Projekt pt. „ Dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska”
Pobierz 12.01 Kb.
NazwaProjekt pt. „ Dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska”
Data konwersji01.10.2012
Rozmiar12.01 Kb.
TypDokumentacja
PROJEKT

pt.

Dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska”


I. Zadania dla uczniów klas I gimnazjum:


Instrukcja wykonania opracowania:

Opracowanie dotyczące wybranego parku bądź lasu (format A-4) powinno zawierać:
a) stronę tytułową, na której muszą być zamieszczone następujące informacje:

  • tytuł opracowania np. „ Las Osobowicki”,

  • element graficzny np. ilustracja lub zdjęcie dotyczące danego terenu,

  • nazwa szkoły,

  • miesiąc i rok, w którym wykonane zostało opracowanie,

  • imiona i nazwiska autorów opracowania

b) właściwą treść czyli najważniejsze informacje o danym terenie, data utworzenia, nazwisko założyciela, cele, krótką historię danego terenu, ciekawostki i miejsca warte obejrzenia, fauna i flora danego obszaru, pomniki przyrody itp.

Treść opracowania powinna być wzbogacona zdjęciami, rysunkami bądź widokówkami.

Ocena pracy każdej z grup będzie oparta się na następujących kryteriach:
- spełnienie wszystkich wymagań instrukcji,
- oryginalność (ilość własnych pomysłów),
- estetyka wykonania,
- systematyczność pracy grupy (obserwowana podczas konsultacji).

Terminy konsultacji: czwartek 12 01 2006 godz. 1525 – 1610 sala B-101

czwartek 2 02 2006 godz. 1525 – 1610 sala B-101

czwartek 16 02 2006 godz. 1525 – 1610 sala B-101

II. Zadania dla uczniów klas II gimnazjum:


Uczniowie klas II gimnazjum opracują foldery o dolnośląskich parkach krajobrazowych.


Instrukcje dla grup opracowujących FOLDERY poświęcone Dolnośląskim Parkom Krajobrazowym (każda grupa składa się z 4 uczniów)


Każdy z folderów powinien składać się z następujących segmentów:


1. Podstawowe informacje o Parku: data utworzenia, typ krajobrazu, powierzchnia Parku, powierzchnia otuliny, położenie administracyjne Parku wraz z otuliną, położenie Paku na terenie województwa dolnośląskiego – mapka, obecność cieków i zbiorników wodnych, system komunikacyjny (główne drogi, linie kolejowe)

2. Rys historyczny:  historia założenia parku, zawierająca m.in. następujące informacje: zabytki (kościoły, kaplice i kapliczki, cmentarze, miejsca pamięci, dwory, wszelakie ruiny, kurhany, wały, grodziska,  zabytkowe budynki ), legendy, podania.

3. Przyroda: opis krainy geograficzno - przyrodniczej na terenie której znajduje się Park, opis miejscowej fauny i flory, z wyszczególnieniem ciekawostek przyrodniczych (gatunki chronione, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody itp.)

4. Turystyka: kalendarium wydarzeń, które mogą być interesujące dla przyjeżdżających. - atrakcje okolicy i propozycje aktywnego spędzenia czasu (np. zbieranie grzybów, łowienie ryb, obserwacje ptaków, uczestnictwo w rolniczych pracach polowych, obserwacje przyrody w określonych porach roku np. kwitnienia drzew, uczestnictwo w zbiorach owoców, rozpozna-wanie i zbiór ziół, itp.), ważniejsze placówki naukowe i kulturalne, trasy do spacerów pieszych, turystyki rowerowej, biegania na nartach, etc.,  interesujące miejsca i obiekty warte zobaczenia.

Segment ten powinien zawierać mapę turystyczną okolicy z zaznaczeniem miejsc szczególnie wartych odwiedzenia, np.: szlaków turystycznych, ścieżek przyrodniczych, ścieżek rowerowych, punktów widokowych, kościołów, cmentarzy oraz obiektów użyteczności publicznej (punkt informacji turystycznej – jeżeli jest).

Podsumowanie:


 Kolejność powyższych segmentów – rzecz jasna - może być zmieniana, w zależności od tego na co chcemy położyć największy nacisk, co wydaje się nam  najistotniejsze w odniesieniu do danego Parku

Na odbiorcę folderu dobrze oddziaływuje hasło, które zapada w pamięć, jest adekwatne do prezentowanego w folderze miejsca. Można też użyć hasła opartego na zasadzie kontrastu lub zaskoczenia.

Folder ma zachęcać do odwiedzenia i poznania opisanego w nim Parku. Nie może jednakże przesadzać z koloryzowaniem prezentowanych miejsc i obszarów lecz przedstawiać wyłącznie prawdziwe informacje o jej zaletach i wadach, możliwościach, perspektywach lub ich braku. Musi odpowiadać na pytanie “dlaczego właśnie tu?”, “co jest wyjątkowego w tym miejscu?”, “dlaczego miałbym tam pojechać?”.

Terminy konsultacji: czwartek 12 01 2006 godz. 1525 – 1610 sala B-101

czwartek 2 02 2006 godz. 1525 – 1610 sala B-101

czwartek 16 02 2006 godz. 1525 – 1610 sala B-101

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Projekt pt. „ Dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska” iconRole regionów w Europie. Jaką rolę odgrywa dziedzictwo kulturowe regionów na przykładzie wielokulturowego regionu Górnego Śląska?

Projekt pt. „ Dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska” iconSztuka Dolnego Śląska. Wybrane zagadnienia

Projekt pt. „ Dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska” iconBrief promocja Dolnego Śląska (filmy reklamowe)

Projekt pt. „ Dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska” iconWspółpraca międzyregionalna Dolnego Śląska I Saksonii

Projekt pt. „ Dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska” iconMezozoik I kenozoik dolnego śLĄska” Żagań 23-25 2011

Projekt pt. „ Dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska” iconProgram Edukacji Ekologicznej dla Dolnego Śląska

Projekt pt. „ Dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska” iconProgram Edukacji Ekologicznej dla Dolnego Śląska

Projekt pt. „ Dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska” iconKsiążka I Czytelnik” czasopismo bibliotekarzy Dolnego Śląska

Projekt pt. „ Dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska” iconV powiatowy konkurs „zabytki dolnego śLĄska. ŚRedniowiecze”

Projekt pt. „ Dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska” iconFundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom