Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi
Pobierz 42.96 Kb.
NazwaProcesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi
Data konwersji02.10.2012
Rozmiar42.96 Kb.
TypDokumentacja
Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi


 1. Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj, a następnie podaj nazwy rodzajów wietrzenia.

a) W procesie tym rozwój i aktywność życiowa organizmów roślinnych oraz zwierzęcych powoduje zmiany fizyczne oraz chemiczne skał.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

b) Pod wpływem czynników fizycznych skała rozpada się na bloki, okruchy i pył. Jej skład chemiczny pozostaje jednak niezmieniony.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1. Rozpoznaj i podpisz rodzaj ruchów masowych

przedstawiony na fotografii zamieszczonej obok.

Opisz, na czym polega ten proces. Następnie wpisz nazwę

formy rzeźby terenu oznaczonej na ilustracji strzałką.

Rodzaj ruchów masowych:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Opis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Forma rzeźby terenu:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1. Podkreśl czynnik sprzyjający procesom krasowym.

a) Duża grubość warstw skał węglanowych.

b) Ujemna temperatura powietrza.

c) Duża częstotliwość zamarzania i rozmarzania wody w szczelinach skalnych.

d) Brak opadów atmosferycznych.

 1. Podkreśl nazwy form krasu powierzchniowego.

żłobek krasowy, stalaktyt, lejek krasowy, polje, stalagnat, komin krasowy, mogot

 1. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

W górnym biegu rzeki przeważa...

a) erozja boczna.

b) akumulacja rzeczna.

c) erozja wgłębna.

d) deflacja.


 1. Zaznacz ilustrację przedstawiającą typ doliny utworzonej w wyniku rzeźbotwórczej

działalności rzeki.

 1. Wymień dwa przykłady elementów krajobrazu polodowcowego powstałego w wyniku

działalności lodowców górskich.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

 1. Podaj nazwę typu wybrzeża przedstawionego

na poniższej ilustracji. Następnie opisz sposób

jego powstawania.

Typ wybrzeża: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .

Sposób powstawania: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego – literę F.

a) Oz to blok skalny zdarty z podłoża i przeniesiony przez lądolód na znaczne odległości. . . . . .

b) Abrazja jest procesem polegającym na niszczeniu brzegów przez fale morskie. . . . . .

c) „Takyr” to nazwa pustyni ilastej stosowana w Azji Środkowej. . . . . .

d) Bruk deflacyjny stanowi warstwę większych fragmentów skalnych, która powstała wskutek wywiania przez wiatr drobniejszego materiału skalnego. . . . . .

 1. Uzupełnij tabelę, wpisując właściwe nazwy czynników i procesów rzeźbotwórczych

oraz nazwy form rzeźby terenu.

Czynnik rzeźbotwórczy

Proces rzeźbotwórczy

Forma rzeźby terenu
korazjaabrazja
lodowiec górski
dolina U-kształtna

fale morskie
plaża 1. Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj, a następnie podaj nazwy rodzajów wietrzenia.

a) Główną rolę w tym rodzaju wietrzenia, powodującym zmianę składu chemicznego skał, odgrywają woda oraz rozpuszczone w niej związki chemiczne.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

b) Efektem tego procesu, zachodzącego na skutek działania lodu w szczelinach skalnych, są rumowiska skalne nazywane gołoborzami.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

 1. Rozpoznaj i podpisz rodzaj ruchów masowych przedstawiony na fotografii zamieszczonej obok.

Opisz, na czym polega ten proces. Następnie wpisz nazwę

formy rzeźby terenu oznaczonej na ilustracji strzałką.

Rodzaj ruchów masowych:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Opis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Forma rzeźby terenu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1. Podkreśl czynnik sprzyjający wietrzeniu mrozowemu.

a) Bogata szata roślinna.

b) Dodatnia temperatura powietrza.

c) Podłoże skalne zbudowane ze skał węglanowych.

d) Duża częstotliwość zamarzania i rozmarzania wody w szczelinach skalnych.

 1. Podkreśl nazwy form krasu podziemnego.

mogot, stalagmit, studnia krasowa, żłobek krasowy, stalaktyt, polje, jaskinia

 1. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

W wyniku erozji bocznej i akumulacji materiału transportowanego przez rzekę powstają...

a) delty.

b) doliny V-kształtne.

c) meandry.

d) ławice.

 1. Zaznacz ilustrację przedstawiającą typ doliny utworzonej w wyniku działalności

lodowców górskich. 1. Wymień dwa przykłady elementów krajobrazu polodowcowego powstałego w wyniku

działalności lądolodu i wód polodowcowych.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

 1. Podaj nazwę typu wybrzeża przedstawionego

na poniższej ilustracji. Następnie opisz sposób

jego powstawania.

Typ wybrzeża: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

Sposób powstawania: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego – literę F.

a) Mierzeja to piaszczysty wał odcinający wody zatoki od otwartego morza. . . . . .

b) Wybrzeża fiordowe powstają w wyniku zalania przez morze dolin polodowcowych. . . . . .

c) Proces korazji polega na wywiewaniu przez wiatr drobnego materiału skalnego. . . . . .

d) W polu firnowym śnieg przeobraża się w firn, a następnie w lód lodowcowy. . . . . .

 1. Uzupełnij tabelę, wpisując właściwe nazwy czynników i procesów rzeźbotwórczych

oraz nazwy form rzeźby terenu.


Czynnik rzeźbotwórczy

Proces rzeźbotwórczy

Forma rzeźby terenu

wiatr
barchan
deflacja
wody rzeki

erozja wgłębna


wzniesienia moreny czołowej

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi iconProcesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi

Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi iconProcesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię ziemi

Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi iconTemat: Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi

Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi iconI. Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi

Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi iconProcesy egzogeniczne kształtujące powierzchnię Ziemi

Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi iconVI. Zewnętrzne procesy kształtujące litosferę

Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi iconW środowisku naturalnym od zarania dziejów Ziemi odbywają się nieustanne różne procesy fizyczne, chemiczne I biologiczne kształtujące oblicze naszej planety

Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi iconZbigniew Wacław Pękala procesy kształtujące ostrowiec śWIĘtokrzyski

Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi iconProcesy zewnętrzne

Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi iconProcesy zewnętrzne, niszcząCE

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom