem tego programu jest realizacja w roku szkolnym 2008/09 innowacji pedagogicznej CONNECT w zawodzie technik handlowiec.

Dyrektor szkoły, Pani Donata Kucal wraz z nauczycielką, koordynatorką programów europejskich w szkole i przewodniczącą samorządu uczniowskiego zaprezentowały szkołę i realizowane projekty europejskie. W spotkaniu wzięli udział nauczyciele i uczniowie szkoły. Dużym zainteresowaniem gości cieszyły się portfolia opracowane przez uczennice w ramach uczestnictwa w programie CONNECT, które odpowiadały także na pytania gości o korzyści, jakie przyniósł im udział w programach europejskich i swoich planach zawodowych w kraju i poza jej granicami.

Przy kawie i pysznym torcie, upieczonym specjalnie na tę okazję przez mamę Pani Dyrektor, uczestnicy spotkania wymieniali doświadczenia i wrażenia ze spotkania w szkole.

Jeszcze w szkole dołączył do uczestników przewodnik po mieście Gdańsku, który przed zwiedzaniem miasta w bardzo ciekawy sposób przedstawił jego rys historyczny. Po czym uczestnicy wizyty mogli podziwiać piękno oraz bogactwo architektury i zabytków Gdańska. Bardzo zmęczeni, ale pełni wrażeń przybyli do restauracji KUBICKI nad Motławą na obiad na zaproszenie Prezydenta Miasta Gdańska, Pana Pawła Adamowicza. W imieniu Pana Prezydenta powitała ich Pani Regina Białousów, Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdańska. Po obiedzie i relaksie nad słonecznym brzegiem Motławy uczestnicy udali się do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku na spotkanie z jej Dyrektorem i Wicedyrektorem – Paniami Ireną Łąguną i Ireną Kulesz. Już w trakcie prezentacji sytemu egzaminów zewnętrznych w Polsce, w tym egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe goście zarzucili dyrektora OKE pytaniami dotyczącymi bardzo szczegółowych celów egzaminów zewnętrznych, ich rzetelności, badania i zapewnienia jakości kształcenia, centralizacji systemu egzaminów kończących dany etap edukacji, standaryzacji zadań egzaminacyjnych, uwzględniania wyników badań PISA w polskim systemie egzaminów zewnętrznych, a także EQF – „European Qualification Framework” i ECVET - „European Credit Transfer System of Vocational Education and Trainig” w standardach egzaminów zawodowych. W nawiązaniu do EQF oraz ECVET koordynator wizyty wspomniał o projekcie europejskim, w którym na zaproszenie Hanse-Parlament z Niemiec uczestniczyło Kuratorium Oświaty w Gdańsku: „Baltic Education – Anerkennung von Berufsbildungsabschlüssen in der Baltic Sea Region” (Leonardo da Vinci EAC/33/06). Wywiązała się bardzo żywa dyskusja i wymiana doświadczeń uczestników spotkania na wyżej wymienione tematy, do których nawiązywano w kolejnych dniach wizyty studyjnej.


III dzień wizyty studyjnej (27 maja 2009 r.)

Na trzeci dzień pobytu uczestników wizyty zaplanowano całodzienny pobyt w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bolesławowie w powiecie starogardzkim, gmina Skarszewy. W środę rano w smugach deszczu, autokarem spod hotelu uczestnicy wizyty udali się z organizatorami do Bolesławowa. W sali kominkowej pałacu szkoły udekorowanej, zgodnie z tradycją szkoły w maju flagami Unii Europejskiej, gości przywitał Starosta Powiatu Starogardzkiego, Pan Leszek Burczyk i Dyrektor szkoły, Pan Alfred Portée. W świetlicy pałacu szkoły dyrektor zaprezentował szkołę, liczne realizowane projekty europejskie, w tym „Ekologię bez granic” oraz wskazał korzyści, jakie szkoła odniosła z realizacji tych projektów. Uczestnicy wizyty obserwowali zajęcia praktyczne w zawodzie technik rolnik na terenie Centrum Kształcenia Praktycznego, podczas których mieli możliwość rozmowy z uczniami i nauczycielem prowadzącym zajęcia. Następnie zwiedzili gospodarstwo rolne znajdujące się na terenie szkoły. Niewątpliwą atrakcją kończąca zwiedzanie była przejażdżka bryczką.

Po zajęciach w terenie, ponownie w świetlicy szkoły odbyło się spotkanie z Panem Kazimierzem Sumisławskim, Dyrektorem Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Panem Markiem Gabrielem, Naczelnikiem Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim oraz Panem Wiesławem Brzoskowskim, Przewodniczącym Rady Miasta Skarszewy. Rozmowy w trakcie tego spotkania dotyczyły organizacji kształcenia zawodowego i rynku pracy w powiecie starogardzkim i w województwie pomorskim. Uczestnicy prowadzili ożywioną dyskusję dotyczącą ochrony środowiska i ekologicznej żywności. Po czym udali się na obiad do stołówki szkolnej.

Po obiedzie uczestniczyli w imprezie szkolnej - Dniu Unii Europejskiej, przygotowanej przez uczniów szkoły. Między innymi mogli podziwiać umiejętności „jeździecko-taneczne” na koniach uczniów kształcących się w zawodzie technik hodowca koni oraz pełnili rolę jurorów oceniających przygotowane przez uczniów stanowiska kulinarne prezentujące poszczególne państwa europejskie. A także spotkali się z nauczycielami i uczniami goszczącymi w tym czasie w szkole w ramach wymiany międzynarodowej ze szkołą w Niemczech. Po chwilach rozrywki i uśmiechu w trakcie prezentacji scenek uczniowskich wokół Unii uczestnicy wizyty spotkali się z kierownikiem praktycznej nauki zawodu oraz nauczycielami przedmiotów zawodowych, kontynuując dyskusję na temat form, metod pracy i zapewniania jakości kształcenia zawodowego.

W międzyczasie na firmamencie nieba pojawiło się słońce, w promieniach których spacerując, zaprezentowano uczestnikom wizyty znajdujące się na terenie szkoły Ekologiczną Ścieżkę Edukacji Rolniczej i Izbę Dydaktyczno-Muzealną „W zgodzie z naturą”. Podczas całego pobytu uczestników wizyty w szkole w Bolesławowie towarzyszyła im dziennikarka gazety lokalnej.

Pobyt w Bolesławowie zakończyła uroczysta kolacja w sali kominkowej w pałacu szkoły. Późnym wieczorem uczestnicy wrócili autokarem do Gdańska.


IV dzień wizyty studyjnej (28 maja 2009 r.)

W czwartym dniu wizyty studyjnej uczestnicy odwiedzili dwie szkoły w Gdańsku. Rano Zespół Szkół Inżynierii Środowiska Centrum Kształcenia Praktycznego, szkołę objętą patronatem Politechniki Gdańskiej. Dyrektor szkoły - Pan Aleksander Nagucki powitał uczestników i wraz z Wicedyrektorem szkoły zaprezentował szkołę oraz realizowane projekty europejskie w ramach programu Sokrates Comenius. Ponadto szkoła realizuje międzynarodowy program edukacyjno-ekologiczny Glob, w ramach którego, za jakość i ilość przeprowadzonych badań została wpisana na światową honorową listę szkół - realizatorów programu. W ramach projektu UNESCO szkoła bierze udział w programie Państw Bałtyckich na rzecz ochrony środowiska Baltic Sea Project.

Uczestnicy wizyty obserwowali zajęcia praktyczne w laboratorium szkolnym w zawodzie technik ochrony środowiska, obejrzeli prezentację multimedialną o obozie ekologicznym w Dębkach, uzyskując między innymi informację o wykonywanych przez uczniów pracach kontrolno-pomiarowych na rzecz konkretnych pracodawców. Raporty z tych badań przekazywane są także do Urzędu Marszałkowskiego. Podczas spotkania uczestnicy wizyty mieli możliwość rozmowy z nauczycielami i uczniami. Po obserwacji zajęć uczestnicy zwiedzili szkołę, w tym salę lekcyjną, w której odbywała się lekcja języka angielskiego, pozwoliło to uczestnikom wizyty nawiązać miłą rozmowę z nauczycielem języka angielskiego i uczniami biorącymi udział w lekcji. Wizytę w szkole zakończył lunch. Następnie uczestnicy wizyty udali się do Państwowych Szkół Budownictwa. Pan Andrzej Jachnik, Dyrektor szkoły przedstawił sylwetkę szkoły, w której funkcjonuje centrum egzaminacyjne w zawodach budowlanych, która dzięki szerokiej współpracy z renomowanymi firmami dysponuje nowoczesnym wyposażeniem technicznym najwyższej jakości oraz realizuje projekty europejskie. Uczestnicy wizyty mieli możliwość obserwacji symulacji części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie stolarz. Podczas spotkania z kierownikiem praktycznej nauki zawodu i nauczycielem przedmiotów zawodowych uczestnicy zadawali pytania dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu zawodowego. Podczas spotkania udostępniono im wgląd do przykładowych arkuszy egzaminacyjnych.

Bezpośrednio po tym spotkaniu uczestnicy wizyty kontynuowali dyskusję dotyczącą kształcenia zawodowego i potrzeb rynku pracy z Wicedyrektorem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdańska – Panem Jerzym Jasińskim, który przedstawił uczestnikom wizyty politykę oświatową Miasta Gdańska. Wystąpienie Pana Jasińskiego dotyczące organizacji kształcenia zawodowego w Mieście Gdańsku spotkało się z dużym zaciekawieniem uczestników wizyty.


V dzień wizyty studyjnej (29 maja 2009 r.)

Uczestnicy wizyty zostali przyjęci przez Prorektora ds. Współpracy i Programów Międzynarodowych Politechniki Gdańskiej, Pana prof. dr hab. inż. Andrzeja Zielińskiego. Pan Prorektor przedstawił bardzo szerokie i owocne kontakty zagraniczne Politechniki oraz realizowane projekty. Odpowiadając na liczne pytania uczestników wizyty, omówił praktyki studenckie za granicą i możliwości studiowania studentów z zagranicy na Politechnice, a także współpracę ze szkołami ponadgimnazjalnymi. Uczestnicy spotkania wspólnie stwierdzili, że kraje beneficjentów podobnie jak i kraj goszczący borykają się z tym samym problemem, mianowicie małym zainteresowaniem wśród młodzieży zawodami technicznymi. Dyskutowano możliwości uatrakcyjniania realizowanej tematyki przedmiotów ścisłych.

Na dziedzińcu Politechniki, podziwiając znajdujące się tam od 2005 r. wahadło Foucault'a, które pokazuje ruch obrotowy ziemi, uczestnicy wizyty spotkali liczną grupę uczniów odwiedzających uczelnię w ramach VII Bałtyckiego Festiwalu Nauki, co wzbudziło ich żywe zainteresowanie.

Następnie udali się do Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, gdzie został im zaprezentowany system dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych. W spotkaniu uczestniczyła Pani Mirosława Janowska, Dyrektor CEN, która witając uczestników przedstawiła krótko historię i zadania Centrum oraz system awansu zawodowego nauczycieli w naszym kraju, a także nauczyciele - konsultanci przedmiotów zawodowych.

Na terenie Centrum Edukacji Nauczycieli zapewniono gościom pracownię komputerową do pracy nad raportem grupowym. W tym celu pozostawiono ich samych, by w spokoju mogli dokonać wymaganej ewaluacji wizyty.

Dopełniona została także formalność organizatora, polegająca na przekazaniu każdemu uczestnikowi poświadczenia (w dwóch egzemplarzach) o uczestnictwie w wizycie.

Ostatnie spotkanie z uczestnikami wizyty miało miejsce podczas obiadu pożegnalnego, na który zostaliśmy zaproszeni przez znanego w Gdańsku Rzemieślnika - „Pellowski“ Piekarnia i Cukiernia. Rozmowy podczas obiadu oscylowały jeszcze wokół tematów poruszanych podczas wizyty i były jej sympatycznym podsumowaniem.


Podczas całej wizyty zapewnione było tłumaczenie konsekutywne.

Uczestnicy otrzymali materiały promocyjne, a także informacyjne szkół i instytucji przyjmujących w języku roboczym wizyty, w jednej ze szkół dodatkowo w językach: francuskim i angielskim.


Koordynator wizyty studyjnej: Ewa Furche


Gdańsk, 10.06.2009 r.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Sprawozdanie z przebiegu iconSprawozdanie z przebiegu

Sprawozdanie z przebiegu iconSprawozdanie z przebiegu

Sprawozdanie z przebiegu iconSprawozdanie z przebiegu

Sprawozdanie z przebiegu iconSprawozdanie z przebiegu

Sprawozdanie z przebiegu iconSprawozdanie z przebiegu stypendium

Sprawozdanie z przebiegu iconSprawozdanie z przebiegu wyborów

Sprawozdanie z przebiegu iconSprawozdanie z przebiegu zimowiska

Sprawozdanie z przebiegu iconSprawozdanie z przebiegu obchodóW

Sprawozdanie z przebiegu iconSprawozdanie z przebiegu konferencji

Sprawozdanie z przebiegu iconSprawozdanie z przebiegu akcji

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom