Wpływ oczyszczalni ścieków na środowisko
Pobierz 6.71 Kb.
NazwaWpływ oczyszczalni ścieków na środowisko
Data konwersji01.10.2012
Rozmiar6.71 Kb.
TypCharakterystyka
Wpływ oczyszczalni ścieków na środowisko:


Charakterystyka (rodzaj, intensywność i zasięg) oddziaływania oczyszczalni ścieków zależy od wielu czynników. Spośród najważniejszych wymienić można:

 • Wielkość obiektu

 • Zastosowane rozwiązania techniczno – technologiczne

 • Warunki eksploatacyjneOkres planowania inwestycji:

 • Wybór lokalizacji – najczęściej w pobliżu odbiornika (rzeki, jeziora), miejsca położonego zwykle najniżej w okolicy.

 • Lokalizacja i wielkość działki powinna być ustalona w taki sposób, aby wszelkie oddziaływania ograniczały się do terenu inwestycji (nie dotyczy to odorów)

Okres realizacji:

 • Zapylenie związane z transportem materiałów i budową obiektów

 • Hałas i wibracje pochodzące ze środków transportu i maszyn budowlanych

 • Lokalne obniżenie poziomu wód gruntowych związane z odwodnieniem terenu na czas budowy urządzeń

 • Zmiana rodzaju dotychczasowego wykorzystania terenu


Okres eksploatacji

 • Hałas w najbliższym sąsiedztwie inwestycji wywołany eksploatacją urządzeń – stosowanie pasów ochronnych roślinności wysokiej

 • Rozprzestrzenianie się nieprzyjemnych zapachów z poletek odciekowych, stacji zlewczej oraz zbiorników napowietrzających (w zależności od technologii: rowy cyrkulacyjne, zraszane złoża biologiczne, osadniki wtórne

 • Przedostawanie się do atmosfery metanu, jako produktu ubocznego procesów biochemicznych zachodzących w trakcie oczyszczania ścieków – stosowanie nowoczesnych instalacji przechwytywania metanu i jego energetycznego wykorzystania

 • Zagrożenie rozszczelnienia poletek odciekowych i przedostania się zanieczyszczeń do wód gruntowych

 • Trudności związane z wykorzystaniem odwodnionego kompostu (najczęściej z uwagi na podwyższoną zawartość metali ciężkich osady nie nadają się do rolniczego wykorzystania) – najczęściej utylizowany w spalarniach lub gromadzony na składowiskach odpadów

 • Zagrożenie skażenia wód odbiornika w przypadku zdarzeń ekstremalnych np powodzi.

 • Zagrożenie skażenia wód odbiornika w przypadku awarii urządzeń oczyszczających

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Wpływ oczyszczalni ścieków na środowisko iconRaport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ściekóW

Wpływ oczyszczalni ścieków na środowisko iconGarbów: Rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Garbów poprzez remont oczyszczalni ścieków w Garbowie oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w

Wpływ oczyszczalni ścieków na środowisko iconParametry ścieków komunalnych dopuszczone do wprowadzenia do zakładowej oczyszczalni ścieków Z. Ch. „Police” S. A

Wpływ oczyszczalni ścieków na środowisko iconWzór zgłoszenia przydomowych oczyszczalni ścieków / odprowadzanie ścieków do rowu

Wpływ oczyszczalni ścieków na środowisko iconGminny program oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka

Wpływ oczyszczalni ścieków na środowisko iconWymagania normy obowiązują dla instalacji nowych, rozbudowanych I przebudowanych. Norma nie dotyczy instalacji kanalizacyjnych ścieków technologicznych oraz lokalnych oczyszczalni ścieków

Wpływ oczyszczalni ścieków na środowisko iconModernizacja oczyszczalni ścieków

Wpływ oczyszczalni ścieków na środowisko iconTemat: wycieczka do oczyszczalni ściekóW

Wpływ oczyszczalni ścieków na środowisko iconDofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków

Wpływ oczyszczalni ścieków na środowisko iconCharakterystyka wariantu z rozbudową oczyszczalni ścieków 22

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom