Fizyczne własności wody
Pobierz 23.18 Kb.
NazwaFizyczne własności wody
Data konwersji01.10.2012
Rozmiar23.18 Kb.
TypDokumentacja
Ćw 8 Bałtyk - materiał z wykładu


 • cieśniny

 • duży dopływ rzeczy,małe parowanie, wahania temperatury

 • morze szelfowe; płytkie ; słabo zasolone

 • morze joldiowe

 • zatoki, zalewy

 • wybrzeże szkierowe; zatopione

 • klifowe (piasek, margle, kamienie)

 • osady muliste i piaszczyste, żwirowe

 • dno piaszczyste: nereida, Dygospio, sercówka, bełkaczek wschodni, margiew piaskowa, rogowiec

 • dno kamieniste: omułek, siatecznik, kiełż, wypławek , wodożytka

 • jera – krewniak ośliczki

 • morze ulega zlodzeniu

 • dopływ wód słodkich

 • zasopenie 7 promili – spada na północ i wschód ; spadek taksonów z zachodu na wschód


ĆW 9 Stratyfikacja wód jeziornych


Litoral – d
o granicy występowania roślin zanurzonych

Profundal – strefa przydenna

Pelagial – otwarta toń wodna


Pionowy i poziomy gradient warunków środowiskowych determinują nielosowe rozmieszczenie organizmów w toni wodnej

 • gradient pionowy – wyraźny, poznany dobrzeFizyczne własności wody


- silny moment dipolowy – w stanie ciekłym tworzy wielocząsteczkowe skupienia (asocjaty)

 • rozpuszcza substancje o budowie polarnej

 • wiązania wodorowe – tworzą asocjaty; grupy luźne; cząsteczki się odłączają


Woda:

 • gęstość 775 x większa niż powietrze

 • lepkość 100 x większa niż powietrze

 • silne napięcie powierzchniowe – mniejsze tylko od rtęci

 • ciała o mniejszej gęstości niż woda pływają a ciała o większej gęstości toną – to różni hydrosferę od atmosfery

 • hydrosfera zasiedlana przez wiele organizmów

 • mały wydatek na utrzymanie się w hydrosferze; nie tworzą struktur do utrzymania ciala ponad powierzchnią gruntu

 • gęstość wody jest zmienna; zależy od temperatury; w wyższej temperaturze – mniejsza gęstosć; później rośnie a w 4 stopniach znów spada

 • cząsteczki bardziej odległe w wyższej temperaturze – im niższa temp. Tym mniejsze odległości między cząsteczkami

 • dzięki anomalii gęstości wody jeziora rzadko zamarzają do dna; najzimniejsza woda (zimą) przy powierzchni; woda ma słabe przewodnictwo cieplne; proces długo trwa; życie może trwać pod powierzchnią lodu


lepkość

 • rośnie wraz ze spadkiem temperatury wysoka lepkość ułatwia przemieszczanie obiektów ; jest to energetycznie bardziej kosztowne niż na lądzie

 • silne napięcie powierzchniowe – na granicy faz powietrza i wody przyciąganie nie jest wyrównane woda przybiera postać kropli; lepkość powoduje, że cząsteczki wody przyciągają się wzajemnie jak i z innymi ciałami (polarne lub nie) powierzchnia hydrofilowa – podnoszenie się kapilarne wody w rurce- rośliny to wykorzystują; jeśli ciało z substancji hydrofobowych- to woda.... nartnik porusza się po powierzchni

wysoka pojemność cieplna

 • wahania termiczne nie są niebezpieczne tak jak na lądzie

 • ogrzenie 1 g wody od 0 do 100 stopni wymaga 100 kalorii

 • przeprowadzenie wody w gaz wymaga 540 kalorii

 • zmiana stanu skupienia wymaga dużej ilości energii

 • ochłodzenie to oddanie 100 cal

 • z fazy ciekłej w lód  wydzielane jest 80 cal; żeby stopić taki lód trzeba 80 cal


niewielkie przewodnictwo cieplnedobry izolator

 • niewielka absorbancja promieniowania widzialnego


światło

 • część światła ulega odbiciu

 • % światła odbitego zależy od kąta padania promieni słonecznych

 • w dni bezchmurne – przy dużym kącie mało światła się odbija; im mniejszy kąt ilość odbitego światła rośnie

 • 3-6 % latem ; 10-14 % zimą odbija się od wody

 • silne falowanie może zmienić ilość odbijania światła do 40 %

 • pokrywa śnieżna może odbić dużą ilość światła – 75 %

 • lód przepuszcza 20% światła

 • lód + śnieg – przepuszcza 0,5 % światła  śnieg to dobry izolator od światła

 • natężenie światła spada wraz z głębokością

 • światło o różnej długości fali pochłaniane w różnym tempie

 • najsilniej pochłaniane jest światło czerwone – do 6 m. najlepsze do fotosyntezy

 • żółte dociera głęboko

 • zielone i niebieskie – dociera najgłębiej

 • przejrzystość wody zależy od ilości i rodzaju substancji oraz zawiesiny różni się ona pomiędzy jeziorami i zmienna jest w obrębie sezonu


Metoda I – widzialność krążka secchiego – przejrzystość zmienia się w ciągu roku

Metoda II – fotometr. % światła który dociera do określonej głębokości

 • na jesieni duża przejrzystość; mniej światła dociera zimą i wtedy największa przejrzystość

 • stopień przejrzystości wody determinuje zasięg strefy eufotycznej

 • światło jest głównym czynnikiem limitującym produkcję pierwotną
 • rośliny zanurzone nie zmieniają położenia, występują do głębokości gdzie fotosynteza przewyższa respirację to głębokość do której dociera ok. 1 % promieniowania światła (punkt kompensacji) granica strefy eufotycznej to ok. 2,5 odległości widzialności krążka Secchiego.

 • w jeziorach producentami fitoplankton ; skupiony przy powierzchni


Stratyfikacja termiczna

Źródła ciepła:

 • absorbcja promieniowania słonecznego

 • kondukcja ciepła z atmosfery

 • kondensacja pary wodnej

 • kondukcja ciepła z osadów

 • spływ wód z lądu


Straty ciepła

 • ewaporacja wody

 • dopływ wód


Rozkład ciepła w słupie wody nie jest tożsamy z gradientem natężenia światła

 • działa wiatr i miesza wodę przy powierzchni woda o różnej temperaturze i gęstości stawia duży opór, który utrudnia mieszanie wody głębiej


Epilimnion – strefa mieszania wody

Metalimnion – strefa skoku termicznego

Hypolimnion – stała temperatura


 • to kształtuje rozmieszczenie organizmów

 • RTR – względny opór termiczny; jak duży opór stawia woda

 • W epilimnionie – mały RTR (opór) w miejscu skoku woda stawia silny opór  latem woda niemieszalna

 • Miksja  napowietrzona woda może dotrzeć głębiej płytkie jeziora mogą być ogrzane do wyższej temp. Niż 4 stopnie w hypomnionie

 • Wiosna i jesień  hipotermia w całym słupie

 • Lato  stratyfikacja termiczna

 • Zima – lód ; temp. Najniższa pod powierzchnią lodu; homotermia
 • amiktyczne

 • monomiktyczne - zima

 • dimiktyczne

 • monomiktyczne ciepłe – tylko zimą się mieszają

 • oligomiktyczne – raz na kilka lat

 • polimiktyczne


podział jezior : amiktyczne, holomiktyczne (mieszają się w całym słupie) , meromiktyczne – na dnie są wody o większej gęstości (rozpuszczone sole)

 • różnice gęstości powodują że wiatr miesza tylko strefę niezasolonąStratyfikacja tlenowa


 • krytyczna dla organizmu

 • ilość rozpuszczonego gazu zależy od ciśnienia; % udziału gazu; współczynnika rozpuszczalności

 • im większa temperatura tym mniejsza ilość tlenu może rozpuścić się w wodzie

 • główne źródło tlenu: atmosferyczny i fotosyntetyczny przy powierzchni tlenu najwiecej; mniej przy dnie bo tam duża konsumpcja

 • jezioro eutroficzne – problem braku tlenu

 • deficyty tlenowe; latem spychają organizmy do górnych warstw wody

 • oligotroficzne – mała produktywność , górskie

 • eutroficzne – duża produkcja; zielone; dużo materii


- jesień i wiosna  temperatura i stężenie tlenu równe w całym słupie ; temperatura niska i koncentracja tlenu jest wysoka

 • latem – stratyfikacja termiczna

 • izolacja – epilimnion – natleniany tak samo w obu jeziorach; eutroficzne absorbuje wiecej promieniowania

 • różnice w hypolimnionie- w oligotroficznym tlenu dużo w hypolimnionie a w eutroficznym mniej (mogą być deficyty)  w hypolimnionie oligotroficznych jest mało materii i tlen nie jest zużywany


Zimą  w oligotroficznym temperatura podobna tlen w oligotroficznym zależy od temperatury

 w eutroficznym- deficyty tlenowe

 • mogą występywać metalimnetyczne minima lub maxima stężenia tlenu  w strefie skoku; zagęszczenie martwej materii organicznej której rozkład wymaga tlenu  lokalne minimum ; mniejsza przejrzystość

 • mogą być też obecni producenci  lokalne maximum


Natężenie światła

 • spadek natężenia światła ma charakter wykłądniczy

 • punkt kompensacji – 1 % respiracja przewyższa produkcję; do tej głębokości występują rośliny; 2,5 x widzialność krążka Secchego

 • w oligotroficznych – światło penetruje głębiej

Tempo sedymentacji

 chłodzony cylinder- gradient termiczny czas sedymentacji taki sam we wszystkich sektorach


Doświadczenie z dniami ????

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Fizyczne własności wody iconWłasności fizyczne

Fizyczne własności wody iconWłaściwości fizyczne wody

Fizyczne własności wody iconWłaściwości fizyczne wody

Fizyczne własności wody iconWłaściwości fizyczne I chemiczne wody

Fizyczne własności wody iconJerzy Masełko woda właściwości fizyczne I chemiczne wody

Fizyczne własności wody iconJerzy Masełko woda właściwości fizyczne I chemiczne wody

Fizyczne własności wody icon1. Cechy fizyczne cementu. Oznaczenie właściwej ilości wody w zaczynie

Fizyczne własności wody iconObiegu wody w przyrodzie na podstawie opowiadania pt. „Kropla wody”. Doświadczenie z wodą. Dodawanie w zakresie 12. wykonywanie postaci kropli wody. Śpiewanie piosenki pt. „W deszczowym rytmie”

Fizyczne własności wody iconFunkcja I jej własności. Własności funkcji liniowej. Klasa II gimnazjum

Fizyczne własności wody iconBezpłatne szkolenie „Ochrona własności intelektualnej, zwłaszcza własności przemysłowej w działalności przedsiębiorstw” 30-11-2011

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom