Zadanie nr 1 Dezynfekcja rąk, skóry I błon śluzowych
Pobierz 47.34 Kb.
NazwaZadanie nr 1 Dezynfekcja rąk, skóry I błon śluzowych
Data konwersji01.10.2012
Rozmiar47.34 Kb.
TypCharakterystyka
Załącznik nr 2

Zadanie nr 1 Dezynfekcja rąk, skóry i błon śluzowych


L.p.

Charakterystyka preparatu

Zakres działania

Opakowanie

Ilość

Cena netto

Wartość netto

Kwota VAT

Wartość brutto1Preparat alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk; nie wysuszający i nie alergizujący, o pH 5,0-5,5; zawierający substancje natłuszczające skórę, błękit patentowy oraz substancje z trzech różnych grup chemicznych: alkohole, QAV, kwasy organiczne; bez zawartości chlorheksydyny i pochodnych fenolowych; o przedłużonym (min. 3h) działaniu, przebadany klinicznie i dermatologicznie (posiadający opinię kliniczną IMiDz lub instytucji równoważnej). Opakowanie dostosowane do dozowników typu Dermados B, Tbc, F, V (HBV, HIV, Rota, Herpes),500 ml1 500 l.


2Preparat na bazie etanolu, przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk; nie wysuszający i nie alergizujący, o pH 3,5-4,5 Możliwość higienicznej dezynfekcji rąk w czasie 20 sekund. Możliwość chirurgicznej dezynfekcji rąk w czasie 90 sekund. Opakowanie dostosowane do dozowników typu Dermados B, Tbc, F, V (HBV, HIV, Rota, Herpes, Noro, Adeno, Polio),500 ml200 l


3Preparat bezbarwny do odkażania i odtłuszczania skóry, oparty o alkohol etylowy, izopropylowy, benzylowy i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i jego związków. Bez pochodnych fenolowych. Przebadany klinicznie i dermatologicznie. Skuteczny również względem HBV – 2min. – B (łącznie z Tbc, MRSA), F, V (Adeno, Rota, Herpes, HIV) – do 1 min.350 ml + atomizer300 l.1 l500 l.5 l150 l.4Preparat barwiony do odkażania, odtłuszczania, zabarwiania skóry, oparty o alkohol etylowy, izopropylowy, benzylowy i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i jego związków. Bez pochodnych fenolowych. Przebadany klinicznie i dermatologicznie. Skuteczny również względem HBV – 2min.

- B (łącznie z Tbc, MRSA), F, V (Adeno, Rota, Herpes, HIV) – do 1 min350 ml + atomizer1,5 l.1 l250 l.5Preparat służący do dekontaminacji rąk i ciała pacjentów przed zabiegiem chirurgicznym; zawierający wodny roztwór glukonianu chlorheksydyny i alkohol, możliwość stosowania na oparzoną skórę. - B (łącznie z Tbc, MRSA), F, V (w tym 500 ml10 l.

6

Preparat do dezynfekcji ran, bez zawartości chlorheksydyny i jodu. Gotowy do użycia, bezbarwny. Oparty na dichlorowodorek octenidyny. Przedłużone działanie do 1h. -

B (Chlamydium, Mycoplasma i MRSA), F, V (Herpes simplex, HBV, HIV)1 l50 l.

50 ml3 l.

7Preparat do dezynfekcji skóry, odkażania błon śluzowych, ran, antyseptyka w ginekologii, urologii, laryngologii, okulistyki. Oparty na jodopoliwinylo lopirolidon, jodek sodu. – B, Tbc, F, V, S250ml + atomizer2 l.1 l.3 l.8.Antyseptyka błon śluzowych jamy ustnej i gardła.Oparty na etanolu,nadtlenku wodoru, glukonianie chlorheksydyny

B, V, F, pierwotniaki 500 ml 3 l.9.70% spirytus skażony glukonianem chlorheksydyny lub innym dopuszczonym skażalnikiem1 l.600 l.

wartość brutto zadania:

słownie:


Zadanie nr 2 Dezynfekcja i mycie manualne narzędzi oraz endoskopów


L.p.Charakterystyka preparatuZakres działaniaOpakowanieIlość Cena nettoWartość nettoKwota VATWartość brutto

1Środek do wielokrotnej dezynfekcji endoskopów, możliwość kontroli zawartości substancji aktywnej wskaźnikiem paskowym. Związki aktywne: aldehyd glutarowy -

B,F,V,Tbc,S-1h

B,F,V,Tbc-10 min5 l200 l.2Środek kompatybilny ze środkiem dezynfekcyjnym do endoskopów, wymienionych w pkt. 1. Związki aktywne: enzymy rozpuszczające substancje organiczne, inhibitory korozji

5 l40 l3Preparat oparty o aktywny tlen zawierający nadwęglan sodu, bez zawartości aldehydów, chloru, pochodnych benzenu i fenolu. Przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów (pozytywna opinia firmy Olympus). Spektrum działania niezmienne przez okres ważności, przygotowanie roztworu w wodzie o temp. pokojowej. Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych. Preparat do mycia i dezynfekcji inkubatorów (pozytywna opinia kliniczna IMiD) Możliwość sprawdzania za pomocą pasków testowych. B, F, V (czas do 2h) bez aktywatora


B, F, V, Tbc

(czas do ½ h)

S ( czas do 6 h)

z aktywatorem2 kg700 kg10 kg1000 kg4Aktywator do w/w preparatu poszerzający spektrum działania o prątki gruźlicy i spory. Czasowo zabarwiający roztwór lub inny wskaźnik potwierdzający dodanie aktywatora. Aktywator nie może być substancją żrącą. 2 l1 500 l.5.Preparat bezaldehydowy do dezynfekcji i mycia precyzyjnych narządzi obrotowych np. wierteł ortopedycznych, zawierający glikol propylenowy i wodorotlenek potasu. Możliwość użycia w myjce ultradźwiękowej w czasie do 10 min (B, F, V)


B,F,V-15 min

B, F, V, Tbc - 1h (z dodatkiem aktywatora)2 l12

6.Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych. Możliwość użycia w myjni ultradźwiękowej. Cykl 10 min. Stężenie robocze 0,5% Zawiera :amylazę, proteazę , lipazę, poliheksanid. B, F, V, Tbc5 l50 l

wartość brutto zadania:

słownie:


Uwaga dotyczy zadania 2

Zamawiający nie dopuszcza preparatów opiniowanych tylko na podstawie Norm Europejskich i/lub Norm Polskich fazy pierwszej, na podstawie, których nie można uznać, że produkt jest chemicznym środkiem dezynfekcyjnym przeznaczonym do określonego zastosowania, w których brak jest danych wskazujących, że szczepy używane w tych normach są chorobotwórcze.


Zadanie nr 3 Dezynfekcja powierzchni


L pCharakterystyka preparatuZakres działaniaOpakowanieIlośćCena nettoWartość nettoKwota VATWartość brutto1Preparat myjąco-dezynfekujący do dużych powierzchni zmywalnych, nie zawierający aldehydów, fenoli, QAV, związków chloru i substancji nadtlenowych, przeznaczony do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych. Dostosowany (kanister 6 l) do urządzeń dozujących DG-1. Wymagana pozytywna opinia kliniczna IMiDz lub innej instytucji wydającej dopuszczenia do stosowania na oddziałach neonatologicznych, pediatrycznych. B (z Tbc, MRSA), F, V (Rota, HBV, HIV, Herpes, Vakzinia, Papowa, Adeno)6 l12 l.

2Preparat myjąco-dezynfekujący na bazie nadwęglanu sodu, do dużych powierzchni zmywalnych, powierzchni mających kontakt z żywnością oraz powierzchni zarówno czystych jak i zanieczyszczonych organicznie; o neutralnym pH roztworu użytkowego. B, Tbc, F, V, S (EN 13704) – 15min160 g40 kg

3Preparat chlorowy oparty o dichloroizocjanuran sodu, w tabletkach, przeznaczony do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych, również obciążonych materiałem organicznym jak i służący również do zalewania plam krwi.. Atest PZH HŻ (lub równoważny) do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Czas aktywności roztworu roboczego 24 godziny (poparty badaniami). pH 7. Skuteczność również wobec Cl. Difficile – 1000 ppm.B, Tbc, F, V – 15 min

(max. 2000 ppm)Op. 300 tabl.250 op.


4Pianka przeznaczona do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych i powierzcni wrażliwych na działanie alkoholi, o zapachu cytrynowym. Gotowy do użycia. B, Tbc (M.Terrae), F, V (Vaccinia, Adeno, Papowa, Rota, HBV, HCV, HIV) – 10 minut750 ml + spryskiwacz200 l.

5Preparat do mycia i dezynfekcji sal chorych, gabinetów zabiegowych, sal operacyjnych, zaplecza sanitarnego. Związki aktywne: kwas nadoctowy, nadtlenek wodoru, czwartorzędowe związki amoniowe. B, F, V, Tbc – do 15min4 kg900 kg

6Preparat do mycia i dezynfekcji sal chorych i gabinetów lekarskich, oparty na chlorowodorek aminokwasu, chlorek didecylodimetyloaminowy, związki chelatujące z substancją zapachową skuteczny przeciwko Legionell pneumophila potwierdzone badaniami B, Tbc, F, V (HCV, HIV) – 15min5 l.300 l.


7

Dezynfekcja i mycie powierzchni i sprzętu medycznego na bazie nadtlenku wodoru, nie zawiera aldehydów. Pozytywna opinia do stosowania na oddziałach noworodkowych i dziecięcych B,MRSA,Tbc,F,V HBV,rota-wirus)5 kg200 kg

8.Sterylny, wolny od przetrwalników alkohol (70/30 v/v), IPA rozcieńczony w wodzie do iniekcji (wg Pharmakopei Europejskiej), z gwarantowanym poziomem endotoksyn poniżej 0,25 EU/ml. Pakowany w potrójne worki foliowe, sterylizowane radiacyjnie w celu zapewnienia sterylnego, wolnego od form przetrwalnikowych produktu. Ze spryskiwaczem z systemem SDS (zwalidowany potwierdzając gwarancję sterylności podczas stosowania w ciągu trzech miesięcy). B, F500ml ze sprysk.

6 l.


9Proszkowy preparat do dezynfekcji powierzchni i sprzętu na bazie aktywnego chloru (sól sodowa). Zawartość aktywnego chloru min.25%. B,Tbc,F V6kg wiadro12 kg

10Preparat na bazie alkoholi, bez zawartości QAV, pochodnych fenolowych i aldehydów, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych. Czas działania: B, F – do 1 min., B,Tbc,F,V - do 5 min. Wymagana pozytywna opinia kliniczna IMiDz lub instytucji równoważnejB, Tbc, F, V (HBV, HCV, HIV, Rota, Vakzinia, Adeno)1 l + spryskiwacz2 200 l.

11Preparat w postaci bezalkoholowych chusteczek do szybkiej dezynfekcji powierzchni, w tym również nieodpornych na działanie alkoholi. Substancja czynna QAV. B, Tbc, F, V (łącznie z noro i polio)Opak. 125 chust.20 puszek

12Preparat w postaci alkoholowych chusteczek do szybkiej dezynfekcji powierzchni, nasączone preparatem posiadającym opinię kliniczną IMiDz lub instytucji równoważnej. B, Tbc, F, V (HBV,HCV,HIV,Rota, Vakzinia,, Adeno, Papova)Opak.

90 chust.100

puszek550

wkładów13.Preparat myjąco-dezynfekcyjny na bazie QAV i difenylolu, przeznaczony do pianowego mycia wózków transportowych B, Tbc, F, V (HCV, HBV, HIV, rota) – 15min6 l.120 l


wartość brutto zadania:

słownie:


Zadanie nr 4 Dezynfekcja maszynowa narzędzi i endoskopów


L.p.Charakterystyka preparatuZakres działaniaOpakowanieIlość Cena nettoWartość nettoKwota VATWartość brutto1Enzymatyczny preparat myjący, o neutralnym pH, przeznaczony do myjni dezynfektor. Mycie narzędzi chirurgicznych, gumy tworzyw sztucznych, obuwia operacyjnego, szkła, aluminium. Zawierający niejonowe środki powierzchniowo-czynne, enzymy, związki konserwujące; nie zawierający soli kwasów organicznych. Mycie w temp. do 60 stopni C. Preparat kompatybilny z preparatem z pozycji 2. Preparat powinien posiadać rekomendację producenta lub serwisu myjni Getinge.

5 l75 l.

2Preparat dezynfekcyjny, zawierający aldehyd glutarowy, inhibitory korozji, bez glioksalu. Przeznaczony do dezynfekcji chemiczno-termicznej w temp. 60 stopni C narzędzi i osprzętu anestezjologicznego. Preparat kompatybilny z preparatem z pozycji 1. Preparat powinien posiadać rekomendację producenta lub serwisu myjni Getinge.

B, F, Tbc, V

– 5-10 min.5 l100 l.3Preparat w spray od manualnej konserwacji narzędzi chirurgicznych i stomatologicznych, bez zawartości freonu, stosowany przed i po procesie sterylizacji, oparty na bazie oleju parafinowego 250 ml2 l 4Płynny, neutralny preparat do maszynowego i manualnego mycia narzędzi chirurgicznych, endoskopów sztywnych i elastycznych, sprzętu anestezjologicznego, może być stosowany do mycia zanurzeniowego i kąpieli ultradźwiękowej, zawierający anionowe tenzydy, alkalia, enzymy, środki konserwujące. Kompatybilny z preparatem z pozycji 5. Preparat powinien posiadać rekomendację producenta lub serwisu myjni BHT i producenta endoskopów Pentax.

5 l80 l.

5Płynny, neutralny preparat do maszynowej dezynfekcji endoskopów giętkich oraz innego sprzętu medycznego wrażliwego na temperaturę. Zawierający aldehyd glutarowy i glioksal. Kompatybilny z preparatem z pozycji 4. Preparat powinien posiadać rekomendację producenta lub serwisu myjni BHT i producenta endoskopów Pentax.

B, F, Tbc, V

– 5-10 min.5 l200 l.


wartość brutto zadania:

słownie:


Zadanie nr 5 Dezynfekcja maszynowa narzędzi


L.p.Charakterystyka preparatuZakres działaniaOpakowanieIlośćCena nettoWartość nettoKwota VATWartość brutto1

Getinge Power Wash *5 l.200 l.2Getinge Rinse *

5 l.40 l..3

Getinge Neutralization *

5 l.40 l.

wartość brutto zadania:

słownie


* w okresie gwarancyjnym wymagane jest stosowanie preparatów zalecanych przez producenta i serwis myjni


Zadanie nr 6 Dezynfekcja sztucznej nerki


L.p.Charakterystyka preparatuZakres działaniaOpakowanieIlośćCena nettoWartość nettoKwota VATWartość brutto1

Środek do dezynfekcji chemicznej aparatu do hemodializy.

Związki aktywne: kwas nadoctowy B,Tbc,F,V

-15 min10 l.1 200 l.2Paski kontrolne na obecność kwasów100 szt.10 op.3

Paski kontrolne na pozostałość kwasów100 szt.10 op.

wartość brutto zadania:

słownie


Uwaga dotyczy zadań 1- 6:

Do każdego preparatu należy dołączyć ulotkę informacyjną i kartę charakterystyki, a na pisemne żądanie zamawiającego uzupełnić dokumentację potwierdzającą zakres działania, właściwości fizyczne i chemiczne oraz posiadane opinie i rekomendacje.


Zadanie nr 7 - System zamknięty do chirurgicznego mycia i dezynfekcji rąk


L.p.Charakterystyka preparatuZakres działaniaOpakowanieIlośćCena nettoWartość nettoKwota VATWartość brutto1Higieniczna i chirurgiczna dezynfekcja rąk w systemie zamkniętym, zawierający etanolowy preparat w żelu, substancje nawilżające i natłuszczające – B, Tbc, F, V (łącznie z HBV i HIV)Worek 700ml250 l.

2.Emulsja do pielęgnacji rąk oparta o kwas hialuronowy i witaminę E500 ml160 szt. 3.Mydło do chirurgicznego mycia rąk typu Sterisol0,7 l550 szt.

wartość brutto zadania:

słownie:Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Zadanie nr 1 Dezynfekcja rąk, skóry I błon śluzowych iconNazywamy przerwanie ciągłości powłok zewnętrznych organizmy (skóry, błon śluzowych, spojówek, oczu) na skutek urazu mechanicznego chemicznego lub termicznego

Zadanie nr 1 Dezynfekcja rąk, skóry I błon śluzowych iconMycie, dezynfekcja I pielęgnacja skóry rąk oraz pola

Zadanie nr 1 Dezynfekcja rąk, skóry I błon śluzowych iconCzerniak – rak skóry

Zadanie nr 1 Dezynfekcja rąk, skóry I błon śluzowych iconOpalanie, rak skóry I ochrona przed słOŃcem

Zadanie nr 1 Dezynfekcja rąk, skóry I błon śluzowych iconRak skóry, czym jest I dlaczego tak bardzo się go boimy

Zadanie nr 1 Dezynfekcja rąk, skóry I błon śluzowych iconSyrynia: najem jednostek sprzętowych samochodu z pługiem lemieszowym na potrzeby zimowego utrzymania dróg powiatowych: zadanie 1, zadanie 2, zadanie 3, zadanie 4, zadanie 5, zadanie 6

Zadanie nr 1 Dezynfekcja rąk, skóry I błon śluzowych iconI nstrukcja mycia I dezynfekcji rąk czynności mycia I dezynfekcji rąk należy wykonywać zgodnie z techniką opracowaną przez G. A. J. Ayliff’a, zatwierdzona przez cen. Instrukcja mycia rąK

Zadanie nr 1 Dezynfekcja rąk, skóry I błon śluzowych iconRak Idzie rak nieborak, jak uszczypnie będzie znak. Wierszyki na melodię gamy

Zadanie nr 1 Dezynfekcja rąk, skóry I błon śluzowych iconCzerniak (Patrz: rak) w celu leczenia czerniaka należy dokładnie przestudiować treść opracowania pt. Rak

Zadanie nr 1 Dezynfekcja rąk, skóry I błon śluzowych iconSKÓRY: rodzaje garbowania I jakie skóry, jakimi sposobami się garbuje

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom