Geografia – nie posiada własnych metod badawczych. Stosuje metody nauk pokrewnych(matematyki,fizyki,chemii,astronomii)mapa
Pobierz 20.35 Kb.
NazwaGeografia – nie posiada własnych metod badawczych. Stosuje metody nauk pokrewnych(matematyki,fizyki,chemii,astronomii)mapa
Data konwersji02.10.2012
Rozmiar20.35 Kb.
TypDokumentacja
Geografia – nie posiada własnych metod badawczych. Stosuje metody nauk pokrewnych(matematyki,fizyki,chemii,astronomii)mapa – to obraz powierzchni ziemi lub jej części w pomniejszeniu na płaszczyźnie skala – jest to liczba która wskazuje ile razy dana odległość na planie lub mapie została pomniejszona w stosunku do odpowiadającej jej odległości w terenie skala mianowana i liniowa

Odwzorowania płaszczyznowe,walcowate,stozkowe,

Odwzorowanie umowne mollweidego,marcatora,kirhoffa,

Metody odznaczania zjawisk na mapie-sygnaturowepunktowe,liniowemiasta,szczyty,drogi,rzeki,koleje,granice,szlaki.kartograficznaintenstywnosc kolorow ilolini środowiska naturalne-złorzone z elementow wytworzonych przez natute nie skarzonych działalnością człowieka surowce naturalnesorowce nie mineralne(roślinność,zwierzęta) inne zas.nat.energia słoneczna, siła wiatru, siła grawitacji, energii i fal odnawialnepowietrze,woda,promienie słonecznenieodnawialnegaz,kamienie,ródy żelaza,piaskiskładniki pogody temp.,cis.atmosferyczne,wilgotność,opady,siła i kierunek wiatru,zachmurzenia,nasłonecznieniepogoda to chwilowy stan jej składnikówspospby prezentacji pogody na mapie wysz atmosferyczny nisz atmosferyczny, linie łączące punkty o jednakowym cisnieniu,opady i ich rodzaje,fronty atmosferyczne,kierunki wiatruczynniki klimatyczneszerokosc geog.,strefa miedzyzwrotnikowa,szwrokosci umiarkowane,strefy okołobiegunowe, rozkład ladow i oceanow na kuli ziemskiej, odległośc od murrz i oceanów, prody morskie, wysokość n.p.m.ukształtowanie i pokrycie terenu bilans wody wilgotność powietrza,temp.powietrza, ukształtowanie powierzchni,budowy geologiczne,pokrywy roslinnegleba-to cieka warstwa zewnetrzna skorupy ziemskiej w której zachodzi proces przemiany materii organicznej w nieorganicznej i odwrotnierodzaje gleb-czarne,brozowe,czarne,kasztanowe,bure,lądolody,pustynne,czarnoziemy,szaroziemy,bielicowe,tundrowe,


Geografia – nie posiada własnych metod badawczych. Stosuje metody nauk pokrewnych(matematyki,fizyki,chemii,astronomii)mapa – to obraz powierzchni ziemi lub jej części w pomniejszeniu na płaszczyźnie skala – jest to liczba która wskazuje ile razy dana odległość na planie lub mapie została pomniejszona w stosunku do odpowiadającej jej odległości w terenie skala mianowana i liniowa

Odwzorowania płaszczyznowe,walcowate,stozkowe,

Odwzorowanie umowne mollweidego,marcatora,kirhoffa,

Metody odznaczania zjawisk na mapie-sygnaturowepunktowe,liniowemiasta,szczyty,drogi,rzeki,koleje,granice,szlaki.kartograficznaintenstywnosc kolorow ilolini środowiska naturalne-złorzone z elementow wytworzonych przez natute nie skarzonych działalnością człowieka surowce naturalnesorowce nie mineralne(roślinność,zwierzęta) inne zas.nat.energia słoneczna, siła wiatru, siła grawitacji, energii i fal odnawialnepowietrze,woda,promienie słonecznenieodnawialnegaz,kamienie,ródy żelaza,piaskiskładniki pogody temp.,cis.atmosferyczne,wilgotność,opady,siła i kierunek wiatru,zachmurzenia,nasłonecznieniepogoda to chwilowy stan jej składnikówspospby prezentacji pogody na mapie wysz atmosferyczny nisz atmosferyczny, linie łączące punkty o jednakowym cisnieniu,opady i ich rodzaje,fronty atmosferyczne,kierunki wiatruczynniki klimatyczneszerokosc geog.,strefa miedzyzwrotnikowa,szwrokosci umiarkowane,strefy okołobiegunowe, rozkład ladow i oceanow na kuli ziemskiej, odległośc od murrz i oceanów, prody morskie, wysokość n.p.m.ukształtowanie i pokrycie terenu bilans wody wilgotność powietrza,temp.powietrza, ukształtowanie powierzchni,budowy geologiczne,pokrywy roslinnegleba-to cieka warstwa zewnetrzna skorupy ziemskiej w której zachodzi proces przemiany materii organicznej w nieorganicznej i odwrotnierodzaje gleb-czarne,brozowe,czarne,kasztanowe,bure,lądolody,pustynne,czarnoziemy,szaroziemy,bielicowe,tundrowe,


Geografia – nie posiada własnych metod badawczych. Stosuje metody nauk pokrewnych(matematyki,fizyki,chemii,astronomii)mapa – to obraz powierzchni ziemi lub jej części w pomniejszeniu na płaszczyźnie skala – jest to liczba która wskazuje ile razy dana odległość na planie lub mapie została pomniejszona w stosunku do odpowiadającej jej odległości w terenie skala mianowana i liniowa

Odwzorowania płaszczyznowe,walcowate,stozkowe,

Odwzorowanie umowne mollweidego,marcatora,kirhoffa,

Metody odznaczania zjawisk na mapie-sygnaturowepunktowe,liniowemiasta,szczyty,drogi,rzeki,koleje,granice,szlaki.kartograficznaintenstywnosc kolorow ilolini środowiska naturalne-złorzone z elementow wytworzonych przez natute nie skarzonych działalnością człowieka surowce naturalnesorowce nie mineralne(roślinność,zwierzęta) inne zas.nat.energia słoneczna, siła wiatru, siła grawitacji, energii i fal odnawialnepowietrze,woda,promienie słonecznenieodnawialnegaz,kamienie,ródy żelaza,piaskiskładniki pogody temp.,cis.atmosferyczne,wilgotność,opady,siła i kierunek wiatru,zachmurzenia,nasłonecznieniepogoda to chwilowy stan jej składnikówspospby prezentacji pogody na mapie wysz atmosferyczny nisz atmosferyczny, linie łączące punkty o jednakowym cisnieniu,opady i ich rodzaje,fronty atmosferyczne,kierunki wiatruczynniki klimatyczneszerokosc geog.,strefa miedzyzwrotnikowa,szwrokosci umiarkowane,strefy okołobiegunowe, rozkład ladow i oceanow na kuli ziemskiej, odległośc od murrz i oceanów, prody morskie, wysokość n.p.m.ukształtowanie i pokrycie terenu bilans wody wilgotność powietrza,temp.powietrza, ukształtowanie powierzchni,budowy geologiczne,pokrywy roslinnegleba-to cieka warstwa zewnetrzna skorupy ziemskiej w której zachodzi proces przemiany materii organicznej w nieorganicznej i odwrotnierodzaje gleb-czarne,brozowe,czarne,kasztanowe,bure,lądolody,pustynne,czarnoziemy,szaroziemy,bielicowe,tundrowe,

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Geografia – nie posiada własnych metod badawczych. Stosuje metody nauk pokrewnych(matematyki,fizyki,chemii,astronomii)mapa iconWydział Matematyki Fizyki I Chemii

Geografia – nie posiada własnych metod badawczych. Stosuje metody nauk pokrewnych(matematyki,fizyki,chemii,astronomii)mapa iconJednak analizując z pozycji nauczyciela chemii wybrane z podręcznika do matematyki zadania stwierdziłam że są wśród nich takie których prawdopodobnie nie znaleźlibyśmy w podręczniku do chemii. Na przykład

Geografia – nie posiada własnych metod badawczych. Stosuje metody nauk pokrewnych(matematyki,fizyki,chemii,astronomii)mapa iconMetody: praca z mapą, z podręcznikiem, pogadanka, mapa mentalna. Formy pracy

Geografia – nie posiada własnych metod badawczych. Stosuje metody nauk pokrewnych(matematyki,fizyki,chemii,astronomii)mapa iconPaździernik 2009r. Lekcja otwarta dla nauczycieli nauk przyrodniczych : chemii, biologii, geografii, fizyki

Geografia – nie posiada własnych metod badawczych. Stosuje metody nauk pokrewnych(matematyki,fizyki,chemii,astronomii)mapa iconWykaz metod badawczych w wbj-2

Geografia – nie posiada własnych metod badawczych. Stosuje metody nauk pokrewnych(matematyki,fizyki,chemii,astronomii)mapa icon1. Przedmiot teodycei I jej miejsce wśród nauk pokrewnych

Geografia – nie posiada własnych metod badawczych. Stosuje metody nauk pokrewnych(matematyki,fizyki,chemii,astronomii)mapa iconInstytut Matematyczny I Centrum Fizyki Teoretycznej pan oraz Katedra Metod Matematycznych Fizyki uw

Geografia – nie posiada własnych metod badawczych. Stosuje metody nauk pokrewnych(matematyki,fizyki,chemii,astronomii)mapa iconInstytut Matematyczny I Centrum Fizyki Teoretycznej pan oraz Katedra Metod Matematycznych Fizyki uw

Geografia – nie posiada własnych metod badawczych. Stosuje metody nauk pokrewnych(matematyki,fizyki,chemii,astronomii)mapa iconWykaz projektów badawczych własnych I promotorskich realizowanych w 2011 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Geografia – nie posiada własnych metod badawczych. Stosuje metody nauk pokrewnych(matematyki,fizyki,chemii,astronomii)mapa iconUwagi praktyczne do wypełniania wniosków o finansowanie projektów badawczych własnych, promotorskich I habilitacyjnych

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom