Przemysł wysokiej techniki
Pobierz 7.88 Kb.
NazwaPrzemysł wysokiej techniki
Data konwersji02.10.2012
Rozmiar7.88 Kb.
TypDokumentacja
Przemysł wysokiej techniki-(zaawansowanej technologii) to nowoczesny przemysł w wysokim stopniu przetwarzania surowców. Wyroby produkowane przez ten przemysł odznaczają się nowoczesnością i wysoka jakością, także krótkim cyklem życiowym. W krajach wysoko rozwiniętych obserwuje się dynamiczny wzrost wielu produktów tego przemysłu. Do przemysłu o wysokiej techniki zalicza się: przemysł lotniczy, komputerowy, farmaceutyczny, elektroniczny, aparatury naukowo-badawczej. Jest neutralny dla środowiska. W wielu krajach powstają nowe okręgi przemysłowe (tzw. Parki przemysłowe) zupełnie niepodobne do tradycyjnych okręgów, w których dominowały gałęzie przemysłu ciężkiego. Okręgi przemysłowe wysokiej techniki: okręg Bengalii Zach. Uralski, Centralny, Środkowej Anglii, Wschodniego wybrzeża, Dolina Krzemowa. Leśnictwo- świat: Największe formacje leśne: borealny las iglasty(zimny północny)- Tajga., wilgotne lasy równikowe(różne gatunki). Około 94% lasów świata stanowią lasy naturalne. 51% lasów jest źródłem pozyskiwania drewna, 12% to obszary prawnie chronione, 37% to obszary niedostępne lub trudno dostępne. Najb. Zalesione kontynenty: Ameryka Płd. I Europa Zach. Najmniej Azja i Afryka. Powierzchnia lasów systematycznie zmniejsza się: pozyskiwanie terenów pod rolnictwo, zabudowę, pożary, pozyskiwanie drewna, zanieczyszczenie atmosfery, szkodniki. Producenci drewna: USA, Indie, Chiny, Brazylia, Kanada. Producenci papieru: USA, Chiny, Japonia, Kanada, Niemcy. Leśnictwo w Polsce: zalesienie polski jest bardzo zróżnicowane, najsilniej zachodnia i północno-zachodnia, część polski oraz Karpaty. Cecha charakterystyczną jest duże rozproszenie lasów w Polsce ok. 23 tys. Kompleksów leśnych. W składzie gatunkowym polskich lasów dominują drzewostany iglaste-71% (sosna69%, świerk, jodła, modrzew), drzewa liściaste(brzozy, olchy, buk). W Polsce dominują drzewostany młode, 40% to drzewa d 40 lat. 5% drzew jest całkowicie zdrowa, 55% to drzewa istotnie zniszczone. Przemysł drzewno- papierniczy- obejmujący zakłady produkujące drewniane materiały podłogowe oraz tartaki. przetwórstwa drzewnego- produkcja mebli, płyt, sklejek i opakowań drewnianych. zapałczany, celulozowo papierniczy. Najważniejsze produkty przemysłu drzewno-papierniczego: grubizna, tarcica, płyty pilśniowe, płyty paździerzowe, płyty wiórowe, celuloza, papier, sklejki, meble.


Ośrodek przemysłowy- miejscowość skupiająca zakłady przemysłowe. Okręg przemysłowy skupienie na pewnym obszarze wzajemnie się uzupełniających ośrodków przemysłowych. Region przemysłowy- rozległy obszar koncentracji przemysłu, obejmujący wiele okręgów i ośrodków przemysłowych, tworzący całość dzięki wewnętrznym powiązaniom komunikacyjnym i kooperacji. Czynnik stymulujący rozwój przemysłu- okręg surowcowy, transportowy, wielkomiejski. Okręgi świata: Waszyngton-Boston, Okręg Wielkich Jezior, Kalifornia, Okręg Paryski, Londyński, Centralny Okręg Przemysłowy(Moskwa), Uralski Okręg Przemysłowy, Kuźniecki, Doniecko naddniebrzański, Okręg Tokio Jokohama. Okręgi w Polsce: Gdański, Szczeciński, Poznański, Bydgosko-toruński, Białostocki, Zielonogórsko-Żarski, Kielecko-Ostrowski, Warszawski, Łódzki, Sudecki, opolski, COP, Bielski, Karpacki, Krakowski, Piotrkowsko-Bełchatowski. Komunikacja- dział gospodarki narodowej, który obejmuje przemieszczanie ładunków i osób w określonej przestrzeni(transport) oraz przesyłanie informacji za pomocą różnych środków przekazu(łączność). Jest elementem więźi gospodarczej i społecznej, jej sprawne funkcjonowanie decyduje o kompleksowym postępie ekonomicznym oraz kulturalnym w społeczeństwie. Znaczenie transportu- kształtuje i rozwija przestrzenny podział prac, umożliwia stały wzrost produkcji, wiąże regiony i kraje w zintegrowany system gospodarczy. Podział transportu: samochodowy, kolejowy, lotniczy, morski, śródlądowy, specjalny(przesyłowy)np. rurociągi i linie energetyczne(gaz, woda, elektryka, ropa). Zasadnicze działy łączności: przesyłki zmaterializowane, przesyłanie pieniędzy, przekazywanie wiadomości pomocą różnych fal elektromagnetycznych. elektromagnetycznych(przewodowy, bezprzewodowy). Uwarunkowania rozwoju

komunikacji: klimat, sieć wodna, dostęp do morza, rzeźba terenu, stopień rozwoju gospodarczego kraju, polityka państwowa.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Przemysł wysokiej techniki iconPrzemysł chemiczny (Dawid Piwowarczyk) Przemysł chemiczny w Polsce

Przemysł wysokiej techniki iconZakres wymagań z techniki w klasie III gimnazjum (na podstawie programu nauczania techniki Wydawnictwa Pedagogicznego operon)

Przemysł wysokiej techniki iconPrzemysł naftowy

Przemysł wysokiej techniki iconPrzemysł włókienniczy

Przemysł wysokiej techniki iconPrzemysł paliwowo e nergetyczny

Przemysł wysokiej techniki iconEnergetyka I przemysł sprawdzian wiadomości

Przemysł wysokiej techniki iconPrzemysł turystyczny w Polsce I na świecie

Przemysł wysokiej techniki iconWytyczne do sprawdzianu Rolnictwo I przemysł

Przemysł wysokiej techniki iconWróg, przemysł tytoniowy, zmienił

Przemysł wysokiej techniki iconPrzemysł Włókienniczy Przędzarka wózkowa

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom