Komenda głÓwna państwowej straży pożarnej
Pobierz 296.14 Kb.
NazwaKomenda głÓwna państwowej straży pożarnej
strona1/5
Data konwersji02.10.2012
Rozmiar296.14 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4   5


KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ


WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ,
RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI
W 2002 ROKU


Warszawa, 2003


SPIS TREŚCI 1. Współpraca międzynarodowa na szczeblu centralnym ..................................................3

  1. Dwustronna współpraca międzynarodowa organizowana przez
   Komendę Główną PSP ................................................................................................3


  2. Wielostronna współpraca międzynarodowa organizowana przez
   Komendę Główną PSP ................................................................................................9

  3. Udział PSP w organizowaniu międzynarodowych seminariów,
   ćwiczeń i warsztatów .................................................................................................13

  4. Udział PSP w akcjach międzynarodowej pomocy ratowniczej i humanitarnej .........13

  5. Działania podejmowane przez komórki organizacyjne Komendy Głównej PSP.......14

  6. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
   im. Józefa Tuliszkowskiego .......................................................................................18

  7. Szkoła Główna Służby Pożarniczej ............................................................................20

  8. Centralna Szkoła PSP w Częstochowie ......................................................................25

  9. Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie .........................................................................26

  10. Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu ..........................................................................27

 1. Współpraca międzynarodowa organizowana przez komendy
  wojewódzkie PSP oraz wydziały zarządzania kryzysowego,
  ochrony ludności i spraw obronnych UW......................................................................28
 1. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA NA SZCZEBLU CENTRALNYM
  1. DWUSTRONNA WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

ORGANIZOWANA PRZEZ KOMENDĘ GŁÓWNĄ PSP


Umowy międzynarodowe

Komendant główny PSP, szef OCK uczestniczy w legislacji umów międzynarodowych, które są zawierane w celu określenia zasad udzielania pomocy w przypadku wystąpienia katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków. Przewiduje się również współpracę w zapobieganiu takim zdarzeniom, uzyskaniu gotowości do wspólnych działań ratowniczych i usuwania ich skutków. Plany i działania w tym zakresie obejmują przede wszystkim państwa graniczące z Polską.

W maju weszła w życie umowa między rządami Rzeczypospolitej Polskiej a Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie zapobiegania awariom przemysłowym, klęskom żywiołowym i likwidacji ich skutków, podpisana w Warszawie 25 sierpnia 1993 r. Prezydent ratyfikował również umowę z rządem Republiki Słowackiej podpisaną w Bratysławie 24 stycznia 2000 r. Kontynuowane były prace w celu doprowadzenia do ratyfikacji takich umów z Czechami, Litwą i Węgrami.

W Warszawie 19 lipca podpisano umowę między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy, a w Słubicach – 18 lipca trzy porozumienia wykonawcze między MSWiA a MSW Brandenburgii, Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Saksonii do umowy z Republiką Federalną Niemiec, zawartej w Warszawie dnia 10 kwietnia 1997 r. Porozumienia określają jednostki ratownicze przeznaczone do udzielania pomocy na szczeblu kraju, a także województw i powiatów oraz służące temu postępowanie i dokumenty. Dają możliwość rozszerzenia transgranicznej współpracy służb ratowniczych w przeciwdziałaniu awariom przemysłowym, klęskom żywiołowym, pożarom, powodziom i innym zagrożeniom w rejonie granicy państwowej, jak również w łagodzeniu skutków tych zdarzeń.

Kontynuowano uzgodnienia techniczne tekstów polskiego i białoruskiego projektu umowy między rządami Rzeczypospolitej Polskiej a Republiki Białorusi oraz w listopadzie i grudniu przeprowadzono w Warszawie pierwsze tury negocjacji umów z rządami Republik Chorwacji i Słowenii o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym i innym poważnym wypadkom, z uwzględnieniem udzielania pomocy ratowniczej i humanitarnej.

Po konsultacjach i w odpowiedzi na propozycje Austrii i Estonii rozpoczęto prace nad projektami podobnych umów z tymi państwami.

Państwowa Straż Pożarna uczestniczyła w pracach grupy roboczej do spraw ustanowienia ram prawnych międzynarodowej pomocy ratowniczej. Grupa została powołana przez Biuro Koordynacji Spraw Humanitarnych Narodów Zjednoczonych (UN OCHA) w Genewie przy udziale ekspertów Międzynarodowej Grupy Doradczej ds. Poszukiwań i Ratownictwa (INSARAG). Wynikiem tych prac było uchwalenie, 16 grudnia na 57. sesji Zgromadzenia Ogólnego NZ, rezolucji pt. „Umocnienie skuteczności i koordynacji międzynarodowej pomocy w poszukiwaniu i ratownictwie na terenach zamieszkanych”. Zawarte są w niej rekomendacje stosowania wytycznych INSARAG do przygotowania i prowadzenia międzynarodowych operacji ratowniczych.

  1   2   3   4   5

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Komenda głÓwna państwowej straży pożarnej iconKomenda głÓwna państwowej straży pożarnej krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa I Ochrony Ludności

Komenda głÓwna państwowej straży pożarnej iconKomenda głÓwna państwowej straży pożarnej biuro szkolenia program szkolenia

Komenda głÓwna państwowej straży pożarnej iconKomenda głÓwna państwowej straży pożarnej biuro szkolenia program szkolenia

Komenda głÓwna państwowej straży pożarnej iconKomenda głÓwna państwowej straży pożarnej biuro szkolenia program szkolenia

Komenda głÓwna państwowej straży pożarnej iconKomenda głÓwna państwowej straży pożarnej biuro szkolenia program szkolenia

Komenda głÓwna państwowej straży pożarnej iconKomenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Komenda głÓwna państwowej straży pożarnej iconKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Komenda głÓwna państwowej straży pożarnej iconKomenda Miejska państwowej straży pożarnej w płocku

Komenda głÓwna państwowej straży pożarnej iconKomenda powiatowa państwowej straży pożarnej w ostrzeszowie

Komenda głÓwna państwowej straży pożarnej iconKomenda miejska państwowej straży pożarnej w tarnowie

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom